Herman

feb 172017
 

Helaas moeten we deze week afscheid nemen van Herman. Op zondag 12 februari 2017 is Herman van ons heen gegaan. Ik ben Herman enorm dankbaar  om zijn niet aflatende inzet om met grote precisie zijn verhaal over de teelt van groenten,  te delen met Vlamingen en Nederlanders. Zijn artikels zullen zeker en vast nog lange Lees hier verder

aug 182013
 

Al lang geen nieuwe artikels meer op GroentenInfo. Dat blijft nog een tijdje zo. Ondertussen worden wel alle vragen beantwoord via mail en op de website. En komt er wel iets op http://www.facebook.com/groenteninfo. Daar is er nog net tijd voor.

Voor Herman die ook regelmatig publiceert op GroentenInfo maken we een uitzondering vandaag. Meer bepaald voor zijn oproep in verband met de slawortelboorder. Hij wil nagaan of die nog aanwezig is na 15 augustus. Om zo nog meer over dit insect te weten te komen. En zo zijn adviezen, die al opgevolgd worden door verschillende tuinders in Vlaanderen en Nederland te perfectioneren.

Er is ook een interessante en unieke video van Erwin over de slawortelboorder in dit artikel. Zo wordt de kans op verwarring met andere bodeminsecten heel wat kleiner.
Hij schreef volgend bericht. Foto en video vind u onderaan dit artikel. Klik hier/>

sep 032011
 

Stilaan nadert het einde van de tomatenteelt. Dank zij het goede voorjaar is de afrijping in de kas vlot verlopen.  De komende weken zijn een goede periode om de tomatenwortels op kurkwortel te controleren. Hierbij een vernieuwde oproep van Herman, de auteur van dit artikel.

herman_wortels_tomaten

Beste vrienden hobbytuinders,

Nu het tomatenseizoen op zijn einde loopt wou ik nog eens benadrukken hoe belangrijk het is, bij het rooien van de tomatenplanten, de wortelstelsels eens uit te graven en vervolgens goed af te spoelen.Zo kan je met je eigen ogen zien of de grond aangetast is door de kurkwortelschimmel. De wortelstelsels moeten, na afspoelen, wit of lichtbeige zijn.
Bruine tot donkerbruine wortels, soms met grote barsten, duiden op de aanwezigheid van de schimmel. Kurkwortel is een zogenaamde voortschrijdende ziekte, dat wil zeggen dat door het gebrek aan vruchtwisseling de symptomen jaar na jaar kunnen toenemen.

Als je gedurende de voorbije kweek:

– last had van neusrot

– of planten had die na een drietal trossen een sterk verzwakte groeie vertoonden of zelfs stopten met groeien.

– of planten die er ‘s avonds, na een warme dag, slapjes bij stonden,

dan is dit al een teken dat de schimmel mogelijks reeds in de grond zit…

Controle op het al of niet aanwezig zijn van kurkwortel gebeurt, plant per plant, en dit onmiddellijk  na het plukken van de laatste vruchten van die plant. Zo ben je zeker dat het wortelstelsel nog actief is op het ogenblik van de controle. Controleren als de allerlaatste plant afgeoogst is  zorgt ervoor dat het wortelstelsel al aan het afsterven is, zodat je verkeerdelijk de indruk hebt dat er een hevige kurkwortelaantasting is.”

Meer info in deze artikels.

Kurkwortel bij tomaten is overal aanwezig!

Tomaten ruimen? Bekijk de wortels!


jan 292011
 

Toen Herman de Moor in 2009 voor het eerst slawortelboorder (Korscheltellus lupulinus) in zijn groentetuin vaststelde had hij nog niet de indruk dat de plaag belangrijk was. Maar al snel bleek dat de gevolgen van een aantasting door slawortelboorder dikwijls erger zijn dan deze van andere bodeminsecten (waarmee deze ondergronds levende rups dikwijls verward wordt).

Omdat er zo weinig gekend was over dit insect zette Herman zich aan het werk om meer te weten te komen. Hij zette ook verschillende experimenten op in zijn eigen groentetuin.

Dit alles leidde al tot twee unieke artikels over dit minder gekend, maar toch wel schadelijk insect. Enkele bevindingen uit deze artikels werden in de loop van het seizoen 2010 in de praktijk omgezet. Het was bedoeling de aantasting door de rupsen van de slawortelboorder zeer sterk terug te schroeven.

In dit derde artikel worden deze proefnemingen die Herman de Moor gedaan heeft toegelicht,  ze worden gevolgd door enkele voorname conclusies en aanbevelingen voor de hobbytuinder in verband met de slawortelboorder.

Lees hier dit unieke artikel, met nuttige tips, van Herman de Moor.

apr 282010
 

Slawortelboorder
Dit artikel is een gevolg van, en een vervolg op, het vorig jaar gepubliceerde bericht
Slawortelboorder doet bijna oogstbare kroppen sla verwelken

Na de vaststelling van deze vrijwel onbekende plaag door Herman de Moor waren er talrijke bruikbare reacties van lezers die het fenomeen ook vaststelden in hun tuin.

Na evaluatie van deze reacties, na consultatie van beschikbare literatuur, en met de ervaringen in de groentetuin van Herman, zijn we ertoe gekomen een allesomvattend artikel over de slawortelboorder te maken. We hopen dat door dit artikel de plaag beter herkend zal worden, wat door de ondergrondse levenswijze niet altijd even gemakkelijk is. 

In dit artikel:
1. Beschrijving van de slawortelboorder (vlinder en rups)  en de kenmerken van de schade, gebaseerd op literatuurstudie.
2. Verwerking van de waarnemingen gebaseerd op het voorkomen in talrijke slabedden bij Herman en bij onze lezers.
3. Aanbevelingen voor preventie en bestrijding.
4. Eindconclusie

Credits
Opzoekingswerk, praktijkwaarneming, tekst en foto’s  : Herman de Moor.
Opzoekingswerk, nazicht en redactie :Luc Dedeene

Het loont zeker de moeite dit artikel goed door te nemen. Tot op heden was er nog geen zo’n uitgebreide bespreking van de slawortelboorder te vinden, toch zeker niet in onze eigen taal. Vanzelfsprekend rekenen we op jullie feedback!

Lees nu het uitgebreide essay over de slawortelboorder (5 pagina’s)

feb 102010
 

Dit artikel van Herman De Moor is deel 5 in de serie over de strijd tegen bodemmoeheid bij de teelt van tomaten in de serre (kas) bij hobbytuinders. Het is een vervolg op het artikel, de teelt van tomaten in potten, waaruit bleek dat de groeikracht en opbrengst op spectaculaire wijze kon verbeterd worden.  De teeltwijze werd in 2009 licht aangepast, onder andere het grondmengsel. Deze aanpassingen vind je in dit artikel besproken. Het goede resultaat daarvan kan je zien op de foto’s.

Maar misschien kan het toch nog beter, want tot onze grote verrassing werd een beetje kurkwortelaantasting vastgesteld op de in pot geteelde tomaten. Ook twee andere lezers-hobbytuinders stelden dit vast en berichtten daarover. Hun ervaringen lees je ook in dit artikel. Over de omstandigheden en oorzaken komt Herman in dit artikel uitgebreid terug. Dit artikel wordt afgesloten met enkele aanbevelingen om de kurkwortelaantasting tot een minimum te herleiden en zo een nog beter resultaat te bekomen.

Lees het volledige artikel in de serie over bodemmoeheid bij tomatenteelt

feb 062010
 

Kropsla of botersla ontbreekt in haast geen enkele moestuin. In deze mini-serie beschrijft Herman De Moor het  zelf opkweken van sla. Onlangs kon u al een aantal van zijn methodes lezen en bekijken in deel 1 van “zelf kropsla telen 2008”
Het jaar nadien werd onder andere een experiment uitgevoerd met de zeer vroege opkweek.  Maar Herman voerde daarna nog een twintigtal andere plantingen uit van sla. Onder meer in tunneltjes (zie deel 1), in de koude bak (artikel), maar natuurlijk ook op gronddoek (artikel). Het teeltverloop van een aantal scenario’s daarvan kan je ook in dit artikel nalezen. Het artikel begint waar Herman vorig jaar gestopt was, namelijk bij de zeer vroege teelt van slaplantjes.

Lees verder

mei 152009
 

Herman De Moor schreef een artikel over een verschijnsel dat nu en dan wel eens voorkomt : paarse bladeren in de kop van de tomatenplant. Aan de hand van waarnemingen, bij andere tuinders en in zijn eigen tomatenteelt, formuleert hij enkele bedenkingen bij dit verschijnsel. Wat zijn de oorzaken van deze paarse bladeren, hoe erg is dit voor de verdere groei van de plant en welke voorzorgsmaatregelen kan je hiertegen nemen?
Lees het artikel “Paarse bladeren bij tomaten”, klik hier.

mrt 232009
 

De groentezaden afdekken met tuingrond is niet altijd eenvoudig. Soms is de grond te droog, soms bevat hij te veel kluiten. En onstaat er korstvorming waardoor de zaden niet boven raken. Verder bevat deze grond ook onkruidzaden die dan tegelijkertijd met de groenten en tussen de groenten kiemen.
Herman De Moor was op zoek naar een goede methode om, bij het ter plaatse zaaien, de zaden af te dekken en de boven genoemde nadelen te omzeilen. In 2008 waren zijn resultaten met een aangepast grondmengsel om de zaden af te dekken dusdanig goed, dat hij het de moeite vindt om deze teelttechniek, in de vorm van een artikel, aan de lezer(s) te laten geworden.
Het werd meteen het 25ste artikel van Herman op GroentenInfo. Een hele prestatie!

Lees hier de nuttige zaaitip van Herman.

mrt 092009
 

DSC00135 Dit artikel van Herman De Moor vormt één geheel met het artikel slateelt op worteldoek. Daar vindt u ook de talrijke voordelen die verbonden zijn aan het gebruik van gronddoek in de groentetuin. Deze uiteenzetting behandelt één mogelijke methode om het worteldoek-bed op een degelijke manier aan te leggen. Je kan dit groentebed op worteldoek ook gebruiken voor andere teelten mits de afstand en de diameter van de plantgaten aan te passen.

Een zo perfect mogelijke plaatsing van het worteldoek verzekert u van de beste teeltresultaten. Ook omdat het groentebed op worteldoek op het einde van het tuinseizoen wordt verwijderd om het jaar daarna terug te plaatsen, dringt een vlotte en goede werkmethode om dit doek te plaatsen zich op.

Vandaar dit artikel.

Lees meer over de aanleg van een groentebed op worteldoek.

feb 272009
 

DSC00161 Herman de Moor experimenteerde vorig jaar met het telen van sla op gronddoek. Geïnspireerd door enerzijds de tips en het artikel “Ajuin telen op worteldoek” van Adelin en anderzijds de korte beschrijving met foto van dit systeem in de Groente- & Fruit Encyclopedie.
Het werd meteen een succesverhaal!
In dit artikel geeft hij een volledige teeltbeschrijving van deze speciale teeltmethode van kropsla, eikenbladsla en krulsla. 
Deze unieke teelttechniek is zeker en vast toepasbaar voor iedere hobbytuinder!

Lees nu alles over sla telen op gronddoek

jan 312009
 

Kropsla of botersla ontbreekt in haast geen enkele moestuin. In dit artikel beschrijft Herman De Moor het zelf opkweken van sla voor de vroege lenteteelt in open lucht met bescherming. Niet enkel de manier van opkweken van de plantjes is interessant, maar ook het verdere teeltverloop én de mooie constructie om de plantjes na het uitplanten te beschermen. Er werd voor deze teelt gezaaid op 21 maart 2008 en prachtige kropsla geoogst vanaf 1 juni 2008.
Op het einde van het artikel kan je alvast lezen en zien hoe het gaat met de zeer vroege opkweek van slaplantjes die gezaaid werden op 9 januari 2009.

Klik hier om het volledige artikel te lezen

De teelt van vroege botersla in openlucht? Klik hier

jan 012009
 

image
Op GroentenInfo kon u al regelmatig lezen dat zowel enten als teelt in potten worden aangewezen als een zeer goede oplossing voor hobbytuinders die iedere jaar tomaten in dezelfde kas willen telen. Zij krijgen immers onvermijdelijk te maken met bodemmoeheid en zwakkere groei van de tomaten.
In de serie “enten en de teelt in potten van tomaten” brengt Herman De Moor verslag uit van zijn methodes, ervaringen en conclusies. Het werd opnieuw een zeer gedetailleerd en praktisch artikel, een mooi vervolg op de negendelige serie tomaten telen met Herman in 2007. Vandaag kunt u het eerste artikel in deze reeks lezen. Klik hier om het artikel te lezen

okt 052007
 

In dit artikel vind je:
– een algemeen overzicht en samenvatting van de belangrijkste teeltmaatregelen per datum zoals bemesting, zaaidata, plantdata, bladpluk, trossnoei, toppen enz… bij de buitentomaten
– alle productie- en plukresultaten met gedetailleerde gegevens over het aantal vruchten en het gewicht.
– een conclusie omtrent de variëteiten.

okt 032007
 

Herman gaat verder met de beschrijving van zijn tomatenteelt in open lucht. Je leest er ondere andere over tomaten toppen, bladsnoei en trossnoei. Morgen volgt dan een artikel over het teeltverloop tot einde oogst. Overmorgen leest u een samenvatting met heel interessante conclusies. Vrijdag gaat Herman dieper in op enkele teelttechnieken en problemen die tijdens de teelt opdoken. Veel lees- en leerplezier!

jul 202007
 

Op de onderste bladeren van Ferline treedt een eerste teken op van magnesiumtekort gele vlekjes op het blad waarbij de nerven mooi groen blijven).

Na kontaktname met Luc blijkt dit een gekend verschijnsel te zijn: Magnesium is moeilijk opneembaar en verplaatst zich tijdens de opgroei van de plant van de onderste naar de bovenste bladeren. Zolang dit verschijnsel zich beperkt tot de onderste bladeren is er geen probleem.

De krulkoppen zijn er nog steeds maar zijn er zeker niet erger op geworden. Hobby F1 heeft daar duidelijk minder last van.

jul 092007
 

Hoe de temperatuur meten in de volle zon van een kas? Een thermometer die in de zon hangt geeft veel te hoge temperaturen aan. En schaduw is er zeker in het voorjaar, als de planten nog jong zijn, niet te bespeuren. Herman geeft in dit artikel een goede doe-het-zelf oplossing voor dit probleem. Op professionele bedrijven hangt de elektronische temperatuurmeter in een witte ‘klimaatbox’, die verlucht wordt met een kleine ventilator. De witte kleur verhindert de opwarming van de klimaatbox en de ventilator zorgt voor toevoer van lucht buiten de klimaatbox.

Klik op de foto’s om te vergroten.

jun 062007
 

Herman blijft zijn tomatenteelt nauwgezet opvolgen. Er zijn opnieuw heel wat interessante bevindingen en tips voor de hobbytuinder uit ontstaan. Zo kan je in een volgend bericht lezen over een speciaal schaduwhokje om de temperatuur te meten en over de oplossing om tomatenplanten die te vroeg plantklaar zijn toch buiten te zetten voor de ijsheiligen. Maar eerst kan je hier lezen hoe het verder verlopen is met de teelt van de tomaten in de kas/serre tijdens de maand mei.