artikel 3 potten2

Het artikel beschrijft mijn testen, in de loop van 2008, omtrent het opkweken van kastomaten in potten. En volgt op het artikel  over het opkweken van zelf geënte tomaten in de volle grond van de kas.
(
artikel 2 ,geënte tomaten opkweken)

Beide artikels hebben eenzelfde doel, namelijk:
het uittesten van alternatieve teeltwijzen van kastomaten voor wie te maken heeft met bodemmoeheid van de kasgrond.
Bodemmoeheid is eigenlijk enkel oplosbaar door het diep uitgraven en vervangen van de kasgrond door onbezoedelde nieuwe tuingrond.

Naast de omvangrijke reeks artikelen op deze website “Groenten in potten” is dit artikel te beschouwen als een praktische handleiding, specifiek voor kastomaten, met de bedoeling om, ter omzeiling van de kas-bodemmoeheid, met zo weinig mogelijk middelen, tot een goed teeltresultaat te komen. Voor de kweek van andere potgroenten is dit artikel niet bedoeld geweest.

De verschillende elementen, werden vooraf met Luc Dedeene uitgebreid besproken. Deze teelttest toont aan dat, mits kleine aanpassingen, de gebruikte methode een goed resultaat oplevert en dat terwijl 2008 voor tal van teelten niet echt het neusje van de zalm was.

Er werd, tezamen met Luc, getracht de gewone kweek van kastomaten te vertalen naar de “teelt in potten” wat betreft gebruikte potten, grondmengsel, basisbemesting, watergift,…

Teeltgegevens

 

° Het plantgoed

 • 8 x Hobby F1
 • 4 x Tamaris F1
 • 1 x Hobby F1 in extra grote pot van 25 liter (bedoeld als  demo-potplant voor mijn terras)
 • 1 x Hobby F1 uitgeplant in de  kasgrond zelf (bodemmoeheid!) ter vergelijking met de potplanten

° De potten in pvc DSC00255

Ik koos voor potten van 15 liter. Dit scheen mij een goede keuze als start voor mijn test. Aangezien er moet getracht worden om de teelt in volle grond, waarbij het wortelstelsel zich uitbreidt in de breedte (en beperkte diepte), te evenaren, is de diameter van de pot best zo groot mogelijk. Met de gebruikte potten van 15 liter was dit 30 cm.

Grotere potten (meer dan 15 liter) zijn evengoed bruikbaar maar zullen meer grond vereisen en dus een duurdere oplossing zijn.

Moeilijkheid bij potplanten is om erin te slagen, door goede keuze van potten, grondmengsel en watergift, het wortelstelsel zich te laten ontwikkelen in de diepte, gezien men in de breedte beperkt is door de diameter van de potten. De wortels van de groeiende plant gaan steeds op zoek naar vocht en voedsel.

De potten werden  in de bodem, d.m.v. een klokboor, voorzien van een vijftal grote gaten (diameter 4cm).  Zo wordt opstapeling van water onderaan de pot vermeden. Anderzijds wordt het  hierdoor ook mogelijk dat het wortelstelsel van de plant door de gaten heen kan doorgroeien, tot in de kasgrond onder de bodem van de pot.

° Het grondmengsel

 

Belangrijk is een zo eenvoudig mogelijk grondmengsel te vinden dat, met een minimaal aantal componenten, zorgt voor een goede waterhuishouding en toelaat dat de voedingsstoffen goed opneembaar zijn.

Ik verwijs hier naar het artikel van Luc Groenten in potten, het grondmengsel, voor goede uitleg omtrent dit onderwerp.

Na uitgebreid consult van Luc, gingen wij akkoord voor volgende samenstelling (*)

De samenstelling voor was dan als volgt:

– 35 % goede, niet vervuilde tuingrond

– 50 % geraniumgrond

– 15 % grof zand

:

 

Als het aantal potplanten gekend is moet men dus gewoon uitrekenen hoeveel liter dit vertegenwoordigt en hierop best nog een reserve van 10% bijtellen. Deze reserve is nodig omdat na enkele weken het niveau van de grond lichtjes kan zakken door de verschillende gietbeurten. Bijvullen met hetzelfde grondmengsel is dan geen probleem.

(*) zie ook het hoofdstuk onderaan dit artikel “Aanpassingen voor de teelt in 2009”

°  De basisbemesting

 

Deze wordt grondig gemengd met het vooraf aangemaakt grondmengsel en was, na grondige berekeningen (vergeleken met de gewone kasteelt) als volgt:

Per 100 liter grondmengsel :

 

– géén zeewierkalk !

– 240 gram gedroogde koe-(+kip+paard) mestkorrels

– 70 gram blauwe korrel (12-12-17)

– 20 gram patentkali (30% + 10% Mg)

° De bijbemesting

Besloten werd te starten met de gebruikelijke bijbemesting met “roze korrel” van 2gr/liter gietwater vanaf de 3de bloemtros en één gietbeurt per week.

° Ingraven en plantafstand

 

Bij het ingraven zorgt men ervoor dat de potrand ongeveer 5 cm of meer boven de kasgrond uitsteekt om vervuiling van het grondmengsel met kasgrond te vermijden.

De plantafstand was ruim : 65 cm tussen de planten in de rij en 75 cm tussen de rijen. De planten van de 2de rij worden best tussen die van de eerste rij gepositioneerd (driehoeksverband).

Teeltverloop

 

27/04/08   Mengen, vullen en ingraven van de potten

 

29/04/08    Inplanten in de potten

Inplanten van 9 planten (5 x Hobby F1 en 4 x Tamaris F1) in de potten.tomaten Tamaris F1 in de kas in pot

tomaten Tamaris F1 in de kas in pot

03/05/08    Inplanten van 3 x Hobby F1 (2de zaaibeurt-planten)

07/05/08    Inplanten van 1 x Hobby F1 in extra (oranje) grote pot van 25 liter (demoplant)

DSC00166

 

Opmerking i.v.m. de watergift

Deze gebeurt tot aan de 3de bloem met regenwater (op kastemperatuur) maar is qua frequentie en hoeveelheid  wel verschillend van de kasteelt in volle grond.

Het is niet gemakkelijk om daar een goede regel voor te maken.

Het idee is om de hoeveelheid water van 6 of 9 liter per week ( volgens zonnige of minder zonnige week) te behouden voor de potplanten, maar het aantal gietbeurten te verhogen (bv. dagelijks, tenzij de plantgrond nog vochtig blijkt te zijn) maar dan telkens 1 of  1,5  liter/gietbeurt te geven. Evenveel water dus als de planten in volle kasgrond maar meer gietbeurten en minder water per gietbeurt. Veel hangt af van de omstandigheden waarin de potplanten opgroeien en hoe men erin slaagt om de kastemperatuur binnen redelijke grenzen te houden.

Zolang de planten nog niet aan hun eerste bloem toe zijn, kan het beter zijn de watergifte wat kleiner te nemen en zeker nooit water geven (steeds ‘s morgens !) als de grond nog vochtig is.

Vanaf de eerste bloem kan men dan bovenstaande regel van 6 of 9 liter/week watergift toepassen, bv. 6 x 1 liter/plant bij minder zonnig weer of 6 x 1,5 liter/plant bij warm weer

Vanaf de 3de bloem geeft men dan, één maal per week, zoals bij kasteelt in vollegrond, de bijvoeding met “roze korrel” bv. 1,5 liter/plant.

Aangezien de watergift héél belangrijk is,kan men best een agenda per week bijhouden om de watergiften te noteren. Ikzelf doe het zo maar hanteer ook de regel dat ik nooit water geef indien de bovenlaag van de potgrond nog duidelijk vochtig is. Geen eenvoudige opdracht dus.

15/05/08    De 1ste bloem in Tamaris F1

21/05/08    De 1ste bloem in Hobby F1

tomaten Hobby F1 kweken serre pot tomateplanten Hobby F1 serre pot tomaten Hobby F1 serre potten

25/05/08    De 2de bloem in Tamaris F1 ,2de bloem in Hobby F1 in beginfase.

 

Dagelijks worden alle dieven weggenomen.Ze slorpen uiteindelijk alleen maar energie op die verloren is voor de opgroei.

 

04/06/08    Alle planten in 3de bloem, 1ste bijvoeding (1×2 liter) met “roze korrel” oplossing

 

14/06/08    4de bloem voor alle potplanten.

tomaten in de kas in pot

 

24/06/08    Hobby F1-plant in extra grote pot verslapt volledig

 

Terwijl de demoplant schitterend opgroeide is ze op één dag tijd plots volledig verslapt. Omdat ik vermoed dat, gezien de extra grote pot, er gebrek is aan water in de diepte, maak ik de buitenrand heel diep los en geef 3 liter water. ‘s Anderendaags staat de plant er terug mooi bij! Blijkbaar is het grondmengsel te weinig doordringbaar.

De demoplant, geplaatst dicht tegen de ingangsdeur van de kas, heeft op latere datum bovendien nog te maken gehad met overdreven tocht wat aanleiding gaf tot paars worden van het gebladerte en uiteindelijk een volledige groeistop van de plant tot gevolg had. De gevolgen van koude tocht zullen in een ander artikel nog in detail behandeld worden….

25/06/08    Losmaken van de grond van alle potplanten

 

Omdat ik vrees dat het probleem met andere planten ook zou kunnen gebeuren, maak ik bij alle planten voorzichtig, rondom de potrand,de grond los in de diepte en geef 1 liter water per plant.

29/06/08    Rooien van één Hobbyplant ter controle

 

Eén Hobby F1 in de hoek van de kas stond er sinds een paar weken niet zo best bij en krijgt stilaan vergeeld en verslapt gebladerte. Ik besluit de plant te rooien om het wortelstelsel en het grondmengsel na te zien. Het blijkt dat het wortelstelsel mooi wit en goed uitgegroeid is maar dat het onderste deel van de potgrond totaal ongebruikt is en ook nooit vocht kreeg bij het water geven.

Opnieuw dus bevestiging dat het grondmengsel misschien onvoldoende doordringbaar is en er zal moeten gesleuteld worden aan de watergift teneinde het vocht tot onderaan in de pot te krijgen.

03/07/08    Maken van een gietgat tot beneden in de potten.

Met een buis van diameter 3 cm wordt tussen de stengel en de rand van de de potten een gietgat gemaakt tot op de bodem van de pot.

Omdat alle planten reeds hun 5de of 6de tros hebben en er in het onderste deel van de pot nog voldoende ongebruikte basisbemesting aanwezig is, ga ik vanaf nu bijvoeding geven met patentkali, 2gr/liter (1 liter/plant) in plaats van roze korrel bijbemesting. Dit zal de vruchten in dit stadium ten goede komen…

tomaten hobbykas Hobby F1 Hobby F1, potten oplossing voor bodemmoeheid. tomaten Tamaris F1 serre

09/07/08    Het effect van de vorige actie

Het water geven via de nieuw gemaakte plantgaten en de bijvoeding met patentkali blijkt goed te werken. De planten reageren er heel goed op en hebben nu 5 tot 6 trossen die goed aandikken.

Ik besluit nog een paar maal bijvoeding met patentkali te geven in de komende weken. De normale watergift gebeurt nog steeds dagelijks via de gemaakte gietgaten.

11/07/08    Aftoppen van alle potplanten op 5 tot 6 trossen DSC00207

 

Hier zijn een paar opmerkingen in verband met
het toppen van de planten

– De dikte van de stengel bovenin de plant (“in de kop van de plant”) en het feit of een plant goed gezond is (zonder bladziekten bv.) zal bepalen of men een plant meer of minder trossen zal laten ontwikkelen. Als de stengeldikte bovenaan de plant beduidend vermindert t.o.v. zijn soortgenoten is dit voor mij een plant die minder trossen zal aankunnen.

– Bloemtrossen maken is niet moeilijk en gebeurt automatisch telkens na 3 bladeren. Belangrijk is dat die bloemtrossen, gezien het teeltseizoen en de staat van de plant, nog wel kunnen uitgroeien tot volwaardige vruchten, zo niet is het verder laten ontwikkelen van bloemen verspilling van energie en dit is ten koste van de rest van de lager gelegen vruchten.

– Aftoppen zal dus eventueel op een verschillend ogenblik, plant per plant bepaald, uitgevoerd worden.

Om na aftoppen de sapstroom in de stengel niet te onderbreken, pas ik de techniek toe zoals in een vroeger artikel reeds uitgelegd, (klik hier) namelijk het laten verder groeien van een dief in de top van de plant boven de laatste bloementros.

– Nu het aantal trossen per plant vastligt bekijk ik bijna dag per dag de groei-evolutie van alle trossen. Zo kan ik, door trossnoei, ervoor zorgen dat ik zo groot mogelijke tomaten bekom op alle trossen.

– Uit de testen van 2008 bleek alvast dat men met potplanten geen wonderen mag verwachten wat de productie betreft, maar wel dat ze op zijn minst de productie bij teelt in de kasgrond evenaren. (en als er bodemmoeheid in het spel is zeker beter presteren)
Ik houd mij dan ook min of meer aan volgende normen :

* 5 tot 6 trossen per plant

* 4 vruchten/tros maximum voor zware (vlees)tomaten zoals Hobby F1 ; 6 vruchten/tros maximum voor de kleinere tomaat zoals Tamaris F1.

13/07/08    Laatste bijvoeding met een oplossing van patentkali.

Hierna wordt er alleen nog sporadisch een weinig water gegeven in de gietgaten

DSC00208

 

15/07/08    Eerste rijping op tros 1 van een paar Tamaris F1 planten

 

De bladeren tot aan de onderste tros worden zorgvuldig tot aan de stengel afgesneden. Wanneer de volgende trossen beginnen te rijpen zal ik, op dezelfde wijze, bladsnoei tot aan de hoogst rijpende tros doen.
Een laatste keer gebeurt dit bij het rijpen van de 3de tros.

Opmerking : de rest van het gebladerte zal later, indien nodig, minimaal verwijderd worden rondom de vruchten als blijkt dat deze verscholen zitten achter het gebladerte en hierdoor niet meer tot rijping zouden komen op het einde van het seizoen (vanaf september).

Het is geweten dat tomaten afrijpen door de temperatuur en niet door licht, wat betekent dat het afrijpen ook kan gebeuren in een donkere ruimte als de temperatuur maar voldoende hoog is.

 

21/07/08    Eerste rijping op een paar Hobby F1 planten.

 

30/07/08    Rijping van de 2de trossen

DSC00210 DSC00211

 

07/08/08    Vervolg van het rijpen (foto’s zijn aanklikbaar)

DSC00217 DSC00225 DSC00236 DSC00237 DSC00239 DSC00240

DSC00238

17/08/08    Het rooien van één Tamaris plant met wortelstelsel-kontrole.

DSC00253

Op één Tamarisplant zijn alle vruchten geplukt. Bij het rooien blijkt dat het wortelstelsel mooi wit tot lichtbeige is en heel degelijk uitgebouwd tot aan de bodem van de pot.

De productie van de plant (6 trossen volwaardige tomaten, 5 tomaten/tros gemiddeld) lijkt mij een degelijk resultaat.

24/08/08    De oogst van de potplanten loopt ten einde

3 potplanten zijn reeds volledig geoogst. Ik voorzie het einde van de oogst binnen een paar weken.

De productie was zonder meer heel goed te noemen, temeer gezien de verschillende correcties welke gedurende de teelt uitgevoerd werden om het resultaat te optimaliseren.

10/09/08    Het rooien van alle potplanten

Hierbij gebeurt controle, plant per plant, van de staat van het wortelstelsel.

Op te merken was :

– mooie witte of licht beige kleur van de wortel: logisch gezien het hier een teelt in “onbezoedelde” grond betreft zodat kurkwortel-ziekte uit te sluiten is.

– Hobby F1 heeft sowieso een uitgebreider (groter) wortelstelsel dan Tamaris F1

– Het wortelstelsel is niet voor alle planten voldoende diep uitgebouwd. Dit zou nog kunnen verbeteren

DSC00282

–  De enige Hobby F1 plant die in volle kasgrond geplant was bleek in zekere mate aangetast te zijn door kurkwortel. (zie foto links)

Rekening houdend met het feit dat de kasgrond op die plaats vorig seizoen tot op geringe diepte (15 cm) vervangen was, viel de kurkwortel aantasting nog mee en had nog niet zoveel invloed gehad op de productie van de plant. Toch toont dit aan dat de kurkwortel-schimmel relatief diep in de grond aanwezig is en zich al heel vlug terug te vinden is in de bovenste grondlaag.

De conclusies bij deze teelt in potten.

Bodemmoeheid
De kweek van potplanten in de kas is, voor wie geen liefhebber is van geënte planten, een goed alternatief, om het probleem van bodemmoeheid te omzeilen

Vroegheid
De teelt in potten kan, in combinatie met de keuze van een vroege tomatensoort, de eerste oogstbare tomaten in de kas opleveren.

Snelle groei
Opmerkelijk is dat de potplanten erg vlug opgroeien na inplanten in de pot : invloed van de soms nog koude kasgrond is sterk gereduceerd en de wortels vinden heel vlug al het nodige  voedsel van de basisbemesting dat gelijkmatig verdeeld is in het grondmengsel.

Potgrootte
Het gebruik van grotere potten dan 15 liter is niet noodzakelijk voor goede resultaten, tenzij de diameter van de potten merkelijk groter is.

Watergift
– De watergift is delicaat en dient frequenter maar met kleinere hoeveelheden te gebeuren.

– Naarmate de teelt vordert is het noodzakelijk om de watergift ook beschikbaar te krijgen in de diepte van de pot

Toppen van de plant
Evaluatie van de groeikracht (stengeldikte) dient plant per plant opgevolgd te worden om het aantal trossen/plant te bepalen en het moment van aftoppen te bepalen.

Bijbemesting
Bijvoeding van  patentkali in opgeloste vorm, in vervanging van de bijvoedingen met “roze korrel” is blijkbaar nuttig als het aantal trossen bereikt is (plant per plant verschillend)

 

Aanpassingen voor de teelt in 2009

 

* Gewijzigd grondmengsel

 

Om het grondmengsel beter doordringbaar te maken voor de watergiften wordt er meer geraniumgrond gepland.

De samenstelling voor de 2009-teelt wordt dan als volgt:

– 35 % goede, niet vervuilde tuingrond

– 50 % geraniumgrond

– 15 % grof zand

 

* Een test met een vooraf gemonteerde gietbuis

 

Het idee is om, tijdens het vullen van de potten met het grondmengsel, vooraleer de planten in de pot te planten, een stuk pvc buis (bv. diameter 30-40mm) bij te plaatsen tussen het midden van de pot en de rand.

De buis reikt tot op de bodem van de pot en is eventueel voorzien van enkele gaten (diameter 12 mm) in het onderste stuk van 10 cm.
De buis is voldoende lang zodat de bovenkant enkele cm boven het grondmengsel uitreikt. Bij de normale gietbeurten kan er dus geen water in de buis terechtkomen.

Tijdens het opgroeien van de plant kan het wortelstelsel mooi rond de buis doorgroeien.Dit is dus beter dan het maken van een gietgat tijdens het opgroeien, waarbij het wortelstelsel kan beschadigd worden.

Als besloten wordt om watergift in de diepte te geven kan men de buis verwijderen en het gietgat dat overblijft, gebruiken voor watergift in de diepte.
Of men kan de buis ter plaatse laten zitten en het gietwater rechtstreeks deponeren in de buis. Eventueel kan de buis een stukje omhoog getrokken worden om het niveau van watergift te wijzigen in de pot.

Deze beschreven methode zal in de 2009 teelt uitgetest en geëvalueerd worden op een aantal planten.

 

Update oktober 2010, na waarnemingen door Herman bij planten die al een tijdje afgeknipt waren, maar waarvan de wortels nog niet gerooid waren.
“Controle op het al of niet aanwezig zijn van kurkwortel gebeurt, plant per plant, en dit onmiddellijk  na het plukken van de laatste vruchten van die plant. Zo ben je zeker dat het wortelstelsel nog actief is op het ogenblik van de controle. Controleren als de allerlaatste plant afgeoogst is  zorgt ervoor dat het wortelstelsel al aan het afsterven is, zodat je verkeerdelijk de indruk hebt dat er een hevige kurkwortelaantasting is.”

Hebt u ervaring met het telen in potten van kastomaten? Hebt u bemerkingen? Uw verhaal en eigen bevindingen verneem ik heel graag. In de commentaarbox hieronder of via lezersbijdrage@plantaardig.com.

Wilt u ook graag telen in potten? Hebt u daarover, na het lezen van dit artikel nog bijkomende vragen? Ze zijn zeer welkom in de commentaarbox hieronder of via lezersbijdrage@plantaardig.com.

Voorjaar 2016
De achtste druk van de Groente en Fruit Encyclopedie is verschenen.
De hedendaagse moestuin is mooi, kleurrijk, plezant, ontspannend, lekker, gezond, hip, trendy…. Maar ooit komt er een tijd dat je ook aandacht hebt voor de prestaties en even onder de motorkap wil kijken. Ook daarvoor is er de Groente en Fruit Encylopedie.
Bestel nu uw exemplaar via één van de webshops vermeld op deze pagina of reserveer nu zonder verzendkosten bij Bol.com
Laatste reviews, op Bol.com
Eenvoudig uitgelegd met tevens prachtige foto's als illustratie
In dit boek vind je prachtige foto's en een overzichtelijke index. De uitleg is zeer goed gebracht en begrijpbaar. Dit alles maakt dat het boek meer dan zijn geld waard is.
Nooit te oud om te leren
Ik heb al 40 jaar een volkstuin. Toch vind ik in dit boek allerlei nuttige tips. Je hebt er meteen weer helemaal zin in!!! Ik kan deze encyclopedie elke moestuinder, rijp of groen, aanbevelen. Heldere uitleg, goede foto's.
Eindelijk het tuinboek waar ik zat op te wachten!
Dit is een super compleet tuinboek. Echt alles staat er in, hoe je een courgettezaadje in de grond stopt bijvoorbeeld, met de punt naar beneden of juist naar boven... lijkt onbelangrijke vraag, maar het antwoord heb ik pas hier gevonden. Zo concreet en praktisch is dit boek.
Klik hier om nog meer recente recensies te lezen.

  132 reacties aan “De teelt van tomaten in potten.”

Reacties (125) Pingbacks (7)
 1. Voor ’t eerst ga ik mijn zelf opgekweekte tomaten in mijn kas planten in grote emmers. Mijn kas staat op steen en heeft dus geen grond. Mijn vraag is nu, ik lees over gaten maken in de potten, dat is neem ik aan niet van toepassing bij mij. Wat de grond betreft, wat zou de beste samenstelling kunnen zijn?

  • Dag Ellen de gaten in de emmers zou ik zeker maken om het overtollig water te verwijderen .De beste mengeling zou ik niet weten ,ik gebruik de mengeling die groenteninfo voorschrijft . vriendelijk groetend .
   fil

  • Beste Ellen,
   Het ideale grondmengsel vindt je hierboven in het artikel onder de titel “Aaanpassingen voor de teelt 2009” .Toch voorzie je best in de emmers enkele gaten om het eventueel aan gietwater te evacueren.
   Succes gewenst.
   Met vriendelijke groeten,
   Herman De Moor

  • bedankt voor de reactie

 2. Ik heb vorig jaar aantasting gehad van mijn tomaten planten die in potten staan. Ik heb de potten gevuld met een makkelijke moestuin mix die vrij prijzig is. Volgens mij moet ik nu de potgrond wegdoen. Is dat correct of kan ik het opnieuw gebruiken. Ik heb nog andere potten staan waarin geen tomaat heeft gestaan. Ik kan daar nu de tomaten in doen. Maar op een gegeven moment heb ik geen potgrond meer waarin geen tomaten hebben gestaan. En dan moet ik blijkbaar opnieuw aanschaffen. Graag uw suggestie/ideeën. Dank!

  • Beste Caroline,
   De grond uit de potten van 2015 is absoluut onbruikbaar en moet je weggooien op een grond waar nooit tomaten zullen geteeld worden.
   Het is namelijk zo dat mogelijks de potgrond reeds in lichte mate vervuild is met de kurkwortel schimmel.
   Bovendien kan je er nooit in slagen om,vertrekkend van de oude 2015 grond,een gelijkaardig mengsel samen te stellen zoals ik in mijn artikels aangaf.
   Je moet dus elk jaar opnieuw een vers mengsel aanmaken.
   Met vriendelijke groeten,
   Herman De Moor

 3. mijn tomaten plant is ongeveer 1 meter 50 er komen 3 trossen aan maar die tomaten die er aan komen worden niet groter dan 1cm

  • Ofwel zijn de tomatenplanten opgekweek uit zaad van tomaten uit de winkel. Ofwel zijn het cherrytomaatjes. Ofwel zijn ze niet goed bestoven. Dat laatste enkel als ze niet in open lucht staan. Tomaten die niet in open lucht staan moeten om de twee dagen bestoven worden. Dit is niet meer dan over de middag met de vingers eens enkele tikjes tegen de bloemtros te geven.

 4. Beste Piet,
  Vooreerst stellen dat we hier te maken hebben met een uitzonderlijk tomaten-teeltjaar.Late planttijd,ongunstig weer,lang koud ,enkele héél warme dagen tijdens bloem-en vruchtvorming die de bloemtrossen op dat ogenblik negatief beinvloed hebben.En nu een echte hittegolf die de tomatengroei bijna integraal stopt en de grotere tomaten reeds doet kleuren.
  Vergeten we niet dat de groei van een tomatenplant best dient te gebeuren tussen 15 en 35°C.Ook het verschijnsel van neusrot is ondermeer gelinkt aan die temperatuursveranderingen omdat de sapstroom sterk verandert naar bladeren,bloemen,vruchtjes..
  Ook ik heb dit meegemaakt in mijn kas en daar op tijd op ingespeeld door het aantal trossen te beperken tot max 4 per plant en minder tomaten per tros(Tamaris en Hobby bvb 4/tros)
  Ook op tijd aftoppen vlak onder de 5de bloemtros in wording.Ervoor zorgen dat er nog minstens één dief in één van de 3 bladeren,onder die afgeknipte 5de tros aanwezig is teneinde de sapstroom niet abrupt te stoppen zodat onderstaande trossen verder kunnen aandikken.
  Na definitief aftoppen van de dief in de kop van de plant mag je,normalerwijze,na ongeveer 2 weken een eerste rijpende tomaat verwachten en is er nog weinig sprake van sterk aandikken van super kleine tomaatjes op de trossen met véél grotere tomaten.

  Conclusie : naast een paar gietbeurten mat Patentkali (2 gr/liter gietwater,éénmaal per week vanaf aftoppen op 4 trossen,ook onmiddelijk de hele kleine tomaatjes-je spreekt van erwtgrootte-,verwijderen om alle resterende energie beschikbaar te maken voor de mooie trossen.

  Indien-wat o.a. voor Tamaris en Hobby het geval is-,er overdreven veel gebladerte aanwezig is op de plant,mag je gerust de bladeren onder de eerste tros(vaak reeds vergeeld en gekruld) afsnijden vlak aan de stengel.
  Ook kan je,om energie te winnen en de vruchten ook meer zonlicht te geven,tot en met tros 3,telkens één van de 3 bladeren tussen opeenvolgende trossen. integraal verwijderen tot aan de stengel.
  Uiteindelijk bekom je een plant met géén bladeren onder de eerste tros,en dan telkens 2 overblijvende bladeren tussen tros 1 en 2 én idem tussen tros 2 en 3.

  In een een gunstig seizoen ivm met het weer,slaag ik in pottenplant er steeds in van tot 5 trossen per plant te kweken met,afhankelijk van de varieteit,van 4 tot 6 vruchten/tros-allen mooi van grootte op alle trossen-,
  Ikzelf kweek,naast een beetje buitenteelt,in de kas nog uitsluitend in pot zoals te lezen in mijn artikels.
  Er blijken,volgens de talrijke reacties van hobbytuinders tijdens de voordrachten van Luc Dedeene,erg goede resultaten bij de pottenteelt,zoals beschreven in de artikels op de site.
  Je moet dus maar gewoon verder doen met pottenteelt.
  Hopelijk zal het weer in 2014 een beetje gunstiger zijn.
  Dit jaar is echt wel een speciaal jaar.
  Met vriendelijke groeten,
  Herman De Moor

 5. Sinds 2010 gebruik ik voor de teelt van de tomaten in pot het aanbevolen grondmengsel. Inclusief het bemestingadvies. Behalve de blauwkorrel. Als de trossen beginneen te komen mest ik wekelijks bij met een biologisch vloeibare meststof speciaal voor tomaten. ( vlaams zaadhuis) . Elk jaar heb ik een geweldige opbrengst van mooie rijk gevormde tomaten die menig positieve reactie oplevert. Ik ben erg enthousiast over het resultaat. Bovendien kun je na afloop van de teelt erg goed op kurkwortel controleren.
  I
  Groetjes Fleur

  • Beste Fleur,
   Goed te horen dat deze teelt in potten weldegelijk als uitgebalanceerd kan beschouwd worden.
   Het is inderdaad zo dat,met uitzondering van patentkali-steeds beschouwd geweest als biologische meststof-,je inderdaad de blauwe korrel kan vervangen door biologische meststoffen.
   Ik dacht dat,als algemene regel,de hoeveelheid van het vervangend biologisch middel dubbel zo groot zou moeten zijn dan de hoeveelheid blauwe korrel.
   Kan je,ten behoeve van de collega-hobbytuinders misschien aangeven over welk biologisch product het hier gaat en wat hoeveelheid,toedieningstiming zijn in jouw teelt?
   Eén opmerking : het resultaat telt en blijkbaar ben je goed bezig.we horen graag alles van de leden…
   Bedankt voor de feedback(s).
   Met vriendelijke groeten,
   Herman De Moor

   • Beste Herman,
    Het grondmengsel zoals door jou aangegeven.
    Als basisbemesting gebruik ik de runder/kippenmestkorrel van Osmo. Daarnaast de door jou aangegeven hoeveelheid kali. De blauwkorrel laat ik weg.
    Als de trossen beginnen te vormen gebruik ik 1x per week de vloeibare meststof voor tomaten van Osmo. Deze bestel ik bij het Vlaams Zaadhuis. Ik gebruik potten van 15 ltr waarin ik een gietbuis heb geplaatst. De potten graaf ik voor driekwart in de grond. Als de plant goed doorwortelt raakt geef ik water door de buis! Werkt perfect.
    Groetjes Fleur

   • Dank om jouw teelttechniek en info te delen Fleur. We wensen niet liever dan dat mensen feedback geven over hun ervaringen op dit ‘evergreen’ artikel van Herman. Ik vroeg mij enkel nog af welk tomatenras(sen) je teelt?

 6. Beste Herman,
  Voor het eerst heb ik jullie plan van aanpak voor het kweken van tomaten in potten toegepast. Met succes! De tomaten beginnen te rijpen en zien er mooi uit; vooral de Tamaris. Ik zie echter een klein probleempje. Van sommige trossen zijn de tomaten niet even groot. Van de vijf per tros is de een al volwassen en de ander zo groot als een erwt. Ik heb nog maar een kali bijmesting gedaan. Is dat een goed idee of moet ik wat anders doen.
  Groet
  Piet Muller

 7. Beste Rita,
  Ik heb het eigenlijk niet zo goed begrepen vandaar enkele vragen:
  1)Serretomaten(pot?) of tomaten buiten?Welke soort?
  -ronde tomaat,vleestomaat,snoep-of kerstomaatjes?
  2)Staan ze nu pas in bloem of zijn ze nu volgroeid
  en nog in hun rijpingsproces of volledig geoogst?
  3)Of is de vraag wat je moet doen met de kaal geplukte tomatenplant na einde oogst?
  Met vriendelijke groeten,
  Herman De Moor

 8. Beste Herman ,

  Heb tomatenplant gekregen nu zijn ze de tomaten gebloeid moet ik ze nu rooien of gewoon laten staan het is de eerste keer dat ik dit doe.

  mvg ,
  Rita

 9. Beste Herman,
  Ook bij mij is het verhaal precies hetzelfde als bij Paula.
  Groetjes Sjouk Fleurke

  • Beste Fleurke,
   Begrijp ik het goed dat het neusrot enkel voorkomt op San Marzano,
   op één of beperkt aantal planten,of is het een algemeen probleem?
   Met vriendelijke groeten,
   Herman De Moor

   • Beste Herman,
    Inderdaad komt de neusrot alleen bij de San Marzano voor!
    De anderen doen het goed!
    Groetjes Fleur

 10. Goede middag.

  Voor het derde jaar kweek k de tomaten in potten. Ik heb het door u geadviseerde grondmengsel gebruikt. Het vreemde is, dat bij één van de potten alle nu zichtbare groene en rode tomaten van die plant (San Marzano) neusrot hebben.
  Hoe kan dat komen, en vooral: hoe kan ik dit verhelpen?

  • Beste Paula,
   Naast het feit dat er tussen een aantal planten van dezelfde soort wel eens een zwak broertje zit dat neusrot vertoont,blijkt in elk geval dat uit discussies in de reactiebox van het artikel http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/neusrot-bij-tomaat-nu-voorkomen/ (zie de conversatie tussen plantaardig/Luc Dedeene en Rene Beij) dat Roma tomaten evenals de minitomaatjes,meer speciaal het ras San Marzano,nogal gevoelig zijn voor neusrot,
   Zelfs met het aanbevolen grondmengsel en de aanbevelingen ivm bijvoeding volgend,kan het gebeuren dat,bij sterke wisselingen van temperatuur,vochtigheid,watergift,afhankelijk van de plaats waar de plant staat in de kas,het verschijnsel van neusrot optreedt.
   Mijn ondervinding is dat mijn aanbevolen mengsel voor de potplanten goed weg kan met teveel watergift maar dat er meer watergift nodig is dan bij planten in de vollegrond van de kas.
   Als je s’avonds de kop van de plant slap ziet hangen mag je veronderstellen dat er tekort was aan watergift in verhouding tot temperatuur en eigen verdamping in de kas.
   Planten reageren hierop wel eens door een blokkering van water-en voedselopname door de wortels.Als je daarenboven heel veel vruchten en stengels laat staan aan de plant gaan de vruchten gebrek hebben aan calcium en kalium en al heel vroeg soms(in groene toestand) het neusrot in zich hebben.
   Neusrot kan je niet meer herstellen maar de plant ontlasten van overdreven veel vruchten en voorzichtig,beetje bij beetje,de watergift spreiden kan de schade voor de overblijvende vruchten eventueel nog beperken.Vaak zal je achteraf zien dat het neusrot enkel optrad op één of twee trossen omdat precies in die periode de plant onder stress gestaan heeft.
   Hou in elk geval temperatuur,vochtigheid,sterk rechtsreeks invallend zonlicht goed in de gaten.Bij grote warmte kan het begieten van de grond tussen de potten een goed middel zijn om de vochtigheidsgraad van de kas te verbeteren zodat de planten zelf minder verdampen.
   Ook niet vergeten de zuiderzijde van de kas(bij voorkeur het dak) af et schermen met bvb “Temperzon”.
   Hopelijk krijg je door mijn beperkte uitleg toch een beter inzicht in jouw probleem en aarzel niet om,indien nodig, verdere vragen te stellen.
   Met vriendelijke groeten.
   Herman De Moor

 11. T.A.V. Astrid Bakker;
  Ter reactie op uw vraag i.v.m. foto’s over tomaten kweken bij onverwarmde serre of plastic hoepel kan ik je de enkele foto’s die ik gemaakt heb doorsturen. Kan dit via deze site of is er een ander adres naar waar ik dit e.v. zou kunnen doorsturen? Op deze site staan er al een tweetal die u gerust mag gebruiken.Mvgr Teirlynck Willy.

 12. > Geachte heer Teirlynck,

  > Wij verzamelen beeld voor lesmateriaal in opdracht van Het Ontwikkelcentrum.
  > Het Ontwikkelcentrum is een stichting die lesmateriaal ontwikkelt voor met name het agrarisch groen onderwijs.
  > Voor een digitale lesmethode met de titel ‘Plantfysiologie’ wil de auteur
  > graag een afbeelding gebruiken van een tomatenplant bij lagere temperatuur.
  >
  > Heeft u misschien een geschikte afbeelding die wij zouden mogen gebruiken voor de lesmethode? Een bronvermelding oid is uiteraard geen probleem.
  >
  > Voor meer informatie over Het Ontwikkelcentrum kunt u kijken op
  > http://www.ontwikkelcentrum.nl.

  Ik hoop spoedig iets van u te vernemen.

  Met vriendelijke groet,
  Astrid Bakker
  Firma Verbaal
  026 4433387
  >

 13. beste jan tik eens in bij google drainage
  klik de eerste link aan dan kom je terecht bij
  Montauban daar vind je al drainage buizen vanaf 50mm

  ook vind je er bij brico naar mijn mening..
  .en bij veel tuinaanleggers.

  m v g.
  fil.

 14. Beste Jan,
  Kijk even in de gouden gids voor het adres van een drainagebedrijf bij jou in de buurt.

  Woon je in Nederland en kom je niet achter een adres mail me dan nog even. Misschien kan ik je dan wel aan een adres helpen.

  Groetjes Sjouk

 15. Beste Sjouk Fleurke, Herman,

  ikzelf ben ook op zoek naar een drainage buis van 40 mm diamter. Enig idee waar ik deze kan krijgen?

  met vriendelijke groet,

  Jan

 16. Beste Alex,
  Zoals hierboven door Luc reeds aangehaald,is dit niet noodzakelijk een probleem zolang het niet té hoog opstijgt en alleen bvb op bepaalde soorten.

  Als het dan toch een probleem zou zijn,kan kieseriet toegevoegd worden( vb http://be.dcm-info.com/BENL/hobby/product.asp?lid=&id=02828 ) maar verwacht hiervan geen mirakels,magnesium is sowiezo moeilijk opneembaar door de plant en in feite was er bij de basisbemesting in de patentkali reeds magnesium.
  Toevoegen van patentkali is een gevoelig punt.
  Teveel kalium benadeelt namelijk de opname van calcium (kalk) en magnesium.Tekort aan calcium is typisch voor neusrot en dus opletten hiermee.
  Ikzelf vervang,enkel na aftoppen,een paar bijbemestingsbeurten met Roze korrel door 2gram/liter
  met patentkali(oplosbaar in water) maar dit is dan eerder om de vruchten te verbeteren.

  Conclusie:ik zou nog maar eventjes afwachten en de gietbeurten goed verzorgen + temperatuur want opname van voedingsstoffen is ook hiervan afhankelijk.
  Indien het nodig blijkt te zijn kan je altijd foto’s van volledige planten opsturen naar lezersbijdrage@plantaardig.com

  Met vriendelijke groeten,
  Herman…

 17. Ik heb ook planten met dezelfde bladeren als hierboven op de foto te zien is. Staan ook in potten met bemeste tuinaarde en potgond. Sommige planten hebben niet alleen de onderste bladeren zo, maar de halve plant heeft dit al.
  Ik heb mijn planten deze week mest gegeven, N-P-K 9-6-15.
  Als het magnesiumgebrek is, hoe moet ik de planten dan extra magnesium geven?

 18. Beste Jane,

  de symptomen, geelverkleuring tussen de nerven die groen blijven én op de onderste bladeren is een kenmerk van magnesiumgebrek.
  Maar magnesiumgebrek hoeft niet te komen van te weinig magnesium in de grond. Het kan ook veroorzaakt worden door een tijdelijke schok bij de wortels. Ik denk niet dat het zich naar boven zal doorzetten, tenzij bij bepaalde soorten Coeur de Boeuf, waar dit zelfs een plantkenmerk is.
  Stuur eens een foto van een volledige plant, dit, samen met de detailfoto zal ons meer zekerheid geven

  met vriendelijke groeten
  Luc
  http://groenten-boek.plantaardig.com

 19. Hierbij mijn foto bij het bericht hierboven.

 20. Enkele tomatenplanten krijgen gele vlekken op het blad. Het begint bij de onderste bladeren. Als je de plant bekijkt, zie je dat dit probleem door zal zetten naar de boven gelegen bladeren. De tomaten staan in potten die ingegraven zijn in een kasje. De samenstelling van de grond staat hierboven omschreven.

  De planten hebben al wel bloemen, nog geen vruchten. Er is nog geen mest gegeven daar er nog geen derde bloemtros is.

  Weet iemand wat het is en hoe dit opgelost kan worden?

  Ik zal een foto van het blad dat helemaal onderaan de plant zit bijvoegen. Dit is het blad dat het meest geel is en waarop het probleem duidelijk zichtbaar is.

 21. Beste Jane,
  Na overleg komen wij tot volgende conclusie.

  1. Jouw potgrond bevat, alles samen minstens meststoffen als het grondmengsel klaar gemaakt in mijn artikel hierboven.
  Aangezien je spreekt over toevoeging van al bemeste tuingrond, is meststoffen toevoegen dan ook niet nodig. Het gebruik van deze langwerkende potgrond lijkt geen verkeerd advies te zijn.
  2. Voor een goede doorgroei en om de traagwerkende meststoffen te compenseren is wekelijkse bijbemesting vanaf de derde tros aan te raden, zoals beschreven in het artikel van mij hierboven, met roze korrel, als je dat kan vinden(Makro ?). Of anders een vloeibare, makkelijke oplosbare meststof. Ik denk dat die messtof van Lidl niet goed oplost?
  Ziezo,je kan alvast beginnen met het vullen van de potten en inplanten van jouw zelf gekweekte planten.
  Hou ons op de hoogte en als er verdere vragen zijn,laat ons iets weten.
  Met vriendelijke groeten,
  Herman..

 22. Beste Luc en Herman,

  Het komt goed uit als de Osmo tomatenmest minder geschikt zou zijn want ik heb hier nog maar weinig mest van en deze kan ik in Nederland nergens meer kopen.

  Wat de andere tomatenmest betreft. Deze heeft geen merk want het is een eigen mestsoort gekocht bij Lidl speciaal voor tomaten. Het is een doos met korrels.
  Misschien hebben jullie iets aan de volgende omschrijving die vermeld staat op de doos.
  Organische-minerale N-P-K meststof 9 + 6 + 15.
  9% N stikstof totaal, 6,5% N ureumstikstof, 2,5% N ammoniumstikstof, 6% P2O5 wateroplosbaar fosfaat totaal, 15% K2O kaliumoxide totaal, 15% k2O in water oplosbaar kaliumoxide, 15% organisch materiaal, uitgedrukt als gloeiverlies.

  Misschien zijn beide soorten niet geschikt omdat de potgrond langwerkend is.
  Het zou natuurlijk mooi uitkomen als er helemaal niet bijgemest hoeft te worden.

  Is het overigens wel verstandig om voor tomaten zo’n langwerkende potgrond te kopen?

  Alvast bedankt voor jullie inspanningen.

  Groeten, Jane

 23. Dag Jane,
  Herman en ik zijn uw vragen aan het bekijken. De meststof van Osmo heb ik gevonden.
  Kan je het merk van de andere meststof doorgeven. De samenstelling vermeld je al, 9-6-15 , maar ik vroeg mij af of dit organische of minerale meststof is, en of zij oplosbaar is. Want ik denk dat jij hier vooral een oplosbare, snel werkende meststof nodig hebt om bij te bemesten. De Osmo is daartoe niet zo geschikt.

  vriendelijke groeten
  Luc
  http://groenten-boek.plantaardig.com

 24. Beste Herman,

  Ik heb een vraag. Vorig jaar ben ik in mijn kasje begonnen met de tomatenteelt. Ik zet alle tomaten in potten en niet in de volle grond. Ik gebruik 15 liter potten met een doorsnee van 35 cm met aan de onderkant 6 kleinere gaten. Vorig jaar heb ik in die potten alleen maar bemeste tuinaarde gedaan. Resultaat aardig, veel planten met wat gele vlekken op het blad, en als ik de ervaringen lees van andere tomaten hobbykwekers veel minder opbrengst.

  Dit jaar wil ik graag de manier gaan toepassen die je hier voorstelt 50% potgrond, 35% tuingrond en 15% grof zand.

  Hier in Nederland is geraniumgrond bijna niet verkrijgbaar dus dan maar op zoek naar een goede potgrond voor mijn tomaten. Ik heb gisteren in het tuincentrum informatie gekregen over de diverse soorten potgrond en deze zelf ook kunnen zien/voelen. Ze adviseerden mij potgrond langwerkend (half jaar). De samenstelling N-P-K is 14-16-18 0,7 kg/m3 en langwerkende meststof 15-7-15 2 kg/m3. Deze grond heb ik gekocht, is zeer humusrijk.
  Zij adviseerden mij geen tuingrond toe te voegen en ook geen zand maar alleen deze potgrond te gebruiken (lijkt mij natuurlijk een verkoopverhaal).

  Mijn vraag is nu: als ik deze langwerkende potgrond neem voor 50%, 35% bemeste tuingrond en 15% brekerszand 0-3 mm moet ik dan nog bijmesten tijdens het verpoten, tijdens de groei etc.
  En zo ja, wanneer moet ik dan bijmesten en welke meststoffen adviseer je dan?

  Ik had al gekocht tomatenmest van Osmo N-P-K samenstelling 5-4-10 (12) advies 25 gr om de 3 maanden voor tomaten in pot en een ander merk tomatenmest met de samenstelling 9-6-15 advies gebruik iedere 4 weken.
  Vorig jaar heb ik tijdens de groei bijgemest met genoemde speciale tomatenmest maar als ik langwerkende potgrond heb (maar 50% als ik jouw verhouding aanhoud) zal het dan nog wel nodig zijn om bij te mesten of op enig moment extra kalk toe te voegen?

  Wat een vragen hè maar ik wil goed van start gaan. Een maandag wil ik namelijk al mijn planten in de 35 cm potten gaan zetten. En een goed begin is het halve werk.

  Ik hoop dat je mij advies kan geven. In ieder geval alvast bedankt.

  Groet, Jane

 25. beste Herman

  dat de samenstelling gewijzigd was wist ik al, maar ik vroeg mij af of de voorbemeste geraniumgrond mocht gebruikt worden?
  bedankt voor uw vlugge reactie.

  m v g fil.

 26. Dag Fil,
  Voor het antwoord op uw vraag copieer ik hier het gewijzigd grondmengsel van 2009.

  Om het grondmengsel beter doordringbaar te maken voor de watergiften wordt er meer geraniumgrond gepland.

  De samenstelling voor de 2009-teelt wordt dan als volgt:

  – 35 % goede, niet vervuilde tuingrond

  – 50 % geraniumgrond

  – 15 % grof zand

  Inderdaad de potgrond is wel degelijk geraniumgrond of potgrond voor bloembakken met een dosis meststoffen (vaak 1,5 kg/m3).
  Veel succes nog met de teelt,
  Herman…

 27. beste Luc. Herman .Nico.
  kan ik geranium potgrond gebruiken voor mijn tomaten in potten daar deze organische meststof bevat voor 100 dagen. Of moet ik mij andere aanshaffen?

  m v g fil.

 28. Beste Herman, Eerst en vooral onze beste wensen voor een gezond en vruchtbaar 2010.
  I.v.m. uw vraag over kurkwortelvorming in potplanten moet ik positief pleiten.Het betrefd een pot die ik gewoon bovenop besmette grond heb geplaatst met een plantje dat wat achtergebleven was, en daar deze pot iets minder potgrond bevatte zijn de wortels door de draineergaten van de pot gewoon in de grond doorgegroeid en dit zal waarschijnlijk de oorzaak zijn.Anders heb ik geen kurkwortel bemerkt bij de rest van de potplanten.
  Vele groeten en tot binnenkort.
  Teirlynck Willy
  Westrozebeke

 29. Aan alle hobbytuinders met tomaten potplanten
  Beste vrienden,
  Naar aanleiding van de potplantenteelt-2009 met de nieuwe grondsamenstelling en watergift via een buis,heb
  ik een dringende oproep voor wie potplanten-teelt.

  ZIJN ER LEZERS DIE,BIJ HET ROOIEN VAN DE POTPLANTEN, AANTASTING VAN KURKWORTEL VASTSTELDEN OP DE WORTELS?

  Zoja,gelieve zo vlug mogelijk te reageren hieronder.

  Vriendelijke groeten en mijn beste wensen voor 2010.
  Herman..

 30. Beste Reza,
  Kan je uw vraag omtrent het te bespreken onderwerp
  rechtstreeks opsturen naar lezersbijdrage@plantaardig.com ?
  Zo heeft Luc Dedeene alvast een goed idee over wat het
  precies gaat.Hij zal uitmaken wie dan best jouw vragen
  beantwoordt.
  Met vriendelijke groeten,
  Herman…

 31. hallo ik heb veel gelezen op jullie site en zou graag in contact met jullie willen komen. ik ben bezig met een project die ik met jullie wil delen maar toch nog wel
  het 1 en ander wil overleggen met jullie van hoe ik het beste zou moeten aanpakken,

  mvg,

  Reza

  Deffy_Design@hotmail.com

 32. Bedankt voor uw positieve feedback Willy, er zijn vast heel wat lezers die deze zomer de methode van Herman uitprobeerden!
  Hierbij plaats ik de foto’s die je opstuurde

 33. Beste herman, heb in bijlage een paar foto’s verstuurd naar lezersbijdrage@plantaardig.com
  mvgr Teirlynck Willy

 34. Beste Herman,
  Na een mooie lente, een prachtzomer en een heerlijke nazomer kan ik terugblikken op een zeer vruchtbaar tomaten jaar, zowel in de kas alsook bij de buitenteelt. Mede dank zij uw tips en die van de andere tuinliefhebbers heb ik een zeer goed resultaat behaald. Zoals te verwachten viel waren de hybride planten die ik uitgezaaid en geplant had wel een stuk beter van blad- en bloemvorming, alsook een sterkere stam. Alleen had ik een weinig problemen bij Pyros F1 daar deze zeer gevoelig bleken voor barsten in de vrucht bij een iets onregelmatige watergift.Verder heb ik ook een beetje ge-experimenteert met Coeur de Boef en Elko F1 zowel in volle grond als in potten en toen bleek dat de planten in potten er een stuk sterker uitzagen. Na de eerste en tweede bloem zag ik dat de planten in volle grond niet meer zo goed meekonden en deze zijn heel de zomer een heel stuk achtergebleven (minder en kleinere vruchten). Bij het rooien zag ik dat er inderdaad wortelschimmel aanwezig was (donkerbruine en gebarsten wortels)en dat de wortels ook korter waren. Bij Elko F1 heb ik bemerkt dat deze veel meer water nodig hebben dan andere rassen en de problemen met neusrot zijn dit jaar volledig achterwege gebleven waarschijnlijk mede door de buis om tot onderaan de pot water te voorzien. In alle potten is er een maximum wortelvorming geweest en de resultaten waren dan ook navenant.Voor het mengsel in de potten heb ik 100% geraniumpotgrond gebruikt daar ik deze aan een goeie prijs kon aankopen(een grote hoeveelheid met meerdere tuiniers samen) en mocht ik dus iets langer wachten voor bijbemesting. Al bij al is het een prachtjaar geweest.
  Mag ik U alsook de ander tuinliefhebbers die met de vele tips en raad mij enorm vooruit hebben geholpen en mag ik iedereen een rustige herfst en een milde winter toewensen en hopelijk tot volgende lente.
  Teirlynck Willy
  Westrozebeke.

 35. Beste Werner,

  Sinds een tiental jaar teel ik ook tomaten in mijn muurserre.
  Deze kijkt wel uit naar het Zuiden, maar aan de muurzijde (noord) staan hoge bomen van het achterliggend domein.
  Deze bomen hangen zelfs met lange takken over mijn serre zodat van die kant heel weinig licht komt.
  Het dak is een transparante plastic plaat die niet vezelvesterkt is en dus bij nieuw, over het algemeen wel meer licht doorlaat.
  Jaar na jaar is de transparantie wel verslechterd door vuil- en groenafzetting van de bomen.

  Tot vorig jaar kampte ik met gelijkaardige problemen bij mijn teelt in potten : planten hebben dunne stengels en krijgen bij warm weer niet genoeg vocht naar boven. Resultaat : iedere warme dag vallen plant en stengel slap en erger nog, de plant onttrekt vocht uit de vruchten wat leidt tot algemeen neusrot van je tomaten.

  Je vergist je niet, ik schreef wel degelijk “tot vorig jaar” want dit jaar heb ik een schitterende oogst, mede en vooral dank zij de adviezen van Herman, gebaseerd op zijn jarenlange ervaring met ondersteuning van Luc.
  De stengels zijn voldoende dik (niet zoals deze in de glasserre van Herman, maar beduidend dikker dan vorig jaar en er is geen enkele vrucht met neusrot te zien.
  (Ik leg ook nooit geen reflectiezeil meer op het dak)

  Volgens mij is de grondsamenstelling van de pot ook zeer belangrijk en als je deze voor mekaar hebt is bijvoeden de boodschap en vooral op warme dagen goed luchten en geen schrik hebben van watergift.
  Volg nauwgezet de instructies van Herman “teelt van tomaten in potten” en je resultaat zal al stukken beter zijn.
  Er moet natuurlijk toch wel voldoende licht binnen kunnen.
  Zoals reeds geschreven in de reacties : jouw resultaat is wellicht een combinatie van meerdere ongunstige factoren.

  Ingeval je geïnteresseerd bent kan jij altijd bij mij een kijkje komen nemen (nu is het ideale moment) en vergelijken wat betreft licht en resultaat.
  Van harte welkom.
  Daniël
  Heusden (Destelbergen)

  Herman, hierbij nog eens bedankt voor het deskundig advies en je onaflatend streven naar verbetering.

 36. Beste Werner,
  Na ontvangst van jouw laatste reactie(met foto’s) werd alles grondig door Luc Dedeene en mijzelf bekeken en besproken.
  Er is inderdaad een héél grote kans dat jouw probleem te maken heeft met de constructie van de muurkas omwille van het gebrek aan licht:
  -een weinig doorlatend of bevuild dak
  -één wand met hoge beplanting langs buitenzijde?
  -mogelijks onvoordelige positionering van de kas?
  -geen verluchtingsmogelijkheden(bvb vensters) misschien?

  De planten lijken gezond (mooi groen blad en de stengel is niet uitermate dun zodat voeding(bemesting) niet direct ter discussie is.

  Wat bevruchting betreft vragen wij ons af of je regelmatig de planten trilt om de bevruchting te bevorderen.

  Te hoge temperaturen kunnen voor bevruchtingsproblemen
  zorgen maar dan is dat natuurlijk alleen van toepassing op de trossen die op dat ogenblik bloeien en niet op alle trossen van de plant…

  Op foto dachten wij ook een halvering van de bladeren(bladsnoei dus) op te merken.
  Bij(te) weelderig gewas kan dit nuttig zijn maar hier is dit echt niet nodig hoor.

  Conclusie:

  Zorgen voor maximum licht door dak en wanden en alleen lage teelten(bvb sla) aan buitenzijde van de wand(en).

  Tracht te zorgen voor een vorm van ventilatie om te hoge temperaturen te vermijden

  Zeker regelmatig trillen.

  Een goede keuze van een sterk tomatenras(bvb Hobby F1)
  kan de effecten van een niet ideale kas minimaliseren.

  Spijtig dat dit geen al te best nieuws is en het niet evident is voor jou om aanpassingen aan te brengen.
  Positief is dan weer dat je tenminste zekerheid hebt omtrent de mogelijke oorzaken van dit probleem.

  Als er nog vragen of opmerkingen zijn,kom gerust terug via dit artikel.We helpen zoveel als mogelijk.
  Met vriendelijke groeten,
  Herman..

 37. beste Werner

  niet dat ik het weet maar kan het zijn dat uw dak van uw zelf gemaakte kas na drie jaar vervuild is en minder licht doorlaat?dat zou een oorzaak kunnen zijn voor uw hoog opgeschote planten!
  wat betreft uw afvallende bloemen dat is voor mij ook een raadsel!dat antwoord laat ik over aan anderen.
  m v g
  fil.s t

 38. Hallo,

  het betreft hier een zelfgemaakte constructie met glasheldere (doorzichtige) golfplaten (zie foto’s in bijlage). Op het dak ligt een gevezelde
  golfplaat, deze is niet zo licht doorlatend. De kas staat er nu bijna 3 jaar en heb er enkel 2 zomers tomaten in volle grond ingeteeld. Nu staan er
  ook 1 komkommerplant en enkele slaatjes in.
  Wat is nu volgens jullie de oorzaak van de lange dunne planten, met weinig tomaten en de afbrekende bloempjes?

  Groetjes Werner

  Werner stuurde zijn foto’s naar lezersbijdrage@plantaardig.com, ze werden aan het bericht toegevoegd en je kan ze hier bekijken.

 39. Beste Werner,
  Dit is een moeilijke,niet alleen omdat ik niet alles weet over jouw kasteelten van de vorige jaren maar ook omdat uw probleem misschien niet één oorzaak heeft maar een combinatie van verschillende oorzaken.
  Ik neem aan,niettegenstaande uw reactie bij mijn artikel “tomatenteelt in potten” gemaakt werd,het toch gaat over een 2de maal vollegrondteelt in de kas(serre).

  Het is niet verwonderlijk dat uw reactie ook voorkomt in het artikel
  http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/bodemmoeheid-bij-tomaten/ ,wat reeds op een eerste mogelijke oorzaak duidt.Gezien je pas 2 jaar tomaten teelt in de kas,zou kurkwortel kunnen uitgesloten worden TENZIJ je in de afgelopen jaren meermaals aubergines,paprika of pepers hebt geteeld..Die veroorzaken eveneens ,net zoals de tomaten,kurkwortelaantasting.

  Om te weten of kurkwortel de oorzaak is zou u één plant kunnen opofferen en haar wortelstelsel onderzoeken zoals geillustreerd in de artikels bereikbaar op volgende links
  http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/kurkwortel-bij-tomaten-is-overal-aanwezig/ en

  http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/tomaten-ruimen-bekijk-de-wortels/

  De wortels dienen dus wit of lichtbeige te zijn en niet lichtbruin of bruin(met of zonder barsten).

  Maar voor dun opgroeiende planten kunnen ook andere oorzaken aan de basis liggen :

  1)te veel resterende zouten aanwezig in de grond tgv overbemesting en onvoldoende uitspoelen van de kasgrond in voorgaande jaren.Lees ook eens het artikel
  Groeimilieu groenten kas serre
  Daarenboven is het belangrijk dat bij bemesting goede verhoudingen NPK,Mg en Calcium(kalk)te respecteren. Vandaar de aanbevelingen die je in de tomatenartikels kan terugvinden ivm bemesting.

  2)te weinig licht in de kas door bvb te vroeg en teveel afwitten.In dat geval zal de tomatenplant opgroeien met dunne en hoge stengel.Als dit te lang doorgaat is het proces onomkeerbaar en eindig je met,weliswaar een gezond wortelstelsel,toch met een plant waar te weinig sapstroom door de stengel kan gaan.Dit resulteert dan in kleine bloemtrossen en slechte vruchtzetting.De plant slaagt er niet in om voldoende energie te krijgen in de bloementrossen om de vruchtzetting succesvol af te ronden.De onderliggende vruchttrossen gaan lopen met het weinige voedsel.Neusrot is achteraf ook mogelijk.
  Als tijdens de vruchtzetting ook nog eens het weer ongunstig is(te hoge of te lage temperatuur),
  gaat het gegarandeerd mis met de vruchtzetting..

  Over hoe vruchtzetting precies gebeurt kan je het filmpje bekijken op volgende link
  http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030108_tomaten01

  3)wanverhoudingen tussen temperatuur in de kas,licht en watergift
  Met een teveel afgewitte kas,zal de temperatuur van de kas niet in juiste verhouding zijn tot de hoeveelheid licht.Naast de hoeveelheid watergift(steeds s’morgens toe te dienen!),is belangrijk van die in het begin (bvb gedurende de eerste 2 weken),na inplanten, aan de stengel toe te dienen
  Daarna wordt water gegeven op voldoende afstand van de stengel,in geultjes rondom de plant.
  Hierdoor verplicht je de plant op zoek te gaan naar vocht en bijgevolg het wortelstelsel groter uit te bouwen,wat dan resulteert in betere opname van vocht en voedingsstoffen.

  Zo zie je maar dat er een aantal mogelijke oorzaken kunnen zijn voor jouw probleem.

  Persoonlijk zou ikzelf in zo’n geval de slechtste plant uit jouw kas uitgraven en uitmaken of je al dan niet een kurkwortelprobleem hebt.
  Indien de wortels normaal blijken te zijn gok ik op een gebrek aan licht in de serre.Dit kan,zoals reeds vernoemd,door overdreven en te vroegtijdig afwitten of afschermen van de glasoppervlakten.

  Kun je ons iets meer vertellen omtrent jouw kasconstructie?Is het toevallig een eigen gemaakte constructie met doorschijnende golfplaten of een gekochte glazen kas?Heb je ook afgewit of afgeschermd?Staan er andere planten(druivelaars?) in de kas die veel licht wegnemen?
  Uit ondervinding en na interpellatie van Luc Dedeene is te weinig licht een veel voorkomende oorzaak voor te dun opgroeien van de planten…

  Uit de verschillende elementen die ik hier opsomde kan je door eliminatie misschien tot een besluit komen.Aarzel niet om met meer gegevens en/of vragen terug te komen en houdt ons
  op de hoogte van jouw bevindingen.
  Indien mogelijk mag je gerust foto’s opsturen naar lezersbijdrage@plantaardig.com ,dat kan helpen..
  Succes en tot binnenkort.
  Met vriendelijke groeten,
  Herman…

 40. Ik heb voor het tweede jaar tomaten in de serre gezet. Vorig jaar had ik lange dunne stengels met weinig tomatentrossen en zéér weinig opbrengst.Ik dacht, waarschijnlijk te weinig bemest. Ik heb mij dan geinformeerd in een tuincenter en de grond met groentenmeststof en patentkali bemest.Doch dit jaar net hetzelfde.Ik heb vleestomaten en trostomaten gezet en beide brengen zéér, zéér weinig vruchten op.Wat ik dit jaar ook nog had, was dat vele tomatenbloemetjes afbraken alvorens er een tomaat kon aangroeien.Ik geef alle dagen of om de twee dagen +- 1 1/2L water.Weet iemand raad met al deze “misérie”?

 41. beste herman
  als ge de vraag aan mij stelt, mijn informatie komt van tuinadvies.be
  van het artikel kombinatieteelt; positieve of nadelige invloed die planten op elkaar uitoefenen.
  mvg fil.
  17/05/09
  13.55

 42. Beste jmap en fil,
  Ik ben niet dé komkommer-specialist maar,tenzij het bewijs van het tegendeel,zie ik geen enkele relatie tussen groei en bloem-of vruchtvorming van komkommers indien ze tesamen met tomaten geteeld worden in dezelfde kas. Zie ook Luc’s encyclopedie
  http://www.plantaardig.com/groenteninfo/groentenencyclopedie.htm ) op blz 118(komkommers) en blz 125(tomaten).
  Komkommers(familie van augurken,meloenen) en tomaten(familie van paprika) kunnen bovendien met mekaar voor vruchtafwisseling in de kas gebruikt worden.
  Wel is af te raden van de komkommers tesamen met andere
  komkommerachtigen(bvb meloenen) te kweken omdat insecten het stuifmeel kunnen overbrengen op de komkommers,wat dan kan aanleiding geven tot slecht
  gevormde,bitter smakende glaskomkommers met veel zaden
  Bij de F1-hybride zaadloze glaskomkommers zijn er enkel nog vrouwelijke bloemen en de plant groeit zonder enige vorm van bevruchting.
  De tomaat daarentegen is volledig zelfbevruchtend en naast het handmatig “trillen” van de bloemen is er geen andere hulp(geen bijtjes dus) nodig voor de bevruchting van de bloemen.
  Er is geen reden om interferenties tussen komkommers en tomaten te veronderstellen,integendeel,voor vruchtwisseling zijn ze zelfs complementair.
  Blijft natuurlijk het feit dat komkommers minder sterke planten zijn vergeleken met tomaten en ook meer aandacht,wat betreft watergift en klimaat,vragen.
  Om,naast de informatie uit Luc’s encyclopedie,nog meer te weten te komen over de kweek van komkommers kun je op de site bmv volgende link http://www.plantaardig.com/groenteninfo/rubrieken/komkommers/ interessante randinformatie vergaren.

  Vraagje: waar heb je die informatie vandaan?Uit literatuur of “van horen zeggen”?

  Met vriendelijke groeten,
  Herman…

 43. beste j m brouwers

  rozemarijn,aardappelen,erwt,pastinaak,ajuin,komkommer,venkel,dille,
  bloemkool,spruitkool,broccoli,augurk,zou een nadelige invloed hebben
  op tomaten.?
  Ik heb wel tomaten in mijn plasteiktunnul staan samen met komkommer
  net als vorig jaar en heb vorig jaar zowel tomaten gegeten als
  komkommer,dus aan u de keuze om het te proberen.
  mvg
  fil.
  17/05/09

 44. Vraag : Is het waar dat tomaten en komkommer niet bij elkaar mogen staan i.v.m groei of bloei en geen vrucht vormingen.( in een kas )

  Heeft iemand hier ervaring mee

  Bij voorbaat dank.

  J Brouwers

 45. @ Jan en Marcel,
  Beste Jan en Marcel,
  Na lezing van jullie conversaties ben ik eens gaan kijken in de boomkwekerij(een paar huizen verder in mijn straat) en zoals Marcel reeds aanhaalde vond ik daar idd een beregenings en bevloeingssysteem voor potplanten met het princiepe zoals door Marcel beschreven.Het materiaal van deze installatie werd geleverd door een gespecialiseerde firma voor tuinbouwautomatisering namelijk:
  Lagaet Albert en Zoon,Smalle Heerweg 14 te Lochristi.
  Tel 09/355 62 45.
  Ik zou voorstellen dat Jan eens contact opneemt met mij
  op het bekende telnr teneinde in detail te treden.
  Bovendien is een bezoekje aan de boomkwekerij ook nog mogelijk.
  Met vriendelijke groeten,
  Herman…

 46. Hello Jan :uw vraag naar hoeveelheid water, dat verschilt heel veel met het weer.
  Voor mijn 10 dubbel geënte tomaten en een 5 tal komkommers kom ik bij heet weer op 800 a 1000 liter per week. Bij betrokken weer is dat soms minder dan de helft bij volwassen planten, een grotere pot is zeker aan te raden maar ze groeien er toch vlug doorheen, ik heb er allemaal in de bodem streepjes geslepen met een slijpschijf want met ronde gaten zitten na een paar dagen al mollen in de pot aangetrokken door de vochtige grond met veel regenwormen erin .

  Ik heb nog wat info over druppelbevloeien op http://www.rainmaster.be en doorklikken op microirrigatie- verdeler in de buurt van Gent .
  grtn Marcel

  grtn Marcel

 47. Enig idee Marcel hoeveel water je geeft dagelijks? In volle zommer geen probleem met uitdroging van de grond in de pot. Een pot van 10 liter zou volgens u voldoende zijn?

 48. hello Jan:het is inderdaad geen vloeidarm want die is slap. Deze darm is rond doormeter 5/8″ van een stevige soort plastiek. Er worden op de afstand dat jij bepaalt gaatjes ingemaakt. Daarin wordt het dunnere, fijn edarmpje ingeduwd en dat is dan waterdicht. Aan het uiteinde komt dan die stift, is bedoeld om dat slangetje op zijn plaats te houden, het water loopt langs die stift naar beneden tot in de potgrond; moet ook in uw streek te vinden zijn want wordt ook in boomkwekerijen gebruikt. Ik vind echt geen merknaam op het product kan er misschien eens achter vragen als ik er nog eens kom.

  Grtn Marcel

 49. Bedankt Marcel voor uw reactie. Ik woon in Oost-Vlaanderen en heb er wel een rit voor over om naar dat tuincentrum te rijden voor ik daar naartoe rij (niet bij de deur natuurlijk) graag nog een woordje uitleg aub. Het is dus geen vloeidarm veronderstel ik waar overal gaatjes inzitten want die blijft natuurlijk constant water spuiten….
  Je hebt soms geen merknaam toevallig? Anders kijk ik hier ergens in de buurt of ze dat hebben. En je schrijft dat de stift in de grond gestoken wordt, is het uit die stift dat dan het water druppelt, ik dacht dat dergelijke stiften boven de grond hing en dat je werkelijk de druppel zag vallen, zoals jij het zegt wordt de druppel feitelijk in de grond geduwd…..

  Bedankt voor uw reactie!!

 50. Hello Jan
  bedankt voor de belangstelling : het druppelsysteem dat ik gebruik is recyclagemateriaal van aardbeitelers zwarte plastiekdarm waar fijne darmpjes in geprikt worden. Met een stift om in de grond te steken kan eventueel aangesloten worden op systeem gardena tijdsklok voor de regeling van het water. Ik gebruik zelf een gewone tijdsklok met een elektrische afsluitklep. Het druppelsysteem is bij een handelaar hier in de buurt te krijgen nammelijk Tuincenter Droogmans in Rummen deelgemeente Geetbets waar ik woon. Ik vermoed dat het ook nog op ander plaatsen wordt gebruikt door plantenkwekerijen met containerkultuur.
  Grtn Marcel

 51. Marcel, mag ik vernemen welk druppelsysteem je toepast aub, eventueel merknaam of kan ik dit komen bekijken bij u?

  Bedankt!

 52. Ik kweek al een 10tal jaren tomaten in potten van 10 liter, de laatste jaren altijd geënte planten. Gebruik nu meer korrelstalmest met veel beter resultaat dan kunstmest, wel tussendoor patentkali. Ik plaats mijn potten half in de grond maar geef wel veel meer water dan hierboven wordt aangegeven. Ik gebruik ook eigen potgrond: houtkompost met zand en turf laat heel goed water door. Het druppelsysteem heb ik ook al toegepast maar moet regelmatig nageken worden voor verstopping

 53. beste Neman

  ik vraag mij af indien je uw potten bovengronds gaat plaatsen of dat uw potten dan niet te vlug gaan uitdrogen vermits ze bovengronds wel warmer staan.
  voor de rest heb ik geen ervaring wat betreft druppelbevloeiing.
  mvg
  fil. 15/04/09
  17.38

 54. Vermits de teelt in potten zeer interessant is vraag ik me af of het plaatsen van druppelbevloeiing hier niet DE oplossing is. Zo zou men de potten zelfs niet hoeven in te graven…. Zijn er soms hobbytuinders die een druppelbevloeiing toepassen in hun serre (bijvoorbeeld druppelbevloeiing zoals die van Gardena waarbij men per plant en ongeacht de afstand van de planten onderling toch een druppelnippel per plant kan plaatsen).

  Dank voor alle nuttige info!

 55. Dag Paula,
  De hoeveelheden(50l geraniumgrond goed aangedrukt,35l
  goede tuingrond,15l zand)zijn dus idd in liters.
  Gezien jouw zandgrond kan 10l zand wel volstaan en kun je de overige 5l spenderen aan potgrond of tuingrond.

  De 20 g patentkali is correct hoor en is enkel een aanvulling op de kalium die in “blauwe korrel” zit.

  Na aftoppen zal ook nog een paar keer gegoten worden met
  opgeloste patentkali(2 gr/liter).
  Vriendelijke groeten,
  Herman…

 56. Beste Herman,

  Gisteren heb ik het grondmengsel voor het eerst gemaakt. Ik heb daar toch nog vragen over:
  1. die 15 % grof zand: bedoel je 15 liter-procent of 15 kilo-procent? Dat maakt bij zand nogal wat uit. Ik heb 10 liter zand toegevoegd aan 100 l van het totale mengsel, maar ik vond het er toen al erg zanderig uitzien. En mijn tuingrond is al zandgrond.
  2. die 20 g patentkali is maar een klein handjevol, en dat op 100 l mengsel: is dat geen vergissing?

  Met vriendelijke groet,

  Paula Nadels

 57. Beste Jan,
  Goede opmerking van jou.
  Als je kurkwortel constateert bij het rooien van de planten(aantasting van de wortels) en daarop de kas(serre) uitgraaft,zal je door het deponneren van de vervuilde serregrond in de groententuin,op die plaats ook de kurkwortel in de tuin gebracht hebben.
  Die zal door natuurlijke uitspoelen tijdens de winterperiode niet meer verdwijnen;het gaat hier om een zeer hardnekkige schimmel waartegen geen kruid meer opgewassen is gezien het verbod van grond-vergassing.
  Als je om de drie jaar de kasgrond uitgraaft zal,na verloop van jaren ook de tuingrond aangetast zijn.

  Conclusie:wie,ingeval van kurkwortel,de kasgrond uitgraaft doet dit best niet door alles te verhuizen naar de groententuin en verse grond aan te voeren vanuit de groententuin naar de kas.
  Uitgraven tot op 30 cm diepte en alles wegvoeren is bovendien geen klein bier.Voor een kleine kas van 12m2
  betekent dit reeds 3,6m2 grond wegvoeren.
  Vergeten we ook niet dat,door het omspitten en uitspoelen van de kas,je er bijna zeker kan van zijn dat de volledige oppervlakte van de grond zal besmet zijn met de schimmel.Het is dus alles of niets..

  Dat hobbytuinders dan kiezen voor “kweken in potten” of geente tomaten is zeker niet verwonderlijk.
  Professionele kwekers,die in vollegrond van de kas telen,hebben daarom ook gekozen voor geente tomaten.

  Jouw bedenkingen waren niet alleen terecht maar,denk ik,
  nuttig voor onze andere lezers.
  Bedankt voor jouw inbreng.
  Met vriendelijke groeten,
  Herman..

 58. Ivm kurkwortel vraag ik me het volgende af: er is kurkwortel geconstateerd dus je brengt de grond uit de serre in je groententuin en je vervangt met nieuwe grond uit dezelfde groententuin. Een paar jaar later doe je weer hetzelfde en je brengt dezelfde grond die reeds uit je serre kwam terug in de serre …..zal de schimmel in deze grond nog aanwezig zijn? M.a.w. verdwijnt de schimmel door regen en winterweer uit de grond wanneer die een gans jaar buiten ligt? Uiteindelijk zal de grond van de groententuin na enkele jaren geheel besmet raken met kurkwortel als men er steeds de grond uit de serre in deponeert.

 59. Hallo Daniel,
  Het zand wat ik gebruikte in 2008 was afkomstig van een betoncentrale die het gebruikte in hun productie voor stabilisé en chapes.Ik vermoed dat dit rijnzand met korrel 0/7 was.In de volgende link(ter info) komen de verschillende en meest gebruikelijke rijnzandtypes aan bod : http://vandenbraembussche.bouwpunt.be/UserFiles/File/Van%20den%20Braembussche/Het%20hoe%20en%20wat%20van%20rijnzand.pdf

  Rijnzand 0/5 is ook wel bruikbaar en waarschijnlijk te vinden bij Brico,Gamma,Hubo,Bouwpunten,,

  Omtrent zurigheid van het zand kan ik je niets zinnigs vertellen en ik vermoed dat het in dit mengsel ook niet zo’n belangrijke rol zal spelen.

  Nog veel succes gewenst met je nieuwe aanpak !
  Met vriendelijke groeten,
  Herman…

 60. Dag Herman,

  Je weet dat ik dit jaar 100% je ervaring en advies ga volgen m.b.t. potten, grondsamenstelling, watergift enz.
  In dit verband nog een paar vraagjes :
  * wat bedoel je met “grof zand”? is dit vb een korrel 1/5 of nog groter ?
  * Over het algemeen is zand wat zurig. Doe je daar iets voor of is de invloed hiervan volgens jou beperkt ?
  Bij voorbaat dank voor je reactie.

  Daniël Lenssens
  Heusden

 61. dag Herman,
  bedankt voor je reactie en het doorsturen van de link iv.m.kurkwortel.
  mvgr willy

 62. Beste Willy,
  Als je volgend artikel eens leest,zal al veel duidelijk worden omtrent het fenomeen “kurkwortel”.

  http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/kurkwortel-bij-tomaten-is-overal-aanwezig/

  Om op uw vraag te antwoorden:
  Eens je kurkwortelschimmel hebt op een perceel is die onmogelijk nog te verwijderen(ontgassing is namelijk bij wet verboden ook voor professionele kwekers)

  Zoals de artikels aantonen kan je weten,door bij het rooien van de planten,de wortels te inspecteren,of je kurkwortelschimmel in de grond hebt.

  Is dit het geval dan zijn de mogelijkheden:
  1-vervangen van de grond(30 cm diep) door goede grond.
  2-telen met geente tomaten
  3-telen van tomaten in potten.

  Om kurkwortel te vermijden:zoveel mogelijk elk jaar op een andere plaats de tomaten telen.Men zegt ook soms:niet meer dan drie jaar in volgorde telen op hetzelfde perceel.Ikzelf had reeds met kurkwortel te maken na twee jaar telen op dezelfde grond in de serre.

  Andere groenten van de nachtschadefamilie zoals paprika,
  aubergines zijn gevoelig aan de schimmel.
  meloen en komkommer behoren tot een andere familie en kunnen dus op grond van tomaten en paprika geteelt worden als afwisseling.

  Als je in google kurkwortel intypt ga je versteld staan van de hoeveelheid informatie die je kan lezen.
  Met vriendelijke groeten,
  Herman…

 63. Beste Herman,
  Een vraagje i.v.m.kurkwortelschimmel;
  -Hoelang blijft deze gevaar opleveren voor tomatenteelt?
  vb.als je een jaar geen tomaten plant in een een bepaald perceel,kan er het jaar daarop weer zonder gevaar geplant worden of is er een langere termijn nodig om dit
  te vermijden?(zonder ontsmettingsmiddelen)
  -zijn paprika’s en andere gewassen zoals;komkommer en aubergines daar ook gevoelig voor?
  Vele groeten, Willy

 64. Beste fil,
  Ik zag recentelijk nog zwarte plastiek potten bij Vlaams zaadhuis in Waarschoot en die waren zelfs groter dan wat ik gebruik(15 liter).
  Aveve misschien?
  De firma’s die benodigdheden voor bloemisten en boomkwekerijen verkopen hebben die zonder twijfel.
  Zoek eens in de gele gids op artikel 3760 voor een firma in uw buurt.
  Met vriendelijke groeten,
  Herman…

 65. beste herman

  een vraagje.
  waar kan ik die potten bekomen,?om tomaten in te planten.
  waar
  kan ik ze kopen?

  IK WAS VANDAAG IN EEN TUINCENTRUM MAAR KON ER GEEN VINDEN
  graag een antwoordje.

  met vriendelijke groeten.

  fil.

 66. Dag Bart,
  Wat het grondmengsel betreft:
  Turfmolm zou ik niet gebruiken.Bekijk in dit artikel eens de reaktie dd 25 januari door “plantaardig” (Luc
  Dedeene) omtrent het gebruik van goede potgrond(geraniumgrond of ook potgrond voor bloeiende planten
  genoemd).Het gekozen mengsel moet enerzijds goed doorlatend zijn en anderzijds genoeg water ophouden.
  Om tot een ideaal mengsel te komen is dus niet simpel.

  Zoals vermeldt in “Aanpassingen voor de teelt in 2009”,in dit artikel,kan je zeker proberen met een buis tot op de bodem van de pot.Alleen denk ik dat de buis
  best hoger komt dan de rand van de pot,zodat je in het begin alleen water geeft aan de voet van de plant en in een later stadium ook in de buis om de wortels te laten doorgroeien beneden in de pot.In elk geval zullen de testen van 2009 duidelijk maken of dit effectief werkt.Proberen dus maar en laat ons iets weten.
  Met vriendelijke groeten,
  Herman…

 67. Hallo herman en tomaten telers ,ik had nog wat vragen over het grondmengsel ,kan je inplaats van geranium grond ook gewoon turfmolm gebruiken dat is ook los van structuur ,en inplaats van draineerbuis ,gewoon een plastic buis met onderin wat gaten boren ,als beginneling ,heb ik een hoop geleerd van deze informatie
  mijn dank Bart

 68. @Jozef Derijcke,
  Beste Jozef,
  Zoals “fil” zegt,kan je idd gerust de inhoud van de tomatenteeltpotten gelijkmatig over de tuingrond uitgieten.Toch zou ik dat persoonlijk enkel doen als je geen vreemde(onbekende of duidelijk vastgestelde)ziekten
  op de tomatenplant vastgesteld hebt.

  Bacterieziekten zoals bruinrot(zie volgende link
  http://www.favv.be/sp/pv_phyto/maladie_pdt_nl.asp#Bruinrot ,is van toepassing op tomaten en aardappelen.Ringrot
  daarentegen is geen tomatenziekte.
  Bruinrot wordt verspreid door oppervlaktewater of (aardappel)pootgoed dat reeds aangetast was.

  Voor alle bacterieziekten zou ik opletten met de grond en ook nooit de afgestoreven plant of delen ervan deponneren in de composthoop of de groententuin.

  Neusrot is géén bacterieziekte en vraagt geen speciale aandacht ivm verwerken van de tomaten,afgestorven loof of de grond waarin de aangetaste plant stond.

  Alle aangetaste planten door de aardappelziekte moeten ook geweerd worden uit composthoop of groententuin.
  Aardappelziekte wordt voortgeplant via sporen in de lucht,is een ziekte van het loof en zit niet in de bodem maar de sporen overleven,dacht ik,in de composthoop of in grond van de tuin als je aangetast loof erin deponneert.

  Misschien heeft Luc Dedeene hier nog meer details over te vertellen.
  Met vriendelijke groeten,
  Herman…

 69. beste jozef ik meen ergens gelezen te hebben dat ge de grond uit uw potten gewoon kunt uitspeiden in uw tuin.

  groetjes

  fil.

 70. Beste vrienden tuinders
  ik heb gelezen in een boek over tomatenteelt dat je
  telkens opnieuw de potten, de stokken en het opbind materiaal
  moet ontsmetten voor de niewe kweek om bruinrot te voorkomen. Indien je bruin of neusrot heb gehad en best de planten beschermen tegen de regen om eventueel ziekten
  te vorkomen.
  Graag had ik ook vermomen wat er met de grond inpotten na de teelt werd gedaan?
  Met dank Jozef

 71. Beste Jozef,
  -10 liter emmers kunnen eventueel een beetje klein zijn;
  de wortels zullen al vlug onderaan de pot terechtkomen in mogelijks bevuilde grond(kurkwortelschimmel)
  -DCM Vivimus voor groenten is een bodemverbeteraar.jouw mengsel is dus schijnbaar verschillend van de test van mijn artikel.Ik kan dus niet voorspellen wat het resultaat hiervan zal zijn…
  -Blijkbaar wou jij speciale tomaten-meststof gebruiken.In princiepe gebruik ik roze korrel als bijbemesting vanaf de 3de bloemtros.Ook daar is het afwachten wat het resultaat zal zijn.Let op met de te gebruiken hoeveelheden van de meststoffen!
  Tenslotte leiden er meerdere wegen naar Rome.Afwachten dus wat dit alles als resultaat geeft.
  Met vriendelijke groeten,
  Herman…

 72. Beste Herman betreft tomaten in potten ik heb emmers van 10L heel den bodem afgezaagd en zo in de serre ingezet 5cetm boven de rand zou dat voldoende zijn ik heb plantjes gezaaid RobinF1BeefmasterF1MontvavetF1PyrosF1 in de serre een 8 tal de rest in volle grond ik heb ook speciale tomaten mest gekocht is dat voldoende en hoeveel
  gebruiken en wanneer ik heb ook vivimus een grond verbeteraar is dat goed verder heb ik de reacties gevolgd
  en zal het ook proberen dank op voorhand Jozef

 73. Dag Daniel,
  Vandaag heb ik ibij Lidl het zaad voor de Harzfuer tomaat gevonden. Ze waren pas vadaag in de rekken.Ik heb al zes soorten uitgezaaid maar deze ga ik ook dit jaar nog uitproberen.
  Vele groeten,
  Willy Teirlynck

 74. Daniël
  Ik woon in Melle, weet je al of er ergens zaden van de tomaten Härzfeuer ergens voorradig zijn in de streek?

  Bedankt!

 75. Beste Hugo,

  Moet wel een heel werk geweest zijn! Maar het zal de groeikracht ten goede komen naar analogie met de teelt in potten.
  Dertig centimeter kan volstaan. Dit is zeker voldoende bewortelingsdiepte voor groenten
  Je zal er rekening mee moeten houden dat er minder vocht vanuit de ondergrond zal komen. En ook dat de structuur van de uitgegraven grond eventjes tijd zal moeten hebben om zich aan te passen. Naar analogie met de teelt in potten lijkt potgrond door de grond mengen mij daarom geen slecht idee. Zo blijft de grondstructuur beter intact.
  Hou je ons hier op de hoogte van de ervaringen met deze speciale teeltmethode?

  groetjes
  Luc
  http://groenten-boek.plantaardig.com

 76. Hallo, ik wilde weten hoe veel grond er in de kas moet zitten voor het zetten van tomaat, komkommer, paprika en spaanse pepers.Mijn laag is nu plusm. 30cm tot aan het worteldoek, daaronder begint de vaste grond.Omdat deze vol zit met kattestaart (onkruid)heb ik gekozen voor worteldoek, maar ben bang dat 30cm te weinig is.

  m.vr.gr.
  Hugo
  Landgraaf

 77. @ Nozem,
  10 liter-potten zijn,denk ik,aan de kleine kant voor
  ronde- of vleestomaten.Ikzelf gebruik 15 liter potten en dat volstond.

  Zoals uitgelegd in het artikel,volg je gewoon de instructies voor grondmengsel,basisbemesting,bijbemesting met roze korrel vanaf de 3de bloem en eventueel op het einde,
  na aftoppen,een paar bijbemestingen met patentkali.

  Als je besluit van 10 literpotten te gebruiken,houdt ons op de hoogte van uw ervaringen.Misschien zijn er lezers die ooit al 10 literpotten gebruikt hebben?
  Met vriendelijke groeten,
  Herman…

 78. Vraag,
  Kan er met bijbemesting direct gestart worden met patentkali, zonder eerst roze korrel te gebruken?
  Mijn potten zij maar ong. 10 L (emmer), is dat voldoende?

 79. Hallo, weet iemand hoe diep de grondlaag moet zijn voor komkommer, tomaat, paprika. Ik heb nl. een kas, en hier heb ik worteldoek in gelegd. De laag grond is plusm. 30cm. Is dit voldoende voor deze gewassen?

 80. Dag Daniel,
  Van harte bedankt voor je reactie,Wetteren is voor mij wel een beetje uit de buurt(ik woon in Westrozebeke) maar er zijn wel een paar Lidl winkels in de buurt en er is, geloof ik in Waregem een winkel waar je producten van Sluis Garden kan verkrijgen.Ik moet binnen korte tijd toch één en ander halen en zal daar mijn licht eens opsteken.Ingeval ik er vind zal ik je zeker op de hoogte brengen.
  Beste groeten, Willy

 81. Hallo Willy,
  Harzfeurer heb ik oorsproneklijk gevonden bij Lidl.
  De zaden komen vrij laat in het voorjaar in de winkels, bij zover dat er op dit moment nog niets te vinden is.
  Vorig jaar heb ik ook bij Safti in Wetteren Harzfeuer gevonden. Daar kwamen de zaadjes van Sluis Garden.
  Vandaag zijn ze bij Safti ook (nog) niet binnen.
  Sluis garden is een groot zaadhuis. Ik neem aan dat ze wel ergens moeten te vinden zijn.
  Mocht je er hier of daar aan komen, dan graag een seintje, ik wil er nog aanschaffen om ca. eind volgende week te zaaien.
  mvg
  Daniël

 82. Dag Daniel,
  Met belangstelling heb ik uw schrijven van 22/02 gelezen en een vraagje omtrent -Härzfeuer-tomaat. Waar zou ik eventueel zaad daarvoor vinden. Ik heb deze dagen een beetje rondgekeken maar buiten de traditionele rassen heb ik niets van deze soort gevonden.Voor dit jaar heb ik al zes verschillende soorten uitgezaaid maar ik had volgend jaar graag nog met een paar andere rassen geprobeerd. Dank bij voorbaat.
  Willy.

 83. Hallo Luc,
  Jouw vraag omtrent geraniumgrond is hierboven reeds
  beantwoordt(op 25 jan) door Luc Dedeene als volgt:

  Door Plantaardig op 25 Jan Beantwoorden

  Dag Neman,
  wat uw vraag over potgrond betreft. Er bestaan heel wat kwaliteiten daarin. Een goede kwaliteit bevat voldoende witveen en niet alleen zwartveen. Dit maakt de potgrond luchtiger en veel minder gevoelig voor structuurbederf en doorlaatbaarheid. De meeste potgronden met vermelding geraniumpotgrond voldoen daar aan, het komt er op neer dat dit de duurdere potgronden zijn. Potgronden met alleen maar zwartveen zijn goedkoper. Maak je deze potgrond nat, dan wordt deze slijk. Terwijl goede potgrond wel nat wordt, maar nog steeds veerkrachtig. Je kan die echt niet samendrukken. Het zou dus slechte potgrond zijn om perspotjes te maken, dat wel.
  Daarbij komt dat de zogenaamde geraniumpotgrond ook nog toevoeging van kleimineraal bevat wat de structuur nog beter maakt

  met vriendelijke groeten
  Luc Dedeene

  Ik hoop dat dit is wat je als antwoord verlangde.
  Met vriendelijke groeten,
  Herman…

 84. hallo

  waarom moet er geraniumgrond genomen worden ?
  is gewone potgrond niet goed ?

 85. Herman, ik steek de zaadjes deze week wel eens binnen.
  mvg
  Daniël

 86. Beste Daniel,
  Ik wil die Harzfeuer F1 wel eens testen in pot(in de serre).I.p.v. mij een paar plantjes te bezorgen,mag je
  ook enkele zaadjes opsturen.Dan zaai ik alles op hetzelfde ogenblik tesamen in de propagator en heb ik misschien nog de mogelijkheid om met die tomaat eens te enten om te zien wat effekt dit in een potplant geeft.
  Ik ga denk ik binnen een week reeds alles zaaien.
  Met een vijftal zaadjes heb ik meer dan genoeg hoor.Kwestie van op het ogenblik van enten de goede diameter(2 mm) te kunnen vinden tussen enkele plantjes.
  Je kan mij altijd eens bellen op het door jou gekende nr.Met dank bij voorbaat voor het voorstel.
  Met vriendelijke groeten,
  Herman…

 87. Beste Herman,
  Bij mij is de selectie steeds gericht geweest op smaak en daarnaast een redelijke opbrengst.
  Uiteraard is een vroeg ras altijd welkom want dit luidt dan als eerste het nieuwe oogstseizoen in.
  Sinds een paar jaar teel met dit doel Härzfeuer.
  Deze hybride van Duitse originge geeft mij telkens heel vroeg en overvloedig vruchten van ca. 70 g.
  De vruchten zijn dus niet de grootste, maar hebben een heel fijne en zoete smaak. Ze hebben de zogeheten “groene kraag”, ook na rijping.
  De plant is vrij ongevoelig voor ziektes en blijft lang doorgroeien.
  Een aanrader als je mikt op vroege opbrengst en smaak.
  Indien je wenst stel ik ik je graag een paar plantjes ter beschikking.
  Vriendelijke groet en tot lezens/horens
  Daniël

 88. Hallo Daniel,
  Het is inderdaad zo dat de grondsamenstelling voor dit jaar gewijzigd werd.Méér kwaliteits-geraniumgrond(50%) tov 35% in 2008.Dit om het mengsel luchtiger en beter doordringbaar te maken.Tenslotte moet men trachten van de watergift tot in het onderste van de pot te krijgen.
  Zo kan men de aanwezige voedingsstoffen recupereren beneden in de pot en zal het wortelstelsel zo groot mogelijk zijn war een véél sterkere plant oplevert.

  Ik dacht dat je die pottenteelt reeds geruime tijd toepast.Daarom nu een vraagje naar jou toe:
  Ik wens een zo vroeg mogelijke varieteit eettomaat te vinden voor een paar potplanten.Enige ondervinding?
  Vriendelijke groeten,
  Herman…

 89. Hallo Herman,
  Gefeliciteerd met je verhelderende uiteenzetting over je ervaringen met tomatenteelt in potten.
  Ik heb je artikel met gouden tips afgewacht alvorens in aktie te schieten voor het nieuwe teeltjaar.
  Toch nog een klein vraagje :
  Als ik het goed heb begrepen pas je dit jaar enkel de grondsamenstelling wat aan maar behoud je dezelfde basisbemesting als vorig jaar.
  Bij voorbaat dank voor je reactie.
  mvg
  Daniël Lenssens
  9070 Heusden

 90. Beste Willy,
  Wat Pyros betreft zie ik geen speciaal probleem in potten
  Ik had ooit Pyros in buitenteelt en was niet zo tevreden.
  Het is reeds meermalen vermeld dat een beter tomaat(getest in potten in 2008),Hobby F1 is maar..niet te koop bij Aveve.Ik denk dat je best de test eens doet met die andere soorten.Ik heb er in elk geval geen onderinding mee.Een goede raad:neem van Aveve zeker niet Cristal F1 voor kweek in potten want daar waren in het verleden reeds problemen in de volle kasgrond mee omwille van een zwak wortelstelsel.
  Misschien zijn er collega’s lezers met meer ondervinding
  ivm welke soorten de beste zijn voor pottenteelt?
  Veel succes en hopelijk kreeg je nog feedback van anderen over die onderwerp.
  Groetjes,
  Herman…

 91. Beste Herman,
  In bovenvermelde rubriek vind ik steeds twee types van tomaten terug, nl;Hobby F1 en Tamaris F1.
  Mijn vraag; zouden andere rassen zoals Pyros F1, Elko F1 en Coeur de Boeuf (alle drie te verkrijgen bij Aveve) zich ook lenen tot kweken in potten. Met Elko F1(pruimvormige tomaten) had ik twee jaar geleden prachtig resultaat…maar wel in volle grond in de kas. Graag had ik van u of een andere liehebber advies gekregen omtrent die andere rassen en ook ev. ervaringen met nog andere rassen.
  Mijn beste dank bij voorbaat.
  Willy.

 92. Halle Sjouk,
  Bedankt voor de info.De 40 mm zullen zeker volstaan.Ik zal hier in Belgie een paar meter van dat spul trachten te vinden.
  Groetjes,
  Herman….

 93. Beste Herman,
  Drainagebuizen zijn er in diameters 40 mm, 50mm enz t/m 80 mm.
  Wij hebben zelf een drainagebedrijf gehad, zodoende!
  Groetjes Sjouk Fleurke

 94. Hallo Jan,
  In de diameters die je opgeeft zal wel een foutje geslopen zijn denk ik.
  Blij van te horen dat je in de buurt woont,zo kunnen we
  dingen gemakkelijk uitwisselen.
  Ik stuur jou nog een email met mijn gegevens.
  Met vriendelijke groeten,
  Herman…

 95. Herman,
  Diameter van drainagebuizen gaat van 200 mm tot 2500 mm. Misschien zal de minste diameter nog te groot zijn.
  Om verder te antwoorden op uw vragen:
  – Het zijn stevige plastiekflessen (o.a. flessen water, colaflessen of dergelijke)
  – Flessen zo dicht mogelijk bij de stam
  – Flessen ingraven zodat de gemaakte gaten in de fles juist boven de wortelzone komen te liggen, hieruit volgt dat de flessen, indien ze niet te stevig zouden zijn, toch hun sterkte houden vermits ze wat ingegraven zitten.
  – Bij warm weer om de twee dagen de flessen vullen tot boven, indien het eens zou voorvallen dat de fles niet leegloopt, omdat de grond wat voor de gaten gecompacteerd zit dan tik ik even of hef de fles een tweetal cm omhoog en het water zakt weer
  – Bemesting geef ik vanaf de tweede bloemtros en geeft zeer weing meststof hoor, ik heb liever dat de plant moeite moet doen om op zoek te gaan naar meststoffen
  – Ik plant enkel tomaten in de serre
  – Ik heb hier zand/leemgrond (overwegend leemgrond) trouwens ik woon niet te ver van uw deur!! Enkele dorpen verder…..

 96. Beste Herman en Luc,

  Zeer bedankt voor uw snelle en duidelijke reactie. Het gaat inderdaad om de plantzakken van Aveve: een dure, maar effectieve noodoplossing vanwege een rugprobleem. De wortels zagen er, in vergelijking met wat ik gewoonlijk uit de serregrond tevoorschijn zag komen, talrijk,zeer gezond en vlezig uit. Dit jaar ga ik het zeker met de ingegraven potten proberen. Uw biologische adviezen zal ik zeker ter harte nemen.

  Met vriendelijke groet,
  Paula Nadels

 97. Beste Herman,
  Bedankt voor uw reactie op mijn bevindingen en ik zal zeker uw ervaringen van deze kweekmethode en deze van de andere tuinliefhebbers in acht nemen en zal zeker de evaluatie laten geworden op deze site. Veel succes voor iedereen.
  Willy

 98. Beste Neman,
  Interessante methode.Ik weet dat een aantal tuinders de
  watergifte doen met flessen in de vollegrond kasteelt.
  Daar is zeker iets van te leren en gezien het motto van
  Luc Dedeene voor 2009 was “Alles kan beter”,zou ik met
  plezier uw testen bij potplanten willen opvolgen.
  Of jouw methode ook zal werken bij potplanten hangt er
  nog steeds vanaf of je erin slaagt beneden in de pot te geraken met het gietwater.

  Ik vroeg mij onder andere ook af:
  * zijn het (stevige) 1,5 liter (cola)flessen?
  * hoever van de stengel de fles ingegraven zit?
  * hoe diep de fles ingegraven zit(gaatjes bovengronds?)
  * hoe vaak en hoeveel water je geeft per plant?
  * van wanneer en hoe dikwijls je de bemesting toevoegt?
  * ik veronderstel dat het kasteelt is in jouw geval?
  * in welke soort van grond zijn je tomaten geplant?

  Ik gebruik geraniumgrond ipv gewone potgrond omdat ik
  de garantie heb van samenstelling qua meststoffen en
  ingredienten van de grond.Met de kleine dosis mest-
  stoffen van de geraniumgrond kan de tomatenplant reeds een drietal weken verder.Dan zijn we ongeveer aan de 3de
  bloemtros(elke week 3 bladeren bijgroeien= één tros).
  Daarom wordt dan bij mij bijvoeding gegeven met de roze
  korrel oplossing(éénmaal per week).
  Aangezien de tomatenplanten opgekweekt zijn in potjes met geraniumgrond komt ze,op het ogenblik van inplanten in de potten van 15 liter(50% geraniumgrond) terug in een ietwat gelijkaardige bodem,wat alleen maar voordelig
  kan zijn om haar zo vlug mogelijk in de groei te krijgen.

  Ik vermoed dat dit ook ongeveer het moment moet zijn dat ik moet trachten om de onderste laag grond vochtig te
  krijgen voor het verder groeiende wortelstelsel.
  Dit is mijn theorie maar ze is allicht vatbaar voor verbeteringen of vervanging door andere methodes van watergift.Welke methode we ook aanwenden,de bedoeling moet zijn van de ganse inhoud van de pot te gebruiken voor de plant én zeker geen overbemesting te doen door
  bijbemesting.Overbemesting is onomkeerbaar terwijl
  tekort aan meststoffen kan aangevuld worden.Idem voor de
  watergiften…
  Kun jij mij nog antwoorden op mijn vragen,dan krijg ik nog een beter zicht op jouw methode?
  Met vriendelijke groeten,
  Herman…

 99. Beste Herman, ik zal dit nagaan omtrent diameter drainagebuis maar ik zal u even mijn methode hier weergeven die ik reeds jaren naeen toepas ivm mestgifte.
  Ik gebruik hiervoor plasticflessen die ik ingraaf naast iedere plant (tot hier doen veel hobbytuinders dit) maar…..ik snij de dodem van de fles weg en DRAAI DE DOP OP DE FLES en zet de fles omgekeerd met de dop in de grond. Ik heb wel eerst drie gaten in de fles geprikt met een els of een boor met diameter van ogeveer 12 mm. De gaten maak ik waar de flessenhalsovergaat in de uiteindelijke breedte van de fles. Wat is nu het voordeel? Ik plaats de fles zodanig in de grond naast de plant zodanig dat de drie gaten in de richting van de plant wijzen. Ik giet de fles vol water doch het water kan niet anders wegvloeien dan door de drie gaten vermits de dop erop zit met als gevolg dat er steeds ongeveer 10-15 cm in de fles blijft staan. Nu giet ik in de fles een soeplepel Viano en een soeplepel Patentkali. De korrels liggen nu in het water en kunnen langzaam weken en oplossen. Bij iedere watergifte dwarrelen de korrels omhooh en iedere keer wordt er wat mestgift afgegeven aan de plant. Dit ga ik nu ook proberen bij de hier aangegeven methode met betrekking tot planten in pot.

  Wat ik me enkel nog afvraag is waarom hier geraniumgrond gebruikt wordt en geen gewone potgrond bijvoorbeeld?

  • Dag Neman,
   wat uw vraag over potgrond betreft. Er bestaan heel wat kwaliteiten daarin. Een goede kwaliteit bevat voldoende witveen en niet alleen zwartveen. Dit maakt de potgrond luchtiger en veel minder gevoelig voor structuurbederf en doorlaatbaarheid. De meeste potgronden met vermelding geraniumpotgrond voldoen daar aan, het komt er op neer dat dit de duurdere potgronden zijn. Potgronden met alleen maar zwartveen zijn goedkoper. Maak je deze potgrond nat, dan wordt deze slijk. Terwijl goede potgrond wel nat wordt, maar nog steeds veerkrachtig. Je kan die echt niet samendrukken. Het zou dus slechte potgrond zijn om perspotjes te maken, dat wel.
   Daarbij komt dat de zogenaamde geraniumpotgrond ook nog toevoeging van kleimineraal bevat wat de structuur nog beter maakt

   met vriendelijke groeten
   Luc Dedeene

 100. Beste Paula,
  Uw 2de vraag ivm de droge grond rondom de potten :
  Voor de potten is nat maken van de grond niet nodig,
  gezien het water geven gebeurt in de potten zelf.

  Als bij overdreven warmte in de serre,de vochtigheid (te) laag wordt,heeft het wel nut om de grond nat te sproeien tussen de potten,wat nu en dan nodig was.
  Met vriendelijke groeten,
  Herman..

 101. Dag Paula
  een bemestingsadvies op biologische basis kan met gedroogde organische mest, bijvoorbeeld met een samenstelling 7-6-12 (6-3-12 kan ook, is soms gemakkelijker verkrijgbaar), met een hoog Kalium gehalte dus.

  Dan wordt het advies van Herman
  Per 100 liter grondmengsel :

  – géén zeewierkalk !

  – 240 gram gedroogde koe-(+kip+paard) mestkorrels

  – 120 gram organische mest (7-6-12)

  – 20 gram patentkali (30% + 10% Mg)

  De patentkali mag blijven, want het is een delfstof, die ook erkend is in de biologische teelt.

  De bijbemesting met de roze korrel die Herman uitvoert kan je vervangen door een vloeibare organische meststof, die nu ook in de meeste tuincentra te krijgen zijn. De concentratie van deze meststoffen is veel lager dan van roze korrel, zodat je daarvan het dubbele mag gebruiken.

  Er zijn natuurlijk nog alternatieven met organische materiaal, maar de meststoffen hierboven aangegeven geven wel zekerheid over de hoeveelheid voedingsstoffen, wat bij telen in potten belangrijker is dan in de grond.

  met vriendelijke groeten
  Luc Dedeene

 102. Beste Paula,
  Wat biologische bijbemesting betreft heb ik geen ondervinding.Ik zal Luc Dedeene vragen of hij daar iets
  kan over vertellen.

  Wat uw ervaringen betreft bij het gebruik van kweekzakken
  Ik neem aan dat je de plantzakken (32 ltr)bedoelt
  zoals ze vanaf 2008 te koop waren(4,95 euro!) bij Aveve?
  Het is mij niet bekend wat de samenstelling en de basis-
  bemesting hiervan was.Ik veronderstel tenandere dat daar geen details en/of gebruikaanwijzing op de zak stond.
  Ook geen details omtrent nodige bijbemesting.
  Als de planten er soms slapjes bij stonden,is dat wel een teken van een (tijdelijk) probleem van watergifte en
  eventueel bemesting.Gezien de gebruikte(onbezoedelde)
  grond in de zakken,kan het zeker niet liggen aan kurkwortel maar dus “eventueel” aan een onvoldoend
  uitgebouwd wortelstelsel.Ik heb de zakken gezien en heb
  ook gevonden dat die eigenlijk niet lang genoeg waren om
  twee planten in te zetten .Met één plant in de zak is er normaal gezien mogelijkheid om het wortelstelsel ondiep
  uit te bouwen MAAR dan moet er volgens mij wel water
  gegeven worden,niet enkel aan de voet van de plant maar
  ook aan de uiteinden van de zak zodat de wortels in hun zoektocht naar vocht,de bemesting,aanwezig in de uithoeken van de plantzak,kan gaan benutten.

  Bovendien zou ik in de bodem van de zak openingen prikken om,bij overtollge watergifte,het teveel aan water af te voeren.Teveel aan water is nog slechter voor de plant dan een kortstondig tekort aan water.

  Hoe was het wortelgestel bij het rooien?
  In elk geval is dit een extreem dure oplossing en geen mirakel-oplossing,zo blijkt.Dan heb ik eerlijk gezegd
  liever de pot-oplossing.Eens aangekocht,is de pot jaarlijks herbruikbaar,heeft slechts 7,5 ltr geranium-
  grond,2,25ltr grof zand en 5,25ltr tuingrond(gratis).
  Tot zover mijn ideeen omtrent de plantzakken.
  Met vriendelijke groeten,
  Herman…

 103. Beste,

  Ik heb(nog) een vraag: ik zie dan de grond rondom de potten geheel droog gehouden is. Waarom is dat beter (behalve om het onkruid minder kans te geven)?

 104. Beste,

  Ik heb vorig jaar goede resultaten gehad met “kweekzakken voor tomaten””. Wel vond ik ze erg ondiep, en 2 planten per zak leek mij te veel (ik heb niet bijgemest. Watergeven deed ik “op gevoel” en soms trog ik de planten lichtelijk slapjes aan. Desondanks: meer en betere tomaten dan voorheen in de volle grond van de kas.
  Ik heb 2 vragen:
  is de inhoud van de “kweekzakken” misschien ook een goed grondmengsel om in de aangegeven potten te doen, eventueel met bijbemesting (welke?)?
  2. heeft u een (bij-)bemestingsadvies op biologische basis (dus geen gekleurde korrels)?

 105. Beste,
  Een draineerbuis van in het begin in de pot inbouwen en ze onmiddelijk reeds gebruiken voor watergift zou,denk
  ik,niet aan te raden zijn.Inderdaad dan zou je reeds van het begin van de opgroei water in het onderste deel van de pot brengen terwijl het wortelstelsel zich in eerste instantie moet uitbreiden in de breedte.Bovendien is het nog maar de vraag wat de gevolgen zullen zijn als er van in het begin van opgroei dagelijks water onderaan opgestapeld wordt zonder dat het wortelstelsel hiervan
  iets consumeert.Ik zou dus eerder opteren om,bij vullen
  van de pot met grond,een gewone sanitaire buis van diameter 32 of 40 mm in te bouwen die boven de grond in
  de pot uitsteekt,zodat er geen water in terecht komt bij
  het water geven bovenaan.
  Op een bepaald punt van de teelt zou men de buis kunnen vervangen door een drainagebuis om te starten met water-
  gift in de diepte.Mijn vermoeden is dat dit tijdstip
  ongeveer bij 3de bloemtros zou kunnen liggen.
  Uw idee is dus zeker waard om uit te testen en bij voor-
  keur op een plant die niet ingegraven is maar boven-
  gronds in een schaal geplaatst is,zodat er kan nagegaan
  worden wanneer er eventueel water uit de pot loopt.Terzeldertijd ziet men wanneer de wortels beginnen
  door de bodem te komen…

  Vraagje:In welke diameter bestaan die drainage-buizen?

  Ik plan zelf van dit jaar één pot bovengronds te testen.
  Doe misschien een test met de drainage buis en houdt mij
  op de hoogte(kan via email gebeuren).Misschien is jouw
  idee echt bruikbaar maar laat mij eerst iets weten omtrent de diameter van de drainage buizen.
  Met vriendelijke groeten,
  Herman…

 106. Zou het misschien ook een oplossing kunnen zijn om een dunne drainagebuis in de pot te steken (dergelijke buis heeft overal en tot boven gaatjes). Watergift in de buis best met een trechter op de buis??

 107. Beste Eric,
  Om een lang verhaal gewoon overbodig te maken heb ik
  hieronder,naast de talrijke info via google,beschikbaar
  op het internet,twee links waarin omtrent alles uit de
  doeken gedaan wordt omtrent “neusrot” bij tomaten.
  http://www.plantaardig.com/groenteninfo/tomaat_neusrot_2003.htm

  http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/neusrot-bij-tomaat-nu-voorkomen/
  Met vriendelijke groeten,
  Herman…

 108. Wat is neusrot?

 109. Beste Willy,
  Dat kweken van kastomaten in potten geen gemakkelijke zaak is besefte ik maar al te goed toen ik verleden jaar
  daarmee voor de eerste maal begon.
  Bij mijn weten zijn uitgebreide,wel doordachte testen,
  tot op vandaag ofwel nog niet gebeurd,ofwel nog niet
  gepubliceerd omdat professionelen dit nooit zullen
  toepassen(ze werken allen met afgeente planten).
  De resultaten(zie foto’s) liegen er echter niet om en
  ik vermoed dat wij op het goede spoor zitten.
  Als je de beschreven methode van het artikel zo goed mogelijk volgt zal uw teelt wel een heel stuk beter
  verlopen.Aarzel niet om vragen te stellen tijdens het
  teeltverloop en ook feedback te geven.Dit is voor mij een goede manier om te evalueren op het einde van 2009.
  Alvast veel succes.
  Herman…

 110. Beste,
  Vorig jaar heb ik zoals bovenvermeld, voor de eerste maal tomaten gekweekt
  in potten..helaas met een pover resultaat. Het kwam er op neer dat ik een kapitale fout gemaakt had,nl.;geen gaten geboord in de bodem. Het kwam er op neer dat de tomaten na de derde tros reeds neusrot vertoonden, zowel bij trostomaten als de vleestomaten.
  Qua watergift, bemesting en bijbemesting zat ik wel ongeveer zoals de normen bovenvermeld in het artikel maar het ging van kwaad naar erger. Daarna ben ik te rade geweest bij een beroepstuinder(serrist) die vroeger ook tomaten kweekte op grote schaal en deze raade mij aan de potten te ontgraven en de plant in volle grond te
  verplanten. Na deze te hebben verplant kwam er na een paar weken een lichte verbetering maar toch heb ik nauwelijks de helft van de tomaten kunnen
  redden van neusrot. Dit jaar zal ik opnieuw proberen met nog enkele tips die ik in dit artikel vond. Hopelijk lukt het dit jaar beter en zal ik zeker mijn ervaringen en bevindingen op deze site laten geworden.
  Mijn beste dank voor deze tips en ik wens iedere tuinder
  een….vruchtbaar… tuinjaar toe.
  Teirlynck Willy
  Westrozebeke

 Geef een reactie

(vereist)

(vereist)