Ziekten Plagen

jun 032014
 


4 juni 2014. We kregen al regelmatig wat regen te verwerken. Het aardappelloof is al goed ontwikkeld waardoor het minder goed opdroogt. Kortom, de ideale omstandigheden voor aardappelziekte zijn al een hele tijd aan de gang. Er was al aardappelziekte gesignaleerd. Met de huidige regen en de aangekondigde opwarming zullen er nieuwe infecties optreden. Controleer uw gewas vanaf nu elke dag! En grijp bij vaststelling van de ziekte onmiddellijk in. Maar omdat de omstandigheden zo slecht zijn, is preventief behandelen aan te raden. Omdat er ook na het weekend opnieuw regen voorspeld wordt blijft de situatie de komende twee weken zeer gunstig voor de ontwikkeling van de aardappelziekte.
Als de bladeren van aardappelen gedurende een bepaalde tijd nat blijven, dan is de kans op de kieming van de sporen van de schimmel groot. Een preventieve bestrijding moet nu zeker uitgevoerd worden, indien nog niet gebeurd. Hebt u al eens behandeld, dan is het nu zelfs tijd voor een nieuwe gewasbescherming….

De vrees bestaat dat gewone preventiemaatregelen, zonder bespuiting, dit jaar, 2014,  onvermijdelijk tot catastrofes zal leiden in veel tuintjes!!!!   Alleen resistente rassen blijven buiten schot vrees ik.

Lees verder over de preventie en bestrijding van aardappelziekte.
aug 182013
 

Al lang geen nieuwe artikels meer op GroentenInfo. Dat blijft nog een tijdje zo. Ondertussen worden wel alle vragen beantwoord via mail en op de website. En komt er wel iets op http://www.facebook.com/groenteninfo. Daar is er nog net tijd voor.

Voor Herman die ook regelmatig publiceert op GroentenInfo maken we een uitzondering vandaag. Meer bepaald voor zijn oproep in verband met de slawortelboorder. Hij wil nagaan of die nog aanwezig is na 15 augustus. Om zo nog meer over dit insect te weten te komen. En zo zijn adviezen, die al opgevolgd worden door verschillende tuinders in Vlaanderen en Nederland te perfectioneren.

Er is ook een interessante en unieke video van Erwin over de slawortelboorder in dit artikel. Zo wordt de kans op verwarring met andere bodeminsecten heel wat kleiner.
Hij schreef volgend bericht. Foto en video vind u onderaan dit artikel. Klik hier/>

jan 292011
 

Toen Herman de Moor in 2009 voor het eerst slawortelboorder (Korscheltellus lupulinus) in zijn groentetuin vaststelde had hij nog niet de indruk dat de plaag belangrijk was. Maar al snel bleek dat de gevolgen van een aantasting door slawortelboorder dikwijls erger zijn dan deze van andere bodeminsecten (waarmee deze ondergronds levende rups dikwijls verward wordt).

Omdat er zo weinig gekend was over dit insect zette Herman zich aan het werk om meer te weten te komen. Hij zette ook verschillende experimenten op in zijn eigen groentetuin.

Dit alles leidde al tot twee unieke artikels over dit minder gekend, maar toch wel schadelijk insect. Enkele bevindingen uit deze artikels werden in de loop van het seizoen 2010 in de praktijk omgezet. Het was bedoeling de aantasting door de rupsen van de slawortelboorder zeer sterk terug te schroeven.

In dit derde artikel worden deze proefnemingen die Herman de Moor gedaan heeft toegelicht,  ze worden gevolgd door enkele voorname conclusies en aanbevelingen voor de hobbytuinder in verband met de slawortelboorder.

Lees hier dit unieke artikel, met nuttige tips, van Herman de Moor.

nov 242010
 

aardappelcystenaaltjeEen nieuwsbericht, dat vandaag verscheen in de landbouwpers, gaf mij het idee even een rondvraag te doen hoe de wettelijke verplichtingen in verband met vruchtwisseling bij aardappelen en aardappelziektebestrijding op jullie volkstuincomplex geïnterpreteerd worden.

24/11/2010. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in België heeft de export van consumptieaardappelen naar Rusland stil gelegd.  De reden is dat het Russische bureau voor de voedselveiligheid  eind vorige week opnieuw het aardappelcysteaaltje Globodera rostochiensis in een partij aardappelen uit België heeft gevonden.

Het probleem ontstaat door te lang aardappelen op hetzelfde perceel te telen. Dat leidt uiteindelijk tot een verminderde opbrengst. De Russen gebruiken de consumptieaardappelen soms als plantgoed. Dan kan het aaltje in de bodem terechtkomen. Daarom is de voedselcontrole in  Rusland erg streng voor de aaltjes.

Lees verder

sep 142010
 

 44wwxnrr

Het was weer eens een kwakkelzomer en van nazomer is er ook weinig sprake. Op heel veel plaatsen heeft de aardappelziekte bij de tomaten lelijk huis gehouden. Dit jaar eerder onverwacht, want tot halfweg de zomer waren er weinig problemen.

Op de site verschenen al diverse artikels over de aardappelziekte bij tomaten. Nu houden we een enquête over deze aardappelziekte. Of u al dan niet aardappelziekte gezien hebt. Of u al dan niet de oogst reddeloos verloren zag gaan. Of u bespuitingen uitvoert, waarmee en hoe? Of u rassen kent die minder gevoelig zijn?

Het is onze grote wens dat u deelneemt aan deze enquête, zodat we een massa gegevens bekomen die kunnen helpen om volgend jaar de aardappelziekte beter te lijf te gaan. Wij hopen op 10 minuten van uw tijd!

Alvast hartelijk dank voor uw deelname. De resultaten worden vanzelfsprekend nadien uitgebreid besproken.

Nog nooit werd de problematiek  van aardappelziekte in tomaten bij de hobbytuinders immers in kaart gebracht. Door deze enquête in te vullen neemt u deel en verleent u uw steun aan een uniek project in Vlaanderen en Nederland.
Ieder hobbytuinder in Vlaanderen en Nederland heeft er baat bij deze enquête in te vullen.

Klik hier om deel te nemen aan de enquête.

Hartelijk dank voor uw deelname!

jul 292010
 

De tweede generatie van de preimot is actief tijdens de zomermaanden, met name op recent uitgeplante herfst- en winterprei. Op korte tijd kan de rups de prei grote schade toebrengen. Controleer vanaf nu zeker twee keer per week de prei op schade en grijp onmiddelijk in. Had je vorig jaar veel schade van dit insect, dan is de kans dit jaar extra groot op aantasting. Er zijn gelukkig een drietal -biologische- rupsenmiddelen om de preimot te bestrijden.
In dit bericht vindt u de levenswijze, het schadebeeld, de bestrijding, de preventie en duidelijke foto’s van de preimot (Acrolepiopsis assectella)

Klik hier om het artikel over de preimot te lezen

jun 112010
 

voor-de-tomaten-ziektetomaten-ziekte-plaag-2de-tros 

Afgelopen week waren de  nachten uitzonderlijk warm en viel er regelmatig regen. En dat betekent dus extra schimmeldruk. Met name de aardappelplaag kreeg afgelopen week diverse infectiekansen. Na de waarschuwing van vorige week voor de aardappelziekte bij aardappelen wordt het hoogtijd om ook aandacht te besteden aan de infectiekansen bij tomaten. Daartoe kunt u het herwerkte artikel Waarschuwing aardappelplaag, nu ook bij tomaten in open lucht  lezen. Het bevat o.a. updates wat betreft middelengebruik.

Hulp gevraagd!

Bij het herwerken van dit artikel stootte ik op een eigenaardig probleem! Het lijkt dat er in Nederland geen enkel middel (meer) erkend is om de aardappelziekte bij tomaten in open lucht te bestrijden of te voorkomen. Terwijl in België zelfs de biologische telers een beroep kunnen doen op koperhoudende producten, blijkt dit in Nederland niet te mogen. Of sla ik de bal mis? Is het droog houden van de tomaten planten met extra bescherming de enige preventiemaatregel die men in het Noordelijk deel van de lagen landen ter beschikking heeft? Laat het weten op lezersbijdrage@plantaardig.com of in de reactiebox onderaan dit artikel.

In dit artikel  een overzicht van alle artikels op de site over aardappelziekte, met veel foto’s en talrijke reacties van lezers.

Klik hier om de tien artikels over aardappelziekte te lezen.

Laat ons hopen op een goede zomer, zodat de aardappelziekte ons niet te veel kopzorgen baart.

apr 282010
 

Slawortelboorder
Dit artikel is een gevolg van, en een vervolg op, het vorig jaar gepubliceerde bericht
Slawortelboorder doet bijna oogstbare kroppen sla verwelken

Na de vaststelling van deze vrijwel onbekende plaag door Herman de Moor waren er talrijke bruikbare reacties van lezers die het fenomeen ook vaststelden in hun tuin.

Na evaluatie van deze reacties, na consultatie van beschikbare literatuur, en met de ervaringen in de groentetuin van Herman, zijn we ertoe gekomen een allesomvattend artikel over de slawortelboorder te maken. We hopen dat door dit artikel de plaag beter herkend zal worden, wat door de ondergrondse levenswijze niet altijd even gemakkelijk is. 

In dit artikel:
1. Beschrijving van de slawortelboorder (vlinder en rups)  en de kenmerken van de schade, gebaseerd op literatuurstudie.
2. Verwerking van de waarnemingen gebaseerd op het voorkomen in talrijke slabedden bij Herman en bij onze lezers.
3. Aanbevelingen voor preventie en bestrijding.
4. Eindconclusie

Credits
Opzoekingswerk, praktijkwaarneming, tekst en foto’s  : Herman de Moor.
Opzoekingswerk, nazicht en redactie :Luc Dedeene

Het loont zeker de moeite dit artikel goed door te nemen. Tot op heden was er nog geen zo’n uitgebreide bespreking van de slawortelboorder te vinden, toch zeker niet in onze eigen taal. Vanzelfsprekend rekenen we op jullie feedback!

Lees nu het uitgebreide essay over de slawortelboorder (5 pagina’s)

okt 152009
 

Een onregelmatige gewasstand en verzwakte groei bij prei kan eventueel een gevolg zijn van een aantasting door de schimmel “rozerot” (Fusarium culmorum). Alhoewel je bij rotting meestal het verband legt met te natte grond hoeft dit niet altijd zo te zijn. Rozerot slaat toe als de plant (tijdelijk) verzwakt is. En deze zomer kon het zijn dat bij de herfst- en winterprei deze zwakte onder andere veroorzaakt was door de hogere bodemtemperatuur en de droogte!

Bekijk de foto, de oorzaken en de preventie van rozerot bij prei.

okt 032009
 

Trips in prei is normaal gezien niet direct hét insect waar de moestuinder wakker van ligt. Het beestje is met het blote oog bijna niet te zien en de schade die het veroorzaakt is vooral cosmetisch en weinig opvallend. De groei van de preiplant heeft er niet altijd onder te lijden.

Op het einde van deze lange zomer laat het beestje zich wel opmerken. Er worden hier en daar zeer grote populaties trips vastgesteld. Zeker en vast waar er weinig water gegeven werd en de groeikracht uit de plant verdwenen is. De schade is dan vrij opvallend tot op het randje van nadelig voor de groei.
Het is tijd om eens nader kennis te maken met dit verborgen insect: de tabakstrips of Thrips tabaci.
Lees verder

jun 162009
 

GroentenInfo doet een oproep en vraagt uw medewerking!
Onze vraag is : Kent u de slawortelboorder? Herkent u de foto’s onderaan dit artikel? Hebt of had u hetzelfde probleem in uw groentetuin?

Waarover gaat het?
In de moestuin van Herman stelden wij de afgelopen week een eigenaardig fenomeen vast. Dag na dag gingen een aantal kroppen aan het verwelken.
Schadekenmerken
Het begint met een doffe kleur van de slakrop, daarna valt ze helemaal slap en kan men ze gewoon van de grond oprapen. De stengel van de plant is volledig uitgevreten.
Op 10 cm diepte vond Herman, onder de wortels van de plant, een larve zoals op de foto 3 onderaan. Deze larven zijn ongeveer 2 tot 2,5 cm lang hebben een bruine kop met zwart neusje, een drietal pootjes vooraan en over gans de lengte tot de staart een aantal pootjes.
Diagnose
Wij stonden voor een raadsel. Nog nooit gezien!

Lees verder over deze ondergrondse plaag en bekijk de unieke foto’s van de slawortelboorder.

nov 282008
 

In een proefprogramma van het PCBT met als doel de plaagresistentie tegen Phytophtora in het aardappelloof na te gaan kreegt het aardappelras Sarpo Mira als enige ras de allerhoogste score voor plaagresistentie in het loof: sterk tot heel sterk. Reden voor Velt om een proef op te zetten. Einde april 2008 zetten Velt-tuiniers 12 kg pootaardappelen uit op acht groeiplaatsen.
Lees alles over dit aardappelras en de bevindingen van de Velt-tuiniers
Klik hier

aug 182008
 

Er zijn van die momenten dat je wel moet ingrijpen. Rupsen in koolgewassen vormen in deze tijd van het jaar bijna steeds een probleem. Bladluizen zijn lastige gasten bij veel bladgroenten.
Eerder bespraken we al een middel op basis van de bacterie Bacillus thuringiensis. Dit middel is zeer selectief en doodt enkel rupsen. Ook voor de mens is er geen gevaar.
Het nieuwe middel op basis van spinosad, waar je onlangs kon over lezen bestrijdt heel wat insecten, met uitzondering van bladluizen, maar laat lieveheersbeestjes ongemoeid.
Er is echter ook een biologisch middel op de markt dat helemaal niet selectief is en waarbij je als persoon ook de nodige voorzorgen moet nemen tijdens de toepassing ervan. Het middel wordt al tientallen jaren gebruikt en mag gebruikt worden bij de biologische teeltwijze om hardnekkige plagen te onderdrukken Klik hier om verder te lezen

aug 102008
 

Dit is alvast heel goed nieuws en een grote doorbraak in de strijd tegen de larven van de koolvlieg bij de biologische teelt. Door een éénmalige plantvoetbehandeling kan je de volledige bloemkool- of broccoliteelt vrij houden van schade. Het middel is zeer effectief, zo is de laatste jaren gebleken bij de toepassingen in de professionele teelt waar het al langer erkend is. En de nadelen dat het middel giftig is voor sommige natuurlijke vijanden en bijen komt bij een bodembehandeling niet naar voren. Lees alle info hier

mei 302008
 

Er stond een bericht over coloradokevers in De Telegraaf. Coloradokever bedreigt aardappels 29/05/2008 WAGENINGEN – De Nederlandse aardappelteelt wordt bedreigd door een toename van het aantal coloradokevers. Dat stelt onderzoeker Roelof Naber van advies- en onderzoeksbureau DLV Plant. Door het warme weer neemt het aantal kevers in de winter niet meer af. De dieren, die Lees hier verder

nov 052007
 

Botrytis cinerea is waarschijnlijk de meest verbreide schimmel bij groenten onder glas. Vooral in het vochtige najaar, maar ook bij zomers zoals we er nu één hadden. Synoniemen voor Botrytis cinerea zijn grijsrot, grijze schimmel, grauwe schimmel. In dit artikel de kenmerken, de oorzaken en heel veel foto’s van schadebeelden bij verschillende groenten.

sep 302007
 

Als je een beginnende bladluisplaag vaststelt bij vruchtgroenten is het goed even op te letten of er geen spontane parasitering aanwezig is. Misschien is behandeling niet (onmiddelijk) nodig. Door te behandelen  dood je onvermijdelijk ook de nuttige insecten, ook al krijgt het middel in kwestie het predicaat ‘biologisch’. Trouwens, op  groenten waarvan de bladeren gegeten Lees hier verder

sep 242007
 

Onderaan dit artikel een uitgebreide fotoreportage.
Als u het tomatengewas uit de kas opruimt controleer dan de wortels op de aanwezigheid van de kurkwortelschimmel. Heel wat liefhebbers zijn zich niet bewust van de aanwezigheid ervan omdat de schadekenmerken bovengronds weinig zichtbaar zijn. Duidelijke symptomen zijn enkel ondergronds waar te nemen.
Kurkwortel is zowat de hoofdreden van bodemmoeheid bij de teelt van tomaten. Lees hieronder alles over levenswijze, schade, kenmerken, oorzaken en oplossingen en bekijk de foto’s.

sep 212007
 

Wie na de teelt van vruchtgroenten nog wat bladgroenten wil telen in de kas krijgt vroeg of laat wel eens te maken met de verraderlijke aardrups. De aardrups lust zowat alles wat in het najaar in de kas geplant wordt: sla, andijvie, selder, peterselie, spinazie …. Maar ook in open lucht kan deze rups van de worteluilen (Agrotis spp) verrassen. In dit artikel het schadebeeld, oorzaken, bestrijding en diverse foto’s.