Rabarber

 

Rabarber is zeker geen onbekende plant.  Het  is een groente, met een unieke smaak, waardoor de plant vooral populair is voor moes, confituur, gebak en wijn.  Dit gebruik van rabarber zou doen vermoeden, als je de groeiwijze van de plant niet zou kennen, dat het een fruitsoort is.  Maar  rabarber kent nog vele andere toepassingen.  Het gebruik in de kruidengeneeskunde en de toepassing als schuurmiddel voor potten en pannen, als insecticide of als haarkleurmiddel zijn minder bekend!  Een groente dus, maar eentje die zich niet altijd als groente laat kennen. Daarover meer in een volgend artikel,  laten we eerst even de teelt uitpluizen. 

plantkundig rassen groeiwijze plantmateriaal bemesting oogsten forceren ziekten

 

Geschiedenis en plantkundige eigenschappen

Bloeiende wilde rabarber

Rabarber is de benaming voor de verschillende soorten van het geslacht Rheum, die groeien in de bergen van de Noordwestelijke en Westelijke provincies van China  en in het aangrenzende Tibet.  De vroegste geschriften over rabarber zijn afkomstig uit  China en dateren van 2700 jaar voor Christus. Rabarber werd er gekweekt omwille van zijn medische eigenschappen. Het geslacht Rheum behoort tot familie Polygonaceae (veelknopigen of boekweitfamilie)
De gekweekte rabarber, Rheum rhabarbarum (Synoniemen zijn Rheum rhaponticum, Rheum x hybridum, Rheum x cultorum), treffen we vooral aan in Europa en de Verenigde Staten.  Pas vanaf de de 18de eeuw werd een aanvang genomen met de teelt van rabarber als voedingsgewas. De soort zou afgeleid zijn van Rheum palmatum en Rheum officinale, twee rabarbersoorten die meer uitgesproken medicinale eigenschappen hebben, maar in ons klimaat moeilijker te telen zijn.Er hebben dus heel wat kruisingen plaats gevonden om de verschillende cultivars en variëteiten te bekomen.  Dit heeft als gevolg dat de opkweek van rabarber uit zaad niet aan te raden is, want de rabarbercultivars zijn niet soortecht.  We bekomen dus andere planttypes dan de oorspronkelijke moederplant.

Rabarber is een meerjarige plant en blijft verschillende jaren op dezelfde plaats in onze tuin aanwezig.  Dankzij de sterke, vlezige rhizomen of wortelstokken kan de plant koude winters overleven.  De bovengrondse delen van de plant sterven ‘s winters, net zoals bij vele vaste planten in onze siertuin, volledig af.  In de vroege lente komen de bladeren van onze rabarberplant opnieuw tevoorschijn. De bloemstelen,die regelmatig opschieten, worden best verwijderd.  Ze nemen te veel reservevoedsel van de plant. 

Wat cultivars betreft is het vooral belangrijk te letten op de kleur van de stelen.  De groenstelige soorten zijn de sterkste groeiers, maar zouden wat minder uitgesproken van smaak zijn.  De soorten met bladstelen die wat roder van kleur zijn, hebben een kleinere opbrengst maar een betere smaak. Als je rabarber wil invriezen, zijn de rassen met groene stelen beter geschikt. 

plantkundig rassen groeiwijze plantmateriaal bemesting oogsten forceren ziekten

Enkele rabarberrassen 

Victoria (www.rhubarbinfo.com)

 

Frambozenrood

Mooie, vrij zware, vrij rode bladstelen, veel gebruikt bij de commerciële teelt. Geschikt voor de vervroegde teelt onder plastiek of glas

Miesa

Donkerrode bladstelen met uitstekende smaak, maar dun en kort. Lage opbrengst

Victoria

Groene bladstelen, ook goed geschikt om te forceren, bladstelen hebben een middelmatige dikte.  Een hoge opbrengst.

Goliath

Groene bladstelen, maar dikker dan bij Victoria, met zure smaak.  Een gemakkelijk te telen maar laat ras. Veel gebruikt voor de commerciële teelt.

Valentine F1-hybride

Een van de eerste hybridenrassen op de markt. Een laat ras met donkerrode stelen. Dit ras vormt geen zaadstengels.

  plantkundig rassen groeiwijze plantmateriaal bemesting oogsten forceren ziekten 

De groeiwijze

Rabarber is een meerjarige plant en blijft verschillende jaren (bij een goede verzorging tot 20jaar) op dezelfde plaats in onze tuin aanwezig.  Dankzij de sterke, vlezige, roodbruine wortelstokken, die wel 20 kg zwaar kunnen worden, kan de plant koude winters overleven en ook gemakkelijke droge periodes overbruggen.  In de herfst sterven de bovengrondse delen van de plant volledig af en gaat de plant in rust.  Tijdens deze rustperiode zijn koude temperaturen noodzakelijk om in het voorjaar een goede hergroei te bekomen.  Bij zeer warm weer  zal de groei van de rabarberplant afnemen.  Er wordt dan ook vooral geoogst in het voorjaar, dit tot einde juni. Als de temperaturen in de herfst opnieuw wat lager worden zal de plant opnieuw sterker gaan groeien.  Rabarber vraagt een zonnige standplaats, ook halfschaduw kan de plant nog verdragen, maar dan is er wel minder opbrengst en vooral de roodkleuring van de bladsteel zou tegenvallen

plantkundig rassen groeiwijze plantmateriaal bemesting oogsten forceren ziekten

Vruchtbare grond gewenst

Rabarber vraagt vruchtbare grond, die in de winter niet onder water komt en veel organische stof bevat.  Indien je toch zou vrezen voor langdurige wateroverlast in de winter kan je  nog opteren om de rabarber op 20cm hoge ruggen te planten. Arme en zandige gronden moeten zeker en vast vooraf verrijkt worden, door er bijvoorbeeld een jaar groenbemester (bv gras) te telen en er ondertussen ook voldoende organische mest of compost in te werken. Rabarber is een gulzige plant, want naast de grote bladmassa moet er ook nog ieder jaar een grote ondergrondse reserve in de wortelstok aangelegd worden.Rabarber vraagt een matig zure grond.  Een pH van 6 geeft de hoogste opbrengsten, maar de plant verdraagt ook nog een iets zuurdere grond.  Er wordt een eerste maal bemest  in februari, maart, vooraleer de knoppen uitlopen  en er wordt nog eens bemest na de oogst (juli).  Een goede dosis voor zowel voorjaar als zomer zou dan zijn 100 gram blauwe korrel (12-12-17) per m² per beurt.  Als je gedroogde organische mest wil gebruiken dien je ongeveer 200 gram per m² en per beurt toe. Dit lijkt veel, maar om een grote bladmassa te vormen en daarna nog eens een stevige ondergrondse wortelstok is nu eenmaal veel voeding nodig.  Om te voorkomen dat de standplaats van de rabarberplant  na verloop van jaren te arm zou worden leg je tijdens de winter een laag goed verteerde stalmest of compost tussen de planten..  Je moet er wel voor zorgen geen compost of mest op de harten van de planten te leggen, want dit zal onvermijdelijk leiden tot rot.

plantkundig rassen groeiwijze plantmateriaal bemesting oogsten forceren ziekten

Plantmateriaal

rabarberplanten zijn
nu ook te koop

Niets zo makkelijk als rabarber vermenigvuldigen.  Je kijkt even rond in de buurt of er iemand is die minstens vier of vijf  jaar geplante rabarber heeft groeien in zijn tuin.  Dan is de plant zwaar genoeg om te worden opgedeeld in verschillende kronen.  Oudere planten kunnen natuurlijk ook, want dan haal je nog meer plantmateriaal uit één plant.  Sedert enige tijd kan je ook rabarberplantjes in pot aankopen. De kronen kunnen in de late herfst (november) of in het vroege voorjaar (februari-maart) opgeplant worden.  Zorg ervoor dat de plant nog in rust is, dan is er minder groeiremming bij het delen.  Splijt volwassen rabarberkronen met een spade in vier of vijf stukken.  De buitenste stukken zijn de beste. Ieder stuk moet een of beter nog twee knoppen en een deel van de wortel bevatten.Streef naar één rabarberplant per m².  Werk voor het planten voldoende organische mest in en plant de kronen zodanig dat de groeipunten van de plant net boven de grond uitkomen.

 plantkundig rassen groeiwijze plantmateriaal bemesting oogsten forceren ziekten

  Voorzichtig en met regelmaat  oogsten.

redstalks.gif (10654 bytes)Rabarber oogsten doe je vanaf begin april tot begin juli.  Oogst regelmatig de dikste bladstelen, maar laat altijd minstens drie stengels staan.  De eerste twee jaren na het planten wordt er best wat minder geoogst, om de plant niet al te veel te verzwakken.Als je doorgaat met oogsten tot in de herfst dan is dit ten koste  van  de vorming van reservevoedsel in de wortelstok.  Het volgende voorjaar is er dan een tegenvallende opbrengst.  Daarbij komt nog dat in de zomer geoogste stelen een minder goede smaak hebben, taaier zijn en meer oxaalzuur bevatten.Snij in geen geval de bladstelen af, de overblijvende stukken rotten en zo kan de volledig plant aangetast worden.  Draai de stelen tot bij de grond af Neem de bladstelen onderaan vast, buig ze wat binnenwaarts en trek ze dan, iets draaiend, los. Snij onmiddellijk de bladeren van de bladsteel, want anders kunnen die nog veel vocht onttrekken.

 plantkundig rassen groeiwijze plantmateriaal bemesting oogsten forceren ziekten

Forceren

R042.jpg (12149 bytes) foto : www.rhubarbinfo.com

Het is mogelijk om ‘s winters verse, zachte rabarberstelen in huis te halen. Dit doen we door de planten te forceren. Er zijn twee methodes : in een verwarmde ruimte of ter plaatse in de tuin. Als we binnenshuis willen forceren graven we enkele wortels op van minstens drie jaar oude planten.  Laat er voldoende aarde aan en plant ze op in grote potten.  Laat ze dan een koudeperiode  buiten doormaken.   Vanaf januari kunnen de planten dan binnengebracht worden. Wil je al starten in december met forceren, dan graaf je in november enkele planten uit en legt ze bovenop de grond gedurende enkele weken, om de koude vlugger te doen inwerken. Zet daarna de planten in een warme, donkere plaats. Je kan de planten ook bedekken met een zwarte plastiekfolie. Oogst de bladstelen als ze 30-40cm lang zijn.  De bladeren zullen klein en geel zijn en de bladstelen zacht en gelijkmatige blinkend-roze.  De oogst van geforceerde planten kan je ongeveer één maand laten duren.  Daarna kan je opnieuw uitplanten in de tuin, maar zal je moeten wachten tot het volgende jaar om te oogsten.Ter plaatse forceren doen we door de plant buiten af te dekken met een mand of een houten kist in de loop van de maand februari.  Daarop brengen we dan rondom stro, compost of beter nog broeimest op basis van paardemest aan. Daarna volgt er nog een laag stro of  riet of iets dergelijks om de warmte niet verloren te laten gaan. De aldus geforceerde stengels kunnen we drie à vier weken vroeger oogsten dan bij de gangbare teelt. Je kan ook een plastiektunnel over de rabarber aanbrengen of in januari enkele planten in een kas uitplanten.

 plantkundig rassen groeiwijze plantmateriaal bemesting oogsten forceren ziekten

Weinig ziekten en plagen

De meest voorkomende ziekten bij rabarber zijn valse meeldauw  (vooral bij vochtig en koud weer), wat zich uit in schimmelpluis aan de onderzijde van het blad en hoekige vlekken aan de bovenkant van het blad.  Ramulaira rhei is ook een bladvlekkenziekte en kenmerkt zich door onregelmatige en paars-bruine omzoomde vlekken.  De vlekken kunnen ook op de stelen voorkomen.  Aangetaste bladeren worden best verwijderd.Op natte, slecht gedraineerde gronden zullen planten afsterven door een aantasting van kroonrot.  Het is een aantasting van de schimmel Phytophtora cactorum.  Eerst ontstaan er kleine vlekjes aan de stengelbasis, later valt een volledige bladsteel om.  Uiteindelijk zal de volledige plant afsterven.  Bij plantmateriaal moet je erop letten dat je niet vertrekt vanuit virusziek materiaal  Viruszieke planten hebben lichtgroene of gele vlekjes op het blad.  Later worden die bruin en in de zomer vallen er grote gaten in de bladeren.  De zwarte boneluis kan ook op rabarber voorkomen.  Soms zien we ook kleine, blinkende kevertjes die kleine gaatjes in de bladeren maken.  Dit is het zuringhaantje, maar net zoals bij de zwarte boneluis hoeven we hiervan weinig schade te vrezen.  Het gebruik en de oneindige toepassingsmogelijkheden van rabarber, laat ik in een volgend artikel aan bod komen.

Voorjaar 2016
De achtste druk van de Groente en Fruit Encyclopedie is verschenen.
De hedendaagse moestuin is mooi, kleurrijk, plezant, ontspannend, lekker, gezond, hip, trendy…. Maar ooit komt er een tijd dat je ook aandacht hebt voor de prestaties en even onder de motorkap wil kijken. Ook daarvoor is er de Groente en Fruit Encylopedie.
Bestel nu uw exemplaar via één van de webshops vermeld op deze pagina of reserveer nu zonder verzendkosten bij Bol.com
Laatste reviews, op Bol.com
Eenvoudig uitgelegd met tevens prachtige foto's als illustratie
In dit boek vind je prachtige foto's en een overzichtelijke index. De uitleg is zeer goed gebracht en begrijpbaar. Dit alles maakt dat het boek meer dan zijn geld waard is.
Nooit te oud om te leren
Ik heb al 40 jaar een volkstuin. Toch vind ik in dit boek allerlei nuttige tips. Je hebt er meteen weer helemaal zin in!!! Ik kan deze encyclopedie elke moestuinder, rijp of groen, aanbevelen. Heldere uitleg, goede foto's.
Eindelijk het tuinboek waar ik zat op te wachten!
Dit is een super compleet tuinboek. Echt alles staat er in, hoe je een courgettezaadje in de grond stopt bijvoorbeeld, met de punt naar beneden of juist naar boven... lijkt onbelangrijke vraag, maar het antwoord heb ik pas hier gevonden. Zo concreet en praktisch is dit boek.
Klik hier om nog meer recente recensies te lezen.

  138 reacties aan “Rabarber”

Reacties (135) Pingbacks (3)
 1. Tot waneer kun je rabarber oogsten voor jam of moet je het invriezen

  • Hallo Ton

   je kan het oogsten tot augustus/september zolang de steel hard blijft,

   wordt de steel geel en slap(zacht) dan is het over,

   je kan rabarber leuk combineren met aardbeien, aalbessen ed.

   ik wens je een goed groeiseizoen toe, smakelijk eten

   groet Ad

   • Oei, nu snap ik het niet meer goed. Je kunt het toch maar oogsten tot eind juni? Omdat er anders te veel oxaalzuur in zit?

   • Jasmine, ik denk dat Ad gelijk heeft en je vooral moet kijken naar hoe de plant er nu bij staat. De uiterlijke oogstdatum hangt van veel factoren af, en eind juni is maar een algemene richtlijn. Zijn de stengels nog stevig, dan oogsten en er lekker van genieten :).

 2. Zou het niet proberen 😉

 3. die wilde rabarber die langs de slootkanten groeit, is die ook eetbaar voor ons?

 4. geachte heer.

  is het waar dat rabarber veel water nodig heeft.indien geen regen geef ik dagelijks water.is dit zinvol.
  beste dank

  • Nee, rabarber kan heel goed droogte verdragen.
   Als de rabarber al meer dan een jaar ter plaatse staat in de vollegrond, dan is water geven eigenlijk niet nodig.
   Tenzij je echt heel veel rabarber wil oogsten, ook als het meer dan twee weken niet geregend heeft…

 5. Hallo
  Kunt U mij ook vertellen wat ik moet doen tegen al die zaadknoppen in mijn rabarber? Direct al als de rabarber boven de grond komt zitten er al zaadknoppen.
  Bij voorbaat dank.
  PS Het is wel al een oudere plant.

  • U kunt er voor kiezen om:
   – De bloemknoppen te verwijderen (laag beet pakken en uitdraaien).
   Voordeel: de plant steekt zijn energie in bladvorming ipv de bloemstengel. Uitdraaien geeft minder kans op rotten dan bij snijden of knippen.

   – De zaadknoppen te laten groeien.
   Voordeel: De nog ongeopende knoppen van de rabarberbloemen zijn een verrassend lekkere groente. Veel minder zuur dan de stengels die we normaal eten. De smaak heeft iets weg van bloemkool, met een zuurtje die ze een beetje frisheid geeft. Kort koken of even roerbakken, wel het vliesje verwijderen.

 6. Dit voorjaar een rabarberplantje gekocht en in een grote plastic pot gezet (met gaten onderin) en daarin stek aarde! Aangezien ik er helemaal geen verstand van heb, maar het wel heel leuk vind, heb ik de plant eerst heel groot zien worden met prachtige bladeren en wel 5 a 6 stengels. Nu zijn de bladeren geel geworden en vallen de stengels 1 voor 1 om en breken af. Ik was erg geschrokken, maar lees op dit forum dat dit te maken heeft met de winter. Dat er van de rabarberplant idd niets overblijft en in het voorjaar weer uitloopt. Mijn vraag is, de rabarplant staat bij mij in een plasticpot met bovengenoemde aarde, die ik op dit moment wel erg nat vind. Kan hij zo overwinteren, of is het verstandig om de plant over te potten in een grotere pot of stuk tuinaarde?? En moet ik dan nog bemesten of andere aarde geven? Ben benieuwd naar uw antwoord. Alvast hartelijk dank?

  • hallo Emmy

   jammer dat je de stengels niet hebt geoogst
   nu verdwijnen ze in de kliko, dat de pot nat is wil niks zeggen, hij kan zijn vocht door de gaten kwijt,
   om te overwinteren kun je hem het best buiten zetten in de grond met pot en al en in het voorjaar goed bemesten met koemest en mogelijk een iets grotere pot om meer takken te krijgen
   je moet dan wel oogsten anders groeit hij zich dood in de pot, succes Ad

   • Hallo Ad,
    Ook ik heb sinds afgelopen voorjaar een rabarberplant in een pot groeien en heb er al vaak van kunnen oogsten. Na augustus ben ik daarmee gestopt omdat ik overal, en nu ook hier, las dat de plant de bladeren nodig heeft om reserves voor de winter aan te kunnen maken.
    Maar omdat ik merk dat de bladeren aan het afsterven zijn ben ik weer eens gaan googelen en zo op deze site terecht gekomen. Mijn vraag: kan ik de stelen nu nog oogsten, voordat ze helemaal afsterven? Zo ja, zijn ze dan nog lekker? Ik heb zuiver krijt in huis om het eventuele teveel aan oxaalzuur te neutraliseren.
    Of kan ik toch beter die stelen laten zitten om de plant sterk genoeg te maken?
    En een laatste vraag: is het zinvol om de kluit voor de winter te bedekken met stro of zo? Het is een vrij jonge plant in een pot en die zou dus wel wat bescherming kunnen gebruiken, maar aan de andere kant lees ik hier dat rabarber een koude periode nodig heeft om in het voorjaar weer volop te kunnen groeien. Wat is wijsheid?
    Hartelijke groet, Marjan
    Alvast bedankt voor je reactie!

   • Marjan, in de nu afstervende bladeren zit er niets meer van voedingsstoffen voor de keuken. Laat de plant de stengels en bladeren volledig leegzuigen voor de winter. Die resterende energie heeft de plant nodig om te overwinteren en volgend jaar krachtig te ontluiken. Niet alleen in de winter is een forse pot nodig voor een rabarberplant, in de lente en de zomer is dit evengoed noodzakelijk. Groetjes Tuinman Peter

   • Marjan,

    Peter heeft mijn antwoord al weggekaapt,
    onderdekken heft geen zin, het werk averechts,
    dus gewoon zo laten en van het voorjaar, optijd gaan oogsten,

    groet Ad

   • Marjan,

    Peter heeft mijn antwoord al weggekaapt,
    onderdekken heeft geen zin, het werkt averechts,
    dus gewoon zo laten en van het voorjaar, optijd gaan oogsten,

    groet Ad

   • Heren, bedankt voor jullie reacties. Ik zal de plant nu met rust laten en hem volgend voorjaar weer volop aandacht geven. Hopelijk geeft hij dan weer een rijke oogst!

   • Hallo Ad!

    De rabarberplant is idd weer prachtig gaan groeien in de pot! Hij heeft inmiddels drie halfbroer rode stengels met groot blad! Ik vind dat wel wat weinig voor de tijd van het jaar, of is dit voor een twee jarige plant toch gewoon? Of komt het toch dat mijn pot te klein zou zijn? Kan ik straks wel 2 stengels oogsten of kan ik ze beter laten staan en in het najaar de plant verpotten in een hele grote pot! En welke aarde zou ik dan moeten gebruiken? Komen er nog wel stelen bij dit jaar denk je??? Wat veel vragen allemaal he? Maar ja, dat heb je met die leken die toch iets willen hahaha !

    Alvast weer hartelijk dank!

  • Hallo Emmy

   zoals ik vorige keer al zei, een grotere pot geeft een grotere en sterkere plant,
   als hij niet meer kan uit dijen blijft hij klein, maar nu is het helaas te laat, het zou de groei remmen wat nu ook het geval zal zijn, hij zal dit jaar iets meer stengels maken, maar wel dunner
   dus volgend jaar 2016 begin maart verpotten naar een 20 liter pot
   maar dit jaar wel oogsten heey Emmy, niet bang zijn dat hij sterft, want het spreekwoord zegt snoeien doet groeien
   groet Ad

   • Dank je wel Ad voor deze antwoorden! Ik ga dit zeker volgend jaar maart doen! En dan gewoon potgrond of beter iets anders? Kan ik nu dit jaar alle stengels eten of moet ik er een paar laten staan?
    Nogmaals super bedankt voor je hulp !

 7. Hallo beste mensen,

  Ik heb van familie rabarber gekregen, nu komen er op de bladeren allemaal rare rode rondjes, kan iemand mij vertellen wat dit is? is dit een ziekte? en of ze nog te eten zijn

  vrg Robert

 8. Wat het probleem van oxaalzuur betreft, als ik confituur maak van rabarber, meestal trouwens met ook nog een andere fruitsoort, voeg ik er altijd een aftreksel van (de wortel van) engelwortel bij. Dit zorgt voor de neutralisatie van het oxaalzuur, en zou daarenboven ook nog de smaak versterken, juist door dit oxaalzuur weg te nemen. Dat heb ik ooit ergens gelezen.
  Weet iemand hier meer details over? Ik pas dit dus geregeld toe, maar ik weet niet hoe groot de hoeveelheid is die je moet toevoegen, ik weet evenmin hoelang je dat moet laten trekken.

 9. Mijn rabarberplant staat naast de compostvat. Hij doet het supper.

  • Hallo Annemiek

   hij kan inderdaad niet beter staan, de rabarber komt eigelijk nooit aan verzadiging toe, je kan hem nooit overbemesten, de smaak is er ook niet minder om

 10. Hallo allen,

  Dank voor de reacties. Ik neem de tips mee voor volgend jaar. Maarnu rest de vraag: als ik het klaargemaakte eet/voorschotel, schaadt het iemand.. 🙂

  • wat ik weet van oxaalzuur is dat het schadelijk kan zijn voor mensen met slechte nier / lever .
   voor gezonde mensen is het geen probleem mits je het niet te vaak eet .
   wij hebben het hier bij ons ook op na de langste dag zonder kalk erbij te doen. best nog wel lekker , gewoon genoeg suiker bijdoen groeten.

   • Hallo Arjan,je kunt gerust tot diep in augustus rabarber oogsten en consumeren, na de maand juli is het wel aan te raden om er 2 theelepels NONOXAL door te mengen tijdens het koken, dit neutraliseerd het Oxaalzuur in rabarber en spinazie, het is een volkomen zuiver natuurproduct.hier in Denemarken o.a.te koop bij de betere supermarkten. eet smakelijk!!

  • Hallo Lot

   gewoon lekker opeten,

   als het echt schadelijk was hadden we er allang meer overgehoord!
   deze receptuur word al eeuwen gebruikt.

 11. Hallo Lot

  de kalk werkt traag dus als je die nu toedient heb je het resultaat pas volgend jaar, en dan de een of andere soort scheelt dan ook nog in zoeterrig heid
  de hoeveel heden om toe te dienen weet ik zo ook niet maar je kan starten met een goede laag kippenmest of echte koeienvlaaien,
  sucses Ad
  Ps als vast smakelijk eten met je ingemaakte rabarber
  weet je wat ook lekker is het sap wat vrijkomt bij het koken, heerlijk laten afkoelen in de koelkast en je hebt een heerlijke zoet limonade!

  • Als we spreken over kalk toedienen moeten we uitspliten in: toedienen via de grond en toedienen tijdens het koken.
   Toedienen via de grond, dan zou ik zeggen een dosis van 10kg per 100 vierkante meter en dit 1 maal per jaar los van de bemesting. Gekorrelde landbouwkalk moet inderdaad maanden op voorhand worden toegediend alvorens er een werking is. (uitspoelen komt niet voor) Kalk toegediend als zeewierkalk in poedervorm werkt reeds na enkele dagen. Deze kalkgift heeft enkel invloed op de groei van de plant niet op de eventuele mindering van het oxaalzuur.
   Bij het koken kun je de hoeveelheid oxaalzuur minderen door het toevoegen van krijtpoeder,ook een kalksoort( de hoeveelheden per gewicht staan beschreven in de kookliteratuur). Hopelijk brengt deze extra info wat licht in deze materie. Groetjes Tuinman Peter.

 12. Dag,
  Nu heb ik net kilo’s klaargemaakt ( 9 augustus), om in te vriezen. Lees ik dit haha. Ruim na de laatse dag dus. Nu vroeg ik mij af, die kalk, neutraliseert het enkel de zurige smaak van oxaalzuur of maakt het de rabarber daadwerkelijk ” beter voor de gezondheid ” i.v.m. de wisselwerking met kalk. En over hoeveel toevoeging per kilo rabarber hebben we het dan?
  Ik hoop dat iemand me van het antwoord kan voorzien 🙂
  Groet,
  Lot

  • Lot,(het is fingerspitse gefuul) de laNGste dag is een “peildatum”, en bekend, om,voor en bij het makkelijk onthouden in het geheugen (soort ezelsbrug, ouder is dradiger). Belangrijk(er) is dat de plant voldoende kracht in de herfst kan halen uit de resterende bladermassa voor overwintering en weer uitlopen. Maar hoeveel bladmassa is genoeg? dit is gevoelsmatig. Een wetenschap is, hoe sterker de winter in, hoe meer bij het maximum te oogsten het komende jaar. Met andere woorden, als de (grote)plant volgend jaar net zo groot wordt als dit jaar zit je goed (afhankelijk ook hoe goed je hem verzorgd). Als de boer goed is voor “de plant” is de plant goed voor de boer. Dit is dus een indicatie. Ben je dol op bv rabarber(taart) zou ik hem nog beter proberen te verzorgen( verwen hem maar vermoord het nageslacht(bloem)). 1 volwassen plant moet kilo’s kunnen geven. Heb je te kort (planten) stek hem dan in de herfst of voorjaar (liefst maart).
   De kalk weet ik niet, maar van vroeger heb ik meegekregen zoiets van kalk neutraliseert –compenseert de “afbraak” van je botten. Maar volgens mij staat hier ergens ook het oxaal verhaal beschreven? Zoek dit leerzame stukje zeker even op. Een ding weet ik wel volgend jaar heb je de uitslagen van je handelingen. Mijn moeder deed er altijd suiker in, heerlijk.
   Succes, Nico.

 13. Dank je wel peter

 14. De wilde rabarber die langs de kant va water groeit is deze eetbaar? Zie het zo vaak als ik fiets. Wil dan graag plukken maar is dit niet giftig?

 15. Ik wou nog even over mijn rabarbertje vertellen die de winter heeft overleeft in een pot.Ik heb hem niet bedekt aangezien het niet heel erg koud was, en omdat deze rabarber uit een koude land komt heeft hij al wat gewent.
  Groetjes
  Marite

 16. wat wil je zeggen met de juiste hoeveelheid?

  rabarber kan nooit genoeg krijgen, lust alles

  liefst pure drijfmest met hoge gehalte aan voedingsstoffen

 17. beste rabarber vrienden,
  hebben jullie al eens geprobeerd om de juiste hoeveelheid patentkali te geven aan de rabarberplanten.
  dit geeft bij mij een zeer goed resultaat. natuurlijk is er ook verschil in de soorten, doch patentkali verzacht bij mijn rabarber gevoelig de smaak (ook het geval voor aardbeien).

 18. Einde februari, de rabarber komt terug tot leven, het is de tijd om stengels te bleken(forceren). De stengels groeien zo sneller door het afgedekt zijn. Je plaatst een zwarte klok(niets anders dan een plastiek bloempot zonder gaten) die dan ook nog de warmte aantrekt. Door het bleken is de smaak en de textuur van de stengels malser dan zonder. Na 2 tot 3 weken gegarandeerd al een smakelijke oogst. Groetjes tuinman Peter
  P.S. er volgen foto’s

  • Ik ben nog iets vergeten, zo’n plastiek pot gaat vele jaren mee, kost in vergelijking met een terracotta bleekpot maar een prikje en je kunt die pot het jaar rond opnieuw gebruiken. -Asperge voortrekken en bleken. -Andijvie bleken in het najaar. Tijdens de winter, witloofwortelen in de serre in het donker laten groeien. -Aardpeerscheuten in het donker laten groeien. Je kun zo’n ding natuurlijk ook gebruiken als bloempot dan moet je wel nadenken alvorens je gaatjes gaat boren in je ‘forcerieklok’, immers eens geboord kan komt er ook licht in je klok.Groetjes Peter.

  • De foto’s van Peter Dewulf. Hoe je na enkele weken al kunt oogsten door nu een zwarte bloempot over de rabarber te plaatsen

   [img]http://www.plantaardig.com/groenteninfo/wp-content/uploads/DSC08232.JPG[/img]
   [img]http://www.plantaardig.com/groenteninfo/wp-content/uploads/DSC03341.JPG[/img]
   [img]http://www.plantaardig.com/groenteninfo/wp-content/uploads/4074.JPG[/img]

 19. Dank u Ad voor uw reactie en advies, die ha ik zeker opvolgen.

  Met vriendelijke groet
  Marite

 20. Goedenavond,

  Ik heb een vraag wat betreft overwinteren.
  Mijn rabarber heb ik van mijn moeder gekregen in een grote pot,die staat op mijn balkon. Ik heb gelezen net dat rabarber ‘s kunnen goed overwinteren,maar de mijne zit in een potje. Moet ik hem niet bedekken met iets,ik ben bang dat die in een pot kapot gaat vriezen.

  Alvast bedankt voor antwoord.

  • Hallo

   de rabarber kan goed tegen kou, maar misschien is het toch verstandig om de pot in een groote plasticzak te doen, als het echte vriesweer aanhoud.

   de (aarde)pot kan ook kapot klappen als hij bevriest bevriest

   als hij dan een tijdje buiten heeft gestaan zou je hem ook binnen kunnen halen, dan gaat hij al groeien en kun je binnen al oogsten tot voorjaar.

   in voorjaar kan hij dan weer naar buiten

   veel sucses groet Ad

 21. Wat moet ik doen,er staat een grote ( meer dan 10 meter hoge notelaar op 2 meter van mij groenten tuin,rabarber groei niet, groenten groeien niet.Er goei bijna niets help mijn a.u.b.
  dank u.

  • hallo Andrea

   de notenboom heeft te veel schaduw voor de planten die er onder staan en zullen dus nooit willen groeien.

   tevens trek hij natuurlijk veel vocht weg, waardoor ze ook niet kunnen groeien.

   mogelijke oplossing is de boom snoeien of rooien.

   hopelijk ben je wat wijzer geworden met dit antwoord

   groet Ad

  • Andrea,aanvullend op Ad zijn antwoord: staat de notenboom aan de noord-oost –west of zuidkant van de groente tuin? Je kunt ook een beetje “wortelsnoei” toepassen (enkele dikke wortels richting jou tuin doorzagen-afhakken). Dan ontneemt de boom uit je tuin veel minder of geheel niet meststoffen en het vocht. Mogelijk kunnen ze dan allemaal groeien. Als de notelaar op het zuiden staat moet je meer denken aan snoeien in-van de boom.

   • Hallo
    Vele dank voor de antwoorden, maar die noteboom staat wel bij mijn gebuur, en hij denk er niet aan om hem weg te doen.

 22. Ik hoorde dat je rabarberbladeren kan gebruiken bij het verven van wol. Het zou een voorbeitsmiddel zijn. Heeft iemand daar ervaring mee?

  • Janny, op jou vraag heb ik geen antwoord. Het zou hem dan mogelijk in het oxaalzuur moeten zitten? Even op internet google? succes.

 23. ik vind deze site wel leerzaam voor de eerste maal dat ik jullie bezoek. Mag ik hier ook een vraagje stellen a.u.b.
  Kan iemand mij zeggen waar de rabarbersoort frambozenrood kan aankopen. Ik ben namelijk al een tijdje op zoek naar rabarber met rode stelen daar deze iets zachter van smaak zouden zijn.
  Indien mogelijk ergens in de ( wijde ) omgeving van Diest .
  dank bij voorbaat Paul Vande Zande

 24. een vraagje,rabarber,staat deze plant liefst op een
  zonnige plaats,of mag het ook op een minder
  zonnige plaats geteeld worden?

  • De planten hebben een voorkeur voor een zonnige plek, maar in de halfschaduw gaat het ook wel, mits ze elke dag wel wat zo krijgen.

 25. Vraagje
  Moet je de bladeren en stengels verwijderen voor de winter , of gewoon laten afsterven aan de plant zelve
  Moet Rabarber ook bemest worden, zo ja , met welke meststof en welk tijdstip.
  Thx Rob

  • Rob, de bladeren dat staat boven beschreven. Volgens mij is rabarber dankbaar voor compost. maar gewoon bemesten kan ook. Het is ook afhankelijk op welke grondsoort de planten staan.
   Kleigrond bijvoorbeeld is van zich zelf rijker aan mest stoffen, houd hiermee ook rekening. Een plant naar zijn zin geeft na 3 jaar pols dikke stengels (soortafhankelijk). bloemen kun je het best direkt verwijderen tenzij je hiervan kunt genieten anders kost dit veel energie van de plant.

 26. Hallo rabarbervrienden,nog een vraag aangaande het oxaalzuurgehalte. Als je in b.v. juli en augustus nog rabarber plukt, en hiervan compote of jam maakt,dan wordt de rabarber gekookt, verdwijnt of verminderd dan ook het oxaangehalte.???

  • het oxaal-ZUUR-verdwijnt niet door koken,je kan er eventueel wat kalk of krijt bijvoegen om het zure oxaalzuur te neutraliseren

 27. beste harm,
  het verhaal van je opa is mij ook altijd verteld,de reden van stoppen zou zijn dat de stelen te veel oxaalzuur bevatten.
  met vriendelijkke groeten,
  hennie

 28. Ik pluk af en toe wel rabarber en stop per half oktober.
  Ik maak dan jam van en eet soms zo op.
  Het is wel minder dan van de zomer, want de stelen zijn wat korter.

 29. Ik ben biologisch hobby tuinder en verkoop veel groenten
  ook verkoop ik rabarber.
  Vroeger heb ik van mijn Opa geleerd dat rabarber na de
  langste dag niet meer gezond is.
  Met deze wetenschap stop ik ieder jaar met de verkoop van
  rabarber,terwijl er nog een hele partij op de planten staat.
  Kan iemand mij vertellen wat er van de wetenschap van mijn Opa op waarheid berust,ik zie graag een reaktie.
  Bij voorbaat dank hiervoor.

  • beste Harm,

   dit zijn niet zomaar boerenwijsheden. Veel planten moet je na sint Jan met rust laten… Rabarber en ook asperges hebben tijd nodig om weer voldoende voedselvoorraad op te bouwen om de winter door te komen. Als je blijft dooroogsten is de kans groot dat ze de winter niet overleven.
   vriedelijke groet pLUT0

  • beste Harm,

   helemaal mee eens met het antwoord van pLUTO; je put de planten uit. Ook worden de stengels erg taai als je na juni nog oogst en heb je kans op heel veel messcherpe stukjes in de rabarbermoes, waardoor die absoluut niet meer te eten is. De “waterkanaaltjes” zijn dan al verhout. Je merkt het meteen met snijden van een rabarberstengel. Het mes gaat er minder makkelijk door heen bij het in stukjes snijden van de stelen.

  • Harm, en anderen,
   als de plant volgroeit is kan je naar gevoel oogsten (tot de langste dag naar ik meen). Is er veel gewas dan kun je ook ruim oogsten (vooral als ze op voedzame grond staan etc) bij weinig gewas oogst dan niet te veel. Laat voldoende gewas staan opdat de plant voldoende sterk volgend jaar weer tevoorschijn komt. Dus Rob laat na de oogst tijd de planten groeien en laat de bladeren gewoon aan de plant zitten als vorst bescherming.

  • geen rabarber meer na de langste dag dat geld vooral voor mensen die reumaties zijn want de stelen bevatten dan te veel oxaal zuur dit is ook op te lossen met gereinigde krijt dit bind het zuur en is te koop in de betere drogisterij of apotheker

 30. Hallo.
  Ik hoop dat iemand mij een beetje kan en wil helpen,ik heb namelijk in mijn
  tuin (ik woon daar nog maar een jaar)een hele grote rabarber staan,maar ik
  heb altijd rabarber gehad in mijn vorige tuin en deze had rode stelen en donkergroene tot rode bladeren ,maar deze heeft lichrgroene bladeren en ook de stelen zijn lichtgroen, (en erg dun vind ik),maar ook de omvang van de plant is enorm groot en hoog,en er zitten nu drie knoppen in dus gaat hij zo bloeien,ik ben erg nieuwschierig hoe deze bloemen eruit zien,maar mijn vraag is eigenlijk ook, weet iemand of je deze plant ook kunt eten?niet dat ik dat van plan ben hoor maar wil het gewoon weten.ik hoop dat iemand mij verder kan helpen met deze plant.
  Groeten Nel.

  • Rare rabarber :
   Best zend je een fotootje want het zou dan wel eens bereklauw kunnen zijn. mvg

   • Halo.
    Daar dacht ik zelf ook aan maar het zijn echt rabarberbladen
    want de bereklauw heeft getande bladeren,en dat is niet zo,ik zal een foto maken en meesturen.
    Gr,Nel.

   • Hallo.
    Daar dacht ik zelf ook aan maar het zijn echt rabarberbladen
    want de bereklauw heeft getande bladeren,en dat is niet zo,ik zal een foto maken en meesturen.
    Gr,Nel.

 31. hallo

  ik vond vandaag onverwachts een grote struik rabarber. Leek wel helemaal niet op de gewone rabarber. Fijne stengels en een ovaal blad?
  Zijn deze eetbaar? lijkt wel wild, je kan ze ook in grachten terugvinden.

  groetjes Safia

  • Safia, heb je daar een foto van? Dat ovale blad vind ik namelijk wel vreemd.

  • Safia, is het soms ridderzuring (Rumex obtusifolius) lijkt op jou beschrijving.

   • Volgens mij is het groot hoefblad.
    Weinig smakelijk.
    Wordt wel een homeopathische pijnstiller van gemaakt.
    Fonz

   • we maken er een prijsvraag van.
    hoe heet de plant van Safia.

   • Stuur anders een foto naar lezersbijdrage@plantaardig.com dan zet ik deze hierbij!

   • Foto deze middag doorgestuurd. Ik hoop dat jullie me kunnen verderhelpen 🙂

   • Inderdaad, heb de benaming eens opgezocht, het is ridderzuring…

   • honderd euro is zo snel verdiend.

   • Dit is de foto die Safia doorstuurde.
    Helaas is ons budget te beperkt Nico, ben je ook tevreden met een eervolle vermelding 🙂
    [img]http://www.plantaardig.com/groenteninfo/wp-content/uploads/004.JPG[/img]

   • Tuurlijk, maar beste mede tuiniers wel wil ik nog even duiden op de zaden van ridderzuring.
    deze zaden blijven zeeeeeer lang kiemkrachtig hoe dan ook.
    als je aan een plant genoeg hebt haal de zaadkoppen en snel uit, het bespaart een hoop nawerk.
    groeten Nico.

 32. T.Rozenberg, jammer dat je zoektocht niet heeft geholpen om je plannen uit te werken zo je hebt willen doen.
  Je hebt gelukkig wel tijdig een andere methode gevonden want de verplanttijd verstrijkt.
  Het is momenteel net erg rustig op plantaardig, men komt net uit de winterslaap, wel laat want zo je leest kan een zoektocht erg/te lang duren.

  Ruud, er zijn veel rassen rabarber, ik probeer te of ik zaad ervan kan vinden, maar dit wordt denk ik zeer lastig, een aantal planten voor T.Rozenberg is de mede tuiniers ook niet gelukt.
  Altijd mooi/verstandig om een woonplaats erbij te vermelden vooral voor plantmateriaal want dat kan soms de opbreker zijn, zaaizaad is veel
  gemakkelijker op de plek te krijgen.
  We blijven ons best doen. via google kun je ook bij zaaizaad leveranciers
  op hun site kijken.
  Groetend Nico.

 33. Op 1 januarie 2011 heb ik een vraag geplaatst of iemand rabarberplanten voor mij over had ik heb geen enkele reactie ontvangen ik wilde ze gebruiken als bodembedekker maar helaas heb ik dit nu op een andere manier moeten oplossen dus heb ik ze niet meer nodig.

  T.Rozenberg.

  Loenen a/d Vecht.

 34. weet iemand waar ik de soort rabarber MIESA kan kopen of evt zaad

  ruud
  maastricht

 35. Wie heeft er voor mij nog rabarber stekken over ongeveer 10 stuks heb ik voldoende aan wil ze voor bodem bedekker gebruiken graag verschillende soorten.

  Groeten,

  T.Rozenberg
  Loenen a/d Vecht
  Nederland.

 36. als je geluk hebt meld er iemand die je een paar stekken afgeeft.
  het klinkt gek, maar er zijn verschillende smaken rabarber, dus als je voorkeur hebt, kan je ook nog richting jou smaak krijgen, “zoeter” of de echte zure.
  bij diverse tuincentra zijn ze ook te koop, enkel vertrouw ik de ras/smaak/kleur echtheid niet van sommige verkooppunten.
  ik heb van mijn planten al stekken afgegeven dus ze moeten eerst weer ietwat aangroeien/opsterken.
  meld er volgende keer ook even bij hoeveel ruimte je hebt, of hoeveel planten je kunt gebruiken.
  lees ook boven staande stukjes van mede tuinierders je kunt hier veel nuttige tips uit halen.
  groetend Nico.

 37. Waar kan ik rabarber planten kopen.

  T.Rozenberg
  Loenen a/d Vecht.

 38. Na juni of zelfs nog later oogsten mag van mij, hoor – en van de plant ook, tot op zekere hoogte. De stelen gaan dan wel meer oxaalzuur bevatten – de reden overigens waarom we de bladeren, die hier heel rijk aan zijn – niet opeten.
  De hogere doses oxaalzuur die je door zomer- en herfstconsumptie binnen krijgt, zijn wel degelijk niet goed voor je lijf: je kunt er onder meer nierschade van krijgen, en dit zuur ontkalkt ook je botten. Nu kunnen veel mensen makkelijk jaren ongestraft doorgaan met het eten van rabarber in zomer en herfst – die planten blijven ook maar produceren, hé. Maar: “L’important, c’est le dose”, om Bécaud te parafraseren. De ene mens is al gevoeliger voor bepaalde stoffen dan de andere. Liever voorzichtig zijn is mijn boodschap.
  Voor je eigen gezondheid, die van de plant en die van de grond – en voor je portemonnee: mest rabarber met … mest (!) en niet met van die chemische korrels.
  Met rabarberblad (vol oxaalzuur, weet je wel – en je gooit het toch weg) kun je overigens nog een goed spuitmiddel tegen bladluis maken: vul een emmer met fijngesneden rabarberblad, overgiet met kokend water en laat afkoelen. Zeef en koel nog verder (bijvoorbeeld door ijsblokjes aan toe te voegen) tot het aftreksel 4°C is. Spuit dit op en onder je gewassen: door de koudeshock nemen de bladluizen het giftige oxaalzuur veel beter op en leggen ze het loodje.
  Graag gedaan!

 39. marius, de vraag is wat onduidelijk, maar ik zal proberen een antwoord te geven.
  voor zover ik weet mag/kan je tot half augustus van de rabarber oogsten, daarna moet de plant voldoende reserves kunnen aanleggen om de winter door te komen.
  krijgt de plant hiervoor geen tijd/gelegenheid, dan kan als de winter een echte winter is de plant het loodje leggen, of heel zwak het voorjaar tegemoed gaan.
  zo je schrijft zijn jou planten fors, dus kunnen ze wel een stootje verdragen deze (strenge) winter. en zelfs kan je er denk ik nog wel een maaltje rabarber van eten.
  maar weet dat dit ten koste gaat van de eerste oogst komend voorjaar.
  hopelijks zijn jou vragen naar tevredenheid beantwoord.
  groetend Nico.

 40. wat moet ik mijn rabarber doen in augustus en september
  je mag ze toch niet eten na een bepaalde tijd graag enige antwoorden ze staan er nog prachtig bij maar worden wel erg groot

  marius

 41. Vorig jaar heb ik iemand leren kennen, op zoek naar rabarber. Ik ben zijn e-mail kwijt. Hij maakte daar wijn van. GRATIS te oogsten van 6 volwassen planten.
  Mariën Frans Heikantstraat 23 Laakdal
  0489 56 46 96

 42. Daan, de gemakkelijkste manier om te vermeerderen is kopen.

  maar wat krijg je dan?
  als je een goeie ,(voor sommigen zoeter andere weer zuurder, of de kleur) plant weet/hebt , kan je er gewoon een deel van af nemen/steken/scheuren,wel in het juiste tiid traject( voorjaar/herfst) als hij bij de buurman staat wel eerst even overleggen he!
  dan weet je zeker dat het goed gaat, en relatief ook nog snel.
  groeten Nico

  • Beste Nico,

   Een zoete soort zou ik graag proberen, ook de miesa zoek ik al een tijdje. We hebben hier (Coevorden) prima grond voor rabarber.
   Wie helpt mij?

   • Dandie, mijn buurman heeft een plant die naar onze mening minder zuur smaakt. Of dit bij toeval de Miesa is???
    Lang geleden kwam de rabarber nog op tafel. Zal nog eens bij buurman kijken of er mogelijk een stekkie los te peuteren is, het ging vorige keer ook stroef. Als je niet kookt maar kauwt is er zeker de mogelijkheid eens te proeven. Versheid kan ik garanderen 20 minuten na oogst in jou bezit. Misschien moet ik eerst buurman peilen voor een stek voordat ik je blij maak. Ik doe mijn best.
    Dandie. Ook bij de toko te krijgen? Is dit een bevestiging of een vraag?! Ik heb toen dat antwoord ergens opgedaan en door verteld, zonder mijn ervaring maar wel met de wetenschap.
    Groet, Nico

 43. ik vroeg me af of je rabarber ook kan stekken of zoiets dergelijks, dat je een stengel gebruik om een nieuwe plant uit te krijgen.

 44. beste

  m van anrooij

  om u het zoeken te besparen
  arroowroot is een plantaardig bindmiddel gewonnen uit de wortelstok van de pijlwortel.
  mvg
  fil

  2/5/09

 45. beste m van amrooij
  tik bij google arrowroot in en ge zult kunnen lezen wat het is.
  mvg fil.
  2/5/09

 46. wie kan mij vertellen watArrowroot of Kuzu is?

 47. beste Chris. met een deel bedoel ik een liter, dus een op 10.groet. gerrit.

 48. even een vraag ,over gier ,u zegt 1 deel gier op 10 liter water ,maar hoe groot is dan dat deel ?

 49. Beste heer\mevr.Bos.op Uw vraag of rabarberblad ook als mestgier toe te dienen is, helaas niet. Maar er zijn verschillende alternatieven, oa. : smeerwortel, tomaat,kool,venkel,rode biet, paardebloem, goudsbloem, en heermoes.,alle ong. 100gram per liter water, of een kilo blad per 10 liter water. Na 4 weken is het gisten voltooid, en kun je het verdund per gieter uitvloeien, verdunning is ong, één deel gier per 10 liter water.
  succes ermee!vr.groet. gerrit weterkamp, Nibe, Denemarken.

 50. Beste Jannie,
  in principe wordt de bloemstengel van zodra zichtbaar verwijderd om de plant niet te veel uit te putten.
  Hou ouder de rabarber hoe makkelijker hij bloem vormt. Ook gebrek aan voeding (jaarlijks compost en meststoffen) kan de bloei bevorderen. Of een slechte standplaats (nat tijdens de winter, slechte grondstructuur) kan de bloei bevorderen. Het is dus eerder een teken van minder sterke vegetatieve groei. Meer compost rond de plant in de winter en in het voorjaar en halfweg de zomer bijbemesten met een samengestelde meststof. Of eventueel deze winter de rabarber verplanten en vooraf de grond verbeteren met veel compost. Ook zijn sommige rassen makkelijker “vatbaar” voor bloei.
  met vriendelijke groeten
  Luc
  http://groenten-boek.plantaardig.com

 51. Ik heb een vraagje,heb een aantal jaar geleden een rabarberplant gekocht maar hij geeft steeds als eerste bloemen en dus haast geen eetbare stengels,heeft u daar een antwoord op.Groetjes Jannie.

 52. Wie kan mij vertellen of rabarbergier goed is als algemene bestrijding tegen schimmels ,zoals ook brandnetelgier?

 53. Hallo
  u kunt planten bestellen via Vlaams Zaadhuis (klik hier. Het zijn gekoelde planten. Dus kunt u ze ook nog in april uitplanten.
  Verder is Rabarberkwekerij Mies BV
  uit Nederland eventueel een leverancier, zij leveren ook in België, misschien interessant als u toch wat meer rabarberplanten nodig hebt. Kijk op http://www.rabarber.nl. Zij leveren ook aan particulieren. Hun bestelformulier kunt u oproepen via het menu “ons bedrijf”. Of rechtstreeks hier te bereiken
  http://www.rabarber.nl/nl/bestelform_2.htm

  groeten
  Luc
  http://groenten-boek.plantaardig.com

 54. Cleas, je kunt bijna bij elke hovenier/tuincentrum wel planten kopen (dacht ik).
  Als men weet waar je woont kan men ook gemakkelijker reageren, want hoe krijg je de planten bij jou, is bij mij bv een vraag.
  Cleas,er zijn verschillende rassen/soorten in smaak en teelt.
  groeten, nico, drenthe, nl.

 55. beste
  wij zijn al enkele jaren op zoek nar rabarberplanten (een vijftal) wie kan ons helpen? wij willen graag betalen

  • ik heb nog een vijf tal plantjes, als je nog niet bent voorzien, kosten 2,50 euro per plant
   voor 20 euro stuur ik ze je toe

   groet Ad

 56. Rabarbertaart.
  benodigdheden:
  4st (granny smith) appels
  60 ml water
  360 gr rabarber, voor diegene die niet wachten kunnen tot het nieuwe seizoen gewoon 2 potjes rabarber
  60 gr zachte boter
  80 gr kristalsuiker
  250 gr bloem
  1 zakje bakpoeder
  1 theelepel kaneelpoeder
  180 ml melk
  1 ei
  3 zakjes vanillesuiker

  Bakken: (in een appeltaartvorm)
  1 ; oven voorverwarmen op 200gr c
  2; appelschijfjes in pan met water deksel op pan en 3 minuten laten koken,rabarber(potjes) toevoegen en nog eens 2 tot 3 min laten koken. verse rabarber???
  3; fruit in ovenschaal doen.(appeltaartvorm)
  4; klop boter luchtig met suiker, roer de bloem,bakpoeder,en 1 zakje vanillesuiker er door.
  voeg er de kaneel en melk en ei aan toe.
  meng alles goed.
  5; doe het mengsel over het fruit.
  bestrooien met 2 zakjes vanillesuiker.
  en nu bakken ongeveer 30 minuten in de oven.

  smullen maar, het/hij is warm nog lekkerder.
  heerlijk bij het middageten?

  De groetjes van mijn dochter Marina

 57. De rabarber gaat al vroeg afsterven om voedsel op te slaan voor het volgende jaar

 58. Wij hebben dit jaar voor het eerst rabarber geplant.Tot een 3 weken geleden zag hij er goed uit,maar dan begon 1 blad geel te worden en nu ziet gans het blad geel en hangt het slap.Enig idee wat de reden ervan is?

 59. beste Jo, was de rabarber, snijdt ze in kleine stukjes, doe alles in een ruime pan, bestrooi dit met suiker,laat een nacht staan, giet het vocht af,(is lekker om koud te drinken)breng aan de kook,voeg suiker toe,ong.150gram per kilo rabarber, doe er een snufje vanillesuiker door,laat 15 min .zachtjes koken, giet in bakjes, en hup….inde vriezer, als het is afgekoeld.heb je met de kerst nog wat lekkers bij het eten, groetjes,gerrit.

 60. hoi,
  graag zou ik ook rabarber willen invriezen.
  hoe doe ik dit het best??

 61. Beste,
  ik veronderstel dat die transparante bolletjes wat vloeistofafscheiding, gomvorming uit de plant zelf is. Als reactie op de beschadiging (bruine vlekken) van de stengel. Misschien zijn die bruine vlekken afkomstig van vraatschade, misschien is het ook windschade?
  groetjes
  Luc

 62. Met interesse jullie website en artikel over rabarber gelezen.Ben nu rabarber aan het invriezen, en merk tijdens schoonmaken tranparante bolletjes,op plekken waar de stelen bruine vlekjes hebben, kan dit een aantasting zijn door een insect??

  • hoi gerrit,ik denk bij die transparante bolletjes aan eitjes van salamander?

   • Kees, Gerrit, als het een klomtje doorzichtige bolletjes is dan denk ik sterk aan slakken eitjes. En volgens mij is dit bij de salamander een streng. Het meest voor de hand liggende antwoord is die van Luc. in het ergste geval zouden het ook nog cijsten kunnen zijn van een schimmel? vergelijkend met aardappel moeheid cijsten op de wortels. Met een vergrootglas kun je meer details zien.

 63. Beste Jaap,
  Best de rabarber maar oogsten tot einde juni. Daarna wordt de rabarber minder goed van smaak, taaier en bevat die meer oxaalzuur. Ook moet je de plant zo de kans geven nog een tijdje reservevoedsel op te slaan, als je te lang doorgaat met oogsten wordt de plant verzwakt.

 64. mijn vraag is tot hoe lang kun je rabarber plukken ?

 65. Hallo Erica.

  Je kunt met een mesje de scherpe kanten van de stengel weg trekken .
  Doe dat rondom,je zult zien dat er minder draden in de rabarber zitten .
  Suc6.

 66. Ik heb laatst rabarber tot moes gekookt, maar nu zatten er allemaal harde draadjes in. Wie weet wat dit is, en hoe kan ik dat voorkomen?
  Groeten Erica

 67. De potten had ik al gezien voor zeekool, maar ik wist niet dat er ook een rabarbervariant was. Zie ze nu staan op hun website Professionele tuinders bleken de rabarber door die binnen te brengen in loodsen, in bakken. Of door ze onder zwarte plastiek tunnels . Maar dit ziet er goed uit en mooi! Smakelijk!

 68. Vlak bij mijn woonplaats ligt de plaats Dordrecht. Niets bijzonders zou je zeggen, maar in die plaats Dordrecht zit een toch wel heel bijzondere winkel. Ik weet niet of deze bekend bij jou is maar zij heet Vreeken. Zij hebben een wel heel bijzondere collectie zaden en ook planten. Veel oude rassen. Daarnaast hebben zij allerhande leuke spulletjes die gerelateerd zijn aan “ouderwets tuinieren”.
  Zo heb ik een twee maanden geleden Rabarberpotten gekocht. Mooie grote rood stenen potten. Ik heb vorig jaar een aantal planten uit zelf gezaaide rabarber overgehouden.

  Een paar staan er gewoon in de open lucht, maar twee hebben een pot gekregen.

  Het is spectaculair hoe de rabarber in deze potten groeit. Mooi bleek en lang. Ik heb gisteren (zondag) de eerste 3 stengels geplukt. De verleiding was te groot.

  Hierbij de foto’s. Misschien een leuke aanrader voor de lezers.
  Rabarber met bleekpot
  rabarber zonder bleekpot

  Deze winkel heeft uiteraard een E-mail en internet adres. info@vreeken.nl http://www.vreeken.nl.

  Zij hebben een heel mooie en gemakkelijk werkende catalogus en bestellijst op internet. Ik vind het een echte aanrader. Het winkeltje is een soort doos van pandora, vol leuke hoekjes waar het vol staat met zaad van allerhande oude en nieuwe soorten zowel biologisch als moderne rassen.

  Sowieso is Dordrecht een echte aanrader voor een dagje uit heel mooi oud centrum met leuke straten en niet zo ver van het Antwerpse.

  Groet,
  Yvonne Somers

  PS Het adres van de bleekpotten staat
  hier

  • Deze winkel is inderdaad uitzonderlijk evenals de diepe achtertuin met vele aparte planten.
   Echt een aanrader, net als een cafe verderop in de straat – naast een reuze leuke muziekwinkel – waar ik van heerlijke koffie met zelfgebakken appeltaart op het terras heb zitten genieten, terwijl de eignenaar van de muziekwinkel voor mij de muziek wat harder aanzette zodat ik ook daarvan kon genieten!
   Dat was dus drie keer prijs!

 69. Bedankt voor deze mooie aanvulling! Zeker de moeite!

 70. Rabarber-abrikozentaart

  Heerlijke frisse taart met rabarber, abrikozen, hazelnoten en rozijnen

  Ingrediënten

  Voor de bodem:

  500 gr volkoren tarwemeel,
  1 zakje wijnsteenbakpoeder,
  200 gr plantaardige margarine,
  sap van citroen,
  theel zout,
  3 eetl mout- of maisstroop,
  1 dl water,

  Voor de vulling:

  3 rabarberstelen, 150 gr abrikozen, geweekt, 150 gr rozijnen, geweekt, 150 gr hazelnoten, grof gehakt,

  Bereidingswijze

  Meng al de ingredienten voor de bodem zorgvuldig en vorm er een soepel deeg van. Rol twee-derde deel ervan uit en bedek er een ingevet bakblik (ca. 20 cm. doorsnede) mee. Snij de rabarber in stukjes en leg die op het deeg in het bakblik. Daarboven de geweekte rozijnen en abrikozen en de gehakte noten. Rol de rest van het deeg uit en snij hiervan repen van 1 cm breed. Leg deze in de vorm van een vlechtwerk op de vulling. Bak de taart ca. drie kwartier in een voorverwarmde oven op 200?C.

 Geef een reactie

(vereist)

(vereist)