In dit tweede artikel van deze serie bespreek ik de verdere opgroei van de zelf geënte Hobby F1 en Tamaris F1 tomatenplanten in de volle grond van de kas. (klik hier voor wat voorafging in deel 1 van deze serie).

Voor alle duidelijkheid dit: naast deze kweek, werden tezelfdertijd, zowel in de kas als buiten, in open lucht, ook andere testen uitgevoerd.

Immers, 39 tomatenplanten, al of niet geënt, afkomstig van de eerste of tweede zaaibeurt, werden op volgende wijze verdeeld :

· In de kas :

o 4 x Hobby F1, geënt, geplant in de volle grond van de kas

o 7 x Tamaris F1, geënt, geplant in de volle grond van de kas

o 1 x Hobby F1, niet geënt, in de volle grond van de kas

o 8 x Hobby F1, niet geënt, in potten van 15 liter

o 4 x Tamaris F1, niet geënt, in potten van 15 liter

o 1 x Hobby F1, niet geënt, in extra grote pot

· In de open buitenlucht :

o 3 x Hobby F1, geënt, in volle grond

o 4 x Tamaris F1, geënt, in volle grond

o 7 x Hobby F1, niet geënt, in volle grond

Op die manier wordt het mogelijk conclusies te trekken omtrent :

– Kweken in potten in de kas (een volgend artikel in deze serie 2008), versus de niet-geënte tomatenplantenkweek in de volle grond van de kas.

– De zin en het nut van het kweken van geënte planten in de open buitenlucht.

– Het resultaat van een geënte plant in een door bodemmoeheid aangetaste kasgrond.

– De nood om bij de geënte tomatenteelt,de gebruikelijke opkweekmethode te wijzigen

– Het telen aan draden ipv bamboestokken of metalen spiralen.

In de conclusies zullen nodige aanpassingen van de geënte tomatenteelt opgesomd worden, die dan van toepassing zullen zijn voor mijn 2009 kweekmethode.
Belangrijk is op te merken dat dit alles gebeurt in samenwerking en onderhandeling met Luc Dedeene, waarvoor mijn welgemeende dank.

Voorbereiding van de grond
Wat de test met de geënte planten in de kasgrond betreft werd besloten de grondbewerking, basisbemesting, bijbemesting, watergift identiek te houden als de kweek van niet geënte tomaten (zie artikel 2007, tomaten planten, voor meer uitleg).

Dit betekent concreet:

* Basisbemesting :100 gr/m² zeewierkalk, 300 gr/m² koe-kip-paard mestkorrels, 100 gr/m² blauwe korrel (12-12-17), 30 gr/m² patentkali (30% + 10% Mg).

* Bijbemesting : één van de gietbeurten met zuiver water (2 of 3/week, volgens het weer) wordt vervangen door een gietbeurt met een rozekorrel-oplossing (concentratie 2gr/liter H2O) vanaf de 3de bloemtros.

Teeltverloop van de geënte  planten in de vollegrond van de kas

Ik start het teeltverhaal met het uitplanten in de kasgrond (aangetast door bodemmoeheid) :

03/05/08       Uitplanten

* Ik start met het planten van 4 x Hobby (aan de glaswand) en 4 x Tamaris (langs het pad in het centrum van de kas).

* Opletten dat de entplaats (plaats waar de onderstam aan de ent vastgegroeid is) zich boven het grondoppervlak dient te bevinden om contact van de ent met de grond te vermijden. Dan zou deze immers wortels kunnen vormen en zo toch ziekten doorgeven

* Gezien het zonnige weer wordt één dakzijde (zonnekant) van de kas afgewit met “Temperzon”. (meer info daarover halfweg dit artikel)

07/05/08        Bijkomende uitplanting

*Bijkomend worden 3 Tamaris planten ingeplant; ze waren ietwat kleiner uitgevallen bij het opkweken dan de vorige inplanting van 03/05/08

* Als test : uitplanten van één Hobby F1 (niet geënt) plant in de volle grond en één Hobby, niet geënte, plant in een extra grote (oranje) pot van 25 liter.

20/05/08        De toestand na enkele dagen

* Na een korte aanpassingsperiode blijken de Tamarisplanten (ingeplant op 03/05/08) er goed bij te staan (foto links)

* De Tamaris planten (ingeplant op 07/05/08) zijn eveneens reeds stevig aan het groeien; De Hobby plant (niet geënt) in oranje pot doet het ook uitstekend (foto rechts)

DSC00073 DSC00077

* De koorden worden met een losse knoop vastgemaakt aan het oksel van het 3de blad op de stengel.

* Als er echt veel zon is, wordt de lange zijde van de kas (zonnekant) afgeschermd in de loop van de voormiddag met een 6 meter lange rieten mat.

* Het is bekend dat tomaten stoppen met groeien onder 15°C en boven 35°C; teveel tocht veroorzaken om de temperatuur te beheersen is hierbij sterk afgeraden. Bij warm weer wordt daarom getracht, in functie van windrichting, afkoeling te geven door openen van deuren (2) en dakramen(4). Niet eenvoudig, daarom maak ik gebruik  van een windhaan en let erop dat er geen tocht is door te kijken of het gebladerte van de planten niet beweegt…

25/05/08        De eerste bloemen

* Alle geënte planten staan nu ongeveer in hun 1ste bloemtros

* De potplanten daarentegen zijn ongeveer een week voorop, ze staan reeds in hun 2de bloemtros.

DSC0015016/06/08        Nog meer bloemen en stevige groei

*De Hobby-planten staan nu in de 3de bloemtros en een goed ontwikkeld gebladerte

*De Tamaris-planten zijn lichtjes achterop (2de tot 3de tros) maar vallen speciaal op door een extreem groot gebladerte (ten nadele van bloem-vorming waarschijnlijk)

*Bladeren die de grond raken worden ingekort of verwijderd om geen schimmels op te pikken vanuit de grond.

*De bijvoeding met roze korrel (2gr roze korrel/l water, en 3l per plant 1 maal perweek) wordt nu gestart.

18/06/08        Lichte aanval van bladluizen op enkele planten

* Bladluizen richten normalerwijze geen echte schade aan op tomaten. Ik besluit toch om verdere escalatie te voorkomen en in te grijpen met een insecticide (hopelijk éénmalig).

20/06/08        Alles verloopt zoals gewenst

DSC00166 DSC00165

*Dagelijks worden de dieven zorgvuldig verwijderd.

*Waar mogelijk, worden de trossen getailleerd op 6 tomaten/tros voor Tamaris en 4 tomaten/tros voor Hobby-planten

05/07/08        Overdreven gebladerte ten nadele van bloem-en vruchtzetting, acties zijn nodig

*Het is nu toch overduidelijk welke enorme groeikracht de geënte planten hebben. Zowel de Hobby als Tamaris planten vertonen dit verschijnsel.

*De Hobby planten groeien meer in de breedte. Het teveel aan gebladerte gaat ten koste van bloemen en vruchten.

*Tamaris groeit minder in de breedte maar meer in de hoogte.De afstand tussen de trossen is ook beduidend groter dan bij Hobby.

*In samenspraak met Luc Dedeene wordt besloten van de bijvoeding met roze korrel te vervangen door bijvoeding met patentkali (eveneens oplosbaar in water, 2g/l gietwater). Dit om de sterke groei van de planten te beheersen en de kleuring en kwaliteit van de vruchten te verzekeren. De hoeveelheden en frequentie van bijvoeding blijft ongewijzigd. Patentkali is na stevig oproeren oplosbaar na enige tijd en goed aangietbaar (goed oproeren want het bezinkt vlug)

*Om bloem- en vruchtzetting te bevorderen moeten ook reeds enkele bladeren verwijderd worden (bvb één blad tussen elke tros). Er gaat momenteel nog teveel energie naar bladgroei.

*Onderstaande foto’s tonen het probleem van overdreven bladgroei duidelijk. Volgend jaar zal dan ook gekozen worden voor twee stengels per plant. De sterke groei bewijst dat dit zeker mogelijk is. (zie ook “unieke groeikracht geënte tomaten”)

DSC00181 DSC00182 DSC00187 DSC00191

13/07/08        Laatste maal aangieten met patentkali ivm overdreven bladgroei

*Sinds vorige acties gaat het een stuk beter met vruchtvorming.

*De meeste trossen zijn nu getailleerd op 4 of 6 tomaten met uitzondering van de bovenste.

DSC00209DSC00206

17/07/08        Aftoppen van alle planten

Met uitzondering van een paar Tamaris planten die nu reeds ruim 2 meter hoog reiken ga ik alle planten aftoppen.

*Tamaris planten hebben gemiddeld 7 tot 8 trossen

*Hobby planten doen het met gemiddeld 6 trossen.

o Op twee Tamaris planten die extreem krachtig groeiden laat ik één dief verder ontwikkelen tot wanneer daar nog een bloemtros op komt. Kwestie van de groeikracht te evalueren.

30/07/08        Eerste rijpende tomaten en mooi aandikken van de andere trossen

* Met een paar dagen verschil (26/07 en 28/07) verschijnen de eerste rijpende tomaten op de onderste tros

* Opmerkelijk is dat zelfs de bovenste trossen na aftoppen mooi aandikken.

* Gezien het groter aantal trossen en meer tomaten/tros zal de productie van Tamaris zeer groot zijn.

DSC00213 DSC00214

DSC00215

07/08/08        Er wordt volop geoogst (foto’s 233,234,235,239)

DSC00233

DSC00234 DSC00239

17/08/08        Toch nog genoeg groeikracht om andere trossen verder aan te dikken

* Terwijl de oogst tot de 3de tros doorgaat, stoppen de latere trossen niet met aandikken. Vermoedelijk zullen de laatste trossen nog mooie tomaten opleveren.

DSC00259 DSC00262

DSC00261

24/08/08        Verder verwijderen van bladeren voor vluggere rijping. Twee Tamaris-planten vertonen vergeelde bladeren

* Gemiddeld alle vruchten zijn geplukt geoogst tot en met de 3de tros

* Van het gebladerte worden, rondom de overblijvende trossen, bladeren weggesneden om de tomaten bloot te stellen aan de minder sterke augustuszon

* De groeikracht van de planten blijkt maar niet te stoppen. Ze ontwikkelen nog permanent grote dieven…
Zelfs op de twee Tamaris planten waar ik één dief verder liet ontwikkelen tot een nieuwe (laatste tros) zijn nog volwaardige tomaten gegroeid.

DSC00256* Op twee Tamaris planten waren reeds een aantal dagen geleden een aantal vergeelde bladeren opgemerkt ter hoogte van tros 5 en/of 6. (foto’s 256,263).

Na enig zoekwerk en bespreking met Luc Dedeene blijkt dit de “Randjesziekte” te zijn,een gevolg van tekort aan kalium, vermoedelijk in combinatie met watervoorziening van de plant. De hoge vruchtbelasting is trouwens ook een enorme kaliumverbruiker.

Het verschijnsel treedt op bij twee sterk uitgegroeide planten en blijkt niet te escaleren tot het hoger gelegen gebladerte. Het blijkt ook de verdere opgroei van de plant niet te beperken.

In de conclusies zal hiermee rekening moeten gehouden worden.DSC00263

28/09/08       Einde oogst en rooien van alle planten met evaluatie van de wortelstelsels.

*Zoals voorzien zijn de wortelstelsels, dank zij de resistentie tegen kurkwortel, in prima staat. De wortels dienen wit of licht beige van kleur te zijn bij het rooien. Ik verwijs hier naar een vorig artikel met bijhorende foto’s “Tomaten ruimen bekijk de wortels

* De bewijzen zijn er duidelijk : geënte planten zijn, naast andere wortelziekten, resistent aan kurkwortel (één van de verschijnsels van de “bodemmoeheid” wat maakt dat het wortelstelsel onvoldoende voedingsbestanddelen uit de bodem kan opnemen).

*De resistenties van de onderstam (in dit geval Resistar F1) zorgt ervoor dat er optimale opname van voedingsstoffen gebeurt zodat de planten langtijdig, krachtig en zonder wortelziekten kunnen doorgroeien.

 

Met ongewijzigde basisbemesting, hadden de planten schijnbaar voldoende voeding om het echt goed te doen. Ze benutten dus m.a.w. maximaal de toegediende voeding. Aangezien het gezonde wortelstelsel langer op zoek gaat naar voedingsstoffen, zal het bij geënte tomaten belangrijk  zijn de bemesting nog dieper dan gewoonlijk in te werken.

Conclusies bij de teelt van zelf opgekweekte en geënte tomaten.

* De hoge productie én kwaliteit bewijst zonder meer het nut van het gebruik van geënte planten en meer speciaal in geval van bodemmoeheid in de kas. Wat sneller het geval is dan je zou vermoeden, met name de aantasting door kurkwortel is al snel een spelbreker. (zie Tomaten ruimen bekijk de wortels en Kurkwortel is overal )

* Aangekochte planten geven geen mogelijkheid om de entsoort te kiezen in tegenstelling met een “ik doe het zelf scenario”

* Tamaris F1 geënte planten geven een ietwat kleinere vleestomaat dan Hobby F1 maar kunnen meer trossen en meer vruchten/tros aan.  Gezien de grotere afstand tussen de trossen hebben ze voor eenzelfde aantal trossen meer plaats nodig in de hoogte. Best dus planten waar de hoogte van de kas maximaal is. Vergeleken met Hobby F1, groeit Tamaris F1  nog een tijd langer door.

* Hobby F1 is een bijzonder sterke plant met breed en groot gebladerte en behoort tot het type van de groenkraag-vleestomaat. Het gelijkmatig kleuren van de vrucht tijdens de afrijping is dus niet altijd ideaal.

Ze is vergeleken met Tamaris iets later oogstbaar. Wat mij betreft is ze een perfecte vervanger voor wie vandaag nog steeds Pyros F1 teelt. Probeer het eens…

Aanpassingen voor de teelt in 2009

* Planten met 2 stengels

In 2009 kies ik voor telen op 2 stengels vertrekkend van éénstengelig plantgoed. De 2de stengel wordt gevormd door de kopdief in het okselblad vlak onder de eerste bloementros.  (zie hoofdstuk “geënte tomaten” in dit artikel) Gezien de plant nu haar groeikracht kan verdelen over 2 stengels zou dit er kunnen toe leiden dat de overdreven bladvorming niet meer voorkomt en hierdoor bloem-en vruchtvorming verbetert.

Tezelfdertijd bereikt men met 2 stengels, voor een gelijkblijvend aantal trossen/plant, een iets kleinere hoogte of heeft men de mogelijkheid om nog meer trossen/plant te telen als de plant dit nog aan kan door beide   stengels maximaal te laten opgroeien.

* Meer patentkali in de basisbemesting

De lichte vorm van randjesziekte die te zien was wijst erop dat sterk groeiende tomatenplanten,met hoge vruchtbelasting, grote kaliumverbruikers zijn. Daarom moet er aandacht zijn voor de hoeveelheid patentkali in de basisbemesting. Deze wordt verhoogd tot 45g/m². Deze moet tenminste over één spadesteek diep in de grond verdeeld worden.

* Bijvoeding aanpassen

De bijvoeding die, vanaf de 3de bloemtros, tot en met het aftopmoment van de plant, gebeurde met de “roze korrel”-oplossing van 2gr/ltr (éénmaal per week) zal nu vervangen worden door een gietbeurten met een patentkali-oplossing (2gr/ltr gietwater) en ongeveer 2-3 liter/plant. Gelet op de sterke groeikracht is minder stikstof wenselijk. En het is de bedoeling voldoende kalium beschikbaar te stellen voor de vele vruchten op de plant die nog in volle ontwikkeling zijn.

Patentkali is, mits goed laten inweken en oproeren, ook een oplosbaar product. Wel opletten dat bij het aanmaken van het gietwater het geheel eerst goed opgeroerd wordt want de kalium heeft de neiging om op de bodem neer te slaan.

In een volgend artikel beschrijf ik mijn ervaringen met het kweken van (niet-geente) potplanten in de kas

Voorjaar 2016
De achtste druk van de Groente en Fruit Encyclopedie is verschenen.
De hedendaagse moestuin is mooi, kleurrijk, plezant, ontspannend, lekker, gezond, hip, trendy…. Maar ooit komt er een tijd dat je ook aandacht hebt voor de prestaties en even onder de motorkap wil kijken. Ook daarvoor is er de Groente en Fruit Encylopedie.
Bestel nu uw exemplaar via één van de webshops vermeld op deze pagina of reserveer nu zonder verzendkosten bij Bol.com
Laatste reviews, op Bol.com
Eenvoudig uitgelegd met tevens prachtige foto's als illustratie
In dit boek vind je prachtige foto's en een overzichtelijke index. De uitleg is zeer goed gebracht en begrijpbaar. Dit alles maakt dat het boek meer dan zijn geld waard is.
Nooit te oud om te leren
Ik heb al 40 jaar een volkstuin. Toch vind ik in dit boek allerlei nuttige tips. Je hebt er meteen weer helemaal zin in!!! Ik kan deze encyclopedie elke moestuinder, rijp of groen, aanbevelen. Heldere uitleg, goede foto's.
Eindelijk het tuinboek waar ik zat op te wachten!
Dit is een super compleet tuinboek. Echt alles staat er in, hoe je een courgettezaadje in de grond stopt bijvoorbeeld, met de punt naar beneden of juist naar boven... lijkt onbelangrijke vraag, maar het antwoord heb ik pas hier gevonden. Zo concreet en praktisch is dit boek.
Klik hier om nog meer recente recensies te lezen.

  25 reacties aan “De teelt van geënte tomaten (Serie: teeltverloop bij enten en pottenteelt van tomaten -2-)”

Reacties (23) Pingbacks (2)
 1. In hoe groote poten heb we no dig voor in de kas van tomaten planten met vruchten
  Graag hier een reactie hier op

  met vriedelijke goet
  J. van Dijck

  • Beste,
   Vooreerst toch duidelijk maken dat het kweken in potten in de kas een alternatief is voor het kweken van afgeente tomaten in de vollegrond van de kas waarin de kurkwortelschimmel reeds aanwezig is.

   Ikzelf gebruik 15 liter potten met het nog steeds goed werkende grondmengsel,zoals beschreven in mijn artikels omtrent kweken in potten.Niets belet evenwel van 20 liter-potten te gebruiken maar de 15 liter is normaal wel voldoende voor de ronde en/of vleestomaat.Voor kerstomaatjes of snoeptomaatjes kan een 10 liter pot evengoed volstaan.
   In elk geval graaf ikzelf steeds de potten in de grond van de kas in,zodat ze met hun bovenrand nog ongeveer 5 cm boven het grondoppervlak uitsteken.
   Is dit duidelijk en volledig genoeg als antwoord?
   Met vriendelijke groeten,
   Herman De Moor

 2. is het geen valse meeldauw?
  deze sporen vallen in de grond en blijven daar overleven.
  Als je niet chemisch wat doen is er weinig tegen te doen.
  Denk dat het door het koude weer komt en dat de planten vaak in een vochtige omgeving staan.

  groet

  alex

  • Hoi Alex,
   Ik heb uiteraard meteen gekeken wat valse meeldauw is en verwacht niet dat dit hetgeen is wat onze planten aantast. Er is geen schimmel op onder of bovenkant van het blad te zien en de vlekken zijn er in het begin ook niet af te poetsen wat wel bij valse meeldauw zou moeten kunnen.
   Groeten Joyce

 3. Beste “groenteninfo”,

  Bij deze een paar foto’s om te proberen onze problemen te achterhalen. Allereerst dank dat u de moeite neemt verder te kijken.
  Inmiddels is hetgeen wat overgebleven is in de kas een zielig bosje planten. Ik heb een paar dagen geleden alle dode bladeren verwijderen om er voor te zorgen dat niet ook de komkommers en paprika’s aan het verwelken zouden gaan. Tevens heb ik een aantal dode planten uit de grond gehaald om te wortels te bekijken. Deze zagen er op dat moment wit/rozig uit dus daar zit het probleem niet volgen mij. Op een van de foto’s zijn duidelijk de wortels uit de stelen te zien. Dit verschijnsel is vreemdgenoeg alleen te zien bij de Black Plum. De andere soorten als San Marzano, Noir de Crimee en de andere soorten hebben dit dus niet. Zoals u kunt zien zijn de bladeren grijsbruin geworden. Als je er met je kleren langsloopt geeft het een heel dun poeder op je kleding af. We hebben ons de afgelopen weken suf gepraktiseerd wat de oorzaak of een combinatie hiervan is. Hier volgt een lijstje met zaken die wellicht een gedeelte van het probleem kunnen zijn. Vorig jaar was het niet zo erg gesteld met de planten, maar de resultaten waren veel minder als je jaren daarvoor in een plastic tunnel. Ik kreeg al argwaan toen bijna alle planten vruchten met neusrot voortbrachten. Ik heb toen direct extra zeewierkalk toegevoegd, maar of dit nou zo wijs was weet ik niet. Na neusrot begonnen nu ook de vruchten tegen de kroon te rotten. Er waren in het voorjaar geen problemen met spinazie, rucola, bloemkolen etc. op dezelfde plaats in de kas.
  – De plantjes te vroeg in de volle grond gezet. Ik kan na Nieuwjaar bijna niet wachten met zaaien en daar het dit jaar heel vroeg mooi weer was zijn ze al 3e week april de grond in gegaan.
  – De te volle zon in de kas. De kas staat midden in een wei met zon aan alle kanten.
  – Te koud water geven.
  – Water geven uit bron. Misschien zit hier toch iets anders in als in regenwater of kraanwater.
  – Niet genoeg kalium in de grond. We vinden het lastig te bepalen wat we bij moeten voegen. We willen alles zonder kunstmest en andere onnatuurlijke bijvoeding. We hebben niet genoeg verstand wat elkaar versterkt en wat tegenwerkt.
  – Een ander element in de grond wat niet goed uitpakt.

  Daar de tomatenkweek inmiddels een soort obsessie geworden is, wil ik echt proberen om volgend jaar de boel beter te organiseren om “dit” niet meer voor te laten komen. Inmiddels is dit het tiende jaar dat we tomaten kweken dus we weten er wel het nodige vanaf. Door jullie site echter zijn we ons gaan beseffen dat we een heleboel zaken verkeerd aanpakken.

  Hopelijk heeft u bij deze genoeg informatie om een beter beeld te krijgen van wat er loos kan zijn.

  Gaarne zien we uw zienswijze op ons probleem.

  Met hele vriendelijke groeten en dank,

  Rob en Joyce de Vries

  • Hierbij de foto’s die meegestuurd werden met het vorige bericht, klik op de foto’s om te vergroten
   [img]http://www.plantaardig.com/groenteninfo/wp-content/uploads/DSCN5853.JPG[/img]
   [img]http://www.plantaardig.com/groenteninfo/wp-content/uploads/DSCN5856.JPG[/img]
   [img]http://www.plantaardig.com/groenteninfo/wp-content/uploads/DSCN5862.JPG[/img]
   [img]http://www.plantaardig.com/groenteninfo/wp-content/uploads/DSCN5863.JPG[/img]

  • Beste Joyce en Rob

   Ik zie niet direct een probleem dat kan opgelost worden met enten.
   Ik zie dikke stengels en gezonde wortels. En als de planten al 2,5 m hoog geraakt zijn, dan is (was) de groeikracht toch wel goed!
   Ik denk dat u de nagel op de kop slaat als u zegt in uw eerste bericht
   “Waarschijnlijk is het een combinatie van de warmte in de te laat gekalkte kas en het wisselende weer (eerst heel warm in mei en juni, en nu het kwakkelweer).”

   Inderdaad, het was beter zo geweest dat de kas in mei en juni gekalkt was en niet meer in juli en augustus.
   Daarom ben ik geen voorstander van regenbestendig krijt. Een kas mocht tijdens deze regenrijke zomermaanden niet geschermd zijn. Daarom ben ik eerder voorstander van het schermen met schaduwdoek of rietmatten, die kunnen bij slecht weer verwijderd worden. Schermen of krijten is enkel nodig bij zomerse dagen met temperaturen van 24-25graden en meer.
   Door het krijt kunnen de planten niet goed opdrogen en missen ze licht, waardoor ze zwakker worden, zo zijn deze tomatenplanten aangetast door een schimmel, het zij aardappelplaag, hetzij bladvlekkenziekte. Ik denk, volgens de foto’s, dat het bladvlekkenziekte is, aangezien u zegt, een licht stof dat opwaait. De hele kas krijten of schermen is ook af te raden. Krijt enkel de helft die min of meer zuidgericht is. In de zomermaanden moet je de kas altijd luchten, ook ’s nachts luchten. Dan wordt de kans op bladvlekkenziekte wat kleiner.
   Misschien kun je in dit artikel wel gelijkenissen vinden :
   http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/kwakkelzomer-brengt-aardappelplaag-en-bladvlekkenziekte-in-de-tomaten/

   Paprika wordt door deze schimmel niet aangetast, daar hoef je alvast niet voor te vrezen.

   Het kan alvast geen kwaad om de grond te bekalken voor tomaten, het is één van de technieken om neusrot te vermijden. Maar niet alleen kalk. Een goede watervoorziening, sterke wortels en voorkomen van overmatige verdamping tijdens een hittegolf zijn zeker even belangrijk. Zie artikel
   http://www.plantaardig.com/groenteninfo/tomaat_neusrot_2003.htm En vergeet niet dat pruimtomaten extra gevoelig zijn, misschien was dat bij jullie ook zo?

   Wat die BlackPlum heeft, dat zijn luchtwortels. Deze ontstaan dikwijls bij zeer groeikrachtige planten met dikke stengels, die binnenin aangetast zijn door mergnecrose. Ik weet niet of dit hier zo is. Eerst krachtige groei en dan verstoring van de sapstroom veroorzaakt luchtwortels. Op zwakgroeiende planten zal je dit niet snel merken. Halfweg dit artikel staat wel wat http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/de-buitenteelt-van-tomaten-vanaf-de-eerste-pluk-tot-het-rooien-tomaten-telen-met-herman-deel-7/

   Ik denk dus, dat op het het eerste zicht, de grond en bemesting bij jullie niet de oorzaak van het probleem is, maar wel degelijk het klimaat!

   mvg
   Luc
   http://groenten-boek.plantaardig,com

  • geachte Joyce,
   bij deze wil ik jullie helpen door eens naar mijn site te gaan daar staan wat tips die verrotting van tomaten kunnen tegen gaan ik gebruik kalksiamite daarbij ik met flessen werk heb ik daar geen last meer van
   en kan ik alles goed onder controle houden

   met vriendelijke groeten Daltonneke Franky

   • Hoi Franky,
    Wat is je website want die kan ik zo snel niet uit het bericht halen. Het spul waar je het over hebt, is dat wel een natuurlijk produkt daar wij geen “troep” willen gebruiken.
    Ik ben benieuwd.

    Groeten Joyce

 4. Nogmaals,
  Ik vertelde dat de kas pas twee jaar oud is maar de 8 jaar ervoor hebben we in een plastic tunnel gekweekt die op een andere plaats stond meer in de schaduw.
  Groeten Joyce

 5. Goedemorgen Herman,
  Ik heb met verbazing de mogelijkheden van het enten van tomatenplanten gelezen. Wij telen hobbymatig tomaten. Mijn interesse voor het enten van tomatenplanten is pas recent ontstaan daar onze planten er momenteel zeer zielig bijstaan. De opbrengst van ca. 30 planten is slecht, tot nog toe ca. 40 kg. daar de planten van onder bruin worden en er allemaal een soort van wortels uit de stelen komen. Waarschijnlijk is het een combinatie van de warmte in de te laat gekalkte kas en het wisselende weer (eerst heel warm in mei en juni, en nu het kwakkelweer). De planten zijn inmiddels wel ca. 2,5 meter maar zijn duidelijk aan het verwelken. We gebruiken geen kunstmest of andere “enge”spullen. Voor de bestrijding van luis gebruiken we Adalia’s (kleine lieveheersbeestjes). De kas is pas 2 jaar oud dus echte moeheid van de grond is denk ik niet het geval. De paprika’s Torreador staan er wel fier bij. Volgend jaar gaan we dus zeker de tomatenplanten enten en de kas eerder kalken. We hebben een tip van een andere hobbytuinder gekregen om voortaan ook geen koud water meer te gebruiken voor het begieten van de planten, maar het via bloempotten bij de wortel van de plant toe te dienen.
  Nogmaals waren we helemaal verbaasd over de mogelijkheden van het enten en de duidelijke manier van weergeven.
  Dank voor het delen van je informatie en de resultaten laten we weten.

  Vriendelijke groeten,

  Rob en Joyce de Vries
  Pagnevaartdreef 3
  4744 RE Bosschenhoofd

  • Beste Joyce

   Zou je zo goed willen zijn enkele foto’ s te nemen en op te sturen naar lezersbijdrage@plantaardig.com ? Meer in het bijzonder van “het bruin worden” en ” de wortels uit de stelen ” . Uit een algemeen beeld van de planten gecombineerd met een dichter-bij-foto van enkele symptomen kan dikwijls heel wat afgeleid worden. Ik ben zeer benieuwd!

 6. danku voor de uitleg mvgr

 7. Beste Dean,
  Meerdere vragen in één grote zin lijkt mij.
  Ik probeer zo volledig mogelijk te antwoorden.
  Wat betreft pottenteelt,vollegrondteelt.
  Ik ga ervan uit dat je last hebt van kurkwortel..

  In de kas kan je :
  -ofwel niet geente planten in pot telen:dit geeft je een goede opbrengst evenwel kleiner dan geente planten.
  Geente planten in pot telen is eigenlijk zinloos.
  -ofwel geente planten in de vervuilde kasgrond planten.
  Dit is het ideale geval:zéér goede opbrengst !
  Op een gepaste(groeikrachtige) onderstam kan je dan ook op twee stengels kweken.

  In de buitenteelt kan je eigenlijk alleen maar de kurkwortel omzeilen door op een andere plek van de tuin niet-geente planten te kweken of geente planten te telen op de vervuilde grond.

  Het ras matias F1 was mij onbekend.Het blijkt een vleestomaat te zijn en blijkbaar als geente plant op de markt gebracht door bepaalde plantenkwekers.
  Misschien zijn er lezers die hierover meer kunnen vertellen.Blijft natuurlijk het feit dat dit sowiezo een
  kwestie is van persoonlijke smaak.

  Ik hoop hiermee jouw vraag beantwoord te hebben.
  Met vriendelijke groeten,
  Herman…

 8. Welke planten zijn nu het best en wat maakt verschil in pot of volle grond.
  Ik heb 2 30cm plantjes geënte met 1stengel waar ik nog 2 stengels van ga maken en ras matias F1 is dit een goed ras? grt dean

 9. Beste bart,
  De vraag omtrent roze korrel is reeds eerder gesteld.
  Ik plak hier het antwoord

  Roze korrels is een meststof(NPK 16,18,25) voor bijvoeding,oplosbaar in water,in Belgie frekwent te koop in grootwarenhuizen,tuincentra(bvb Aveve),Makro.
  Het product is eveneens in vloeibare vorm(handig voor bijvoeding van kamerplanten bvb,maar duurder dan de korrelvorm).Het is een goede en eenvoudige aanvulling op
  de basisbemesting in de tomatenteelt(zie ook mijn volgende artikels van het opkweken van de tomaten).
  Je vind op de http://www.compo.be site de informatie omtrent dit product.Het zou ook in Nederland moeten te vinden zijn.
  Als je klikt op volgende link ben je onmiddelijk op
  de roze korrels van “Compo”:
  http://www.compo.be/consumer/content.aspx?menu=4,87,174,243&iddoc=528
  Met vriendelijke groeten,
  Herman

 10. Misschien een hele domme vraag maar ze hebben het over
  bij voeding met roze korrel ,maar is dat een soort kunstmest ,of is het een meststof speciaal voor rozen ,
  en is dat overal te koop ?

  mijn dank bart

 11. Hallo radj,
  In het Vlaams zaadhuis(Belgie) zijn beide soorten via hun website te bestellen.Hieronder vindt je de link
  naar de rubriek “tomaten”.Met artikelnrs 0720 en 0698
  kun je Hobby F1 en Tamaris F1 bestellen.

  http://www.vlaamszaadhuis.com/winkel/index.php?page=browse&action=list&orderby=2&group=5&cat=194

  Met vriendelijke groeten,
  Herman…

 12. hallo ik zou graag zaden of plantjes van tamaris f1 of hobby f1(tomaat soort)willen kopen maar nergens vinden kan je mij aub helpen ,,,,mvg radj

 13. Dag Frans,
  Hier is voor een paar uur leesgenot als je volgende links
  aanklikt:
  http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/workshop-zelf-tomaten-enten/
  http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/tomaten-enten-japanse-kopenting/
  http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/tomaten-enten-of-potten-kweken/
  http://www.vlaamszaadhuis.com/winkel/index.php?page=details&prod=857&cat=194&group=

  Het materiaal kan je in Belgie kopen in het Vlaams Zaadhuis(zie laatste link).
  Alvast veel leesgenot.
  Met vriendelijke groeten,
  Herman..

 14. kan nergens vinden hoe ik moet enten waar moet ik ent materieaal halen,

 15. Beste,
  Inderdaad,het grondmengsel voor pottenkweek van niet geente planten in de serre,zal aan bod komen in mijn volgend artikel,dat door Luc Dedeene nog zal goedgekeurd
  worden.Als eerste leidraad mag je rekenen op een mengsel van 35% goede tuingrond,50% geraniumgrond en 15% grof zand.Maar alle details,ook in verband met de basisbemesting zal te lezen zijn in het artikel.
  Nog even geduld voor de definitieve versie.
  Met vriendelijke groeten,
  Herman De Moor

 16. Vermits de planten in een pot gekweekt worden in de serre zou ik graag vernemen wat de juiste samenstelling is van deze “potgrond”, vermits zuivere grond uit de moestuin waarschijnlijk te vast wordt in een pot na aangieten…..

  Bedankt!!

 Geef een reactie

(vereist)

(vereist)