Sjalot

jul 152007
 

Rob stuurde ons een heel bruikbare tip. Hij schrijft : graag wil ik hobby telers wijzen op het volgende: Het telen van bosuien en zaaiuien in de tuin vereist nogal wat inspanning en nauwkeurigheid (zaaidichtheid/verplanten etc.). Bovendien is het gewas biologisch moeilijk ziektevrij te houden en is de onkruidbestrijding lastig. Sjalotten kunnen door hun korte groeiseizoen en Lees hier verder