apr 072014
 

Dit artikel gaat over de verschillende aandachtspunten bij de aankoop en het uitplanten van groenteplanten. groenteplanten collage

Het lenteweer bracht een grote drukte op gang in de tuincentra deze week. In de afdeling groenteplantjes is het assortiment aangevuld. Bij mijn bezoek aan het tuincentrum werd ik aangesproken door een dame die mij vroeg “of die slaplantjes al buiten kunnen geplant worden??”

Ik vond het dan ook een goed  idee om even het aangeboden vroege assortiment  van groenteplanten één voor één te bespreken en de verschillende aandachtspunten bij de aankoop en het uitplanten de revue te laten passeren. Sommige groentesoorten zijn inderdaad op hun best als ze zo vroeg mogelijk geplant worden. Maar er zijn ook groenten die nu beter nog niet geplant zouden worden, of in ieder geval in beperkte hoeveelheid.

Perspotjes

Niet laten uitdrogen.
Zowat alle groenteplantjes worden momenteel aangeboden in perspotjes. Laat perspotjes, tijdens het afharden, niet helemaal droog worden. Dit is nefast voor de gezondheid van de wortels en ze zijn moeilijk te herbevochtigen. Enkele uren voor het uitplanten laat je de perspotjes voldoende water opzuigen door ze een kwartiertje in een laagje water te plaatsen.

Voldoende diep planten
Plant, de perspotjes zodanig dat ze volledig in de grond zitten. Perspotjes die boven de grond uitsteken, zullen bij zonnig of winderig weer zeer snel uitdrogen.

De eerste week moet het perspotje immers steeds vochtig blijven omdat er nog niet voldoende doorworteling is.
Dit kan enkel door

 • de perspot water te laten opzuigen
 • door voldoende diep te planten
 • door na het planten aan te gieten zodat de tuingrond goed aansluit tegen de perspot.

Afharden

Zijn de plantjes pas geleverd aan het tuincentrum of worden ze te koop aangeboden in de kas van het tuincentrum, dan is het best alle groenteplanten nog even te laten afharden vooraleer uit te planten. Dit schept de gelegenheid om het blad en stengel sterker te maken.

Waarom afharden?
Deze groenteplantjes zijn opgekweekt in de kas. Dat betekent dat ze een vrij constante opkweektemperatuur en regelmatig water gekregen hebben. Dit maakt dat, als je ze direct uitplant in de groentetuin, ze een sterke klimaat- en vochtschok zullen ondervinden. ‘s Nachts kan de temperatuur nog flink dalen, overdag kan de oostenwind en de zon voor een sterke verdamping zorgen. Dit kunnen de nog zachte ‘serreblaadjes’ nog niet zo  goed aan. Ook al omdat de plantjes allemaal afzonderlijk komen te staan en geen bescherming hebben van de buurplantjes zoals dat tot voor het uitplanten het geval was. Met andere woorden : er is geen beschermend microklimaat meer. Tot slot is het zo dat bij het uitplanten de perspotjes uit elkaar gehaald worden en zo de wortelgroei voor korte tijd verstoord wordt.
Heel wat veranderingen dus voor die kleine plantjes. Dit alles samen zorgt zeker en vast voor een al dan niet kortstondige groeistilstand. Door af te harden kunnen we de overgang minder bruusk maken en de groeistilstand alvast minimaliseren

Hoe afharden?
Het is dus goed de plantjes  een tijdje in hun potjes of bakjes te laten en nog enkele dagen in open lucht, op het terras of op een andere ietwat beschutte, maar wel zonnige plaats te laten afharden. Zo worden de planten gewoon aan de lagere nachttemperaturen en de blaadjes worden steviger. Bij het uitplanten zijn ze dan minder gevoelig voor koude en overmatige verdamping. Door het afharden zal ook de kleur van de blaadjes donkerder groen worden of zullen de plantjes een lichte, paarse verkleuring vertonen. Deze paarse kleur is afkomstig van de kleurstof anthocyaan die bij lage temperaturen minder vlot getransporteerd wordt doorheen de plant.

Spitskool afharden
Voor : let op de bleekgroene stengel van de plantjes Na vier dagen afharden : lichte paarse verkleuring op de steel en een paarse schijn op de blaadjes.
spitskool_plantjes_voor afharden spitskool na afharden

Slaplantjes

Er is dikwijls keuze uit een ruim assortiment : rode eikenbladslaKropsla, Lollo Rossa, Lollo Bionda, Rode eikenbladsla, Groene eikenbladsla, Batavia en ijsbergsla.
Al deze slaplantjes kunnen vanaf begin april in open lucht geplant worden, zonder gevaar op vorstschade. Een graadje nachtvorst zal de plantjes niet vernietigen, hoogstens het oogsttijdstip wat verlaten. Daarom, om een zekere spreiding in de oogst te hebben, kan je op hetzelfde moment ook enkele plantjes onder een klein tunneltje of in de koude bak planten. Denk er ook aan dat de groene slasoorten sneller groeien dan de rode slasoorten.

Lollo rossa geplant Plant, in tegenstelling tot de kasteelt, de perspotjes voldoende diep. Zo vermijd je dat op een sterk drogende dag de perspotjes op één dag droog staan. De plant kan in het begin immers nog geen vocht uit de omliggende, vochtige grond halen. Voor zowat alle slasoorten is 30 cm tussen en in de rij een goede plantafstand. Vermijd uitdroging in het begin, geef water indien nodig.

Het is nu zeker en vast een goed moment om sla te planten in de moestuin. Reken ongeveer 6 weken vooraleer je de eerste, nog  jonge kropjes,  kan oogsten. De oogst kan dan ongeveer twee weken doorgaan, daarna is er kans op opschieten. Daarom dat het goed is telkens, om de twee tot drie weken, nieuwe slaplantjes in de tuin te zetten.

Spitskool

Lente-kool
spitskool plantjesApril is zeker en vast een goede maand om spitskool te planten. Deze snel groeiende lente- en zomerkool heeft een zachtere smaak dan de andere sluitkolen. Spitskool is dan ook goed bruikbaar in zomerse gerechten, gestoofd in de wok, of rauw in salades.

spitskool diep planten spitskool diep planten2 Diep planten
Spitskool vormt  een vrij lange stengel. Grote planten worden dan ook diep geplant. Het “hart” (= groeipunt) van de plant blijft echter altijd boven. Spitskool mag iets minder ruim geplant worden dan de andere sluitkolen. 50 cm tussen de rijen en 40 cm in de rij is een goede afstand.

spitskool oogst2

spitskool oogst Oogst
De vroege geplante spitskool kan al eind juni geoogst worden. Plant niet teveel in één keer, want spitskool is gevoelig voor barsten als die te lang blijft doorgroeien. Dan zijn de kolen ook minder lekker. Je kan in mei nog eens een paar plantjes kopen, om ook in juli nog over spitskool te beschikken. Of je later ook nog spitskool wil planten hangt een beetje af van wat je zelf wil, want spitskool is toch wel een typische vroege groente die in de late zomer wat van zijn charme verliest.

kool insectengaas

Koolvlieg en rupsen

Spitskool is  een koolsoort, wat betekent dat de koolvlieg en rupsen zeker van de partij zullen zijn. Hoe vroeger je de spitskool plant, hoe minder last je er van zal hebben. Koolkragen en insectengaas (foto) kunnen uitkomst bieden, maar je kan ook twee biologische middelen gebruiken: i Conserve (i koolvlieg, rupsen) en i Pyrethrum (rupsen).

Rode kool, witte kool

rodekool plantenOok de andere sluitkoolsoorten worden in april al te koop aangeboden. Toch even opletten hier bij de aankoop. Hou er rekening mee dat de oogst midden in de zomer zal vallen. En dat lijkt nu niet echt het moment om al heel veel kool op tafel te brengen. Daarbij komt dat je deze kolen ook niet lang kan overhouden in de tuin en dat ze al zeker niet geschikt zullen zijn voor de bewaring. De rode kool en witte kool zal snel i openbarsten en kan dus slechts een korte tijd geoogst worden. Wie toch graag rode kool in de zomer wil, kan nu enkele plantjes uitplanten, maar hou de rest voor later. Wil je in de herfst rode kool of witte kool oogsten, of  wil je bewaarkool telen, plant dan half mei (herfst) tot half juni (bewaarkool) nog wat vers plantgoed.
(zie ook i de teelthandleiding rode kool)

Spruitkool

Jawel, ook spruitkool staat begin april al in de rekken. Dit is echt wel heel vroeg. Misschien ben je een echte spruitjesfanaat en wil je in augustus al de eerste spruitjes op het menu. Het is logischer spruitkool te planten in mei (voor oogst september-oktober) of begin tot half juni (oogst november-december en later). Het oogsttijdstip bij spruitkool is echter slechts gedeeltelijk afhankelijk van het planttijdstip. Ook het ras speelt een grote rol. Gelijktijdig uitgeplant, zal het ene ras verschillende weken vroeger oogstbaar zijn dan het andere (late ras). Zie ook i de tekst over teeltspreiding bij spruitkool.

Peterselie

peterselie plantenHet loont zeker de moeite om nu enkele peterselieplantjes aan te kopen. Deze zorgen binnen een goeie maand voor een mooie eerste oogst. En door regelmatig plukken kun je er nog een flink stuk van de zomer van genieten vooraleer ze opschieten. Doordat er meerdere plantjes in één perspot staan moet je de peterselie voldoende ruimte geven, plant ze uit op 30 x 30 cm.

peterselie insectengaas

Geelverkleuring

Peterselie houdt van wat schaduw. Verder heeft peterselie dikwijls last van geelverkleuring door zwakke wortels en wortelvlieg Ook een virus- of bladluisaantasting speelt een rol bij de geelverkleuring van peterselie. Heel veel  moestuinders telen het bedje peterselie dan ook onder insectengaas. Dan heb je extra schaduw en kunnen de bladluizen en de wortelvlieg niet bij de plantjes.

Snijselder, groene selder, bleekselder.

bleekselder plantenIn april bleekselder of knolselder planten is vrij vroeg. Het vroegste planttijdstip is  eventueel eind april. Zo vroeg op het jaar selder uitplanten schept een aantal risico’s. Ten eerste is bleekselder tamelijk vorstgevoelig. Voor het begin van mei planten is dus af te raden.  Groene selder of snijselder verdraagt beter de vorst en kan eventueel al de  grond in. Maar ook dan nog in beperkte hoeveelheid, en enkel voor een vroege oogst. Het is beter in mei (oogst zomer) en juli (oogst herfst) bladselderij te planten. Ook knolselder voor de bewaring planten we beter in mei. Vind je nu knolselderplantjes in het tuincentrum, plant er dan enkele, alleen voor een vroege oogst.
groene selder schotZoals je kan lezen in i de teelthandleiding van selder, moet selder warm opgekweekt worden. Komen de plantjes te vroeg buiten, dan krijgen ze toch nog een koude-inductie met opschieten tot gevolg. Staan de plantjes al een tijdje in het tuincentrum, dan zijn ze ook daar al een tijdje blootgesteld geweest aan de koude.   De selder zal, afhankelijk van het voorjaarsklimaat,  hoogstwaarschijnlijk vroegtijdig opschieten. Vroegtijdig wil hier zeggen : “voor de plant een redelijk hoeveelheid blad gevormd heeft”. Zoals dat vorig jaar het geval al half juni (foto) het geval was met snijselder, aangekocht begin april. Schiet de snijselder in juni toch op, snij ze dan af boven de grond en ze zal opnieuw jong blad vormen.

Broccoli

broccoli plantenBroccoli is echt onmisbaar in de lente-moestuin. Heb je (nog) geen zelf geteelde plantjes, dan moet je er nu echt wat kopen. Eind juni kan je dan de eerste broccoli oogsten. Regelmatig (om de drie weken) opnieuw planten als dit één van je favoriete groenten is, is de boodschap. Ook in volle zomer en in de herfst is broccoli vrij makkelijk te telen, als je de typische koolplagen (koolvlieg en rupsen) in de gaten hebt

In ieder geval een heel gezonde groente!
Zie i de vierdelige reeks over broccoli telen.

broccoli klemhart

Hartloosheid
Het enig nadeel bij het vroeg telen van broccoli en bloemkool is dat er wel eens hartloosheid kan voorkomen. Vorig jaar verscheen er op GroentenInfo nog een i artikel over klemhart of hartloosheid. Dit kan bij eigen opkweek voorkomen, maar ook gekochte planten kunnen er last van hebben. Zo vond ik in één setje van zes planten, twee hartloze planten die dus niet kunnen geplant worden. (zie foto, de  twee plantjes op de houten lat). Broccoli heeft meestal een minder lange stengel waardoor niet zo diep als bloemkool moet geplant worden, maar zoals bij alle koolsoorten is het wel goed te planten met het hart van de plant net boven de grond.

Bloemkool

bloemkool plantjesNog zo’n groente die onmisbaar is als vroege vogel. Bloemkool mag zeker niet ontbreken bij de eerste plantingen in de moestuin en planten in april is dan ook een aanrader. Een vroege bloemkoolteelt lukt op zowat alle grondsoorten en heeft het minste last van koolvlieg en rupsen. De oogst van een planting begin april kan eventueel al eind juni. Bij ongeveer dezelfde plantgrootte doet bloemkool er tien dagen langer over dan broccoli vooraleer er kan geoogst worden. Je kan dus broccoli en bloemkool gelijktijdig planten, zonder alles in één week te moeten oogsten. Bloemkool wordt ruimer (60 x 60 cm) geplant dan broccoli (45 x 45 cm ).

Net zoals bij alle koolsoorten is  wel goed te planten met het hart van de plant net boven de grond, zo vermijd je het
i afdraaien van koolplanten door de wind (artikel en foto’s)

Voorjaar 2016
De achtste druk van de Groente en Fruit Encyclopedie is verschenen.
De hedendaagse moestuin is mooi, kleurrijk, plezant, ontspannend, lekker, gezond, hip, trendy…. Maar ooit komt er een tijd dat je ook aandacht hebt voor de prestaties en even onder de motorkap wil kijken. Ook daarvoor is er de Groente en Fruit Encylopedie.
Bestel nu uw exemplaar via één van de webshops vermeld op deze pagina of reserveer nu zonder verzendkosten bij Bol.com
Laatste reviews, op Bol.com
Eenvoudig uitgelegd met tevens prachtige foto's als illustratie
In dit boek vind je prachtige foto's en een overzichtelijke index. De uitleg is zeer goed gebracht en begrijpbaar. Dit alles maakt dat het boek meer dan zijn geld waard is.
Nooit te oud om te leren
Ik heb al 40 jaar een volkstuin. Toch vind ik in dit boek allerlei nuttige tips. Je hebt er meteen weer helemaal zin in!!! Ik kan deze encyclopedie elke moestuinder, rijp of groen, aanbevelen. Heldere uitleg, goede foto's.
Eindelijk het tuinboek waar ik zat op te wachten!
Dit is een super compleet tuinboek. Echt alles staat er in, hoe je een courgettezaadje in de grond stopt bijvoorbeeld, met de punt naar beneden of juist naar boven... lijkt onbelangrijke vraag, maar het antwoord heb ik pas hier gevonden. Zo concreet en praktisch is dit boek.
Klik hier om nog meer recente recensies te lezen.

  80 reacties aan “De groentetuin in april : plantjes kopen?”

Reacties (74) Pingbacks (6)
 1. hallo daar,
  ik heb ook last van de mieren die de stam van de rode kool opeten. Ze zitten bij de wortel, en knagen de stam door net onder de grond. Ik heb de grond van de opgegeten plantjes geinspecteerd en er is niets meer te bekennen van een stam. Zelfs de wortels zijn mee- opgegeten. Van de 8 plantjes zijn er nu nog twee over. Die twee zijn inmiddels ook door de mieren ontdekt dus is het een kwestie van tijd (dagen) voordat zij ook worden opgegeten, dus heb ik er maar een uitgehaald om te kijken wat er gaande is. Er zitten alleen mieren daar, geen larven of ander ongedierte. Het lijkt er echt op dat de mieren een plaag vormen voor de rode kool. Nu zitten er ook al mieren bij de broccoli die ernaast staat. Help!! Ik ga maar afrikaantjes kopen want lokdoosjes zie ik niet zitten bij gewas dat ik later nog wil opeten. Wie weet de ultieme oplossing?

  • Hallo Eric, ik als ex koolteler heb echter nog nooit ervaring gehad met mieren die de kool belaagd hebben. Maar wil proberen een oplossing te vinden. Zo je de situatie beschrijft is mij wel bekend met aardrupsen –emelten. Deze knagen net onder de grond het stammetje door zo je beschrijft. Maar dan blijft er een klein restje van de wortels over. Zodra de emelt zat is graaft hij zich van de plek des onheil een centimeter of 10 of 15 meest schuin naar onder weg. Je kunt hem/haar meest wel vinden door heel voorzichtig laagje voor laagje weg te schuiven op de die plek. Soms zijn ze groot maar ook wel klein. Wat de mieren hier bij jou voor rede hebben aanwezig te zijn weet ik niet. Deze zijn gebaat bij voedsel (luizenmelk en kleine ongediertes) maar kool ? denk ik niet. Mieren zijn gemakkelijk onschadelijk te maken door als je het nest(uitgang) kunt vinden door hier een hoop(je) droog zand op te strooien. Droog zand kunnen ze niet stapelen of uitgraven. Hierdoor kunnen ze niet meer in of uit het nest komen en sterven ze bij gebrek aan? Maar nogmaals mieren hebben juist baat bij een gewas waarop ze hun eten kunnen vinden. Een vraag Eric, Mijn vermoeden is sterk dat het de aardrups is, koperworm of iets van dienaard. Heeft er vorig jaar een weelderig groeiend gewas op gestaan? Vooral graspollen geven veel van dit ongedierte (oude grasmat). Een ‘schone’ grond heeft weinig last van dit soort ongedierte. Echter een begroeide grond bevat meer bodemleven. Dus weet hier een goede balans in te brengen. Makkelijk gezegd niet te veel en niet te kort. Een gewas kool van vorig jaar met veel ongedierte kan ook een oorzaak zijn. Meestal zijn het de koolvlieg maden die het probleem zijn. Maar je zag deze niet, dus! Kan het mogelijk zijn dat de mieren deze als lekkernij mee hebben genomen, en je door hun aanwezigheid ze beschuldigd van de vandalisme. Er zijn dus een aantal mogelijkheden. Als ik wat meer informatie krijg (plantdatum en tijdstip van de schade) kunnen we de dader opsporen. We doen ons best. Groet, Nico.

   • Beste Nico en René,

    Ik heb gekeken en laagje voor laagje de grond weggehaald. Alleen een enkele regenworm en één beestje wat lijkt op een kleine pissebed. Bruin en ca. 5 mm lang. Ik heb een foto maar weet niet hoe ik die bij kan voegen. Is dat een koolvlieg-made??? Verder dus geen leven in de bodem, behalve de mieren dan!
    Over de grond: De moestuin is een stukje braakliggend grond van 7 x 4 m. waar de afgelopen 5 jaar alleen resten van onkruid heeft gegroeid en ook dat is de laatste 2 jaar weg. Dus geen resten van weelderige groei. Ik heb de grond (klei en zand) verrijkt met tuinaarde, bemeste tuinaarde en wat moestuinmest. De rode koolplantjes heb ik ca. 5 weken geleden als klein plantje gepland en de mieren (?) begonnen ca. 2,5 week geleden toe te slaan. Inmiddels zijn 7 van de 8 plantjes dood, waarvan er 6 “met huid en haar” zijn opgeruimd. Daar is niets meer van over.
    Ik heb 5 dagen geleden afrikaantjes rondom de resterende koolplantjes gepland om de mieren te verdrijven maar dat helpt in elk geval niks. Die laten zich niet afschrikken door Afrikaantjes…
    Geeft dit wat meer info over mogelijke oorzaak?
    Groeten van Eric

   • Hoi Nico en Rene,

    Nog even in aanvulling op vorig bericht: Ik heb een aangevreten plantje eruit gehaald en voorzichtig alle grond tussen de (overgebleven) wortels weggekrabd. De bast van de wortel was aangevreten. Daar zaten geen andere beestjes dan veel mieren. Ik heb daarvan een foto die ik naar het e-mailadres van deze site stuur zodat die wellicht kan worden bijgevoegd. Het beestje dat ik noemde in mijn vorige reactie was toch een verdwaalde pissebed, denk ik. Het lijkt niet op de maden die ik op internet vind. ….

   • Hierbij de foto’s ingezonden door Eric. Klik voor vergroting, ze zijn in grote resolutie opgeladen. [img]http://www.plantaardig.com/groenteninfo/wp-content/uploads/IMG_4612a.jpg[/img]
    [img]http://www.plantaardig.com/groenteninfo/wp-content/uploads/IMG_4622a.jpg[/img]
    [img]http://www.plantaardig.com/groenteninfo/wp-content/uploads/IMG_4625a.jpg[/img]

  • beste Eric,
   ik heb over j probleem ivm mieren gelezen, ook d reactie van nico, ik zelf heb hetzelfde probleem aangekaart op 14 04 2009, (j kan het nog terug vinden onderaan deze rubriek) ik heb toen antw gekregen vn nico wagenaar, ongeveer in dezelfde stijl zoals hij jou heeft geantw,niemand kon mij toen een antw geven, nu, 2014 nog altijd niet, maar ik geloof j eric, ik heb nl hetzelfde meegemaakt en nog altijd, en geloof me maar, IK kan het niet verklaren, maar het zijn weldegelijk mieren , de reactie vn het zand vond ik wel interessant, zal het eens prob, tot ,succes
   rene

   • wel ik dacht hetzelfde met mijn broccoli’s. 3 van de 5 planten zijn gesneuveld, allen aan hetzelfde, mieren dacht ik. Stam in de grond wordt stilaan opgegeten. Nu heb ik na het lezen van dit artikel gaan graven en wat vond ik tot mijn verbijstering, dat er kleine witte fijne dunne worpjes uit de stam kwamen gekropen, verder zaten er veel regenwormen rond de wortels, maar neem aan dat dit juist goed is. Maar wat voor larven zouden dit zijn? Mierenlarven?

   • Beste Gitte,
    dit zijn de larven van de koolvlieg! Het zijn dus eigenlijk maden van vliegen.
    Van bij het planten afdekken met insectengaas is een goede preventiemaatregel. Of een koolkraag gebruiken. http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/de-koolvlieg-ontwaakt-vroeg/

    groeten,
    Luc
    http://groenten-boek.plantaardig.com

   • Als je geen liefhebber bent van gaas? Probeer het middel Tracer aan te schaffen, met de werkende stof Spinosad.
    In de biologische tuinbouw toegestaan, het middel komt van planten.
    Bijkomend groot voordeel is dat bij juiste aanwending de planten de eerste 5 a 6 weken ook geen last hebben van rupsenvraat. Groet, Nico.

   • mijn twee laatste brocolli’s hebben het ook begeven. ik heb zoveel mogelijk zand uit plantgat weggehaald, en gekeken dat ik alle maden heb verwijderd Kan ik nu nieuwe brocollli’s plaatsen op dezelfde plaats maar nu wel met kraag of gaas of is het daar inmiddels te laat voor?

   • Gitte, wat is te laat? Krijgen we een vroege winter of weer geen? Broccoli heeft minder groeidagen nodig tot de oogst als bloemkool (daar weet ik bijna alles dus van(op het mieren vraat verhaal dus na)). Als save laatste plant datum (van een + – 4 weken oude bloemkool) plant is bij de grote telers 15 juli. Maar wij hebben van plant datums van 5 augustus nog alles ge oogst (dit jaar bevroren zelfs buiten de geraniums niet) dus! Maar ga altijd uit van normaal. En weet wat voor plantmateriaal je gebruikt.
    Voor wat betreft de kool vlieg maden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Koolvlieg#Bestrijding vind je al heel wat informatie over de levenscyclus en mogelijke bestrijding. Onze ervaring is dat”na intensief bewerking tegen het onkruid met de Lely wiedeg ook heel veel koolvlieg eitjes bij de plantvoet ‘weggeveegd’ worden. Maar een save weggroei geeft aangieten met een oplossing met het biologische Tracer (gewonnen uit bodem bacteriën (niet uit planten zo ik eerder verkeerd vermelde)). 7 dagen na het planten aangieten (uitkomen eitjes).
    Bij gebruik van gaas kan vanuit de grond het gevaar dus komen vliegen. Ik vertouwde geheel op de Spinosad, in TRACER. Ook Concerve is zo een middel met Spinosad zie http://www.multitools.be/advies/koolvlieg ( klik op het 1e pakje ‘concerve’ 20 ml ECO, of de tekst en je krijgt een video te zien) waarbij uitleg voor meerwaarde in gebruik.
    Gitte, en andere tuiniers hopelijk een goede ruggensteun voor (n)u. succes. Eric, of de mieren ook gedood worden?? Groet, Nico.

   • lap, nu zijn mijn paksois aan de beurt? 2én hing slap, inderdaad weer hetzelfde, heb meteen de andere 4 geoogst voor het te laat was. Allemaal aangetast. pfff

  • Ik ben blij dat ik niet de enige ben bij wie een koolplant opgegeten is door de mieren. Bij mij was het er maar 1, maar ook niemand geloofde mij, mieren eten geen planten op…ook vandaag krijg ik die reactie op de moestuincursus, maar ik heb het echt met eigen ogen gezien. De hele spitskool zag zwart van de mieren en in een aantal dagen tijd was het plantje helemaal verdwenen. De andere spitskoolplanten zijn wel met rust gelaten trouwens. De enige verklaring die ik op de cursus kreeg vandaag, was dat het wellicht een hele zwakke plant was die al dood aan het gaan was en dat dit de misschien de reden was dat ze de plant opaten. Ik heb ze hun gang laten gaan in de hoop dat de andere kolen in de tussentijd zouden groeien en “te groot” zouden zijn. Wellicht waren dit ook sterke plantjes. Het schijnt dat plantjes uit tuincentra niet de sterkste planten zijn en alle plaaginsecten komen vooral af op zieke en zwakke planten, die schijnen zelfs een geur af te scheiden waardoor de plaaginsecten erop af komen. Wat wel logisch klinkt aangezien de natuur er eigenlijk altijd wel voor zorgt dat de zwakkere het niet overleeft.

 2. Hallo,

  Ik heb butternut pompoen gezaaid en de plantjes zijn al flink. Nu beginnen ze geel te worden en het lijkt of de tip van de blaadjes dor is, toch als ik er aan voel breekt het niet en voelt het ook niet droog aan. Ik denk niet dat komt door te weinig water.. Alleen bij de pompoen heb ik dit. Iemand een idee?
  Dank u groetjes

  • Tja het zijn waarschijnlijk gele vruchten?? Vorige zomer verbouwde ik gele courgettes, mooie planten, goed aan de groei, toch zag ik ook bij de jonge planten veel geel in de bladeren, maar planten hebben het prima gedaan, ondanks de verkleuringen. En ik heb meer courgettes geoogst dan ik op kon. Dus even afwachten want het kan erbij horen…

 3. Zeer bedankt voor de uitgebreide informatie. Als tuinarchitect ben ik altijd met groen bezig, maar moestuinieren is een vak apart… In buurtmoestuin de bomentuin hebben we handig gebruik van deze informatie gemaakt met alle vrijwilligers en de kinderen vinden het prachtig.
  Groet,
  Arjan

  • Arjan, dank voor je reactie. Moestuinieren is een beleving die een ieder anders beleefd. Om in ons vak te blijven haal ik vaak een beleving van mij erbij. Veel dorpelingen zeiden “het is maar goed dat er hier geen bocht in de weg zit” want zolang keken de voorbijgangers om naar onze bloemen tuin borendvol met nagenoeg enkel perkplanten . Totaal tegen elke maat verhouding en regeltjes voor een “tuin”. Het gaat om de beleving. Onze kinderen met de speelkameraadjes verplantte de groente plantjes in hun tuintje wel tig maal zoveel ideeën hadden ze. In het begin ergerde ik me nog welmaar zij hadden er enorm veel plezier in . Elk op zijn manier, en je kan er dagen over praten, en prachtige herinneringen aan overhouden. Mooi dat jullie op deze manier de ervaring en bewustwording en het beleven van de natuur aan velen proberen uit te dragen in de buurtmoestuin De Bomentuin.. Succes met de moestuin. Nico.

 4. Hallo Yvonne,

  er zijn komkommers die in de serre behoren en zij die je buiten kunt kweken. Onder de ‘buitenkomkommers’ heb je dan weer de lange smalle of de korte gedrongen soorten. De lange komkommers groeien wel tot 2m (met veel zijranken) en worden aangebonden. De gedrongen soorten kan je aan een stuk tuinafrastering in de hoogte laten groeien of gewoon over de grond laten verder ranken ev. over een dikke laag hooi/stro. Alle soorten zijn vorstgevoelig! Gezien jouw planten al zo ver zijn zal je ze wel in grote potten moeten omzetten en zo verder kweken tot het vorstgevaar voorbij is.
  Zie ook:http://home.scarlet.be/groenteninfo/komkommer_teelt.htm

  Veel succes,
  Michel

  • Hoi Michel,

   Dank voor je reactie. Ik heb nog even gekeken, het is een piepklein plastic kasje wat ik hier bij de Lidl heb gekocht en heet Gerlinde. Moet er wel bij zeggen dat ik in Zweden woon, weet niet of die naam je wat zegt. De plantjes die ik in een iets grotere pot heb gezet zien er erg goed uit, de andere gaan een beetje hangen helaas.

   • Die andere dus ook verpotten en water geven. In Zweden duurt de winter ook wel langer dan hier in oost-duitsland. Geduld dus.
    Gerlinde is een zgn. minikomkommer, wel nog altijd 16-20cm lang en heeft niet zo erg veel warmte nodig zodat ze ook buiten kan gekweekt worden.

   • yvonne, zorg er ook voor dat de planten voldoende (zon) licht krijgen. bij te kort licht gaan de planten enorm strekken en zijn dan erg teer.
    ze kunnen beter bij tekort aan licht ook kouder opgetrokken worden, worden ze wat “harder”van. Wel komisch dat mijn nichtje, de minikomkommer, en het tunnelkasje, de caravan, en zo zijn er denk ik wel meer allen Gerlinde genoemd worden!
    groet Nico.

 5. Hoi Nico,

  Ik heb komkommers gezaaid, en de plantjes zijn nu al een paar cm groot en het echte blad is ook al uit het midden opgekomen. Nu heb ik geen idee hoe groot zo’n plant wordt, is het hetzelfde als bv courgette??
  Kan ik die wel zolang binnen hebben dan?? Ik woon nl in Zweden en het is hier nog steeds erg koud, en het zit er niet in dat ze de komende weken naar buiten kunnen, beetje zonde als ik er straks niks meer mee kan. Heb je raad??
  Yvonne

 6. Beste tuinierders , 2 vragen
  – Vanaf wanneer mogen komkommerplantjes buiten geplant worden ?
  – Wat is de min. afstans -d dat tomaten van elkaar moeten geplant worden onder een soort half open serre ?

  Bedankt

  • Beste Robert

   komkommerplantjes, courgetteplantjes, pompoenplantjes, alle zijn ze vorstgevoelig, en kunnen dus pas met zekerheid naar buiten na 15 mei.
   Eventueel vanaf begin mei als je ze beschermt met een folietunnel of andere plastiekafdekking.
   Tomaten plant je zodanig dat je 2,5 planten per m² hebt. Afstand hangt een beetje af van de vorm van de serre. Dikwijls wordt gekozen om tussen de rijen 80 cm en in de rij 50 cm te nemen.

 7. een beginneling met moestuin….
  er zitten veel kiezels in de grond..
  moeten die er uit…of moet ik die erin laten
  weet niet wat het beste is!
  ben benieuwd groetjes ineke

 8. ik wil je bedanken voor het mooie en duidelijke boek
  ben een beginneling met heel veel weiland…..
  maar begin er steeds meer van te leren….
  dankzij dit boek
  groetjes ineke

 9. Gewoon de stengel in stukjes snijden.Dus geen blad.

 10. Bedankt voor de vele informatie,ben er erg blij mee.
  Ik hoorde van een oude man die al z,n hele leven tuiniert dat je in het plantgat van koolplanten een stukje rabarber kan leggen tegen knolvoet.Heb het vorig jaar geprobeert en geen last gehad maar dat zegt natuurlijk nog niets.
  Het kan in ieder geval geen kwaad.

  • baat ht niet dan schaadt het niet : maar welk stukje heb j’er ingestoken
   ? een stukje bladsteel of een stukje wortel ? (in beide zit er oxaalzuur)

 11. Beste genieters van deze website, mag ik U een tip geven als onervaren amateur tuinder.
  Koop de schitterende encyclopedie die de makers van deze website hebben samengesteld !!!
  Inmiddels in 4e druk, een waanzinnig compleet boekwerk met duizenden antwoorden op honderden vragen.
  Zie de informatie op de website.

 12. waar kan ik groenteplantjes kopen,wij wonen in Rijswijk en willen een groente tuintje beginnen.

  • beste Rita op de markt kan je groente plantjes kopen, en als je geluk hebt in de buurt zijn vast tuinwinkels die moestuin artikelen. verkopen.
   Hopelijk geven ze er ook de juiste adviezen of instructies bij.
   Op plantaardig en van mede tuiniers staan ook veel adviezen en ideeen over menig gewas.
   Zeker als beginnend tuinier is het moeilijk omde gewassen de juiste behoeften te geven, een tip,probeer het een en ander te noteren opdat je terug kan lezen wat er eventueel bij een volgende teelt anders moet.
   Is er geen volkstuin vereniging in de buurt waar je je bij aan kunt sluiten, en zo de kneepjes van het “vak” kunt leren of anders gezegd de missers kan voorkomen.
   Groeten Nico

   groeten Nico

  • Late reactie.
   Life & Garden en Intratuin zijn o.a. in L’dam-Voorburg, Nootdorp. Maak eerst een plan van wat wil ik verbouwen, wat voor grond heb ik, wat moet ik ervoor doen? Maw moet je mesten of turf nog in spitten. (groenten en/of aardbeien).
   Advies van Nico is prima om bij een volkstuinvere-nig. langs te gaan. Op intranet kun je er diverse bij je in de buurt vinden. Succes Robert

 13. goed middel tegen knolvoet is kalkstikstof 500kg per ha, dus even tellen !maar een goede site hebben jullie, echt de moeite om telezen ,

  • als je kalkstikstof gebruikt bij koolplanten , zeker 14 dagen geen kool op poten [verbranding] Beste Nico Wagenaar, zoals ik gelezen heb , gebruik jij servicure , hoe is de verdunning daar van , graag een berichtje hier over s.v.p. [riet-thei@hotmail.com ] alvast bedankt !!!

  • beste Hunnekens, ik stooide 1 kilo kalkstikstof(perlka zie http://www.kalkcyanamide.de voor de andere gunstig effecten) op 10 vierkante meter(=4/5 deel van de stikstof behoefte), harkte dit door/in de bovenste 5 cm), en plante direct of de volgende dag de tray planten er in,(principe gatje met bezemsteel maken plantje er in en dicht drukken) zonder dat tray kluitplantje in contact kwam /komt met de kalkstikstof.
   enkel de keer dat er direct een regenbui losbrak heb ik schade ondervonden, de andere keren prima effect, en geen knolvoet(14 dagen wachten is veiliger, maar ook 14 dagen minder bescherming).tegen woordig zijn er gelukkig knolvoet resistente spruit/witte en bloemkool te koop.
   Met een oplossing van 30 ml Previcure in 10 liter water goot ik de pas geplante komkommers aan (zie de beschrijving op de fles), en dit werkt prima.sinds ien heb ik geen omvallers meer.
   groeten nico.

 14. Geachte
  Alle jaren zit ik met een probleem meer dan de helft van mijn aangekochte komkommerplanten vallen slap en gaan kappot. Ik plant ze uit in mijn serre en geef ze dan water maar toch na een paar dagen zijn de bladeren allemaal slap en de plant gaat kapot.
  Wat zou hier de reden van kunnen zijn
  Dank bij voorbaat rudi.

  • beste rudi,

   ik zat enkele jaren geleden met hetzelfde probleem. de oorzaak is dat het beginstuk van de stengel nat word en de stengel gaat afsterven. geef daarom beter water met een opengesneden fles en daar water in gieten, een gootje er rond maken en gieten of je plant veel minder diep zetten… het werkt allemaal. nog veel succes!!

   mvg lenn

  • rudi ,een belangrijke factor is zo Lenn ook al schreef, vocht, nog erger maak je het als er tijdens het water geven grond komt OP de nieuw geplante komkommer plantenwortels/potgrond komt want zo je schrijft is die/de grond besmet met schimmel/bacterien, die schade toe brengen aan de komkommer (phytium).
   daarom moet je ook wisselteelt toepassen, dus niet steeds op dezelfde grond een gewas telen.
   het is gemeen om te zeggen dat ik na het(ondiep) planten ze aangiet met Previcure, want als tuinder heb ik daar wel de beschikking over, op het hobby gebeuren weet ik niet wat door jullie gebruikt kan worden on de plant te beschermen.
   let wel als de grond gezond is behoef je niets te doen(net als ik de eerste jaren) maar heb je die narigheid is het moeilijk hier weer van af te komen, een goed advies is ruime wissel teeelt en werk netjes, dan heeft het kwade geen kans om uit te groeien.
   knolvoet en vroeg bloei heb ik bij de kolen al eerder beschreven, kijk maar bij die rubriek, let wel op bij het gebruik van kalkstikstof, het kan bij verkeerd gebruik blad verbranding geven,wel proberen hoor.
   kom je er niet uit, vraag maar.
   groeten nico 7-5-2010.

  • Je kan het beste de komkommerplantjes op de Paardemest en potgrond zetten en goed vochtig houden , dan zal je zien dat er veel komkommers aan komen. ik doet dit al al 20 jaar

 15. HART dank voor deze zeer goede informatie ,kunnen we veel mee doen ,vr gr en succes de komende tijd he dank .

 16. ik wil ook nog zeggen over die bloemkolen. ik heb er ook 6 gezet waarvan er eentje zonder hart en eentje waar nu al een bloemkooltje in groeit. daar ben ik dus niets mee. ligt dit aan de planten of waar ligt dit aan??

  mvg lenn

 17. Bloemkoolplantjes kopen, prima maar let op want keer op keer valt mij op dat als de plantjes bij het tuincentrum het te lang te droog gehad hebben dat met name bloemkool binnen de kortste keren een minikooltje (van eenpaar cm) gaat vormen.Blijkbaar uit nood om zich nog enigszins voort te planten dmv bloem(kooltje) en zaad. Ook het planten van bloemkool onder glas geeft bij mij heel vaak slechte resultaten omdat ik niet elke dag de planten kan begieten en eenmaal een keer te droog: ver voor tijd weer een minikooltje. Ik zie het al aankomen als de planten niet voldoende snel groot blad vormen; blijkbaar DE basis voor een goede kool. Wie heeft ook deze ervaring?

  • Beste Harry (en andere lezers),
   Uit ervaring weet ik dat zelfs bij de professionele tuinders het gebeurt dat er niet geleverd wordt wat men vraagt, en voor de hobby tuinders is het nog droeviger gesteld.
   Een keer op vakantie wist ik de marktkoopman ervan te overtuigen dat de bordjes spitskool en bloemkool verkeerd om bij de planten stonden.
   Als ervaren rot weet ik gewoon wat wat is, en daar om zaai ik alles zelf, al is het alleen maar om zeker te zijn van betrouwbaar plantmateriaal.
   Jammer genoeg is de optie voor de hobby tuinder om zelf te zaaien ook niet optimaal omdat het aangeboden zaaizaad ook te wensen overlaat.
   Bloemkool is en blijft een moeilijk gewas om te kweken, als het even niet gaat zo het moet, gaat het in de stress, en gaat het te vroeg bloeien.
   Water is belangrijk maar voldoende bemesting (vooral stikstof) is de belangrijkste factor die de bloemkool bij een tekort hieraan te vroeg laat bloeien.
   Standaard bemesting bloemkool = 250 kilo zuivere stikstof (N) , 75 kilo zuivere fosfaat (P2O5), en 200 kilo zuivere kali (K2O) per 10000 vierkante meter, dus reken maar uit.
   Misschien voor het gemak gemiddeld staan er op die 10000 vierkante meter bij de telers 24000 planten, let wel op de gehaltes N in de verschillende meststoffen bij het om rekenen.
   Er zijn voorjaar zomer herfst (en winter harde) bloemkoolrassen, let ook hier goed op.
   Voldoende compost bijvoorbeeld maakt dat de grond beter vocht vasthoudend wordt, en biedt de plant ook voeding.
   Een ding is zeker: geen blad geen bloemkool.
   Als tijdens de oogst blijkt dat er verdiepte bruinachtige roosjes in de kool zit dat is het gevolg van ernstig water gebrek tijdens de koolvorming, bij langdurige warmte word de kool “ruig” en tijdens een hittegolf als de nacht temperatuur niet onder de 15 graden komt staakt de koolvormig, en maakt hij alleen maar blad, het is maar dat je dit weet als je onder glas teelt.
   Al eerder is er verteld dat het plant materiaal er fris (groen) uit moet zien als je het koopt.
   Hierbij wil ik het eerst even laten.
   Veel succes, Nico

  • Beste Harry
   uw vraag ivm de bloemkoolplantjes is voor mij de aanleiding om zeker nog eens de aandacht te vestigen op
   de kwaliteit van de planten in een tuincentrum. Het komt er in hoofdzaak op aan, om na te gaan of de “houdbaarheidsdatum” niet overschreden is. Goed plantmateriaal van slaplantjes, bloemkool, spitskool en andere bladgewassen hebben niet meer dan drie tot vier “echte” blaadjes (kiemblaadjes niet meegerekend dus. Wie dacht dat hij met “grote” groenteplanten beter af is heeft het mis. Dergelijke planten hebben een overvloedig wortelstelsel, waarbij veel wortels uit de (pers)pot hangen. Dergelijke planten hebben het altijd moeilijker om opnieuw “te vertrekken” dwz snel in te wortelen en verder te groeien. De meeste groenteplanten worden aangeboden in een vrij kleine potmaat. Kweek je zelf in een grotere potmaat, dan kan je het plantmateriaal wel groter opkweken.
   Als de plantjes aankomen in het tuincentrum zijn ze wel van goede kwaliteit. Maar, het is zoals met de groenten in het groenteschap : hoe worden de groenteplanten behandeld in de winkel? Krijgen ze op tijd water? Is de (pers)pot niet uitgedroogd? Staan ze niet de hele dag in de schaduw, of binnen in de loods? Koop geen groenteplanten die te veel blad hebben, waarvan de potkluit uitgedroogd is, waarvan de wortels zeer lang uit de (pers)pot gegroeid zijn, waarvan de kiemblaadjes geel verkleurd zijn, of die er verlept uitzien. Een goede start is uiterst belangrijk en dat kan best met “verse” planten.
   vriendelijke groeten
   Luc
   http://groenten-boek.plantaardig.com

 18. Proficiat voor jullie zeer begrijpelijke informatie.
  Ik plant de vroege en zelfs latere slaplantjes onder een
  5 liter (water) plasticfles die ik onderaan afgesneden
  heb. Dit zijn goeie miniserres voor sla.
  Daardoor hebben zij bescherming van : koude – slakken-
  en vogels die een groen blaadje lusten.
  Zo kon ik reeds na zes weken mooie kroppen sla oogsten

 19. prachtig al deze info op het juiste tijdstip

  als beginnende tuinierster ben ik hier heel dankbaar om.

  Vandaag plantje sgekocht in tuincentrum, ze staan nu buiten “af te harden” !

 20. HAllo,hartelijk dank voor die goede en leerzame informatie steeds ,echt leuk en gemakkelijk om te lezen. heel veel succes allemaal met de tuin dit jaar ,en dat we nog veel mogen lezen en adviezen krijgen succes ermee ,vr gr henk hebers

 21. hallo,
  bedank voor zeer interessante info, maar, ik heb ieder jaar een probleem waar ik ieder jaar een aantal jonge plantjes door verlies.
  er komen aan de voet van de koolplant mieren, en omdat de stengel nog zacht is, kunnen ze de stengel rond om rond afknagen aan de buitenkant, zodat er geen (of beperkt) sapstroom meer omhoog kan. uiteindelijk verdort de pant.
  vriendelijke groeten
  rene

  • Rene, vreemd verschijnsel, doet mij sterk denken aan koolvlieg maden, die doen net zo je zegt, maar dit gedrag van mieren is mij niet bekend, zijn het echt de mieren die dit doen? zo ja moet hierop een oplossing te vinden zijn.
   groeten,nico.

   • hallo Nico,
    bedank voor reactie, maar het zijn wel degelijk mieren, ik zie ze aan de basis van de stam; (juist boven de grond)ik denk ergens aan de theorie ,van …. hou u vast, mieren melken ook bladluizen, dus ze zijn op zoek naar voedingsstoffen, wat gaat er via de sapstroom nnar boven bij een plant???? dus als ze de buitenste laag van de (jonge, zachte ) stam kunnen beschadigen, dan zitten ze aan de sapstroom van de plant.
    Het is maar een eigen uitleg, mar graag reactie
    vriendelijke groenten
    rene

  • bij mij zijn het ook de mieren en niet de maden die aan koolplantjes knagen. zo zijn er al een aantal net als een boompje omgevallen zoals bevers dat doen. heb mierenpoeder tussen de kool gestrooid in mijn wanhoop, ik hoop dat dit de kool niet beinvloed. graag uw reactie

  • Beste Rene en Yvonne,
   Heb me suf zitten denken waarom dit gedrag van de mieren,omdat bij Yvonne ook dit het geval is moet er een verklaring zijn en nog belangrijker een oplossing komen.
   Zo je zei Rene zijn jonge koolplantjes lekker en zacht,en de sapstroom bevat stoffen waar de mieren blijkbaar behoefte aan hebben, of ze eten echt de barst alleen op.
   Wat ik al zei ik heb hier geen ervaring mee en heelaas ook geen pasklaar antwoord, hopelijks weet Luc , of een mede tuinier hier een verklaring en oplossing voor.
   De meest voor de hand liggende oplossing is een mieren lokdoos, of zijn er anderen die deze plaag herkennen en hebben bestreden.
   Yvonne, of het schade toebrengt aan de kool, of later bij consumptie van de kool, acht ik klein,welke mieren poeder heb je gebruik, welke werkzame stoffen bevat het, na verloop van tijd is de na/werking verdwenen, wat men noemt de veiligheids tijd.
   Groeten,nico

  • hoi rene,yvonne en nico,

   ik heb ergens gelezen dat mieren niet samen gaan met afrikaantjes. dus mischien is t een idee om afrikaantjes tussen de groente te plaatsen?

   succes! hanneke

  • Bedankt Hanneke voor de tip, 25 april 2009.
   Ook van goudsbloemen daar houden de mieren niet zo erg van, en een leuke bijkomstigheid is dat je hem ook kan gebruiken in de keuken, bloem op pap bv, of medicinaal.
   Het is een plant uit grootmoeders tijd met veel gebruiks mogenlijkheden, latijnse naam is Calendula Officinalis, zoek maar op google, voor gebruik voor…
   Groeten nico.

 22. heeft er iemand ervaring met knoflook planten graag advies
  Bericht van de redactie
  1. Gelieve uw vraag over een bepaalde groenten in de juiste rubriek te stellen, de rubrieken staan in de linkerkolom van deze website
  2. Gelieve de pagina’s http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/knoflook-telen/ en http://www.plantaardig.com/groenteninfo/knoflook/ te lezen.
  3. Op de pagina http://www.plantaardig.com/groenteninfo/knoflook/ staan al vele reacties (24), gelieve na het lezen daar dan uw concrete vragen over knoflook opnieuw te stellen.

 23. Ik leg om koolplantjes altijd versgeplukt gras om de planten heen. Dat doe ik regelmatig. Het houdt de aantasters weg. Probeer het maar eens uit.
  Stien

 24. doe een schep oude mest onder de kool planten
  gaat het 2x beter

 25. Gaarne ontvang ik de reacties van de anderen. Daar kan ik namelijk veel van leren bij mijn eigen moestuin, als ik die binnenkort krijg. Dank U.

 26. hallo,
  ik vind het zeer fijn om alle informatie te lezen, ik heb er ook als beginnende tuinierster al veel uit geleerd bv. van de koude bak ik heb alles gedaan zoals in de rubriek en ik moet zeggen alles groeit voortreffelijk, bedankt.
  aan iedereen een vrolijk pasen gewenst.

 27. Goedemorgen.

  Wat ik niet goed begrijp is het feit dat je deze adviezen wel goed vind,want als alle hobbytuinders geen goede of tegenstrijdige adviezen geven waarom zijn deze dan wel correct??Je hebt geen enkel bewijs wat deze bewering staaft want uiteindelijk doe je toch wat je zelf goeddunkt.

  Gr, Micha

  • Beste Micha,
   Zet honderd tuinders bijeen, en ze doen het ieder anders, en wie het bij het bij het goede eind heeft hangt van vele factoren af
   Voorbeeld 1980 bloemkool geplant 3e week juni bevroor door de zeer extreme vroege vorst.
   De laatste jaren geplant 1e week augustus (veels te laat), en al de bloemkool is geoogst.
   Ik geef net als de andere mijn ondervinding, ik plant sla etc in gronddoek, mijn collega’s verklaren me voor gek, zij kunnen mechanisch of chemisch onkruid bestrijden en ik door mijn kleinschaligheid niet.
   Maar in mijn situatie is deze methode op deze grond een prachtige oplossing, vind ik.
   Met andere woorden andermans ervaring kan gunstig uitpakken, ook ik ben door schade wijzer geworden, en probeer anderen mijn ervaring hiermee te delen, men kan hier voordeel uithalen.
   Zie het maar als opvoeden van een kind, de meeste dingen zijn standaard, en de rest naar eigen situatie in te vullen.
   Dus zo af en toe probeer ik mijn ervaring/ondervinding te vertellen.
   Met goedbedoelende groet, nico.

  • Hallo iedereen,

   Om te vermijden dat we op deze mooie Paasdag belanden in een Babelse spraakverwarring wil ik graag de reactie van Nico bijtreden.
   Ik kan het niet beter verwoorden als Nico. Alleen nog dit, als slot:
   “Groenten telen is geen exacte wetenschap”.
   Er zijn zoveel factoren in het spel. Er zijn dus ook meerdere adviezen mogelijk, afhankelijk van met welke factor je rekening houdt. Eén correct advies bestaat dan ook niet. Meerdere correcte adviezen misschien wel. Of met andere woorden : er zijn meerdere wegen naar Rome. Wat wel kan is hierbij een gulden middenweg (lees : advies) voorstellen. Die dan gebaseerd is op zoveel mogelijk veranderlijke factoren, op de adviezen van anderen en op eigen ervaringen en inzichten.

   groetjes
   Luc
   http://groenten-boek.plantaardig.com

 28. Hoi,
  Spinosad (Tracer en Conserve) 14 dagen na uitplanten toe dienen geeft een langere bescherming, de eitjes komen na 10 tot 14 dagen uit en het middel werkt ongeveer 6 weken vooral voor de tragere groeiers van belang.
  Nachtvorst kan schade veroorzaken bij pas geplant materiaal, door wortelbeschadiging is er een lagere celdruk, bij herstel van de wortels is de celdruk optimaal en dus ook bijna niet gevoelig voor nachtvorst, dus enkele dagen uitstel bij nachtvorstgevaar loont.
  Nachtvorst van -9 graden in een voorjaar gaf bij onze kool geen schade doordat ze al vast stonden
  Als je na het planten aangiet komt ook de capillaire werking van de grond weer tot stand, wat de vocht huishouding ten goede komt, en warmte (bij nachtvorst) en vocht omhoog voert.
  Hierdoor kan je de perskluitjes minder diep planten, zodat ze droger weg groeien, en minder last van rot kunnen krijgen, het is of of.
  Ben je regelmatig in/bij de tuin zet dan bv de helft plantmateriaal nog even niet maar een week of zo later, is ook een week of zo later oogst. (verzorg ze wel goed anders is het opschieten zo aan bod).
  Het ras Cape Horn (spitskool) is zoeter/lekkerder, zeker als rauwkost.
  Bij de peterselie zijn het eerder de (pratylenchus) aaltjes in de grond die de planten doen verzwakken(is mijn ervaring).
  En Angie en Mike, als ervaren tuinder is het soms niet haaks maar als we alles naar tevredenheid van de planten moeten doen, schiet de productie er bij in, en kiezen we de gulden middenweg.
  Na het uitplanten van de bloemkool of broccoli bespuiten met een oplossing van 0,05 % ammoniummolydaat tegen klemhart, is voor ons weer veel makkelijker te doen als de hobbyist, das de andere haak.
  Met veel tuin pleziergroeten, nico

  • ja dat klop het is voor iedereen anders . zo zaai ik mijn sla in november buiten dan heb ik in ieder geval in maart geen sla maar wel een onkruit vrij en schoon zaai bed voor andere dingen maar ik blijf het toch proberen je weet maar nooit met de zachte winters van tegenwoordig groet kees

 29. Als nieuwkomers onder de moestuinders staan we open voor fijne tips en adviezen. Enthousiast zijn we, we willen ook graag leren. Wat zo opvalt is dat de adviezen van ervaren tuinders vaak haaks op elkaar staan. Daarom was dit stukje verhelderend. Het beantwoorde vragen die ik ook niet in mijn moestuinboek kon terugvinden. Bedankt! Ik ga er zeker iets mee doen!
  Groetjes Angie en Mike

 30. mijn vraag is
  kan je broccollie ook telen in 22 cm potten
  in de kas ?

 31. Heel fijn deze informatie, ik ga er veel gebruik van maken, dank!!

  Anita

 32. Als beginnende tuinder is dit de beste informatie die ik ooi gevonden heb, zeer goede hulp, proficiat
  willy

 33. Wat een geweldige informatie! Ga je dit ook doen voor alle andere groenten die er nog aankomen? Graag!
  Groet,
  Monique

 Geef een reactie

(vereist)

(vereist)