mrt 132014
 

bemestenDit artikel heeft het over enkele van de vroegste teelten die traditioneel vanaf maart in de moestuin geteeld worden:  tuinbonen, erwten, vroege aardappelen, ajuin, sjalot, wortelen, bloemkool, broccoli, spitskool, spinazie, rode biet, radijs en slasoorten. Bij de start van de teelt is er speciaal aandacht voor de bemesting.
Deze week is het voor de bezitters van een moestuin met lichte grond al heel goed mogelijk om aan de slag te gaan.  Welke grondsoort u hebt en de waterdoorlaatbaarheid ervan bepaalt immers of u al dan niet aan de slag kan in de moestuin. Bezitters van lichte en droge gronden (artikel) zijn in het voordeel. Lichte gronden zijn niet alleen droger maar warmen ook sneller op. Maar in volle zomer zijn dit wel de gronden die het snelst onder de droogte te lijden hebben.
Ondertussen zijn, na bijna twee weken zonder regen ook de nattere gronden ook stilaan klaar om bewerkt te worden.

Wat er allemaal kan in maart en april :

 • Erwten zaaien en planten.
 • Rode bietjes zaaien
 • Tuinbonen zaaien, voorkiemen en planten
 • Spinazie zaaien
 • Worteltjes zaaien
 • Radijs zaaien
 • Aardappelen planten (onder folie tot begin april) Lees ook aardappelen poten en aardappelen, pootgoed snijden.
 • Slasoorten planten (onder folie tot half maart) kan ook al.
 • Vroege bloemkool  planten
 • Broccoli planten
 • Ajuin en sjalot planten
 • Peterselie planten
 • Ajuin zaaien
 • Zaaien in de kas, voor de plantopkweek : plantjes voor spitskool, sla, bloemkool, broccoli, prei, selder

Is de grond nog te nat, of heb je nog geen tijd voor de tuin? broccoli
Geen nood. Het is nog maar half maart en zowat alle vroege teelten kunnen nog de hele maand april opgestart worden. Plantgoed dat klaar is om te planten, maar de grond niet in raakt wordt best beschut voor de regen om doorweken van de potgrond en uitspoelen van voeding te vermijden. Maar wel in het licht en zo koel mogelijk zetten.
Bij mooi weer zoals nu zullen we dit plantgoed waarschijnlijk wat moeten water geven. Perspotjes drogen beter niet helemaal uit, anders krijg je ze achteraf nog moeilijk vochtig. Gaat het om relatief weinig plantjes en ziet u niet direct kans om ze te planten kunt u eventueel ook overpotten in grotere potten. Pootgoed van ajuin of sjalot legt u in afwachting zo koel mogelijk. Net als pootgoed van aardappelen waarvan de scheuten te lang dreigen te worden.

Vroeg
spruitkool-rupsen-koolwitje-klein Toch biedt het vroeg starten een aantal voordelen. Zo zijn we een aantal veel voorkomende plagen (koolvlieg, wortelvlieg, rupsen en bladluizen) en schimmelziekten  te snel af. En hebben we minder last van de droogtegevoeligheid van sommige lichte gronden.  Wie vroeger start kan de werkzaamheden (en de oogst) wat spreiden.

 

 

 

 

Grondbewerking.

Bewerk de grond niet als deze nog te nat is. Controleer in ieder geval goed de vochtigheid van de grond vooraleer je aan de slag gaat. Neem wat grond in de hand en knijp het samen, lekt er water uit, wacht dan nog wat met de grondbewerking. Wie te natte grond bewerkt veroorzaakt structuurbederf waardoor de plantengroei achteraf sterk gehinderd wordt. Ook einde maart en in april kan je  nog starten met de hierna opgesomde teelten! Wat je, bij aanvang van een mooi-weer periode, wel kan doen is de grond oppervlakkig open breken. Dit bevordert het opdrogen van de grond. Indien er groenbemester moet ondergewerkt worden of als je veel stalmest wil inwerken is spitten nodig. Is de grond bedekte geweest met compost, dan is er een grote kans dat de grond makkelijk kan bewerkt worden  met de spitvork in plaats van met de spade.

Afdekken

afdekking Je kan de natuur een handje toesteken door al vroeg in het voorjaar stukjes grond af te dekken met zwarte plastic, zo blijft de grond droog en warmt hij ook wat sneller op. En ben je minder afhankelijk van het weer om te kunnen starten in de moestuin. Bij langere droge periodes gaat de plastic er beter af om het drogen te bespoedigen.

Na het zaaien kan je de kieming makkelijker maken door af te dekken met doorzichtige gaatjesplastiek of vliesdoek. De warmte zal de zaden sneller doen kiemen. Hevige regen zal de grond niet toeslaan. Schrale voorjaarswinden zullen het zaaibed niet doen uitdrogen.

Plantenopkweek
zaaien Is het buiten niet goed, binnenshuis of in de kas kunnen we wel volop uitzaaien en plantjes opkweken: broccoli, bloemkool, spitskool, slaplantjes. Onder  bescherming kan er nu ook nog prei gezaaid worden. Ook Selder en peterselie kan, maar dan wel best in een warme ruimte om de kieming te bespoedigen. Warmte is bij selder ook belangrijk om vroegtijdige bloei (opschieters) te vermijden.

Bij het zaaien binnenshuis of in de kas zijn temperatuur en licht de sleutelwoorden. Tot aan de kieming kan je het zaaibakje best zo warm mogelijk zetten. Vanaf het moment dat de zaadjes aan het kiemen gaan, als er barstjes komen in de afdekgrond, is licht veel belangrijker. Dan moet je het zaaibakje bij een aan de groentesoort aangepaste temperatuur en veel licht plaatsen. Bij te weinig licht fileren de planten en worden ze dun en zwak. Broccoli, bloemkool, sluitkool, spitskool, slasoorten, erwten, allemaal hebben ze baat bij meer licht en gematigde temperaturen.

Organische bemesting
stalmestBij het spitten wordt er stalmest, compost of eventueel gedroogde koemest ingewerkt. Dit is de basisbemesting. De hoeveelheid hangt af van de vruchtwisselingsgroep. Koolgewassen en vruchtgroenten en aardappelen hebben een grote behoefte aan stalmest of compost. Bladgroenten, met uitzondering van prei, hebben iets minder nodig. Veel Wortelgroenten en peulgewassen behoeven op goed onderhouden grond geen organische voorraadbemesting. Afhankelijk van de teelt die op het perceel komt wordt deze organische voorraad bemesting dan aangevuld. Dit kan met minerale, samengestelde meststof of gedroogde, organische mest met verrijkte samenstelling zijn.  Zie ook het artikel “kiezen tussen minerale en organische handelsmest

Ajuin en andere wortelgroentenajuin
Denk eraan dat niet alle vruchtwisselingsgroepen gediend zijn met stalmest. Met name het perceel van de wortelgewassen (ajuin, wortelen, sjalot) en van de peulgewassen krijgt geen stalmest,  een zeer kleine hoeveelheid goed verteerde compost (5 liter per m²) kan wel. Voor ajuin, sjalot en wortelen wordt er dus vlak voor de teelt weinig organisch materiaal ingewerkt en er wordt in principe niet bemest met stikstof. De stikstof die vrijkomt uit de humusafbraak zou op goed onderhouden percelen moeten volstaan. Twijfel je daar aan, gebruik dan maximaal 50 g/m² samengestelde, kaliumrijke organische meststof. Kalium toedienen voor deze wortelgroenten is altijd noodzakelijk. Dit is ook een aanrader bij de bemesting van aardappelen. Gebruik daarvoor patentkali of vinasse (beide bevatten 30% K). Een goede dosis is op lichte grond 60 gram/m². Op zwaardere grond, waar de kalium tijdens de winter minder uitspoelt is 40 g/m² voldoende. Stalmest kan bij wortelen zelfs vertakte wortelen veroorzaken. Bij wortelen moet de kaliumgift tijdig gebeuren. Kiemplantjes van worteltjes verdragen geen verse  mest, dit geeft verbranding door een te hoge zoutconcentratie. Een organische kaliumbron zoals vinasse (30 of 38% K, naargelang de soort) kan ook gebruikt worden. Kalium is bij veel groenten een zeer belangrijk voedingselement, bij wortelgroenten en  vruchtgroenten zelfs belangrijker dan stikstof.– Lees daartoe het artikel Kalium bij groenten.
– Stop de plantajuintjes niet helemaal in de grond, zeker niet op zware grond of probeer eens de tip van Adelin uit : Ajuin planten op worteldoek.
– Lees ook Ajuin en sjalot planten en Worteltjes zaaien.
– zaaikalender van wortelenuiensjalot

Erwten en peulenerwt
Het perceel van de erwten kan, na deze lange, regenrijke winter (uitspoeling) een kleine dosis samengestelde organische handelsmest (30 g/m²) krijgen als startbemesting. De grond is koud, de mineralisatie is nog niet op gang gekomen en de voorraad aan stikstof in de grond is dus gering. Als ze wat groter zijn halen de erwtenplanten de stikstof uit de lucht via de wortelknobbeltjes die op de wortels zitten. Daarin zitten bacteriën die de stikstof omzetten tot nitraten en die zijn opneembaar voor de plant.– Lees Erwten zaaien en planten. en ook erwten voorkiemen.
zaaikalender erwten en peulen

Zowel voor vroege erwten als voor tuinbonen is voorkiemen een aanrader. Vanaf maart is voorkweken van erwten of tuinbonen in potjes alleen nog zinvol als u voorziet pas in april te kunnen starten in de moestuin. Maar voorkiemen kan natuurlijk altijd.

Tuinbonentuinboon
Tuinbonen, alhoewel ook vlinderbloemigen mogen een grotere dosis organische handelsmest (40-50 g/m²) én ook wat organische mest (10 liter compost per m²) Het zijn grote planten die ook veel blad vormen, de voedingsbehoefte is groot
– Lees Tuinbonen van zaaien tot oogsten.
– Al tientallen lezers zonden tips in voor het artikel
Tuinbonen, luizenprobleem

 


Bladgewassen en koolgewassen

spitskoolBloemkolen, broccoli, spitskool en spinazie hebben behoefte aan een rijkere grond. Hier gebruiken we zowel stalmest of compost alsook een samengestelde meststof. Hou er bij de vroege teelten rekening mee dat de organische bemesting niet onmiddellijk ter beschikking is van de plant. En dat de mineralisatie en omzetting van organische mest zo vroeg op het jaar heel gering is. Vandaar dat hier een aanvulling met samengestelde, snel werkende minerale meststof  aangewezen is (100 g/m²). Organische samengestelde mest zal zo vroeg op het jaar te laat zijn voedingsstoffen afgeven.
– Lees Spinazie zaaien

Aardappelen
aardappelOok aardappelen hebben een grote behoefte aan organische mest. Maar hier moeten we opletten met te veel aanvulling van samengestelde meststof. Te veel stikstof veroorzaakt overdadige loofgroei, met een slechte kwaliteit van de aardappelen en  meer kans op aardappelplaag tot gevolg.
Een bijbemesting met Kalium, zoals uiteengezet in het artikel Bemesting aardappelen is noodzakelijk. Zo vermijd je een overdadige loofgroei en is de kwaliteit van de aardappelen veel beter. Gebruik daarvoor patentkali (30% K). Een goede dosis is op lichte grond 60 gram/m². Op zwaardere grond, waar de kalium tijdens de winter minder uitspoelt is 40 g/m² voldoende.– Lees Aardappelen planten (onder folie tot begin april).
Meer info over aardappelen kweken.
– Lees ook
aardappelen poten en aardappelen, pootgoed snijden
plantkalender aardappelen

Radijs als tussenteelt

radijs

Vergeet niet om de, in het begin, nog  ruime tussenafstand tussen de rijtjes sla, ajuin, erwten op te vullen met wat radijsjes. Zaai er niet meer dan nodig, maar zaai er iedere week. Later op het seizoen is radijs minder makkelijk. Op lichte grond raakt de radijs snel aangetast door de made van de koolvlieg. En bij grote hitte/droogte word radijs snel voos. Radijsjes horen dan ook bij de (vroege) lente.

Rode biet

rode biet

 • Voor de bewaarteelt van rode biet is het nog wat vroeg, maar toch kan je vanaf eind maart al een vroege teelt van rode biet in open lucht zaaien. Rode biet vraagt wat meer voeding dan andere wortelgroenten. Geef als extra bovenop de organische bemesting een 50g/m² van een kaliumrijke, samengestelde meststof. Je kan de rode biet al jong oogsten. Je kan gerust wat dichter zaaien dan aangegeven. De zaailingen die je uitdunt kan je gebruiken al vroeg gebruiken als baby-leaf.

Wortelenwortelen

Voor de grovere Nantes-types (zomerwortel, waspeen) is het nog wat te vroeg, net zoals voor de winterwortel. Maar de wortelen van het type Amsterdamse Bak (bospeen, busselwortelen, jonge worteltjes) kunnen nu volop gezaaid worden. Gebruik geen stalmest. Ook een stikstofbemesting is voor deze jong te oogsten wortelen niet nodig. Kalium wel. Bij wortelen moet de kaliumgift tijdig gebeuren. Kiemplantjes van worteltjes verdragen geen verse  mest, dit geeft verbranding door een te hoge zoutconcentratie. Gebruik ongeveer 45 gram patentkali per are. Een organische kaliumbron zoals vinasse (30 of 38% K) kan ook gebruikt worden. Wie in maart worteltjes zaait en deze tijdig/jong oogst, kan nog net de wortelvlieg voor zijn. Vanaf 10 april is afdekking met insectengaas aan te raden.  Aangezien wortelen en ajuin ongeveer dezelfde voedingsbehoefte hebben kan je ook afwisselend een ruitje ajuin en wortelen zaaien om zo de aantasting door wortelvlieg te verminderen. Er ontstaat dan immers geurverwarring.

Raadpleeg bij twijfel over het juiste tijdstip en afstanden van de groenten de teeltschema’s voor alle groentesoorten


  54 reacties aan “De moestuin in het vroege voorjaar (maart, april)”

Reacties (53) Pingbacks (1)
 1. Hoi heb een vraag, laatst heb ik broccoli willen maken uit eigentuin heb de broccoli in zoutwater gelegd en toen kwamen er wormpjes uit ,maar hoe voorkom je ongedierte in de groente en hoe weet je zeker dat er niks meer zit in de brocoli? Lijkt me niet lekker om die brocoli dan nog te eten

 2. ik wou graag weten waar ik biologisch stro of hooi voor mijn moestuin te bedekken kan online bestellen. Leia

 3. Hallo allemaal

  Is iemand bekend met het inzetten van namatoden (aaltjes) tegen slakken. O.a verkrijgbaar bij http://biocontrole.nl/plaagbestrijding/naaktslakken.html, maar ook bij het Vlaamszaadhuis zijn ze verkrijgbaar.
  Samen met een mulch laag, ze houden van een vochtige omgeving, leek dit mij een mooi alternatief voor de slakkenkorrels.

  Groet
  Bert

 4. Hallo allemaal,

  Ik heb een vraag. Ik ben bezig een stuk grond te bewerken tot moestuin. Ik heb de grond (kleigrond) leeggemaakt en omgespit. Nu ga ik er 1 jaar oude paardemest door verwerken. Kunnen de planten daarna meteen de grond in of moet de grond na het bemesten enige tijd rusten?
  (De kiemplanten heb ik zelf uit zaad opgekweekt, deze zijn al groot genoeg om in de volle grond geplant te worden).
  Alvast bedankt!

 5. Dankjewel voor de snelle tips.Wss ga ik eens proberen met die grasstukken.Er liggen er daar nog genoeg op het veld. Heb ook al plastieken afboordingetjes gezet rond mijn plantjes( 20 cm breed en 10 cm diep), heb ik ook ergens gelezen.Tja,als die kerels ook patatten eten dan weet ik nu waarom mijn patatten niet opkomen.Eten ze ook wortelen en prei?Laat ons hopen van niet.

 6. Emelten zijn gek op gras, dus de oplossing is simpel en doeltreffend , plaats een aantal graspollen tussen het sla en vang iedere morgen de emelten weg door de onderzijde van de polletjes te controleren
  Toen ik last had van deze beestjes was dit bij mij de oplossing.
  Een andere eenvoudige oplossing is een doorgesneden aardappel uitleggen, dit is ook een lokmiddel
  Lukt het niet, het kost ook niet veel en is wel millieuvriendelijk.
  Veel succes
  Jan

 7. Hallo,

  Kan iemand mij helpen?Ik ben een beginnende moestuiner,en merkte dit weekend vraatzucht aan mijn jonge plantjes sla.Na veel opzoekwerk ben ik erachter gekomen dat het emelten zijn.Moet van het gefreesd weiland zijn waar ik op plant.Aangezien ik biologisch tuinier stel ik mij de vraag hoe ik die vervelende wormen weg kan krijgen.

  • Biologisch heb ik vooral weet van het gebruik van aaltjes, zelf geen ervaring mee.
   Kijk eens op http://biocontrole.nl/plaagbestrijding/emelten.html en elders op internet via google, zoekterm “aaltjes emelten”

   Je vindt er nog wel wat. Maar ikzelf geen ervaring mee.

   Wel met aaltjes ter bestrijding larven taxuskever, dat werkt wel. Maar vrij duur heb ik de indruk.
   Nog ervaringen, iemand?

  • de vraag is of het zich werkelijk loont een duur produkt te kopen. Inderdaad komen emelten en koperwormen veelal voor in vers gescheurd weiland.
   De grote schade wordt niet altijd veroorzaakt door massas. Eén/enkele larve volstaat en is/zijn toch gemakkelijk te vinden. Ikzelf breng ze terug op de weide waar ze eigenlijk behoren. Na verloop van tijd wordt de populatie vanzelf veel weiniger.

   • Inderdaad Michel, waarschijnlijk te duur, voor een groenteteelt. Is meer bedoeld om een gazon te redden. Misschien dat de slaplantjes dan kunnen dienen als zogenaamde lokplant. Ondertussen kan je de emelten vangen en laten uithongeren als de grond een tijdje onbegroeid is.

  • Dit jaar probeer ik de emelten te verjagen door afrikaantjes en japanse haver er tussen te zetten, of het werkt .??

 8. Vraagje aan Michel. Wij zijn sinds december vorig jaar trotse bezitters van een volkstuin. Door omstandigheden hebben we hier nog niets aan kunnen doen, maar willen nu gaan beginnen. Maar hoe begin je? Toen ik je stukje las over niet omspitten, maar de tuin met hooi bekleden om zo het onkruid tegen te gaan, vind ik erg interessant. Ons stukje tuin staat vol met onkruid en gras, kan ik daar de hooi gewoon overheen doen? Of moet de grond eerst bewerkt worden? Hoelang moeten we dan wachten met het planten of zaaien vd groenten? Ik kan weinig over vinden op internet hoe je moet starten. Wij hebben nog nooit getuind, dus het is voor ons helemaal nieuw. Misschien kun je ons een beetje op weg helpen? Alvast bedankt.

  • Hallo Meriam,

   vooreerst, welkom bij de grote gemeenschap van tuinders!
   Om te beginnen kan je het gras afmaaien en eventueel terzijde leggen om het als mulch te gebruiken. Dan leg je karton of kranten op de grond en maak alles goed nat.
   Misschien beschik je over veel kompost. Verdeel dat over het bed.
   Daar boven op komt dan een heel dikke laag hooi of strooi. Eventueel ook bladeren en het afgemaaide gras.
   Nu kan je planten. Maak een plantgat door de mulch en papier en zet jonge plantjes in de grond.
   Aardappelen kan je gewoon op het papier leggen. Om te zaaien zal je allicht een zaaivoor moeten trekken (tenzij je een dikke laag kompost gebruikt hebt). Naarmate de planten groeien blijf je mulchen.
   Volgend jaar zal je geen karton of papier meer nodig hebben.
   Hier een paar voorbeelden ter inspiratie:

   http://www.youtube.com/watch?v=OakO6UOhQr8
   http://www.youtube.com/watch?v=q1OShZZUt0k&feature=related
   http://www.youtube.com/watch?v=kXcC0rVhkF0
   http://www.youtube.com/watch?v=aGNjmIZw98U&feature=related

   Veel succes, en laat eens iets weten.

   Groeten,
   Michel.

   • Hallo Meriam

    Ook welkom bij de grote gemeenschap van tuinders. Mocht je stro als bodembedekker gebruiken dan zal het je opvallen dat het vrij lastig is om in nieuw stro een voortje te trekken om er in te kunnen zaaien, het stro is domweg te lang. Er plantjes in zetten gaat echter uitstekend.
    Wanneer ik aan een nieuw stukje tuin begin, leg ik er in het voorjaar een dikke laag stro op en het volgend voorjaar ga ik er dan mee verder.
    Je zult dan merken dat het stro, doordat het nat en bevroren is geweest, in kleine stukjes breekt. Het is dan een stuk gemakkelijker te hanteren. Dan is er ook gemakkelijk een voortje in te maken om er in te kunnen zaaien.
    Zelf heb ik op een nieuw stukje tuin aardappels op het gras gelegd, wat compost op de aardappel en dan stro erop.
    Succes met het tuinieren.

    Groeten
    Bert.

    Vraagje voor de webmaster: Waar kunnen eventule foto’s naar toe?

   • ik mulch hoofdzakelijk met hooi (omdat ik daar vrij over beschik). In de zomer, wanneer alles volop groeit laat ik mijn kippen vrij rondscharrelen. Zij maken het lange hooi klein en hun stikstofrijke mest laat het hooi ook sneller verteren. Ze pikken wel een blaadje mee, en dat gun ik ze ook ;-) , maar echte schade richten ze niet aan.
    Het volgende jaar is een zaaivoor trekken ook helemaal geen probleem meer.
    Ik laat ze wel niet toe op mijn aardappelveld zodat ze de aardappels niet aan het licht bloot stellen.

    Een bijkomend aspekt van het totaal-mulch-systeem: ze draagt ook bij tot een verminderde CO2 uitstoot.

   • Hallo Bert,
    uw foto’s zijn zeer welkom op
    lezersbijdrage@plantaardig.com
    Alvast bedankt!

 9. Michel
  Waar vind je stro of hooi waar dat er geen zaad (graan) tussen zit? Ik heb ooit eens stro tussen aardbeien gelegd en ik heb nadien een hele tijd last gehad van ontkiemende zaden.
  Mirjam

  • Hallo Mirjam,

   zaadvrij hooi/strooi zal wel niet bestaan: bij het dorsen van graan blijven er wel altijd zaden in de aren of kleinere zaden vallen door de zeef en komen tussen het stro. Tijdens de hooioogst (zo rond de langste dag) hebben vele (on)kruiden zichzelf al uitgezaaid.
   Wanneer ingewortelde onkruiden door de mulchlaag groeien hef je de mulch omhoog en legt ze terug op de onkruiden. Die kruiden die gewoonweg in een luchtzak gekiemd zijn hebben geen schijn van kans.
   Altijd blijven mulchen. Met hooi, strooi, bladeren, …
   en de grond NIET bewerken.
   Niet opgeven, Mirjam.

   Groetjes,
   Michel.

   • Ik zag dat ze bij Aveve hennepstro hadden. Deze hennepstro is afgeleid van de verwerking van industriële hennepteelt, waarvan de cultuur werd gerealiseerd zonder herbicide, insecticide of fungicide. Hennepstro zou een neutrale PH hebben (PH 7). Heeft iemand ervaringen hiermee als mulchlaag? Vorig jaar gazonmaaisel gebruikt van de buren. Nee, dat doe ik nooit meer. Heel veel onkruidzaden! Ik heb het gebruikt om de grond te beschermen tegen uitdroging.

 10. Inderdaad ontstaan er onkruiden in die voren. De lastigste (penen, wilde zuring, paardebloem, enz.) verwijder ik.
  Gewoon gras, klaver, vogelmuur enz. dek ik dan gewoon toe van zodra de jonge groente enige grote heeft.
  Dit betreft eigenlijk alleen traagkiemende groenten (wortelen en ajuin). Enkele rijen wortels wieden is dan toch veel minder werk dan een ganse tuin omspitten en nadien wieden of hakken. En als er dan toch weer onkruid door komt kijk ik de andere kant op.
  Kleine anekdote: toen ik nog wortelbedden ‘normaal’ en onkruidvrij bewerkte, bleef er altijd wel een verwaarloosd bed zodat de wortels daar door onkruid overwoekerd waren. Gek genoeg waren dat de enige bedden die woelmuisvrij waren en mooie wortels leverden.
  Snelkiemers, zoals bonen, worden na het leggen direkt toegedekt (niet te dik). De kiemplantjes groeien daar gemakkelijk doorheen. Nadien kan je gemakkelijk nog meer hooi onder de planten leggen.

  Groetjes,
  Michel

 11. Ik heb een vraag over watergeven in een grote niet verwarmde kas. Als je water sproeit door de hele kas dan voel je dat de luchtvochtigheid zeer sterk toeneemt. Soms beslaan de ramen zelfs. Kan dat kwaad voor de planten in de kas? Zo ja, is het dus beter om met een gieter water te geven?

  Met vriendelijke groeten,
  JoR

  • Uiteraard gaan de temperaturen in een kas, resp. tunnel, snel de hoogte in waardoor veel water verdampt en de luchtvochtigheid stijgt. De planten hebben daar geen last van zolang ze ook weer kunnen opdrogen. Dit geldt vooral voor tomaten die anders wel zouden bevallen worden door botrytis. Lage planten zoals sla hebben daar weiniger last van. Maar toch. Veel luchten is de boodschap. Volgens mij heeft sproeien niet veel zin: het water moet in de grond bij de wortels! Gieten dus, en behoorlijk! Veel mulchen (met hooi) verhindert een snelle verdamping, waardoor je dan ook niet zo dikwijls moet gieten.
   Komkommers daarentegen hebben graag een beetje meer vocht. Daarom giet ik dan ook over het blad.
   Ik kweek al jaren tomaten én komkommers tegelijk (in een tunnel) en verheug mij telkens op een zeer overvloedige opbrengst.

   groeten, Michel

 12. Dag Jan,

  Bedankt voor de reactie ,1 tip blijft me alvast bij ,deze van de compost,
  normaal bij het spitten maak ik ieder jaar mijn compostvat leeg en doe dit in het spet , ga ik alvast niet meer doen en voor de zwarte plastiek is het nu te laat en zal ik dit in hte najaar doen

  groetjes en mercikes he

  peter

 13. hallo beste ,

  kan ik iets doen tegen onkruid vooraleer te spitten of bij de voorbereiding ,ieder jaar heb ik onkruid tot en met ,in het begin kan ik het bijhouden maar in juli – augustus is het een jewelste en ik en mijn vrouw zitten daar al 25 jaar mee geplaagd.

  verschillende soorten onkruid en zeker een soort als murre is er ook bij .

  ik gebruik universele blauwe zakken uit aveve en gebruik kalk ook en niks helpt .

  help me aub

  • Dag Luc,
   Blijven schoffelen vooral bij droog weer, ook in de herfst en eventueeel afdekken met zwart pastic in de winter
   Onkruid niet laten bloeien.
   Geen eigen compost over je tuin indien de temperatuur lager dan 60 gr is geweest in de composthoop.
   Onkruidvrij krijg je de tuin nooit, maar dit zal vast helpen
   Succes Jan

  • Beste Peter

   De beste remedie tegen onkruid is de grond bedekt houden. Het onkruid krijgt dan bijna geen kans en komt er toch wat door dan is dat eenvoudig te verwijderen. Ook ’s winters de grond goed bedekt houden zorgt voor minder onkruid in het voorjaar. en je grond blijft veel losser. Je kunt dat met verschillende materialen doen, persoonlijk gebruik ik stro maar het kan ook met hooi. (wel uitkijken dat er geen graszaden inzitten.)

   Groet
   Bert

  • Dag Peter,

   ik ben het volledig eens met Bert. Ikzelf heb mijn tuin het ganse jaar door bedekt met hooi. Alvorens te zaaien hark ik een voortje vrij en laat alles daarnaast bedekt. Hetzelfde doe ik bij het planten: een putje maken, plantje zetten, en alles weer goed toedekken. Met deze techniek moet je nooit meer omspitten, kompost inwerken,hakken, wieden. Dat doe ik al jaren in mijn zéér grote tuin (~800m²). En als er al eens ‘onkruid’ doorkijkt? So what? Een beetje hooi er boven op. Alleen maar tuinders hebben problemen met onkruid; groenten niet. En geloof het of geloof het niet: hoe meer je omspit, destemeer onkruid je produceert. Probeer het maar. Je hebt niks te verliezen.

   Veel succes,
   Michel.

   • Dank voor de tip Michel, zijn er dan ook geen problemen met grassoorten die spontaan beginnen te kiemen in vrijgemaakte zaaivoren?

   • Beste Michiel

    Eindelijk iemand die het ook zo doet. Ik heb op dit forum al vaker een stukje geschreven over het bedekt houden van de grond, maar niemand reageerde erop.(de preimot is weer actief)
    Ik heb nog wel een paar vragen.
    Bemest je de tuin ook en zo ja wanneer?
    Heb je veel last van plagen, zoals koolvlieg, preivlieg, ed. en wat doe je er tegen.
    Wat doe je met je aardappelen?

    Er is ook een boek geschreven over dit onderwerp: Tuinieren zonder spitten door Ruth Stout. Van de naam ben ik niet helemaal zeker.

    Groet
    Bert

   • Dag Bert,

    dat er weinig (of geen) reacties komen is eigenlijk ‘normaal’ hé? Maar toch zijn er al heel wat tuinders die een no-dig systeem hanteren. Ik ben daartoe gekomen na het lezen van Bill Mollison, Masanobu Fukuoka en natuurlijk ook Ruth Stout (The Queen of Mulch!). (Dat ik al deze namen vermeld is natuurlijk in de hoop dat ook iemand anders deze tekst leest.)
    Vooraleer jouw vragen te beantwoorden wil ik een beetje mijn situatie schetsen.
    Ik woon op zeer zandige arme grond waar voor 12 jaar met moeite iets wilde groeien. Mest en kompost had ik nog niet; alleen met het grasmaaisel van mijn buurman heb ik gemulcht. Niet zonder problemen, want vers gras ‘plakt’ gewoon samen. Maar toch heeft dat veel geholpen tot ik eindelijk kon mulchen met hooi.

    Nu jouw vragen:

    -bemesting: ik heb stalmest van 3 schapen. Gemengd met tuin/keukenafval en houtas laat ik dat een jaar liggen en strooi dan een deel in de tomtenserre. Elke koolplant krijgt een schep bij het uitplanten. Het meeste gaat naar de aardappelen op het moment dat ik ze poot (ca. 800 planten).
    De enige reden dat ik dat doe is dat ik die schapen nu eenmaal heb!

    -plagen: sinds ik mulch heb ik nog maar één plaag: slakken! Ik ben omgeven door weiland. Maar ook over de geasfalteerde straat kruipen ze in massas. Ook de konventionele buren hebben er last van. Aan het mulchen ligt het niet. Het voordeel van de mulch : je moet niet ver zoeken. De laatste 2 jaren hebben ze me toch tamelijk met rust gelaten.

    -aardappelen: tot nog toe heb ik aardappels op de gewone manier geteeld: op ruggen en met een schep mest. Ik heb niet elk jaar gemulcht, wegens tijdgebrek. Die jaren dat ik dat wel deed waren fantastisch. Zonder de mulch is mijn zandgrond beton! Dit jaar ga ik tot het uiterste en ik hoop dat ik een zeer positief verhaal kan schrijven, met fotos, (als Luc ze wil publiceren): na de zomer heb ik op het veldje afgeooste boekweit mijn (Siberische Oerrogge)stro verdeeld, zonder vooraf te ploegen. Vorige week heb ik mijn hooizolder leeg geruimt en alles over dat veldje verdeeld. Eind april wil ik dan aardappels ‘planten’ i.e.: hooi wegtrekken, een beetje schapemest, petatje erop leggen en dan weer toedekken. Ik hou jullie op de hoogte.

    In de groententuin pas ik het no-dig systeem al langer toe. Als ik nu een markeerstok in de grond wil heb ik geen hamer meer nodig ;-)

    Omtrent Ruth Stout: http://www.youtube.com/watch?v=Tt-KHUITId8

    Beste groeten,
    Michel

   • Dag Michel,
    natuurlijk willen we dat! Met jou bijdragen doorheen de website hebben we al heel wat. Ik kijk nu al naar uit naar een verslagje of een tussenstand van jou teelmethode met foto(s) om alles tot een berichtje te maken. Stuur maar op via de mail. We spreken dan wel af hoe we het delen met de andere lezers van GroentenInfo. Inderdaad, er is altijd een minderheid die reageert, wat niet betekent dat de anderen niet geïnteresseerd zouden zijn! Integendeel….

    groeten
    Luc

   • Dag Bert,
    ik zet hier nog even de link naar uw methode http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/de-preimot-levenswijze-en-schadebeelden/comment-page-1/#comment-23127
    Wolfsspinnen, loopkevers, … het zijn maar enkel nuttige bodeminsecten, die een grote bijdrage leveren aan de bestrijding. Zo blijkt nu ook al uit studies in de gangbare landbouw waar men volop op zoek is naar methodes om deze insecten een schuilplaats en overwinteringsplaats te bieden. En ze te sparen door de juiste gewasbescherming

    groeten
    Luc

 14. ZAAIBAKJES BELICHTEN

  Qua verlichting aan onze zaailingen binnenshuis hebben we het raden :
  Volgende lichtopbrengst werd gemeten, vandaag 20 februari, een betrokken dag :

  Aantal Lux buiten, en in serre 18.000 lux (in de zomer is dat 80-100.000)
  Aantal Lux binnen van een gloeilamp 100 watt
  -direct onder de lamp 8800 lux
  op 20 cm 2900 lux
  op 1 meter 325 lux

  van een gloeilamp 60 watt
  -direct onder de lamp 6500 lux
  op 20 cm 2000 lux

  • Dag Guy (guidodc)

   wat een interessant bewijsmateriaal! Een gloeilamp is voor plantenkweek inderdaad waardeloos.

   Je hebt voor plantenkweek speciale groeilampen nodig. Er zijn er nu ook op basis van een spaarlamp.

   Alleen vind ik het raar dat er geen verschil is tussen buiten en in de serre.

   Maar wat dikwijls onderschat wordt is de hoeveelheid licht op een vensterbank binnenshuis tov buiten. Op een vensterbank is echt veel minder licht dan buiten en laat zich altijd voelen als we plantjes willen opkweken.
   Zeker als je nagaat dat op een vensterbank de zon niet altijd aanwezig is, op zonnige dagen halen planten veel achterstand in, wat op een vensterbank slechts gedeeltelijk kan.

   Ik ben wel eens geïnteresseerd in de metingen op een zonnige dag in februari Maar die zit er volgens het weerbericht nog niet direct aan te komen.

   En ook naar de metingen-verschil tussen licht op een zonnige dag in de kas in februari en metingen-verschil op een vensterbank binnenshuis waar de zon al dan niet aankan.

   groeten,
   Luc

 15. Hallo,

  van Vreeken kreeg ik dit jaar nogal grote pootaardappels, ze beginnen nu te kiemen en mijn vraag is: kan ik grote aardappels in stukken snijden, met aan elk stuk een kiem?

  m.v.g. pLUT0 van der Heijden

 16. Een vraagje voor wie mij kan helpen een hulpmiddeltje te zoeken om te zaaien, een zaaddoseerder liefst van het merk seedmaster het heeft de vorm van een schupje waar men enkele zaadjes mee kan zaaien

  Bij voorbaat dank

 17. hoi ik heb een vraag:
  hoeveel van elke soort heb je nodig voor 2 of 3 personen.
  ik kan nergens ontdekken in welke hoeveelheden ik moet gaan zaaien, zonder straks tot mijn nek toe in de groenten te zitten.
  groetjes en bedankt

  • Dag Yvonne,
   Hoeveel van elks zaaien/planten? Overschotten zijn inderdaad dikwijls een probleem.
   Dat is echt iets waar, denk ik, niet in een kort berichtje op kan geantwoord worden, maar daar zit zeker voer in voor een interessant (en uitgebreid) artikel.
   Veel hangt af van de groeiomstandigheden, tijdstip van het jaar en de eet- en keukengewoontes van de moestuinder. Ook de opbrengstcijfers per 10 m² zijn eventueel een hulpmiddel hierbij, deze zijn nu nog niet op deze site te vinden.

   Bij groenten die je plant, kan je min of meer rekenen per stuk, en dus nagaan hoeveel stuks je per twee weken gebruikt, of je er al dan niet wil van inmaken enz. Want dat is het oogsttraject van veel groenten in de zomer (sla, bloemkool, broccoli). Bij andere groenten en ook in de herfst is het oogsttraject veel langer en kan je dus meer in één keer uitplanten. In ieder geval is voor heel veel groenten regelmatig kleine hoeveelheden planten de boodschap (bv om de 3 weken)
   Hetzelfde kan gezegd worden voor wortelen, bonen, ook deze zaai je best in enkele herhalingen. Wortelen kan je wel wat bewaren, bonen moet je oogsten als de tijd rijp is. Ook voor sommige gezaaide groenten kan je wel min of meer gaan tellen, hoeveel ajuinen, rode bieten enz… je nodig hebt.
   Je ziet, het is echt wel nodig om groente per groente te gaan bekijken en dat toe te passen op de eigen situatie. Verder zal de ervaring ook hier een hulp zijn.

   Om de ervaring een handje toe te steken, een oproep aan de lezers: laat hieronder gerust weten hoeveel van een bepaalde groente of groenten u teelt voor hoeveel personen en hoe u aan teeltspreiding doet om niet op een bepaald moment met grote overschotten te zitten.

   • Hallo,

    wij wonen hier op de mooie ‘buiten’ zoals ze dat zeggen, dus veel hobbytuinders. We zaaien en planten erop los en wisselen dan onze geoogste groentjes met elkaar uit, natuurlijk houden we er een beetje rekening mee dat we niet belachelijk teveel hebben staan. Maar met overschotjes maak je goeie vrienden en krijg je al een groentjes terug die je zelf niet staan hebt en dat is toch wel heel fijn.

  • Het is moeilijk hoeveelheden uit te meten, omdat ook niet alles opkomt.
   Mijn ervaring is dat de buren veel plezier hebben van mijn moestuin, omdat er eigenlijk bijna altijd teveel is.

  • Dag,
   Ik zaai altijd in een bed van 120 telkens 1 rij bonen, om de 2 weken, dan heb ik net genog voor ons tweetjes, en soms ook nog voor de kids.
   zo kun je dat ook doen met bietjes, zaai gewoon maar telkens 1 rijtje, en over 2 weken nog eens ee rijtej, tot je bed vol is.
   Wortelen kun je gerust veel zaaien, want je kunt tot inhet najaar, en soms ook nog tot in de winter er van oogsten als het niet vriest, anders zet ik ze rechtop in een emmer met zand. en haal er uit wat ik kan gebruiken.
   Je kan van alles verzinnen, om te bewaren, en je komt er wel achter wat genoeg is, en is het erg als je over hebt? de composthoop kan ook wel wat gebruiken.
   gr. Ina

 Geef een reactie

(vereist)

(vereist)

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.