knolselder-blad-ontdaanVan half mei tot half juni kan u knolselder planten. Een veel gehoorde klacht bij moestuinders is dat de knolselder niet echt dik wil worden. Dit probleem kan dikwijls samengevat worden als volgt :  te korte groeitijd, ongeschikte grond, droogte en verkeerde bemesting. Als je dit verder ontleedt kom je wel aan zo’n twintig aandachtspunten die allemaal van dichtbij of van ver met de vier genoemde factoren te maken hebben.
Waarschuwing.
Let op, hebt u al ieder jaar goede resultaten met de knolselder, dan moet u niet overdrijven met deze tips. Misschien wordt het loof dan te weelderig en ziektegevoelig of ontstaan er holle en slecht bewaarbare knollen.

1 Kies voor rassen met kort loof.
Alhoewel niet meer zo algemeen verkrijgbaar, bestaat er ook langbladige knolselder (var. Prager Reuzen) . Kies voor de kortlooftypes, deze stoppen minder energie in het blad. Monarch, Prinz, Diamant en Briljant zijn goede rassen.

2 Zaai tijdig.
Knolselder moet u tijdig en in warme omstandigheden zaaien. Het zaaien in een zaaikistje gebeurt best in maart onder glas. Zaai ideaal tussen 5 en 15 maart. Zorg voor een warme grond om in te zaaien, 15°C is ideaal. Nog vroeger zaaien verhoogt de kans op schieters door de lagere temperaturen.

3 Kiem het zaad voor
Selderzaad kan wel 4-5 weken op zich laten wachten. Om deze periode in te korten is voorkiemen nuttig. Meng de zaadjes met vochtig zand en zet dit mengsel bij een temperatuur van 20°C-25°C. Na vijf dagen zie je witte kiempjes op de zaadjes, dit is het uiteinde van het worteltje. Is het kiempje 2 mm lang, dan kan je zaaien en heb je zo’n 10 dagen gewonnen. Voorgekiemde zaadjes verdragen geen droogte meer.

4 Verspeen de plantjes
Wie verspeent kan verwachten dat na het uitplanten de inworteling gemakkelijker zal verlopen. Zo win je groeitijd. Losse planten blijven de eerste week meestal “stil staan”.
Verspeen de plantjes in (pers)potjes als de hartbladen zien zijn. Hou de plantjes nu ook nog in de kas. Niet te diep verspenen! De overgang tussen wortel en het hart van plant is vrij nauw. Het groeipunt moet boven de grond blijven.

5 Plant tijdig als het kan.
Plant de knolselder in de tweede helft van mei.  Het plantje moet wel een vier tot vijf blaadjes tonen en de potkluit moet doorworteld zijn.  Je kan  ook nog tot half juni planten, maar dan verlies je potentiële groeitijd. Vroeger dan half mei geeft meer kans op schieters.

6 Kies een vochthoudende grond
Kies een grond die in de zomer voldoende vocht vast houdt, maar geen waterzieke grond uit. Dat wil zeggen vanaf een zandleemgrond tot leemgrond en zelfs lichte klei. Is het lichtere (zand)grond, dan is het wel één met veel humus. Op lichtere  grond is voor knolselder het gebruik van bentoniet zeker aan te raden. Bentoniet is een kleimineraal en verhoogt de waterbuffer van de grond.
Bezitters van lichte gronden zijn hoe dan ook  bij de teelt van knolselder toch steeds in het nadeel. Niet alleen het gewicht, maar ook de kwaliteit zal minder goed zijn. Met kwaliteit wordt dan vooral de bewaarbaarheid bedoeld, maar ook de grotere kans op holheid en bruin vruchtvlees.

7 Vruchtwisseling
Zorg ervoor dat er de vier jaren voordien geen schermbloemigen op het perceeltje stonden. (peterselie, wortelen, pastinaak,…..)

8 Vermijd storende lagen
Doe een diepe grondbewerking en breek storende lagen. Dit is nodig omdat knolselder  diep wortelt (tot zelfs 100 cm diep in sommige omstandigheden). Grond met een harde laag op geringe diepte is in het nadeel.

9 Voorzie een goed aangesloten grond bij het planten
Leg de grond bij het planten niet te los. Doe de grondbewerking ruime tijd vooraf en hark juist voor het planten enkel de bovenste vijf centimeter van de grond los. Zo hebt u meer capillariteit van het diepere grondwater naar de bovenste grondlagen.

10 Ruim planten
Kies een ruime plantafstand. Te dicht planten veroorzaakt sneller bladvlekkenziekte en houdt de knol kleiner. Plant zeker niet dichter dan  50 x 40 cm, 5 planten per m²

11 Kies de juiste plantdiepte.
Zorg voor de juiste plantdiepte, te diep planten veroorzaakt moeilijke weggroei.De overgang tussen wortel en blad is kort. Het hart van de plant mag niet onder de grond. De wortels mogen niet boven de grond uitkomen. In beide gevallen bemoeilijkt dit de weggroei en verkort dus de potentiële groeitijd.

12 Geef een bekalking
Zorg voor een bekalking van het knolselderperceeltje. De gewenste pH voor knolselder is hoog (6,5 tot 7). Strooi 100 gram kalk per m² in de late herfst of ten laatste in februari.

13 Gebruik organische bemesting
Geef voldoende organische mest of compost. Alhoewel knolselder een wortelgroente is, geven we toch de organische bemesting zoals bij bladgroenten. Gebruik bijvoorbeeld 10 liter compost per m² of de helft daarvan stalmest.  In de Groente & Fruit Encyclopedie staat knolselder dan ook gerangschikt bij de bladgroenten en niet bij de wortelgroenten.

14 Doe aan fractionering van de bemesting
Splits de bemesting op, doe in augustus en in september nog een bijbemesting met een samengestelde meststof, zeker als het een natte zomer is, want anders speelt u een flink deel van de doorgespoelde meststoffen kwijt. Geef de helft van de voorziene bemesting voor de teelt, geef één vierde acht weken na het planten en één vierde  3 maanden na het planten.

Gebruik een samengestelde meststof met de juiste verhoudingen. Deze verhouding is voor knolselder N-P-K 2-2-3, extra kalium is dus belangrijk. 
Een meststof  (12-12-17) aan 150 gram per m² (of 8-8-12 aan 200 gram per m²) voldoet ongeveer. Bij de grondbewerking gebruik je  daarvan 75 gram per m² (of 100 gram per m²). Daarna nog twee maal 35 gram (of 50 gram per m²) bijstrooien.

15 Vermijd boorgebrek.
Knolselder is tijdens een droge en warme zomer gevoelig voor boorgebrek. Het is dan ook aan te raden tijdens de maand augustus en september een paar keer te spuiten met een boorhoudende meststof. Doe dit een drietal keer met twee gram borax per liter water, op te lossen in warm water. Gebruik 1 liter water per m².

16 Voldoende water geven.
Vermijd groeistilstand. Geef zeker al vanaf eind juli en ook in september en oktober tijdens droogteperiodes water. Laat de grond niet uitdrogen. Doe dit ‘s morgens zodat de selderplaag geen kans geeft. Bij extreme weersomstandigheden en op lichte gronden zorg je ook in juli al voor voldoende vocht. Enkel de eerste weken na het planten geven we zo weinig mogelijk water zodat de plant zijn weg kan zoeken en voldoende diep kan wortelen

17 Laat de knolselder lang groeien.
Knolselder groeit exponentieel. Dat wil zeggen hoe groter de plant hoe sneller de groei verloopt.
Dat wil zeggen dat de knolgroei per dag in oktober vele malen groter is dan in augustus. Dus, oogst niet voor 1 november. Hou vanaf dan het weerbericht in de gaten. Voorspelt men meerdere dagen nachtvorst, dan wordt het toch tijd om te oogsten. Van één of twee dagjes –1 of –2 zal de knolselder geen last hebben.  Uit metingen blijkt dat er in oktober per week zo’n 0,3 kg per m² bijkomt! Stel de oogst uit tot half november. Tenzij nachtvorst van meer dan -2°C gedurende meer dan één nacht voorspeld wordt. Of dek de knolselder tijdelijk af met folie om een korte vorstperiode van een paar dagen te overbruggen

18 Vermijd bladvlekkenziekte
Geef bladvlekkenziekte geen kans. Behandel van zodra de eerste symptomen zichtbaar worden. Doe dit tijdens een regenachtige zomer om de twee weken.

19 Denk aan de wortelvlieg
De kans bestaat dat wortelvlieg de knolselder aantast. Kweek op lichte gronden en bij hoge infectiedruk de eerste maanden onder insectengaas. Maar wortelvliegaantasting bij knolselderij is zeker niet algemeen verspreid.

20 Blad verwijderen onderaan de knol?????
Iets wat ik regelmatig zie : blad verwijderen onderaan de knol in september-oktober. Zoals op de onderstaande foto’s. Persoonlijk twijfel ik aan het nut hiervan. Tenslotte neem je toch bladeren weg die aan fotosynthese doen. De voeding aangemaakt in het blad wordt, vooral in het najaar, naar de knol gestuurd. Anderzijds kan teveel blad overmatige verdamping veroorzaken en extra voeding afnemen van de knol. Ik weet dat er  veel moestuinders zijn die het toch wel doen. Wie heeft hier (positieve of negatieve) ervaring mee?

knolselder-blad

knolselder-blad-ontdaan

Foto’s : Heeft blad verwijderen bij knolselder om de knol te laten dikken wel zin?

21 Uw tip komt hier!
Hebt u  goede resultaten met de knolselderij? Laat uw tips en trucs weten in de commentaarbox hieronder.

  49 reacties aan “20 tips om dikke knolselder te kweken.”

Reacties (44) Pingbacks (5)
 1. Ik bemest niet meer eens de selder geplant is
  Kreeg ooit een tip van een oudere tuinier en die strooide gras van het gazon tussen de planten
  En net zolang hij zijn gras moest maaien
  Heb dit ook al jaren gedaan en het resultaat is verbazend en dit zonder bij mesten
  Moet wel gezegd de grond is vooraf goed bemest en voldoende kalk
  Tussen door zorg ik dat de grond gewoon vochtig blijft

  • dag Herman,

   Ik bemest ook niet meer na het planten behalve moest ik zien aan de planten dat ze te mager staan dan zou ik nog een klein beetje stikstof geven.
   Als er voldoende bemest is in het voorjaar lukt dat meer dan voortreffelijk.
   Betreft dat gras zou ik niet te veel rekenen op de bemesting daarvan aangezien dit organisch materiaal eerst moet verteerd worden eer de nutrienten vrij komen. Ik denk dat de werkbaarheid van groen gras naar stikstof max 5 tot 10 % is in het eerste teeltjaar. En dan nog in de veronderstelling dat het in de bodem ondergewerkt wordt in het voorjaar. Die 10 % is een gokje aan de hand van de werkzaamheidscoefficient van gft compost. In de landbouw wordt een werkbaarheidscoefficient van 15% gerekend voor gft en deze heeft al een eerste voorvertering ondergaan. Maaisel van het gazon strooi ik ook in de groentenhof maar dit eerder omdat ik het koolstofgehalte in de bodem op peil wil houden. Tevens zorgt het gras ervoor dat er in de zomer minder uitdroging is van de bodem. Anderzijds heb ik ook al nadelen ondervonden: het mag zeker niet te dik liggen en in vochtige periodes doe ik het niet omdat er zich in het maaisel veel schimmels ontwikkelen.

   greetz

   piet

 2. Bemestingsadvies van knolselder is 17/24/23. Fosfaat lijkt enorm hoog, maar op zware grond, waar het een voorkeur voor heeft, is de fosfaatvoorraad vaak hoog. Stikstof en kalium hoog in de bemesting en kleine knollen? Te lichte grond of de fosfaatgift is te laag. Er zijn lijsten met fosfaat/kalium analyse van gewassen, daar heb ik deze waardes uit berekend. De betrouwbaar van zulk soort lijsten is moeilijk in te schatten, te veel kalium gaat in het gewas zitten, en extra fosfaat weer niet. Aardappel analyse moet rond een verhouding zitten van fosfaat/ kalium van 2 op 7. Schevere verhoudingen duidt op heel veel kalium bijgeven.

  • beste Bart,

   Wat bedoel je met bemestingsadvies 17/24/23. Bedoel je niet eerder behoefte van de plant? Want als effectief bemestingsadvies lijkt mij dat er een beetje veel fosfor (zeker voor vlaanderen). Wat je effectief moet bemesten kan je eigenlijk maar weten na een bodemanalyse. Om een voorbeeld te geven. In vlaanderen is de maximum toegelaten P2O5 gift per ha voor knolselder 55 kg (bemestingsnorm map 5 voor landbouwers) omdat de fosforvoorraad in de bodem zeer hoog is. Dit zou betekenen volgends uw verhouding dat een landbouwer dan maar 38 kg N/ha zou geven en 53 kg K2O/ha.

   Zonder bodemanalyse zou ik eerder volgende hanteren in de tuin 130-180kg werkzame N/ha eerder een 50-80 kg P205/ha en een 150-200kg K2O/ha.

   Bij inagro(het proefcentrum voor de groetenteelt) heb ik volgende bemesting van knolselder terug gevonden in een rassenproef. Dit is dus bemesting op professioneel niveau:
   werkzame N/P2O5/K2O (NPK/ha)
   148.5 /0/150 per ha. De stikstof was daar in twee fracties gegeven, nul fosforbemesting en de kali werd verstrekt na het ploegen. Daarnaast werd tussen 1 juni en 30 juli nog 4 maal boor gegeven aan de planten via bespuiting.

   Het beste is natuurlijk eens een bodemanalyse te laten nemen in je tuin. Daaruit zal de voorraad van alle stoffen blijken en kan je gericht gaan bemesten. Uit een studie uitgevoerd door de bodemkundige dienst van belgie blijkt dat 45% van de moestuintjes in de hoogste klasse van fosforvoorraad zitten. Voor al deze tuinjes is een 0 kg P2O5 bemesting wenselijk voor verschillende jaren (behalve wat startfosfaat). En 89% van de tuintjes zitten boven de streefzone (dit door overbemesting met fosfor).

   Een bodemanalyse kost inderdaad veel (ik schat tussen 50-75 €) maar je kan er zoveel uit leren. Veel groententuintjes zijn overbekalkt (ph te hoog). Er wordt veel te veel fosfor gebruikt. Meestal ligt de kalium ook aan de hoge kant en anderzijds is het gehalte aan natruim dan veel te laag (wel minder van belang). Zeker de moeite waard.

   Greetz

   Piet

   Ps: voor de mensen die niet zo vertrouwd zijn met ha en bemestingscijfers etc nog een tweetal voorbeeldjes.
   1 ha= 10000 m² als je 210 kg K2O wilt geven per ha met de meststof patenkali dien je volgende rekening te maken de npk formule van patentkali is 0-0-30 dit betekend dat er 0% N in zit 0% P2O5 en 30 % K2O.
   Dus zit er 30kg K2O in 100 patentkali. Dit betekend dat je wanneer je 700 kg patenkali per ha strooi je 210 kg K2O per ha strooi. En op moestuiniveau wil dit zeggen 700 kg/ 10000 m² = 0.07kg /m² (of 70gr/m²).

   Omgekeerd als je leest dat je 250 gr koemestkorrels met een samenstelling 2/3/4 moet strooien betekend dit
   0.25 kg maal 10000 m²/ha = 2500 kg/ha
   en dus 2500 maal 0.02 = 50 kg N/ha
   2500 maal 0.03 = 75 kg P2O5/ha
   2500 maal 0.04= 100 kg K2O/ha

   • Een algemene bemesting strategie bij een hoog fosfaat gehalte van de grond valt wel te geven. Alleen apart stikstof en kalium kan werken, maar het kan ook anders, goedkoper. Alleen bladeren onderspitten tot de stikstof behoefte en patentkali bijgeven kan ook goed werken. Bladeren liggen er in het najaar genoeg, dat kost niks, alleen maar tijd om het te verzamelen. Dan heb je alleen de kosten van de patentkali. Het werkt alleen bij de nitraat behoeftige teelten, dus niet bij de Solanacea.

   • Ik bemest niet meer eens de selder geplant is
    Kreeg ooit een tip van een oudere tuinier en die strooide gras van het gazon tussen de planten
    En net zolang hij zijn gras moest maaien
    Heb dit ook al jaren gedaan en het resultaat is verbazend en dit zonder bij mesten
    Moet wel gezegd de grond is vooraf goed bemest en voldoende kalk
    Tussen door zorg ik dat de grond gewoon vochtig blijft

  • Ieder jaar kweek in knolselder met goed resultaat.
   Enige toelichting:
   * woon in Haspengouw
   * ieder jaar doe ik groencompost in de winter over de winterbedden
   * plant tegen eind mei en zeker niet te diep planten
   * onmiddellijk daarna bedek ik de grond tussen de plantjes met grasmaaisel om de grond niet te laten uitdrogen en blijf dit het ganse groeiseizoen herhalen om groeistilstand te vermijden in droge periodes en onkruidgroei af te remmen
   * bemest regelmatig met tuinkali-potas
   * knollen tot 15 cm

 3. Opgelet met knolselder. Wanneer u die verspeent, mag u zeker niet te diep planten! De verspeende plantjes moeten omvallen. Ze komen nadien vanzelf wel recht. Plant u te diep, dan kweekt u veel wortels met weinig knol.

 4. Ik vraag me af of knolselderij ook in de tropen kan groeien?

 5. Ik kweek reeds 40 jaar knolselderij eerst 10 jaar op zandgrond met wisselend succes en behoorlijk kleine knollen. Van ziekted had ik weinig last omdat de grond nogal nat was en ik goed kalkte.

  Van zodra ik in de polders ben komen wonen en kweken had ik grotere knollen. Zeer groot in vochtige jaren maar toch het dubbel van mijn zandperiode bij drogere jaren.
  Ik plukte de onderste bladeren bladeren enkel als ze op de grond gingen liggen. De vlekken ziekte zijn eigenlijk kleine beestje in de bruine vlek. dit kan je maar zien als je lang wacht om ze uit te knippen. Dus van zohaast ik vlekjes zag knipte ik die uit met een schaar. Ik had altijd een twintig tot vijfentwintige tal knollen en had het goed onder controle.

 6. Hallo,

  Het is al jaren dat ik knolselder kweek en dat ik eigenlijk niet tevreden ben over het resultaat. Het ene jaar zijn ze al wat dikker dan het andere jaar maar echt mooie grove bollen heb ik nooit. In de betere jaren heb ik knollen met een maximum diameter van 10/12 cm en in de mindere jaren zijn het maar bolletjes van 6/8 cm ongeveer. Via mijn werk kom ik regelmatig in contact met landbouwers en ik heb aan twee boeren (die knolselder kweken) gevraagd wat mijn probleem was en beiden waren ervan overtuigd dat ik meer moest kalken. Wat ik dan ook gedaan heb.

  Ik zaai altijd begin maart en reeds jaren het ras diamant van het vlaams zaadhuis. Die verspeen ik in trays zeer vroeg in trays om dan zo uit te planten buiten. Ik plant ergens in mei, beetje afhankelijk van het weer.

  Nu dit jaar heb ik extra gekalkt en tevens 20 plantjes meegekregen van één van die boeren en wat blijkt nu. Mijn eigen kweek plantjes hebben momenteel amper een knol en de gekregen plantjes zijn nu reeds 10/12 cm in doorsnee en we zijn nog maar 10/9 en dit zonder de tweede fractie van de bemesting. Ze staan naast elkaar, en zijn dezelfde week geplant. Wat is hier de reden van?

  Weet er iemand of de plantjes bij tuinders een bepaalde behandeling krijgen bij de plantenkweker, Of zijn de rassen voor tuinders nog zoveel beter. Ik ga in ieder geval volgend seizoen weer plantjes halen bij die boer.

  Groeten

  Piet

 7. het is ook wel handig en groeizaam om knolselderij aan te aarden

 8. Win al een kwarteeuw knolselder op zandleemgrond met wisselend succes maar toch tevreden. Onderste bladeren wegnemen doe ik als de stelen bruin verkleuren om wondjes aan de knol te vermijden. Toch een probleem: sinds enkele jaren krijg ik hartrot. Wat hier tegen te doen en wat is de oorzaak? Mvg

 9. Beste
  Ik kreeg vroeger op regelmatige basis jullie nieuwsbrief, maar sedert ik jullie boek kocht krijg ik niet langer jullie mails. Worden niet langer nieuwsbrieven gepubliceerd ?
  met vriendelijke groeten
  Robert De Bock

 10. Dag Jos,

  Je gebruikt Borax om een bespuiting op het blad uit te voeren. Doe dit met de dosis in het artikel. Niet strooien, want dan is er kans op overmaat.
  Het wordt ook verkocht in drogisterijen. http://was-tips.be/index.php/wassen/hulpmiddelen/89-borax

 11. Beste Luc
  Knolselder en boor.
  Is er verschil tussen boor en borax?
  Is het zuivere boor of is het boor in een samenstelling die wordt gebruikt?
  Boor kan aangekocht worden bij de apoteker maar daar denken ze dat het goud is !
  Waar te koop in kleine hoeveelheid (250 gr) ?
  Dank.

 12. 6 november 2012

  Voor het bestrijden van mieren gebruik ik al jaren strooi
  ik instant droge gist op het nest de mieren nemen de korreltjes mee naar hun nest zeker van goed resultaat
  ook voor in huis
  groetjes Frans

 13. Wederom is het mij weer niet gelukt om knollen aan mijn planten de krijgen. De planten lijken goed gezond, hebben veel loof en produceren uitsluiten haarwortels.
  Ze zijn uitgeplant op goed bemeste zandgrond.
  Wat kan de oorzaak zijn????

  • Dat is een moeilijke Frans. De zandgrond is natuurlijk de moeilijkste. Als je die dan teveel meststof dan groeit de knolselder te gulzig. Geef je geen compost, dan houdt de grond te weinig vocht en is die te arm. Een zwaardere grond houdt beter zijn vocht en zorgt voor rustige groei én knolgroei. Zandgrond doet de plant blad kweken. Probeer eens met volgend jaar alleen compost en kaliummeststof te geven en geen stikstof, tenzij het blad geel wordt. Maar, wacht eens, uitsluitend haarwortels? Geen knol?? Dan is er misschien een probleem met de herkomst van zaad/planten, is het wel knolselder. Want ook op zandgrond krijg je een, weliswaar soms zeer klein, bolletje. Ken je het ras dat je teelt? Je mag ook altijd een foto van zo’n uitgetrokken plant met afgewassen wortels naar lezersbijdrage@plantaardig.com
   vele groeten
   Luc
   http://groenten-boek.plantaardig.com

   • Hallo
    had je de planten zelf gekweekt ? of gekocht ?
    soms worden gewone bladselderij planten als knolselderij verkocht
    het verschil is moeilijk of niet te zien
    het is of dit of je hebt ze te kort bij mekaar staan
    anders als ze veel loof maken dan maken ze ook een knol ongeacht bemesting of grond soort

    veel geluk

    een oude knolselderij teler

 14. beste luc ik heb dit jaar zelf de plantjes gekweekt,
  Heb ze geplant met een beetje gedroogde koemest,
  Het resultaat is dat ik dikke knolselderij heb.
  Wat ik wel heb gedaan het onderste groen van de knol ben ik zodra deze begon te hangen op de grond met regelmaat wegtrekken zo ontwikkeld zich de knol en het groen wat ik aan de knol laat zitten groeit weer verder zodra het weer te veel groen wordt trekken we weer van onderen het groen weg .
  Weet ook niet of deze werkwijze goed is maar heb wel een goed resultaat.een vriendelijke groet loek

 15. Hallo Luc,
  Dit jaar lukt de teelt van knolselderij bij mij niet zo goed. In augustus en september werden de buitenste bladeren bruin. Vanuit het groene hart groeiden sindsdien langzaam een klein aantal nieuwe bladeren. De knollen zijn nu – eind oktober – nog steeds klein. Weet u wat de oorzaak kan zijn?

  Groeten, JoR

 16. beste julienne.
  nog een mogelijkheid.
  ga naar groenteninfo dan de linkse tabel bij
  (categorieen) klik op selderijen daar kun je een antwoord vinden op uw vraag.
  m v g
  fil.

 17. julienne.

  als je dit leest scrol dan eens naar reactie nr 12 daar vind je meer uitleg over het telen van knolselder.
  groeien zal uw selder nog wel doen maar we zijn wel bijna eind seizoen dus!
  met vriendelijke groeten.
  fil.

  ps naar boven scrollen reactie nr 12.

 18. Het is de eerste maal dat ik knoselder kweek, en wij zijn nu 6 oktober en de knollen zijn nog zeer klein met heel veel worteljes,is dat normaal en kunnen ze nu nog groeien?

 19. Hallo tuinvrienden,

  al meer dan dertig jaar teel ik knolselder en heb goede resultaten; twee a drie weken na het uitplanten strooi ik een klein beetje sodazout rond de planten, en schoffel ik zo weinig mogelijk, doch wied ik regelmatig met een mesje.
  ziektes heb ik nog maar een jaar gehad, en dat was omdat ik het sodazout vergeten te strooien had, groeten,
  Adelin

 20. Er bestaan in de handel toestellen op batterijen (ook
  zelfs op zonne-energie) die zeer doeltreffend zijn bij het bestrijden van mieren. Heb er goede resultaten mee bereikt.

 21. bedankt voor de reactie en ik heb verder gezocht en het is bleekselder dus worden de blaadjes een beetje geler van kleur bedankt

 22. Dag Seppe
  gele blaadjes?
  Als het bleekselder is, die is nogal bleek van kleur. Hoe groot is de selder al? Heb je bemest vooraleer te planten, zo ja met welke meststof en hoeveel ongeveer?
  Want ik denk dat de selder wat bijbemesting nodig heeft?

  vriendelijke groeten
  Luc

 23. hallo

  ik heb ook selder (geen knolselder)
  maar de blaadjes worden geel
  wat moet ik doen of is dat normaal

  alvast bedankt

  seppe

  • Is het dan geen witte selder Seppe ? Die bladeren zijn lichtgroen en binnenkant als hij rijp is bijna wit.
   Groetjes Felix.

 24. vraag kan ik op het zelfde stuk voor de 2e keer bonen,peulen doperwten zetten

  • Beste Loek,
   Als je bedoelt binnen hetzelfde groeiseizoen dan is dat geen probleem. Zoniet is het beter rekening te houden met vrucht(af)wisseling.
   vriendelijke groeten
   Luc

  • ja dat kan alleen is het zonde want de bonen en peulen hebben stikstof in de grond gebracht je kan beter gewassen op die grond zetten die dat nodig hebben b.v. kool of bladgroenten

 25. Een mooie biologische oplossing Nick!

 26. T.a.v. Marc en andere…, voor wat betreft de mieren…tot voor kort had ik hier ook veel last van. Verleden jaar heb ik koperdraad om de “hals” van de plantjes gedraaid, geen mier meer te zien en waarschijnlijk ook nog schimmelwerend (koperoxide)
  Nick Elsloo (L)

 27. ieder jaar neem ik de buiten bladeren weg.De mooie groene gaan in de diepvries(alleen de stengels in kleine stukjes,heerlijk bij mosselen),opgelet geen bladeren van de kop –> geeft beschadiging en rot.

 28. Hallo Marc
  wat betreft commerciële middelen zijn er geen erkend om te gebruiken bij groenten, er zijn er wel maar enkel erkend ter gebruik in gazons.

  Verder kan ik u geen huis-tuin-keuken middeltje van de hand doen. Ook op dit adres was men al bezig over de mieren
  http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/de-groentetuin-in-april-planten-kopen/ Daar heeft men het over afrikaantjes en goudsbloemen.

  Wie heeft er ervaring met mieren verjagen van tussen de groenten? Alvast bedankt!

 29. Beste Luc
  hier nog eens een vraagje wat betreft de knol selder meschien is het bij U ook al,maar bij mij zitten er al mieren rond en op de planjes kunt U mij zeggen met wat ik dat moet sproeien U zal mischien wel zeggen die zaag is daar terug maar toch bedankt.

  groeten Marc

  • Hallo,

   Ik heb gehoord dat als je een varenblad legt op een plekje waar je geen mieren wil hebben, dat ze dan wegblijven.
   Vorig jaar uitgeprobeerd in de veranda en moet zeggen dat het heel goed werkt !

   groetjes
   veerle

 30. Dag Marc
  je kan behandelen tegen bladvlekkenziekte
  Maar ik denk niet dat dit nu al op de selder zit. Zijn het geen bruine vlekjes die je hebt, precies of er is een bruin vlies overgebleven en het binnenste is uitgegeten? Ik denk eerder dat het mineervlieg is omdat ik dit op dit moment ook constateer in mijn eigen moestuin. Heb er nog geen foto van kunnen nemen.
  Bladvlekkenziekte zijn bruine vlekjes met daarin zwarte puntjes, ontbreken de zwarte puntjes, dan is het geen selderplaag. zie foto op deze pagina over selder

  vriendelijke groeten
  Luc Dedeene
  http://groenten-boek.plantaardig.com

 31. Hallo Luc
  Ik kweek ook knolselder maar dit jaar is het de eerste keer dat ik te maken heb met vlekken ziekte kan U me zeggen met wat ik moet sproeien of behandelen tegen de vlekkenziekte.

  groetjes Marc.

 Geef een reactie

(vereist)

(vereist)

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.