In dit artikel leest u de samenvatting van een teelthandleiding voor professionele, biologische telers van pompoenen. Daar deze teelt weinig gemechaniseerd is en wegens de geringe gevoeligheid voor ziekten en plagen zich uitstekend leent voor biologische teelt kan ook de hobbytuinder heel wat nuttige info in deze infobrochure vinden.

Verantwoording.
imageToestemming tot het overnemen van deze samenvatting werd verleend door
www.biokennis.nl.  De volledige teelthandleiding (45 pagina’s) kan u downloaden via de website Biokennis.nl, klik hier. In deze teelthandleiding wordt de teelt en de afzet van de biologische pompoen besproken. Deze teelthandleiding is tot stand gekomen als onderdeel van het project Leren met Toekomst. De auteurs, studenten aan de Christelijke Agrarische Hogeschool, hebben deze teelthandleiding geschreven voor de biologische pompoenenteler.

image
De pompoen is afkomstig uit Midden-Amerika en begin 1500 naar Europa gekomen. Pompoenen zijn geschikt om te eten voor de sier of om uit het zaad olie te persen. De eetbare pompoenen worden onderscheiden in de volgende twee geslachten Cucurbita maxima en Cucurbita moschata. De C. moschata zijn veelal de butternut soorten. De C. maxima zijn de buttercup en de kabocha soorten. In deze soorten is een heel scala aan verschillende rassen aanwezig. Voor de Nederlandse biologische markt zijn de rassen Uchiki Kuri en de Sweet Mama de belangrijkste. Belangrijke teeltgebieden in de wereld zijn de USA, Nieuw-Zeeland, Mexico en Japan. In Nederland is het areaal biologische pompoenen ongeveer 250 – 300 hectare.

Groei en ontwikkeling

Een pompoen houdt van warme groeiomstandigheden, en kan slecht tegen natte voeten, zodat zaai vaak pas tussen half mei en half juni gedaan kan worden om zo een vlotte start te krijgen. De pompoen heeft twee groeifasen de vegetatieve fase en de generatieve fase. De vegetatieve fase bestaat uit kieming, opkomst en aanleg echte bladeren. De generatieve fase bestaat uit aanleg van bloemen, (mannelijke en
vrouwelijk) bloei en bestuiving, zaadvorming, zaadrijping en kiemrust. De grote en het aantal vruchten per plant is te sturen door de dichtheid van zaaien, afhankelijk van het doel waarvoor de pompoenen geschikt
moeten zijn. Het gevraagde gewicht voor de Uchiki Kuri is tussen de 900-1200 gram, voor de Sweet Mama is dit 1500 gram.

Rassen

De twee belangrijkste rassen in de biologische teelt van pompoenen zijn de Uchiki kuri en de Sweet Mama.
Daarnaast zijn er nog veel rassen die gegeten kunnen worden, deze zijn echter minder bekend bij de consument. Een belangrijk onderscheidt tussen rassen is hoe rankend een ras is. Dit is belangrijk voor de
snelheid van grondbedekking en de plaats van de vruchten. Het onderscheidt wordt gemaakt in drie groepen: bush (vruchten aan de stam), semi-bush (vruchten aan de stam en ranken) en rankend (vruchten
aan de ranken). De snelheid van grondbedekking hangt af van hoe rankend een ras is, en de grootte van de bladeren.

De grond

Pompoenen kunnen verbouwd worden op bijna alle grondsoorten.


Het voordeel van zavel en kleigronden is dat pompoenen van deze grondsoorten langer bewaarbaar zijn dan pompoenen van zand en dalgronden.
De grond waarop pompoenen verbouwd worden moet een goede afwatering hebben, zodat bij (veel) neerslag het vochtoverschot snel afgevoerd wordt en de wortels niet afsterven. De ideale pH voor
pompoenen ligt tussen de 6,0 en 7,5. Pompoenen stellen qua vruchtopvolging geen belangrijke eisen. Bij het 1 op 1 verbouwen van pompoenen kunnen problemen verwacht worden zoals aaltjes en schimmels.

Bemesting

De gangbare stikstofnorm voor pompoenen is 220 kg N. Voor biologisch geteelde pompoenen is het advies 160 kg N. De fosfaat- en kalibehoefte is afhankelijk van het Pw- en K- getal. Veelal is een bemesting in het voorjaar met vloeibare organische mest voldoende om de behoeften te dekken. Vroeg in het seizoen is het mogelijk om organische mest tussen de rijen te geven. Andere belangrijke elementen voor een goede opbrengst en kwaliteit zijn magnesium en calcium. Magnesium kan gestrooid of gespoten worden. De calciumopname is afhankelijk van de verdamping, hierop kan weinig invloed worden uitgeoefend.

Teeltwijzen

Veelal worden pompoenen vanaf half mei direct in de vollegrond gezaaid. Vervroeging van de teelt is mogelijk door opkweken in perspotten en later uit te planten. In Nederland wordt vervroeging niet veel toegepast omdat de extra kosten veelal niet of onvoldoende worden vergoed. Met teeltvervroeging is het mogelijk om vanaf eind juli te gaan oogsten. De oogst loopt in de normale teelt door tot begin oktober.

Zaaien

Belangrijk bij het zaaien van pompoenen is dat de grond voldoende droog en warm is (15°C op 5 cm diepte). Het zaad is gevoelig voor rotten in de grond zodat een snelle opkomst gewenst is, en de beginontwikkeling
goed is. Het is dan ook gewenst dat het zaad op het grensvlak van de vochtige grond gelegd wordt. De zaaidiepte moet tussen de 3 en 5 cm diepte zijn. Op slempgevoelige gronden is het in verband met korstvorming gewenst om minder diep te zaaien. Het aantal gewenste planten per hectare ligt, afhankelijk van het teeltdoel en ras, tussen de 7000 en 18000. Het zaaien gebeurt veelal met een maiszaaimachine
zodat in de praktijk de rassen Uchiki Kuri en de Sweet Mama op 75 × 75 cm of 75 × 65 cm gezaaid worden.

Onkruid

Onkruid in pompoenen is niet zo een groot probleem door het late zaaien en de snelle grondbedekking. Onkruidbestrijding voor de teelt kan gedaan worden door het maken van een vals zaaibed. In de teelt kan
onkruid bestreden worden met een onkruidbrander, wiedeg en schoffel eventueel in combinatie. Het nalopen met de hak eist afhankelijk van het overgebleven onkruid 15 tot 20 uur per hectare.

Ziekten en plagen

De belangrijkste ziekte in pompoenen is meeldauw. Deze ziekte is te herkennen aan de witte vlekken op het blad. Meeldauw treedt meestal later in het seizoen op, telers ervaren dit eerder als voordeel dan als nadeel. Dit omdat het weinig opbrengst reductie geeft maar men bij de oogst de pompoenen door het afgestorven blad goed kan vinden. Het geel mozaïek virus wordt overgebracht door luizen of zit in het zaad, het
voorkomen van luizen is dan ook een must. In de pompoenenteelt is deze ziekte niet direct een groot probleem. De plagen die voor kunnen komen in de pompoenen zijn luizen en ongedierte. Ongedierte kan vooral schade doen door het opeten van zaaizaad en later in het seizoen door van de vruchten te eten.
Luizen kunnen deels voorkomen worden door niet teveel stikstof te strooien en het perceel vrij te houden van onkruid. In de kustprovincies kan schade worden aangebracht door de wind, zodat een beschut perceel
aan te raden is.

Oogsten

Het oogsttijdstip is belangrijk voor de bewaarbaarheid van de pompoenen. Te vroeg oogsten maar zeker ook te laat oogsten vermindert de bewaarbaarheid. Maatgevend om te gaan oogsten is dat de meeste
steeltjes van de pompoenen kurkachtige uitwassen of lijnen vertonen. Tijdens het oogsten is het belangrijk dat de pompoenen zo weinig mogelijk beschadigd worden, om zo invalspoorten voor ziekten te voorkomen.
Bij het afsnijden van de pompoenen is de aan te raden dat de steeltjes tussen de 2 en 6 cm zijn, dit om te voorkomen dat deze afbreken tijdens transport of bewaring.

Bewaren

Pompoenen moeten worden bewaard in kisten die voldoende open zijn. Er moet voldoende lucht bij de pompoenen kunnen komen om zo een snelle wondheling te verwezenlijken. Na de oogst dienen pompoenen zo snel mogelijk droog geventileerd te worden en er moet een goede wondheling plaats vinden om zo de kans op bewaarziekten te minimaliseren. In het buitenland wordt na het oogsten 10 tot 14 dagen ventileren op 26 -30°C, RV 80% voor wondheling. Vervolgens gedurende het bewaarseizoen bewaren bij 10 – 13°C, RV 50-70%. In Nederland ventileert de praktijk kort na oogst bij lagere (buiten)temperaturen (20 – 25°C).
Belangrijke bewaarziekten zijn Didymella bryoniae en Fusarium oysporum en F. solani. De vruchten worden door deze ziekten in het veld geïnfecteerd, later in de bewaring komen deze naar buiten. Om deze ziekten te minimaliseren is het raadzaam om gekeurd zaaizaad te gebruiken, beschadigingen te voorkomen, een goede wondheling toe te passen, het product gedurende de bewaring droog te houden. Bij zware ziektedruk kunnen bewaarziekten beperkt worden door na het oogsten een
warmwater behandeling toe te passen.

Verantwoording
Toestemming tot het overnemen van de samenvatting werd verleend door

De volledige teelthandleiding (45 pagina’s) kan u downloaden via de website Biokennis.nl, klik hier. In deze teelthandleiding wordt de teelt en de afzet van de biologische pompoen besproken. Deze teelthandleiding is tot stand gekomen als onderdeel van het project Leren met Toekomst. De auteurs, studenten aan de Christelijke Agrarische Hogeschool, hebben deze teelthandleiding geschreven voor de biologische pompoenenteler. www.biokennis.nl

  52 reacties aan “Pompoenen biologisch kweken: teelthandleiding”

Reacties (48) Pingbacks (4)
 1. heb 1 butternut aan de plant hangen maar ziet nog niet oranje.is wel dik.mag ik hem er af snijden en dan in de zon laten rijpen of moet ik wachten tot het steeltje kurkachtig is.ben bang dat hij dan bevriest we zitten toch al eind september

 2. Is het erg als de bladeren kapotgaan?

 3. Ik heb net voor het eerst 1 pompoenplant.En er is een bloemetje uitgekomen het probleem is naar een dag is het bloemetje al weer dicht gegaan.

  Kan iemand mij helpen
  Alvast heelerg bedankt

 4. Hallo. ook ik heb dit jaar voor het eerst pompoenen gezaait. dit gedaan met zaadjes uit een supermarkt pompoen. wel 2 soorten bij elkaar. peervormig lichtgeel en ronde pompoenen. was dat een goede keus? en zijn beide soorten eetbaar? de planten staan er goed bij en zit volop met bolletjes. 1 bolletje verwijderd omdat daar bruine plekjes op zaten. Alvast bedankt voor de uitleg. ( ze staan bij mn linnen rak omhoog. of zijn hey grond kruipers?

 5. Hallo,

  In mijn kleine tuintje heb ik niet veel plaats voor een pompoenplant. Kan ik die op terras houden in een grote pot met teelaarde?

  Alvast bedankt!
  ilse

 6. Tegen luis kan je ook brandnetelgier
  maken. Simpel brandnetels in water en laten trekken, door er zeep door te mengen en te besproeien gaan de luizen weg. Liever geen giftig spul gebruiken ivm grote risico’s voor de nuttige insecten zoals de bijen. Bijen hebben we nodig om onze pompoenenbloemen te bevruchten :)
  Brandnetelgier zonder zeep is ook een prima meststof

 7. Luizen kan je heel goed weghouden door spiritus met citroen te mixen en dat met een plantenspuit op de plek van de luizen te spuiten. Het iseen natuurlijk middel en het doodt de luizen direct.

 8. Ik heb dit jaar voor het eerst een pompoenplant (of eigenlijk zijn het er drie). Ik heb ze binnen opgekweekt en daarna op het terras in grote bakken gezet. Hij gaat als een trein, krijgt veel bloemen en ook veel vrucht al sterven de meeste vruchten al af als ze erg klein zijn, waarschijnlijk door de luis die erin zit. Is er nog een andere handige methode om van de luis af te komen behalve lieveheersbeestjes zoeken? (die zijn nogal dun gezaaid hier…)

 9. Bedankt Mathieu voor je uitleg.
  Er is nog wel 1 ding dat ik wil vragen.
  Je kunt pompoenen bevruchten door een mannelijke bloem in contact te brengen met een vrouwelijke.
  Mag de mannelijke bloem waarmee je een vrouwelijke bloem bevrucht van dezelfde plant zijn, of is het noodzakelijk dat de mannelijke bloem van een andere plant komt?

  Alvast bedankt!
  Matthias

 10. Hallo,

  Ik ben een beginner /”groentje” :) In een grote ruime pot (soort kleine ton, breed niet zo diep) heb ik nu een pompoenplant gezet. Ik heb de pitten uit een pompoen uit de supermarkt geplant binnen in de serre, daarna in een groter potje en daarna in de late lente buiten in de pot gezet. De plant groeit als een gek, heeft bloemen en al 2 mini bolletjes die al geel worden onder 2 bloemen.
  Ik ben helemaal blij en trots, maar nu werd die blijschap de grond in getrapt doordat iemand mij vertelde dat de pompoenen uit de supermarkt vaak “onvruchtbaar” zijn gemaakt. Maar ik krijg dus wel vruchtjes.
  Gaat het nu wel goed of zijn dit allemaal nepvruchtjes en moet ik niet te veel verwachten?
  En kan de plant wel in de pot blijven en de ranken over de grond of moet ik dit anders doen? Ik heb tegels op de grond maar de plant lijkt het niet erg te vinden. Moet ik er geen stro onder leggen ofzo?

  Alvast bedankt voor het advies.

  Melanie

  • Beste Melanie,
   bij pompoenen is de kans groot dat in de winkel geen F1-hybride lag, waardoor je in principe wel kan zaad afnemen. Alleen kan het zijn dat er eventueel verbastering opgetreden is met andere pompoen of courgettesoorten. Maar als het een groot veld was met allemaal hetzelfde ras, is de kans daartoe klein. Vruchtbaar is jouw pompoenplant in ieder geval. . Alles laten zoals het nu is, dat moet zeker lukken. Er is echter nog één iets : je spreekt van 2 minivruchtjes. Zij die ondertussen al groter geworden? Niet alle “bolletjes” worden pompoenen, ze moeten bevrucht worden, en soms loopt dat eens mis. Dit als er te weinig insecten zijn, of te weinig bloemen. Eventueel moet je de natuur wat helpen, dit staat hier ergens ook te lezen.

   vriendelijke groeten
   Luc
   http://groenten-boek.plantaardig.com

   • Beste Luc,

    Bedankt voor je reactie. Ik heb na je opmerking nog eens met mijn leken-ogen gekeken en het een paar dagen aangekeken. Ik denk dat de bloemen die nu open zijn vrouwelijk zijn, dus even wachten op een mannelijke die ik zie.
    Het ene bolletje is donkeroranje geworden, maar blijft zo klein (ligt ook onder de bladeren). De andere bol is flink gegroeid en nog lichter oranje, maar die ziet er hoopvol uit.
    Leuk om dit zien te gebeuren en dat het echt lukt! :)

    Groet,
    Melanie

 11. Hallo Allemaal,
  Ik heb dit jaar enorm veel last val luizen. Ze zijn zwart en klein en zitten aan de achterkant van de bladeren. Weet iemand hier een oplossing voor??

  Gr. Paul

  • Eerst maken dat er in de omgeving van uw pompoen niks van onkruid staat, indien wel al het onkruid uitdoen.( dit is héél belangrijk !!)
   Dan als je lieveheersbeestjes vindt zet die dan op de blaren met luizen, ze zullen ze wel opeten. Ik heb eergisteren 10 lieveheersbeestjes op mijn bladen gezet en het probleem was direct opgelost.
   En als dat niet werkt kun je nog altijd sproeien tegen luizen.

 12. Hallo,

  ik kweek nu al 3 jaar pompoenen. Ze staan op een zonnig plekje in mijn serre. De plant groeit goed en er komen bloemen aan, ook vrouwelijke. Het enige probleem is dat de mannelijke bloemen wel uitgroeien tot grote gele bloemen en opengaan, en de vrouwelijke klein blijven en uiteindelijk afvallen.
  Kan iemand mij het probleem vertellen of tips geven om dit tegen te gaan?

  Groetjes,
  Matthias

  • Matthias,

   Je moet de mannelijke bloem ontdoen van het volledige bloemblad en de stengel afbreken, zodat je alleen maar een stengel met stamper en mannelijk stuifmeel overhoudt. Deze stamper wrijf je over de vrouwelijke stamper in de bloem en zo wordt deze laatste bevrucht. Je zal na enkele dagen zien dat het vruchtbeginsel van de pompoen dikker wordt . Het probleem zal zijn dat in je serre de bijen of de hommels niet aan je pompoenplant kunnen om de bevruchting tot stand te brengen. Dus moet je de natuur een beetje helpen.

 13. Hallo,

  Ik ben voor de 2e keer poempoenen aan het kweken, maar ik krijg alleen maar bloemen en geen vruchtjes erachter! Al mijn bloemen zijn maar 1 dag in de bloei, daarna verwelken ze en vallen af. Ook bestuif ik ze bij elkaar, maar met geen resultaat! Hoe kan dit?

  Gr. Melindy

  • Beste Melindy,

   Je moet twee soorten bloemen onderscheiden, de mannelijke en de vrouwelijke.

   De mannelijke bloemen staan op een lange steel( en dienen enkel voor bestuiving, deze worden NOOIT pompoenen), de vrouwelijke bloemen hebben onderaan een bolletje( wat later de pompoen zal worden).

   Allebei bloeien ze maar één dag, dan verwelken ze( is volledig normaal). Ik weet niet of jouw plant al groot is en of er al veel rangen zijn. Maar meestal moet je toch een tijdje geduld hebben eer er vrouwelijke bloemen( met bolletje) aankomen hoor. Dat kan toch 4 weken duren.

   Nu om te bestuiven, laat ik het werk aan hommels over(deze zijn hiervoor uitermate geschikt).

   Nu zal ik even schetsen hoe je zelf kan bestuiven. Je neemt een penseel( nr 12, waar er veel en zachte haartjes opstaan, je weet wel waar gewoon kinderen met schilderen).
   Dan ga je in de mannelijke bloem met het penseel en wrijft met het penseel in heel de bloem goed rond, je zal zien je penseel zal haast geel zien van het stuifmeel.
   Dan ga je in de vrouwelijke bloem met het penseel en doe je zoveel mogelijk stuifmeel op de vrucht.

   Hopelijk ben je met mijn antwoord iets, maar ik zou de bevruchting toch door hommels laten doen.

 14. Ik heb half mei mijn binnen gekweekte pompoenen in de tuin gezet.Nu gaan er een aantal dood.De stelen van de plant werden lichter van kleur en worden droog,houterig waarna ze splijten,scheuren en vervolgens dood gaan.Ik strooi slakken korrels,de grond is bewerkt met stalmest en ik geef ze voldoende water.Wat kan dit zijn?Wel is het nog 1 nacht tegen het vriespunt geweest….

 15. Dit is eigenlijk geen reactie op het artikel betreffende pompoenenteelt – al moet ik zeggen dat ik het heel leerzaam vond!- maar een vraag naar aanleiding ervan. Er stond in het (oorspronkelijke) artikel, waar bovenstaand artikel op gebaseerd is, dat je de teelt o.a. kunt vervroegen door de planten tót de bloei met vliesdoek af te bedekken / te beschermen. Als de bloei begint moet dat, in verband met de bevruchting door insecten (of de wind) er af. Ik vraag me al een tijd af hoe dat gaat bij Tuinbonen: die zaai ik in de late herfst in een klein kasje, waar ze de winter doorbrengen, om dan in het voorjaar- nu, half april volop in bloei staan. Ik laat dan zo veel mogelijk ramen en deuren open om indsecten de kans te geven de bloemen te bevruchten, maar is dit eigdenlijk nodig? Of zijn ze zelfbevruchtend? Hierrover kan ik maar niets vinden. Muisschien Luc dat jij, of iemand anders mij hierover kan inlichten? En eventueel waar- ik bedoel in welk boek of zo- ik hiermeer over te weten kan komen? Je begrijpt dat ik zeer benieuwd ben naar eventuele antwoorden / reacties, waarvoor bij voorbaat vriendelijk dank!
  wim

 16. Ik heb dit jaar pompoenen gezaaid , er komen aan de plant alleen mannelijke bloemen geen vrouwelijke bloemen . Hoe komt dat ? Ligt dat aan de grond of aan het zaad ? Ik heb verleden jaar voor de winter , de overschot van de pompoenen als groenbemesting gebruikt , dit is er van dat zaad planten van gekomen , is dat mischien de oorzaak ?
  Beste groeten

  • Hallo Christian,

   een “trucje” dat ik gebruik om vrouwelijke bloemen snel te laten verschijnen, is de plant inkorten op 2 (echte) bladeren. Dan verschijnen 2 zijscheuten waarop snel vrouwelijke bloemen komen.

   Groeten Matti

 17. Kan ik nu in Portugal in volle grond pompoenen zaaien? Weet iemand dat?
  Bedankt

 18. ik heb enkele pompoenplanten waaraan enkele vruchten per plant groeien. Echter, ik vind het raar hoe de vruchten groeien: ze hebben precies een kap (start van groei), en eronder groeit de pompoen verder. Is dit normaal?

 19. Heb 2 prachtige bloeiende pompoenen. Geen vruchten of vruchtzetting. Zijn het misschien mannelijke planten> Hoe dan te bestuiven,?

  • Dag Piet Jaspers,

   De pompoenplant zelf heeft geen geslacht. De bloemen daarentegen wel. Je hebt mannelijke en vrouwelijke bloemen. De vrouwelijke kan je herkennen aan een bolletje (het vruchtbeginsel) dat onder de bloem zit.

   Wat ik doe om snel vrucht te krijgen is de hoofdrank toppen op het 2-3de blad. Dan krijgt de plant 2 of 3 zijranken waar vrij snel vrouwelijke bloemen op komen. Maar dit moet je wel doen als de planten nog klein zijn.

   Je kan een vrouwelijke bloem zelf bestuiven door een mannelijke bloem te plukken, de blaadjes er van af halen en in het hart van de vrouwelijke bloem lichtjes drukken.

   Ik hoop dat ik je heb kunnen helpen,

   grtjs Matti

 20. Hallo,

  ik heb gelezen dat je pompoenen zelf kan bevruchten door met een manneleke bloem in het hart van de vrouwelijke bloem te gaan. Maar dat je dit moet doen met een bloem van een andere plant.
  Weet er iemand of je dit ook kan doen met een manneleke bloem van dezelfde plant?

  Groetjes en veel groentekweeksucces voor iedereen,

  Matti

 21. Hallo iedereen,

  vorig jaar heb ik tijdens de herfst en winter een pompoen binnen in huis gezaaid. De plant groeide goed, maar de bloemen bleven klein. Daarom kreeg ik dus ook geen vruchten. De plant lag vlak voor het raam, dus is onvoldoende licht toch niet het probleem denk ik. En de temperatuur is ongeveer zo’n 22 °C.

  Ik zou dit volgende herfst en winter graag opnieuw willen doen. Alleen moeten de bloemen wel groot worden en opengaan. Kan iemand me helpen of zeggen wat het probleem is?

  Alvast bedankt,
  Matti

  • er kunnen twee zaken zijn waarom je planten zo klein blijven:
   1e. pompoenen hebben HEEL veel meststoffen nodig, vandaar dat ze zo goed doen op een mesthoop
   2e. in de winter is er niet veel daglicht. Het aantal uren zon is in de winter gewoon lager en pompoenen houden van warmte en licht.

   Je kan je het beste houden aan het seizoen van de planten tenzij je een kas hebt met verlichting.

   veel succes

   • Bedankt voor de hulp,
    ik denk dat ik best in het pompoenenseizoen kan zaaien.
    Nu dus :-D

    Groetjes Matti

 22. Beste Paul,
  ik heb mijn vader ooit horen zeggen dat pompoen en courgettewortels het daglicht niet mochten zien,dus veronderstel ik dat deze niet mogen verspeent worden.
  Ikzelf zaai ze in de kas in bloempotjes, deze in één grote bak met altijd een grond water,deze methode lukt mij ieder jaar
  Groetjes christi

 23. Hallo, Ik ben ook pompoenen aan het opkweken. Eerst heb ik ze in kweekbakjes gedaan. Toen er een 3e blad begon te groeien heb ik ze overgezet per stuk in iets grotere potjes. Overdag zet ik ze buiten en ‘s-avonds haal ik ze weer binnen. Het vervelende is nu dat er een groot aantal aan het dood gaan zijn. Ik snap niet goed wat ik fout doe. Komt het misschien omdat het ’s nachts toch te koud is (ongeveer 3-6 graden in de schuur) Kunt U mij een tip geven.??

  • @Paul
   het is mogelijk dat je planten te vochtig staan en in combinatie met de kou en/of temperatuurwisselingen kan schimmel ontstaan.
   Als je planten in een kasje hebt moet je ook altijd oppassen dat er niet te veel condens ontstaat. Veel luchten, wel vochtig maar niet te nat en als het kan een wat meer gelijkmatige temperatuur.
   Veel succes

 24. Twee jaar geleden pompoenzaad vlak bij paardenmest gezaaid.
  Dat was een goede oogst ca 20 pompoenen (1-1,5kg) aan één plant. Verleden jaar kwam spontaan pompoenzaad tot ontkieming inde mesthoop, een slechte pompoen had ik daar nl opgegooid. Ook dat jaar een goede oogst van meer dan 20 pompoenen aan één hele grote plant. De hele mesthoop was bedekt door de plant.
  Ook afgelopen najaar enkele zaadlijsten en rotte pompoenen op de mesthoop gegooid. Ik ben benieuwd voor dit jaar.
  Jacqueline

 25. hallo

  graag uw advies hoe kan men de verdere groei stoppen van de pompoen kan men de tuppen eruit pitsen zonder dat het kwaad kan .

  groetjes theresia

  • Ja dat kan geen kwaad hoor, je mag de toppen er uit doen, wel enkel als je zeker bent dat je genoeg en bevruchte !!! pompoenen hebt. Je kan ook als je tevreden bent met het begroeide oppervlakte van de pompoen, de toppen van de zijranken ook uitdoen, het voedsel zal dan naar de (bevruchte)pompoenen gaan, zodat deze sneller groeien en groter worden.

 26. Ik had begrepen dat je kon oogsten als de pompoen hol klinkt. Dat heb ik bij een aantal gedaan, maar deze waren nog lang niet rijp. Rijpen pompoenen ná de oogst nog na? Of is dat een hele suffe vraag? :-)
  Groet van een beginnende tuinder.

  • Dag Joyce, ja pompoenen rijpen nog na, mijn vier pompoenen liggen nu nog wat te “rijpen” in de zon.
   Dus pompoenen rijpen na de oogst nog na.
   Je kan eigenlijk oogsten wanneer de pompoen niet meer echt groeit en hij wat donker van kleur is geworden of wanneer er zo ribbetjes in de pompoen ontstaan ook.
   Groeten

 27. Ik heb in het voorjaar 2 pompoenplanten gekregen en nu zit aan beide planten 1 grote ronde gele pompoen. Lekker om op te eten. Of zijn het kalebasplanten en zijn de vruchten kalebassen? Dan zijn ze voor de sier. Ik weet en dus zie het verschil niet.

 28. Beste,
  Ik teel voor de eerste maal pompoenen ( in Oostende). Momenteel zijn er een 4-tal kleinere pompoenen die verkleuren om nadien vanbinnen te beginnen rotten.Wat kan ik daar tegen doen. Er staan nog verschillende pompoenen aan de plant maar dan wel de grotere.Hopelijk gaan die ook niet beginnen te rotten.
  alvast bedankt voor de uitleg
  Rudy

  • Je niet ongerust maken dat er enkele rotten, ik heb dat ook ( al méér dan 15 jaar ervaring vanaf ik kleine jongen was). Dat zijn meestal pompoenen die niet bevrucht zijn, of te laat bevrucht zijn. Snijd als je zeker weet dat ze rot zijn ze af. En verder zal je zeker nog aan veel pompoenen geraken, ik heb er momenteel aan twee planten ongeveer een 14.

 Geef een reactie

(vereist)

(vereist)

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.