organische meststofAls we kijken naar het aanbod in de winkel, dan is de beslissing snel gemaakt. De organische handelsmeststoffen winnen het pleit! Wat een keuze! Het is soms zelfs even zoeken naar minerale meststoffen. Veelal zijn hun verpakkingen veel minder opzichtig.

Er zijn alvast enkele redenen waarom organische handelsmeststoffen in het schap van het tuincentrum in het voordeel zijn:
– Grotere marketingcampagnes.
– Een milieuvriendelijker imago.
– Veiliger in gebruik.

Wat zijn organische handelsmeststoffen?
Dit zijn meststoffen die gemaakt zijn uit een mengsel van divers organisch materiaal. Dit kan zijn kippeverenmeel, beendermeel, bloedmeel, cacaodoppen, enz…
We bedoelen dus niet compost of stalmest die tijdens de winter of in het vroege voorjaar in de tuin gebracht wordt.

Wat zijn minerale meststoffen?
Dit zijn dan al dan niet scheikundige meststoffen die bestaan uit de zuivere mineralen. Ze bevatten dus geen organisch materiaal.

10 keer kiezen.

Eerst en vooral kunnen we stellen dat het goed is van beide meststoffen in het tuinhuis staan te hebben. Afhankelijk van de omstandigheden kun je dan kiezen.

1. Ik wens een meststof met een zeer snelle werking.

–> Kies minerale meststoffen.

Want, het is de bedoeling de groei van de plant snel te herstellen om zo toch nog tot een goede oogst te komen. Als spinazie na de vele regen duidelijk een opkikkertje nodig heeft omdat de voedingselementen zijn uitgespoeld. De tijd om te herstellen is dan beperkt.

2. Ik zou het liefst tijdens de teelt van de bloemkool of prei niet bijbemesten (artikel) Ik wens dus een voorraadbemesting te doen, waar de plant gedurende langere tijd kan over beschikken.

–> Kies organische handelsmestoffen.

Deze meststoffen geven geleidelijk hun voedingsstoffen vrij. De snelheid waarmee ze dit doen is niet altijd gelijk. Vooral het bodemvocht en de bodemtemperatuur bepalen dit. Uiteindelijk zal ook op het einde van de teelt nog voeding voor de plant vrijkomen.

3. Ik ben niet zo precies in de omgang met meststoffen, ik durf nogal eens met de natte vinger bemesten.

–> Kies dan organische handelsmeststoffen.

Want, ook bij een eventuele overdosering zal je bij pas uitgeplante jonge plantjes of jonge zaailingen geen schade (lees : verbranding van de jonge worteltjes) veroorzaken.

4. Ik wens zoveel mogelijk voedingselementen voor een zo laag mogelijke prijs?

–> Kies dan minerale meststoffen

Want, de prijs per kilogram ligt lager. En de percentages aan voedingselementen zijn veelal hoger. Voor hetzelfde geld kunt u een grotere oppervlakte bemesten. Voor iemand met een kleine tuin valt het prijsverschil eigenlijk nog mee.

5. Ik wens een bemesting te gebruiken voor een vroege teelt, zoals vroege sla of bloemkool, broccoli. Ik plant in maart, op een relatief koude grond.

–> Kies dan minerale meststoffen.

Want, in de koude bodem zullen de minerale meststoffen onmiddellijk hun werking uitoefenen. Voor meer details, zie ook dit artikel over bemesting van de vroegste teelten.

6. Ik heb een vermoeden dat de zoutconcentratie in de kas te hoog dreigt op te lopen. De kieming van vroege wortelen of in het najaar, de veldsla, verloopt minder goed dan voorheen?

–> Kies dan organische handelsmeststoffen.

De hoeveelheid overtollige voedingselement in deze meststoffen is beperkt. Dus zal de zoutconcentratie niet zo snel stijgen. Voor meer details, zie ook dit artikel over de zoutconcentratie in de serre.

8. Uw tuin is door omstandigheden arm aan voedingselementen, het tuintjes is immers nog niet lang in gebruik. En er werd al heel lang geen compost of stalmest gebruikt.

–> Kies dan ook voor een gedeelte aan minerale meststoffen.

Gebruik de helft van de bemesting met minerale meststoffen. De grond heeft geen reserve aan organische materiaal. We kunnen dus niet rekenen op de mineralisatie van organische stof. Waardoor de grond geen buffer aan voedingselementen bevat. De minerale meststoffen zorgen voor de snelle aanvulling van deze buffer. Hier is het natuurlijk de boodschap zo snel mogelijk de organische stof in de bodem aan te vullen.

9. Ik heb een tuin met een rijke grond  door de jarenlange voorgeschiedenis van compost of stalmest.

–> Kies een lagere dosis minerale meststoffen.

Heel veel voeding zal vrijkomen door mineralisatie. Eigenlijk neemt de organische stof in de bodem de taak van de organische handelsmestoffen over. Een kleine dosis minerale meststoffen zorgt ervoor dat ook bij minder goede groeiomstandigheden de plant over voeding kan beschikken.

10. Ik teel geënte tomaten, deze planten hebben op regelmatige basis veel voeding nodig.

— > Kies dan voor minstens de helft aan minerale meststoffen.

Zo kan je de eventueel de te trage (of te geringe) aanvoer (omzetting) vanuit de organische meststof op te vangen.

Voorjaar 2016
De achtste druk van de Groente en Fruit Encyclopedie is verschenen.
De hedendaagse moestuin is mooi, kleurrijk, plezant, ontspannend, lekker, gezond, hip, trendy…. Maar ooit komt er een tijd dat je ook aandacht hebt voor de prestaties en even onder de motorkap wil kijken. Ook daarvoor is er de Groente en Fruit Encylopedie.
Bestel nu uw exemplaar via één van de webshops vermeld op deze pagina of reserveer nu zonder verzendkosten bij Bol.com
Laatste reviews, op Bol.com
Eenvoudig uitgelegd met tevens prachtige foto's als illustratie
In dit boek vind je prachtige foto's en een overzichtelijke index. De uitleg is zeer goed gebracht en begrijpbaar. Dit alles maakt dat het boek meer dan zijn geld waard is.
Nooit te oud om te leren
Ik heb al 40 jaar een volkstuin. Toch vind ik in dit boek allerlei nuttige tips. Je hebt er meteen weer helemaal zin in!!! Ik kan deze encyclopedie elke moestuinder, rijp of groen, aanbevelen. Heldere uitleg, goede foto's.
Eindelijk het tuinboek waar ik zat op te wachten!
Dit is een super compleet tuinboek. Echt alles staat er in, hoe je een courgettezaadje in de grond stopt bijvoorbeeld, met de punt naar beneden of juist naar boven... lijkt onbelangrijke vraag, maar het antwoord heb ik pas hier gevonden. Zo concreet en praktisch is dit boek.
Klik hier om nog meer recente recensies te lezen.

  28 reacties aan “Welke meststof koop ik in de winkel? Tien tips.”

Reacties (26) Pingbacks (2)
 1. En je moestuin bemesten met een zak koemest korrel? is dat oke?

 2. ik heb nu eind december 2012 stalmest in mijn moestuin gegooid.
  en ben dan een beetje bezorgt over het bevatten van amoniak in de stalmest.
  maar dat schaad niet mijn groente?

  • Ammoniak zit in verse stalmest, niet in verteerde stalmest. Het is beter verteerde stalmest te gebruiken. De voeding is dan beter opneembaar voor de plant. Ammoniak zal wel grotendeels verdwenen zijn tegen het voorjaar.

 3. Dat de omzetting van organische stof (compost en dierlijke mest) in nitraat niet ideaal verloopt is maar al te waar. De beschikbare stikstof wordt, zoals je terecht zegt, nooit voor 100% omgezet in bruikbare stikstof voor de planten, want een groot gedeelte van de stikstof verdampt en komt terecht in de lucht, een ander gedeelte wordt weggespoeld door het oppervlakte- en grondwater. Alleen een gedeelte van de potentiële stikstof wordt omgezet in gemineraliseerde stikstof die ter beschikking van de planten overblijft. Dierlijke mest kan atrofiërend werken: je zult zelden planten zien groeien op een mesthoop maar pompoenen doen het uitstekend op een composthoop! Met compost kun je dus nooit ‘over-bemesten” – versta: planten verbranden door een overdaad aan voedingsstoffen: de omgekeerde osmoseproces.
  Verse dierlijke mest, toegediend op een akker, geeft inderdaad slechts 50% van de beschikbare stikstof af voor de plantengroei tijdens het 1ste jaar en 35% tijdens het 2de jaar en 15 % tijdens het 3de jaar. Dat is algemeen aanvaard in de klassieke landbouw. Rijpe compost ligt vaak te lang blootgesteld aan weer en wind en geeft slechts 15 % van zijn potentiële stikstof af.
  Het mestdecreet legt terecht beperkingen op voor het gebruik van dierlijke mest omdat met dit materiaal een gedeelte niet kan opgenomen worden door de planten en dus wegspoelt. Met compost zul je veel minder snel kunnen overbemesten dan met dierlijke mest. Trouwens: voor het ministerie van landbouw is compost een ‘grondverbeteraar’ – alleen Velt beschouwt compost als een meststof. Hoe kan men overbemesten met een grondverbeteraar? Dat is toch een paradox!
  Zelf maak ik mijn compost in de serre: geen uitspoeling, en zelfs de warmte en de CO2 worden nuttig gebruikt!
  Mijn compostingrediënten: 80% verse houtsnippers, 10% paardenmest, 10% tuinafval, keukafval, de inhoud van het composttoilet, …: het resultaat na een jaar is een zeer milde compost waar ik rechtstreeks in kan zaaien (na zeven) – dus geen stikstofoverdaad zoals in veel (jong-rijpe) industriële compost.
  Hopen stront op een kale, humusarme akker: dat is inderdaad om te wenen, en om nitraten naar de beek & het grondwater te laten vloeien.
  Mijn bodem bevat, dankzij jaren toedienen van zelfgemaakte compost, intussen minstens 9% organische stof – te vergelijken met de toestand in een bos dus – waardoor de uitspoeling wellicht uiterst beperkt is. Mijn bodem (9 are, diverse stukken, van zandleem tot lemig zand) wordt vooral bewerkt door pieren die met de compost werken: bovenop liggen ontelbare hoopjes. Een rulle, vruchtbare bodem: zo heb ik ‘m graag.
  Vroeger legde onze leraar biologie, bij wijze van proef, een korreltje kunstmest op een pier. Zulke wreedheden zijn nu – tenminste in het onderwijs -verboden…

 4. Beste Lieven,

  Ik was vroeger ook van deze gedachte. Qua gebruik van pesticiden, herbiciden, fungiciden ben ik nog steeds van dit gedacht (gebruik bv wel spuitzwavel aangezien dit biologisch is), geen chemie in mijn hof.

  Qua bemesting ben ik daar wel in veranderd, beroepshalve ben ik in contact gekomen met de problematiek rond eutrofiëring: nitraat, nitriet, fosfaat in oppervlakte water en reeds bepaalde grondwaterlagen. En wat blijkt dat dit vooral komt door uitspoeling van meststoffen (fosfaat vroeger ook veel uit huishoudelijk afvalwater: waspoeders etc). Wanneer we dit probleem nader bekijken is het veel makkelijker om een plantje de perfecte behoefte aan nutrienten te geven met kunstmeststoffen dan met dierlijke mest en kompost. De omzetting van organische stikstof uit mest en kompost naar nitraat die opneembaar is voor de plantjes is vooral afhankelijk van de bodemomstandigheden (vocht, zuurstof, temperatuur)en komt nogal dikwijls ne keer te laat, met als gevolg een gigantische uitspoeling van nitraat naar op oppervlakte water in het najaar. Er zijn ook voordelen die pleiten voor het gebruik van dierlijke mest (organische stof, etc). Om nog een klein voorbeeltje te geven: van de 100 E N die in stalmest (runderen) zitten zijn er op het volgende seizoen 30 E N beschikbaar voor de plantjes, ongeveer 25-30 E N komen vrij in volgend teeltseizoenen en ongeveer 40-45 E n spoelen uit naar het oppervlakte water in de volgende winters. Groenbemester en winterteelten kunnen daar een deel van opvangen. Een mogelijke oplossing voor het verbeteren van de opneembaarheid is voorverteren maar dit moet gebeuren onder afzuiging van de lucht (enorm veel ammoniak die vrijkomt) en binnen op een vloer (anders uitspoeling door percolatie regenwater). Trouwens composteren zou eigenlijk ook altijd binnen moeten gebeuren zodanig dat de bevochtiging optimaal zou zijn en er geen percolatie mogelijk is. Vandaar ook de beperkingen die nu opgelegd zijn in het mestdecreet naar gebruik van organisch meststoffen. Zeker qua N is het beter de hoeveelheid organische N te beperken en de behoefte aan te vullen met kunstmeststoffen die onmiddelijk opneembaar zijn. In het voorjaar eet het plantje de kunstmest en in de zomer en het najaar de organische N.
  Wat is organisch en anorganisch? De in de handel te verkrijgen ureum is N-gas uit de lucht die chemisch gebonden is tot ureum. Alle zoogdieren scheiden ureum af in hun urine. Is dit dan organische of anorganische mest.
  Het is een complexe materie en beiden afwegen is de boodschap want ik pleit zeker niet voor kunstmeststoffen want de productie van deze is dan dikwijls weer zwaar milieubelastend.

  Het is dus wikken en wegen.
  Groeten

  Piet

 5. Genen Bayer in mijnen hof 🙂

 6. ben hier nog ne keer

  Trouwens nen goeie tip, koop je kunstmeststoffen bij een kunstmeststoffenhandelaar voor de landbouw en gebruik soorten die courant zijn in de landbouw. Dit komt meestal maar aan de helft, of nog minder per eenheid nutrient dan deze die verkocht worden in de tuincentra.
  courant:
  kalkammonsalpeter/ammoniumnitraat 27-0-0
  patentkali 0-0-30
  compose gras 20-6-6
  compose 15-15-15

  al dan niet met met spore elementen etc

  Een nadeel, het zijn zakken van 50 kg.
  Ik heb standaard in mijn tuinhuis een zak patentkali een zak 27-0-0 en een zak 20-6-6 staan. En als je landelijk woont kan je altijd een beetje vragen(kopen) aan nen buurman landbouwer. Dan ga je pas ne keer verschieten van de prijs.

  groetjes

  Piet

 7. hallo Iedereen,

  Is er iemand die mij wat meer kan vertellen over kalkcyanamide. Mijn vader zegt dat dit zowel ontsmettend werkt, bekalkt (logisch) en een onkruidbestrijder is. Het probleem is dat hij spreekt over tarwe, weiland etc.
  Onlangs was ik bij een tuinder en die gebruikte dat in de teelt van spruitkool als onkruidbestrijding maar ik heb niet gevraagd hoe je dat teelttechnisch toepast. Dus graag hulp hoe gebruiken kalkcyanamide als
  onstmetter, en onkruidbestrijder.

  Verder bemest ik zowel met kunstmeststoffen als met dierlijke mest. Ik gebruik beiden omdat ik vind dat ze verschillende toepasssingen hebben en wanneer je enkel dierlijke mest en kompost gebruikt duurt het te lang eer de organische N omgezet wordt naar Nitraat met als gevolg dat er in het begin van de teelt te weinig N ter beschikking is voor de plantjes. Qua P2O5 probeer ik de nodige hoeveelheid te geven via dierlijke mest aangezien deze onmiddelijk opneembaar is. K is dan weer door beiden, al hetgene dat in de dierlijke zit is ok maar voor groeten is dit veel te weinig en dit vul ik aan met patentkali.

  Alvast bedankt voor de reactie over kalkcyanamide

  Groeten

  Piet

  • Kalkcyanamide doodt idd alles, inclusief alle goeie levende beestjes, schimmels. Een heel terechte vergelijking: antibiotica doet iets gelijkaardigs met alle bacteriën, ook de goeie.

   • Ik zou kalkcyanamide vergelijken met een wondontsmettingsmiddel Betadine® . Het is veeleer een oppervlakkig ontsmettingsmiddel. Het is niet zo ingrijpend als echte grondontsmettingsmiddelen.

  • Er is een zeer uitgebreide website over het gebruik van kalkcynamide. Je moet bv wachttijden respecteren en dosissen. Dat vind je daar allemaal, per afzonderlijke teelt. http://www.kalkcyanamide.de/
   Neem alvast de tijd om alles te lezen, het gebruik is aan voorwaarden onderworpen.
   Persoonlijk vind ik kalkcyanamide niet altijd goed bruikbaar in onze kleine tuinen. Zelf gebruik ik het ook niet in de moestuin.
   Kalkcyanamide is een kunstmeststof, die door de omzetting in de grond, een licht ontsmettende werking heeft.

   • Heb heel die productomschrijving en toepassingswijzen ne keer gelezen op die website en het is inderdaad geen kattepis om dat te gebruiken. Er zijn geen wachtijden naar gebruik voor menselijke consumtie, maar naar mogelijkheid om in die grond te gaan zaaien of planten. Ik ben eigenlijk van de ene verbazing in de andere gevallen. Ik dacht dat het een chemische meststof was maar blijkbaar is het gemaakt van kalksteen, steenkool, lucht en electriciteit en wordt heb gebruikt om kompostering te verbeteren en versnellen. Dus blijkbaar dood het niet alles want anders zou kompostering niet meer mogelijk zijn.
    Praktisch gebruik in mijn moestuin zie ik niet meer zitten aangezien de nevenwerking enkel beperkt zijn in de tijd en dat je zeer exact moet gaan strooien in de tijd tov zaaitijd en planttijd.
    Trouwens heb nog gevonden dat het toegelaten door alv(agentschap voor landbouw en visserij) in de teelten waar er subsidie aangevraagd wordt voor mechanische onkruidbestrijding aangezien het niet beschouwd wordt als een chemische onkruidbestrijder.
    Jammer dat het praktisch niet haalbaar is om in de moestuin te gebruiken

    Piet

 8. ps.

  Ik heb potgrond gebruikt voor de zaadjes.

 9. LS.,
  Ik ben al enige tijd bezig met het kweken van tomaten maar dat lukt niet erg. Ik heb zaadjes gekocht van de firma vilmorin uit frankrijk. de soorten marmande, san pedro bio en roma vf. ik weet niet of het hybride’s zijn. kunt u mij iets hierover vertellen? de coeur de boeuf zaadjes van vorig jaar (komende uit een tomaat van de groentenman) heb ik geprobeerd op te laten groeien tot een plant maar dat is niet goed gegaan. Vandaar mijn laatste aankoop.

 10. Geachte,graag zou ik Uw gedacht vragen?Moeten we onze grond eerst ontsmetten?Want wij hebben zoveel muur en onkruid die tussen onze groenten groeit?En ook,met wat voeden we onze hof,want er word jaar in-jaar uit aardappelen op geteeld?En zo te zien is in onze grond heel zwaar en zuur?
  Graag kreeg ik van jullie wat wijze raad? Dank bij voorbaat.Isidore Eeckhoudt

  • Beste Eeckhoudt Isidore,

   In antwoord op je vraag wil ik je gaarne vrijblijvend adviseren v.w.b. optimale bemesting, keuze van type meststof en verdere aanpak.
   Wij zijn sedert jaren exclusief importeur voor Nederland van een van de grootste fabrieken voor samengestelde Organische Meststoffen in Belgie.
   Ben je woonachtig in Belgie? ( Zo aan je naam te zien).
   Wij zitten in N-Brabant.
   In afwachting van je e-mail bericht,
   CHEMEX International
   J. van Velsen
   chemint@live.nl

  • Aardappelen jaar na jaar op het zelfde perceel:
   > daar krijg je aardappelmoeheid van: aardappelcystenaaltjes vermenigvuldigen zich onbeperkt in zulke omstandigheden, en maken op den duur je aardappelteelt onmogelijk;
   > juist daarom is het in Nederland verboden (ook voor de amateur) om vaker dan eens in de 4 jaar op hetzelfde perceel aardappelen te telen;
   > een goede vruchtwisseling is de basis van goede groenten, niet alleen in de biologische teelt, maar ook in de klassieke (chemische) moestuin: mijn vader leerde al over vruchtwisseling in de jaren ’40.

   Onkruid: zie http://www.velt.be/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1273&Itemid=347.

   Laat je bodem ook eens testen, want op het zicht kun je niet zeggen dat hij zuur is: http://www.velt.be/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=947&Itemid=347.
   Meten is weten, en verkeerd bemesten is schadelijk!

  • Beste

   hier kan ik alleen nog aan toevoegen dat grondontsmetting om onkruid te bestrijden in de moestuin niet zinvol is. En het dus beter is de tips van Lieven te volgen. Onkruid continu bestrijden, ook in de periode dat de tuin niet begroeid is. Want bv muur en straatgras vormen de hele winter door nieuwe zaadjes. Als je de inspanning volhoudt zal de onkruiddruk geleidelijk afnemen. Daarbij is het belangrijk dat het onkruid niet bloeit/zaad vormt.
   Verder lees je over de afwisseling bij aardappelen nog meer lezersreacties in dit artikel
   http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/teeltrotatie-en-gewasbescherming-bij-aardappelen-een-verplichting-of/
   Heb je nog nooit kalk gestrooid, dan moet je dat zeker doen. En ieder jaar organische bemesting gebruiken (compost, stalmest)

 11. Ik kan op een redelijk gemakkelijke manier aan paardenmeststof geraken,
  maar naar het schijnt mag deze niet vervoerd worden via de openbare weg
  of de leverancier moet beschikken over een daarvoor geschikt attest.
  Daardoor zie ik me genoodzaakt kunstmest aan te kopen.
  Wat is hier van waar?

  • Er is inderdaad een wetgeving op vervoer van dierlijke mest in Vlaanderen.
   Ik heb geen idee wat men doet met een kleine aanhangwagen geladen met mest voor particulier gebruik. Misschien is er een maximale hoeveelheid die op die manier mag vervoerd worden?

  • mijnheer Van Aelst, trek u toch van al onze wetten vooral niet te veel aan! Tenzij u een tuin van 20.000 m2 heeft, is uw transport marginaal. Ik begrijp dat vele wetten de mensen bang maken. Wees dus niet bang, u overtreedt hier geenenkele wet. En het is nog moeilijker om wetten te overtreden die u niet kent. Onze wereld is (tot nog toe) nog leefbaar , hoor. Alvast een vruchtbaar seizoen toegewenst.

 12. Over champignonmest lees ik (op http://www.tuinkrant.com/artikel/bemesting-tuin-bestanddelen-voedingswaarde-gebruik-champignonmest-champost-moes-siertuin)

  Eigenschappen:

  Champignonmest verhoogt de pH in de bodem, het werkt alkalisch. Afhankelijk van uw situatie werkt dit in je voor- of nadeel:

  Voordelen?

  champignonmest is redelijk evenwichtig
  een kalkrijke meststof
  lijkt op compost met korte structuurweefsel
  licht gewicht
  makkelijk te verdelen
  makkelijk onder te werken
  goed verteerd
  werkt alkalisch, goed voor gronden met een lage ph (zure gronden)
  vrij van onkruidzaden
  Nadelen?

  voor de teelt van champignons wordt de mest met chemische middelen ontsmet: men kan zich vragen stellen over de achtergebleven residu´s in de mest
  in de champignonteelt worden verschillende schimmeldodende en insectendodende middelen gebruikt
  werkt alkalisch, op een grond met een hoge pH niet gebruiken!
  verse champignonmest veroorzaakt groeiremmingen bij jonge planten. Men ken best de mest nog enige maanden op een hoop laten narijpen
  bevat wisselende concentratie aan zouten, niet gebruiken voor zoutgevoelige gewassen
  bij gebruik in het gazon kunnen later ´storende´ paddestoelen groeien

 13. hallo,,
  wij hebben compost van de champigonekwekerij, en dat is denk ik ook wel goed,, en zeker als je inmaakt, het is zacht en een natuur product.

  met veel plezier in de Hof / Tuin alle bedden klaar maken voor de groente in te zaaien

  houdoe en veel plezier met de groentetuin
  Loes

 14. Als je van je tuin- en keukenafval, plus wat echte mest, goeie compost maakt, hoef je zelfs niks aan te kopen. Compost biedt alle voedingsstoffen in één zachte, krachtige meststof. Beter voor het milieu & je portemonnee, maar minder goed voor de commercie…

 15. Bedankt voor de prachtige informatie over de mestsoorten,
  Ik weet zeker dat er een hoop mensen blij zijn met deze informatie
  Het is en blijft een mooie site met zeer veel hulp bij het tuinieren!

  Met zeer veel plezier lezend!!!

 Geef een reactie

(vereist)

(vereist)