Overzicht artikels over tomaten telenwww.plantaardig.com|nieuws.plantaardig.com|home.scarlet.be/groenteninfo


Vul een email adres in om regelmatig de nieuwste berichten over groenten en groenteteelt te ontvangen!
(kijk op  nieuws.plantaardig.com)


Google
Web Website Groenten!

Complete informatie leest u in de  Groente en Fruit Encyclopedie, een standaardwerk met zeer uitgebreide teelthandleidingen van alle bekende en bijzondere groente- en fruitsoorten.
Meer info over het boek[CaRP] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known (0)
Update 2014 Nog wat koude dagen dit paasweekend, maar daarna gaan de temperaturen omhoog en ook de nachttemperaturen. Het weekend daarna halen we opnieuw bijna 20 graden. En met de nodige zonneschijn. Heb je al voldoende grote planten, dan kunnen die volgende week eigenlijk wel de kas in. Zijn de planten nog wat kleiner en doen ze het goed in de pot, dan kunnen we het weekend daarna aan de slag. Door het mooie weer is de grond wel voldoende warm, dus dat is geen punt. Dit jaar hoeven we niet te wachten tot 1 mei, zoals vorig jaar wel het geval was (zie hieronder). Zelf voorzie ik het uitplanten het weekend van 26-27 april. Maar misschien hebt u al tomaten geplant? Lees hier tips over tomaten planten, hoe en wanneer. De hedendaagse moestuin is mooi, kleurrijk, plezant, ontspannend, lekker, gezond, hip, trendy?. Maar ooit komt er een tijd dat je ook aandacht hebt voor de prestaties en even onder de motorkap wil kijken. Ook daarvoor is er de Groente en Fruit Encylopedie! Koop nu online via de webshops vermeld op deze pagina
...Lees verder

Het is toch wel belangrijk wat basiskennis te hebben over het zaaien van tomaten. Eigenlijk is tomaten zaaien niet zo moeilijk. De echte uitdaging begint pas als de plantjes gekiemd zijn. De drie sleutelwoorden bij het zaaien zijn dan ook warmte, vocht en licht. Enkel wie in een verwarmde kas kan zaaien en opkweken is in de watten gelegd wat betreft warmte én licht. En dat zijn er niet zoveel, denk ik... In dit artikel lees je niet over het zaaien bij de ideale en perfecte omstandigheden, maar wel veel tips en bedenkingen opdat ook de hobbytuinder met hele eenvoudige middelen toch tot een goed resultaat kan komen. Met voorbeelden. Lees hier wat basiskennis over tomaten zaaien
...Lees verder

De aankondiging ?Tomaten zaaien vanaf 10 tot 25 maart!? van Guy op zijn weblog Fruit ABC deed mij er aan denken dat er op GroentenInfo al meerdere interessante artikels over tomaten zaaien verschenen zijn. Over de exacte zaaidatum lopen de meningen nogal uiteen. Wie de zorgen bij de opkweek wil beperken kan zich inderdaad richten op half maart voor de kasteelt en op einde maart voor de openluchtteelt. Enkele ervaren tuiniers, die graag het maximum uit hun teelt halen, zaaien al eind of zelfs half februari. Het is niet zo dat een maand vroeger zaaien ook een maand vroeger oogsten betekent, de oogst zal wel bv. één week vroeger zijn en er zal waarschijnlijk, bij een goede groeikracht, een tros meer kunnen geteeld worden. Maar de opkweek van deze plantjes zal meer aandacht vragen in verband met de temperatuureisen van de plantjes, niet iedereen is daartoe uitgerust en voldoende ervaren. Ook wie in maart zaait zal nog een mooi resultaat halen. Lees verder over tomaten zaaien en bekijk de foto's
...Lees verder

Update van dit veel gelezen artikel, september 2012. Gisteren dacht ik nog dat het te vroeg was om dit artikel onder de aandacht te brengen. En dat is ook zo, maar enkel voor de tomaten in de kas of serre. Daar kan je nog tot half oktober wachten met het oogsten van de groene tomaten. Tenminste, als je ze zo lang gezond kan houden. Want dit is  wat mij deed besluiten dit artikel toch te publiceren.  Dit jaar heb ik, voor het eerst sinds lang, ook buitentomaten (met dank aan de vierkante moestuin). En kon ik die tot nu vrij gezond houden. Toegegeven, mits de nodige dagelijkse aandacht voor nieuwe vlekjes die onmiddellijk verwijderd werden. En ook met één behandeling halfweg juli, met een nieuw middel, veilig voor het milieu, de omgeving en zijn toepasser. Zonder dit middel had ik nu geen tomaten meer, dat hoef ik velen onder jullie niet te vertellen. Na meer dan zes weken afwezigheid heeft de ziekte, jammer genoeg, opnieuw toegeslagen. De hogere temperaturen gecombineerd met wat regen deden de sluimerende ziekte herleven. Nu nog eens behandelen lijkt mij zinloos. Dus kom ik binnenkort waarschijnlijk met flink wat groene tomaten te zitten. In dit artikel vind je tips en adviezen hoe je groene tomaten kan laten rijpen. Deze van "tomaten in een bakje" lijkt mij de beste, maar ik moet toegeven dat ik de tip "tomaten op een droogrekje" nog niet uitgeprobeerd heb. Natuurlijk zou het fijn zijn als jullie nog extra tips hebben om groene tomaten te doen rijpen! Dit artikel mag best nog wat narijpen met nieuwe tips!
...Lees verder

De zaden van het tomatenras Virgilio F1 zijn pas sinds dit voorjaar verkrijgbaar in België. GroentenInfo testte dit ras voor u uit. Dit ras is er voor wie een grote, stevige, lekkere en goed bewaarbare vleestomaat zoekt die ook nog eens goed te versnijden is. De donkergroene vruchtkleur kan een een nadeel zijn. Lees in dit artikel de uitgebreide bevindingen bij dit nieuwe tomatenras, samen met de conclusie.
...Lees verder

Dinsdag zag ik ongeveer 40 moestuintjes in Koksijde. Hierbij geef ik u enkele vaststellingen en bedenkingen die mij opvielen wat betreft de stand van het gewas, de groei en de gezondheid van de tomaten. Met een link naar meer info over wat al dan niet waargenomen is. Misschien krijgt u de indruk bij het lezen Lees hier verder
...Lees verder

Stilaan nadert het einde van de tomatenteelt. Dank zij het goede voorjaar is de afrijping in de kas vlot verlopen.  De komende weken zijn een goede periode om de tomatenwortels op kurkwortel te controleren. Hierbij een vernieuwde oproep van Herman, de auteur van dit artikel. Beste vrienden hobbytuinders, Nu het tomatenseizoen op zijn einde loopt wou ik nog eens benadrukken hoe belangrijk het is, bij het rooien van de tomatenplanten, de wortelstelsels eens uit te graven en vervolgens goed af te spoelen.Zo kan je met je eigen ogen zien of de grond aangetast is door de kurkwortelschimmel. De wortelstelsels moeten, na afspoelen, wit of lichtbeige zijn. Bruine tot donkerbruine wortels, soms met grote barsten, duiden op de aanwezigheid van de schimmel. Kurkwortel is een zogenaamde voortschrijdende ziekte, dat wil zeggen dat door het gebrek aan vruchtwisseling de symptomen jaar na jaar kunnen toenemen. Als je gedurende de voorbije kweek: - last had van neusrot - of planten had die na een drietal trossen een sterk verzwakte groeie vertoonden of zelfs stopten met groeien. - of planten die er ?s avonds, na een warme dag, slapjes bij stonden, dan is dit al een teken dat de schimmel mogelijks reeds in de grond zit? Controle op het al of niet aanwezig zijn van kurkwortel gebeurt, plant per plant, en dit onmiddellijk  na het plukken van de laatste vruchten van die plant. Zo ben je zeker dat het wortelstelsel nog actief is op het ogenblik van de controle. Controleren als de allerlaatste plant afgeoogst is  zorgt ervoor dat het wortelstelsel al aan het afsterven is, zodat je verkeerdelijk de indruk hebt dat er een hevige kurkwortelaantasting is.? Meer info in deze artikels. Kurkwortel bij tomaten is overal aanwezig! Tomaten ruimen? Bekijk de wortels!
...Lees verder

Update 2012 Dit artikel is van 2011. Hierbij een update voor 2012. Paola stond opnieuw bij de tomatenrassen van 2012. En Paola blijft het goed doen. Het nadeel van het kleine scheurtje is dit jaar ook aanwezig, maar slechts zeer sporadisch. Dit euvel komt vooral voor naar het einde van de teelt als de plant al minder vruchten heeft, na te veel blad plukken in één keer en bij te veel water geven bij minder goed weer.. Voor de rest kunnen de conclusies vna 2011 blijven.Dit jaar was het tomatenras Cristal F1 niet meer verkrijgbaar in België. Cristal F1 was een gewaardeerd ras bij veel hobbytuinders. Als alternatief werd het ras Paola F1 aangeboden. Alhoewel dit ras in Nederland al verkrijgbaar was, is het de eerste keer dat er zaden van Paola F1 in België te koop waren. GroentenInfo nam dit ras in proef. De vraag was of Paola F1 een waardige opvolger van Cristal F1 zou zijn. Het resultaat was over de hele lijn positief te noemen. Dit vrij nieuwe tomatenras bleek niet alleen de concurrentie met Cristal F1 aan te kunnen, maar wordt  ook een alternatief voor het minder mooie uiterlijk van het meest geteelde tomatenras bij de Belgische hobbytuinder,  Pyros F1. Lees verder over de bevindingen met dit tomatenras
...Lees verder

In dit artikel gaan we nog wat dieper in op de teelt van de zogenaamde snoeptomaten of snacktomaten. Er werd eerder al een uitvoerig artikel over gepubliceerd. Dit keer wordt uitgelegd hoe je in de kas 8,6 kg snoeptomaatjes van één plant kan plukken, dit is een winkelwaarde van 32 euro! Ook in een pot op het terras kan het : snoeptomaatjes telen!. Ze zijn even smakelijk. Helaas is de groei veel trager en zal je op één plant wel vijf stengels kunnen telen, maar toch "slechts" twintig trossen. Lees nu hoe je met extra stengels een maximale opbrenst kan halen bij kleinvruchtige tomatensoorten, in de kas of op het terras. Klik hier
...Lees verder

Deel 2 Hoe en wanneer blad snijden? Het vervolg op deel 1 over ?Waarom blad snijden bij tomaten? (link), met een praktische handleiding, in woord én in beeld hoe je kunt te werk gaan. klik hier om verder te lezen.
...Lees verder

Deel 1 Waarom blad snijden? Vragen over blad snijden, plukken, knippen,? komen heel dikwijls terug. En telkens kan je daar vrij goed, kort en bondig op antwoorden. Voor die ene vraag, die ene situatie wel te verstaan! Maar, wat gebeurt er als je plots al die vragen, al die situaties, al die kweekomstandigheden samenlegt? Dan wordt dit een heel ander verhaal! Dan kan je daar niet in een paar zinnen op antwoorden. Dan moet er gewoonweg één en ander verondersteld worden worden en komen er verschillende adviezen naargelang die veronderstelling. Daarom is dit ook een artikel geworden in twee delen.  Er zijn natuurlijk nog wel een paar andere wegen naar Rome, ook wat betreft het bladplukken. Vanaf morgen kan je die plaatsen in de de reactiebox. De reactiebox van dit artikel laten we gesloten, tot morgen het tweede deel verschijnt. Lees hier deel 1
...Lees verder

Een artikel om te printen, voor gevorderde hobby-tomatentelers of voor wie ambitie heeft dit te worden. In dit artikel leer je meer over de groeicurve van een tomatenplant. Wanneer kan je de sterkste groei verwachten? Wanneer zal het met de groei eerder bergaf gaan. Wat zijn de oorzaken daarvan? Wat zijn de signalen die de plant daartoe geeft. En hoe kunnen we daar met de teeltwijze wat op in spelen? Ook in het licht van blad snijden, leek het mij nuttig even het groeiverloop van een tomatenplant te bespreken. Over blad snijden komt er binnenkort een artikel en blad snijden is des te meer nodig als de plant sterker groeit. Lees hier verder
...Lees verder

Wil de echte Coeur de Boeuf nu opstaan? Daar de variatie bij de vier Coeur de Boeuf types die dit jaar als proef geteeld werden opnieuw opvallend was, was het leerrijk en nodig om eens dieper te graven in dit tomatentype. Dit artikel is geschreven in de veronderstelling dat er zoiets als een originele Coeur de Boeuf bestaat en dat er ook een Coeur de Boeuf type Albenga (Liguria) bestaat. Door dit artikel (10 A4 blz., 30 foto?s) krijgt u een beetje overzicht op de wirwar van Coeur de Boeuf tomaten die hetzij als zaad, hetzij als plantmateriaal, in de gangbare tuinhandel verkrijgbaar zijn. Zodat de keuze om wat te telen als Coeur de Boeuf voor u gemakkelijker wordt. Klik hier om verder te lezen over oude en nieuwe Coeur de Boeuf types
...Lees verder

In dit artikel leest u waarom de bevruchting bij tomatenbloemen soms mislukt en waarom onze hulp bij de bestuiving nu eigenlijk nodig is. Met uitgebreide achtergrondinformatie. Klik hier om verder te lezen over het welslagen van de bestuiving van tomatenbloemen.
...Lees verder

  Afgelopen week waren de  nachten uitzonderlijk warm en viel er regelmatig regen. En dat betekent dus extra schimmeldruk. Met name de aardappelplaag kreeg afgelopen week diverse infectiekansen. Na de waarschuwing van vorige week voor de aardappelziekte bij aardappelen wordt het hoogtijd om ook aandacht te besteden aan de infectiekansen bij tomaten. Daartoe kunt u het herwerkte artikel Waarschuwing aardappelplaag, nu ook bij tomaten in open lucht  lezen. Het bevat o.a. updates wat betreft middelengebruik. Hulp gevraagd! Bij het herwerken van dit artikel stootte ik op een eigenaardig probleem! Het lijkt dat er in Nederland geen enkel middel (meer) erkend is om de aardappelziekte bij tomaten in open lucht te bestrijden of te voorkomen. Terwijl in België zelfs de biologische telers een beroep kunnen doen op koperhoudende producten, blijkt dit in Nederland niet te mogen. Of sla ik de bal mis? Is het droog houden van de tomaten planten met extra bescherming de enige preventiemaatregel die men in het Noordelijk deel van de lagen landen ter beschikking heeft? Laat het weten op lezersbijdrage@plantaardig.com of in de reactiebox onderaan dit artikel. In dit artikel  een overzicht van alle artikels op de site over aardappelziekte, met veel foto?s en talrijke reacties van lezers. Klik hier om de tien artikels over aardappelziekte te lezen. Laat ons hopen op een goede zomer, zodat de aardappelziekte ons niet te veel kopzorgen baart.
...Lees verder

Update juni 2010 : een reactie en een beschrijving over verspenen van tomaten van Toon, die 60 jaar geleden bij een tomatenteler werkte vind je nu onderaan het bericht. Bedankt Toon, nog veel plezier met de tomatenteelt. Van zaad tot tomaat, deel 1. Prachtig mooi verslag met unieke beeldmateriaal van hoe in het verleden tomaten werden gekweekt in het Westland. Gemaakt door L.W. Koppenol.Voor beroepstuinders is dit pure nostalgie, maar de (beginnende) hobbytuinder kan er wel wat van opsteken. De professionele kweekmethode van toen leunde nog heel dicht aan bij de teeltmethodes van de hobbytuinder.Er werd een overzicht gemaakt van wat op deze film te zien is. Bekijk hier dit overzicht en de film
...Lees verder

Dit artikel van Herman De Moor is deel 5 in de serie over de strijd tegen bodemmoeheid bij de teelt van tomaten in de serre (kas) bij hobbytuinders. Het is een vervolg op het artikel, de teelt van tomaten in potten, waaruit bleek dat de groeikracht en opbrengst op spectaculaire wijze kon verbeterd worden.  De teeltwijze werd in 2009 licht aangepast, onder andere het grondmengsel. Deze aanpassingen vind je in dit artikel besproken. Het goede resultaat daarvan kan je zien op de foto?s. Maar misschien kan het toch nog beter, want tot onze grote verrassing werd een beetje kurkwortelaantasting vastgesteld op de in pot geteelde tomaten. Ook twee andere lezers-hobbytuinders stelden dit vast en berichtten daarover. Hun ervaringen lees je ook in dit artikel. Over de omstandigheden en oorzaken komt Herman in dit artikel uitgebreid terug. Dit artikel wordt afgesloten met enkele aanbevelingen om de kurkwortelaantasting tot een minimum te herleiden en zo een nog beter resultaat te bekomen. Lees het volledige artikel in de serie over bodemmoeheid bij tomatenteelt
...Lees verder

Snoeptomaatjes zijn een trend. Slechts enkele beroepstelers mogen ze op beperkte schaal telen, er is een zogenaamd exclusiviteitsrecht. Eigenaardig genoeg is er wel zaad of plantmateriaal van deze F1 hybriden beschikbaar voor de hobbytuinder. GroentenInfo probeerde één van deze rassen voor u uit. En het werd een echte meevaller. De smaak en het bijtgevoel is subliem, de plantgroei is gezond en krachtig en ook de vruchtkwaliteit is onberispelijk. Snoeptomaatjes zijn mini-roma tomaatjes die je zeker niet over één kam mag scheren met cherrytomaten, de vruchteigenschappen zijn daarvoor te verschillend. Lees verder over deze aanrader
...Lees verder

Herman De Moor schreef een artikel over een verschijnsel dat nu en dan wel eens voorkomt : paarse bladeren in de kop van de tomatenplant. Aan de hand van waarnemingen, bij andere tuinders en in zijn eigen tomatenteelt, formuleert hij enkele bedenkingen bij dit verschijnsel. Wat zijn de oorzaken van deze paarse bladeren, hoe erg is dit voor de verdere groei van de plant en welke voorzorgsmaatregelen kan je hiertegen nemen? Lees het artikel "Paarse bladeren bij tomaten", klik hier.
...Lees verder

Elk jaar, bij het begin van de tomatenteelt, zijn er lezers die "krulkoppen" signaleren. Dit jaar was Bertus de eerste (klik hier ). Krulkoppen zijn een signaal dat de plant heel wat energie over heeft en het gaat ook vanzelf wel weer over. In het ergste geval kan het zijn dat er lager op de plant enkele verfomfaaide bladeren overblijven. Toch is het interessant om even na te gaan wat de oorzaken zijn Lees over krulkoppen bij tomaat
...Lees verder

Tijdens de zomer van 2008 werden door mij acht vlot verkrijgbare rassen van tomaten vergeleken. De meeste, zijn verkrijgbaar in het ene of het andere tuincentrum. Zelden vind je ze allemaal in één en hetzelfde tuincentrum. Op één uitzondering na zijn het ook allemaal F1 hybriden. Ze werden gezaaid half maart en geteeld in de kas. U leest en ziet hier de resultaten. Behalve één ras voldoen ze naar mijn gevoel allemaal, en moet de keuze vooral gemaakt worden op basis van de kleur in het onrijpe stadium. Namelijk: zijn het donkergroene, halfgroene of bleke rassen? Wat dit betekent zie je wel op de foto?s. Ook de hardheid van de vrucht kan voor sommigen een parameter zijn. Wens je tomaten zoals je ze bij de groenteboer ziet liggen, dan zijn er slechts enkele (bleke) rassen aanbevolen. Klik hier om de resultaten te zien in woord en beeld
...Lees verder

In het laatste deel van de artikelenreeks ?Teeltverloop bij enten en pottenteelt van tomaten? beschrijft Herman De Moor zijn waarnemingen, en conclusies bij een teeltvergelijking van geënte en niet geënte tomaten in open lucht. Lees verder... Lees het volledige artikel, klik hier.
...Lees verder

Groeien uw tomaten minder goed? Is er bodemmoeheid? Of wilt u gewoon verzekerd zijn van een mooie tomatenteelt deze zomer? Lees dan nu de volledige teeltbeschrijving voor een geslaagde teelt van tomaten in potten. Voor u getest en beschreven door Herman. Klik hier om het artikel te lezen . Een unieke teeltbeschrijving, klik hier
...Lees verder

In dit tweede artikel van de serie bespreekt Herman de verdere opgroei van de zelf geënte Hobby F1 en Tamaris F1 tomatenplanten in de volle grond van de kas. Van planten tot oogsten. En trekt daarbij zijn conclusies. Wilt u ook zowel kwantiteit als kwaliteit bij uw tomatenteelt? Klik dan hier om het artikel te lezen.
...Lees verder

Op GroentenInfo kon u al regelmatig lezen dat zowel enten als teelt in potten worden aangewezen als een zeer goede oplossing voor hobbytuinders die iedere jaar tomaten in dezelfde kas willen telen. Zij krijgen immers onvermijdelijk te maken met bodemmoeheid en zwakkere groei van de tomaten. In de serie "enten en de teelt in potten van tomaten" brengt Herman De Moor verslag uit van zijn methodes, ervaringen en conclusies. Het werd opnieuw een zeer gedetailleerd en praktisch artikel, een mooi vervolg op de negendelige serie tomaten telen met Herman in 2007. Vandaag kunt u het eerste artikel in deze reeks lezen. Klik hier om het artikel te lezen
...Lees verder