aug 102012
 

Het veldslaseizoen neemt een aanvang als het voor veel andere groenten stopt. En als  de eerste voorjaarsgroenten in de tuin staan is het tijd om de laatste veldsla te consumeren. Je kan met vedsla al starten in augustus en er mee doorgaan tot het vroege voorjaar. In open lucht of onder bescherming of in de kas.  De vraag naar veldsla bij de consument neemt nog ieder jaar toe. Bij de tuinliefhebber is de teelt al lang een klassieker. Het is daarenboven een teelt die, éénmaal de kieming geslaagd is, een grote oogstzekerheid heeft.

“Alles over de teelt van veldsla” is een ambitieuze titel, die moeilijk bereikbaar is. Eén mens alleen kan niet alles weten. Ondanks het feit dat dit artikel zeven gedrukte pagina’s degelijke teeltinfo telt.
Wat ontbreekt zijn de tips en trucs van tuinliefhebbers van Friesland tot West-Vlaanderen. Daarvoor is er plaats in overvloed in de commentaarbox helemaal onderaan dit artikel. Alvast veel leesplezier.

Herkomst

Veldsla of korensla is inheems in onze streken. Het was vroeger een algemeen verspreid plantje, ook op korenvelden.

Plantkundig

Vedsla behoort niet tot hetzelfde plantengeslacht als sla. Het is ook geen familie van sla, zoals andijvie dat wel is bijvoorbeeld. Veldsla (Valerianella locusta) behoort als enige veel geteelde groente tot de Valeriaanfamilie (Valerianaceae). Nog een verschil met “echte” sla is dat het een tweejarige  plant is. Veldsla vormt een bloemstengel in het voorjaar. De bloei wordt geïnduceerd door een koude periode gevolgd door lange dag. Daarom is in het voorjaar veldsla veel gevoeliger voor opschieten dan in het najaar. Veldsla die in het voorjaar geoogst wordt heeft immers een koudeperiode achter de rug en komt terecht in een periode met lange dagen, ideaal voor de bloemvorming. Daarom is veldsla dan ook van oudsher een typische najaarsgroente.

Schot bij veldsla, de blaadjes komen op een stengeltje te staan in plaats van in een rozet.

M4110102 M4110104

Soorten

Er zijn twee rassengroepen: de langbladige types en het rondbladige, groene type (roosjes). Beide zijn goed te gebruiken, maar het groene type (de roosjes)  zijn het meest winterhard en beter geschikt voor de openluchtteelt. De langbladige veldsla is bleker en malser, en produceert meer en langer blad, kortom meer productie. De roosjes zijn korter en donkerder van kleur. Ze behouden echter beter hun stevigheid, wat het gebruik ervan in slamengsels gemakkelijker maakt. Het uiterlijk blijft langer vers om het zo te zeggen.

links Korte, groene, ronde veldsla of roosjes (type Verte de Cambrai, roosjesveldsla); rechts langbladige veldsla (type Grote Noord-Hollandse breedbladige, lange veldsla)
M4110036 veldsla_b
veldsla_nh_buiten_met_elan_jansmoestuinOp de nevenstaande  foto van veldsla  genomen na de winter zie je dat de langbladige veldsla (links) meer blad vormt en groter uitgroeit dan het roosjestype (rechts) (foto http://jansmoestuin.blogspot.com)

 

Gebruik.

Veldsla is een smaakvolle en decoratieve bladgroente, die rijk is aan mineralen en vitamines met een ietwat harder blad. Veldsla wordt  meestal rauw verbruikt, maar kan ook gestoofd worden, vewerkt in stamppot of in soepen. Ze wordt meestal als aparte bladgroente gebruikt, maar wordt ook dikwijls met andere bladgroenten, vooral babyleaf gemengd.  De laatste trendy eigenschap van veldsla is Omega 3, zie dit artikel Veldsla bevat uitzonderlijk veel omega 3 vetzuren.

Professionele teelt

De vraag van de consument naar veldsla is zeer groot. Bij professionele tuinders wordt veldsla veel meer geteeld dan vroeger. In België gebeurt dit meestal als teelt onder koud glas of ook heel dikwijls in een grote plastiektunnel. Over het algemeen wordt de veldsla in België met de hand geoogst. Het grootste deel van de professioneel geteelde veldsla in België zijn roosjes. De handel vraagt naar roosjes omdat die beter hun stevigheid houden en meer gewenst zijn om in slamix te mengen. Tuinders zaaien of planten veldsla van eind augustus tot het late voorjaar. Bij de teelt in glazen kassen wordt zelfs dikwijls jaarrond veldsla geteeld. Bij de teelt in tunnels is de hoofdperiode om te zaaien of te planten september tot begin november. Men mikt vooral op een oogst in december tot februari omdat dan het aanbod aan verse groenten beperkt is.

Professionele teelt van veldsla in België: links in de kas, rechts in de tunnel.
M4110107 SSA55193

In de Franse veldslaregio bij uitstek, Nantes, wordt veldsla gezaaid in open lucht op bedden, maar onmiddellijk na het zaaien worden er kleine plastiektunnels over gespannen. Verder wordt het zaaibed voorzien van een laagje (0,7 cm) grof rijnzand, om  bevuiling van de bladeren met aarde te vermijden, ook is er zo minder onkruid- en algengroei op de grond. De oogst in Frankrijk gebeurt machinaal. Ook in Frankrijk teelt men roosjesveldsla, maar de oogst gebeurt er in een jonger stadium met dus korter blad.

Professionele teelt van veldsla in Frankrijk, links de teelt in kleine tunnels in open lucht op een laagje zand, rechts de oogst met de machine.
HPIM3936 HPIM4012

Teeltwijzen

Open lucht
Veldsla is een typische nateelt die ervoor zorgt dat we ook in het najaar nog op een deel van onze grond kunnen telen. Er zijn natuurlijk nog najaarsgroenten, maar de meeste moet je toch wat eerder zaaien of planten. Behalve spinazie dan.
Je kan eigenlijk zowat ieder plaatsje dat vrijkomt vanaf half-augustus tot eind september veldsla zaaien. Over vruchtwisseling hoeven we ons geen zorgen te maken. Veldsla kan, als enige vertegenwoordiger van de Valeriaanfamilie, op alle gronden die gedurende de late zomer en vroege herfst vrijkomen.

Links een veel voorkomende beeld in september : bonen in de tuin en ook al veldsla. Rechts zie je veldsla samen met een andere typische najaarsteelt : keukenrapen.
veldsla_bonen veldsla_rapen

Onder bescherming
Veldsla kan makkelijk  in open lucht geteeld worden. Maar vooral voor de veldsla die geoogst wordt in de late herfst of na nieuwjaar is een verplaatsbare beschutting zoals tunnel of koude bak een aanrader. Vanaf november plaats je die over de veldsla die in september gezaaid werd.

In de kas
Het makkelijkste bij de teelt van veldsla met zaaidatum vanaf half september  is het telen onder koud glas, koude bak of plastiektunnel.

In de siertuin en in bakken
Heb je geen groentetuin, maar er komt er eind augustus tot eind september een klein plaatsje vrij in de tuin, dan kan je daar eens een beetje veldsla. Of zaai gewoon wat veldsla in bloembakken.

Bodem

Veldsla groeit op alle gronden, maar voor late winterteelten in open lucht is het goed dat deze gronden ook tijdens de winter goed doorlaatbaar zijn. Op grond die niet goed doorlaatbaar is in open lucht de teelt op bedden aan te raden.  Veldsla mag, maar hoeft niet op een zeer zonnige plaats te staan. Ook in een minder lichtdoorlatende kas of serre zal de groente het goed doen.

teeltschema van veldsla

In open lucht zaaien.

Veldsla wordt buiten traditioneel ter plaatse gezaaid. Zaai niet te dicht opeen en in rijtjes op 15 cm van elkaar en dun indien nodig uit om een betere uitgroei van de plantjes te bekomen. Drie tot vier centimeter tussen de plantjes is dan ook een goed richtlijn. Zaai niet te diep. Bij droogte kan het goed zijn het zaaibed, net zoals in de zomer, af te dekken met een doek om daarop water te kunnen geven. Maar doordat het gevaar op verbranding door een te hoge temperatuur in deze periode van het jaar niet zo heel groot meer is zijn er ook veel liefhebbers die het zaaibed afdekken met een doorzichtige folie. Zo droogt de grond eveneens niet uit. Wat ook kan is, tussen zaaien en opkomst de koude bak dichtleggen. Of de verplaatsbare bescherming die je er normaal begin november overzet nu al tijdelijk aanbrengen. U merkt het, wat bescherming tussen zaai en opkomst geeft een grotere zekerheid wat betreft de kieming en opkomst. Een leuke tip om uit te proberen is, net zoals de professionel telers in Nantes, vlak na opkomst het zaaibed af te dekken met een dun laagje  rijnzand. Zo blijven de blaadjes bij de oogst veel properder.

Links zie je het doek dat op het zaaisel gelegd wordt om makkelijk te kunnne water geven. Het doek moet verwijderd worden voor de veldsla boven staat. Rechts zie je dat er op dit zaaisel een folie gelegd geweest is, de stenen zijn er nog een getuige van.
water_doek veldsla_stenen_pas_gekiemd

Najaarsteelt of winterteelt
Er wordt gezaaid vanaf half augustus om te oogsten voor de winter, als je na 15 september zaait, kan je pas oogsten na de winter. Maar vriest het weinig zoals de afgelopen jaren, dan zal de oogst ook al tijdens de winter kunnen.

Oogstspreiding
Een goede tip is deze : zaai  vier  keer veldsla vanaf half augustus tot eind september in open lucht, maar zorg ervoor dat je een verplaatsbare koude bak of tunnel hebt die je erover kunt plaatsen vanaf begin november, zeker als het weer regenachtig en nat wordt.  Zo kan je tijdens de winter blijven veldsla oogsten.  Zaaien in een deeltje van de koude bak, die dan openblijft tot begin november kan ook natuurlijk.  Het beschuttingsmateriaal is niet zozeer tegen de vrieskou, maar wel om de grond droog te houden. Let wel, zet de bovenkant van de bak of de zijkant tunnel wel op een kier. De veldsla moet kunnen opdrogen.

Teelt in kas of plastiekkoepel

Zaaien in de kas.
In de kas is afdekken van het zaaisel niet nodig. Zorg dat de grond voldoende vochtig is voor het zaaien. Gebruik na een teelt van vruchtgroenten veel water in een korte tijd (doorspoelen), om de zoutconcentratie te verlagen.
Zaaien in de kas kan ook al vanaf september natuurlijk, maar deze zaaiing kan minder tijdens de winter minder goed over gehouden worden in de kas.  Wie begin september in de kas zaait, die oogst immers al eind oktober. Half september zaaien in de kas geeft een oogstdatum half november. Als je plaats hebt kan je ook in deze periodes al een beetje zaaien. En wie eind september zaait, oogst half december.
Hou daarom de grootste zaaibeurt voor de laatste dagen van september tot 1-2 oktober. Deze veldsla kan de ganse winter in de kas blijven, je kan de oogst aanvatten begin tot half december.

Planten in de kas of tunnel
Voor de teelt onder glas wordt al eens in kleine (pers) potjes of trays gezaaid.  Dit wordt gedaan om de groeitijd in te korten bij een late planting na de vruchtgroenten. Als je immers half tot eind oktober  nog moet zaaien in de kas, dan kan je pas oogsten na half januari. Dit kan je oplossen door rond 25 september in potjes te zaaien (om te planten half oktober) of rond 5 oktober in potjes te zaaien (om te planten eind oktober). Op die manier kan je op hetzelfde tijdstip oogsten als iemand die zijn kas eind september al leeg had. Leg een viertal zaadjes per (pers)pot en leg er een halve cm wit zand over. Bevochtig het zand en zet de bakken zo warm mogelijk. De werkwijze is dezelfde als deze beschreven bij de teelt van spinazie in perspotjes.
Door het telen in perspotjes heb je ook zekerheid omtrent de kieming en is onkruid makkelijker te bestrijden. De kiemduur is iets meer dan een week. Tonen de plantjes in de perspotjes  twee tot drie  echte blaadjes, dan kan je ze best al uitplanten. Wacht niet langer om groeiremming en ongelijkheid in de groei te voorkomen. Een veel gebruikte plantafstans is 15 cm tussen de rijen en 10 cm in de rij.

Links geplante veldsla, rechts het resultaat
M4110040 M4110105

Heb je eerder plaats in de kas, dan kan je natuurlijk ook ter plaatse zaaien. Echte tijdswinst levert het planten pas als de kas grond niet vrij is voor eind september.
De ganse winter, te starten vanaf september kan u veldsla planten onder koud glas of in de plastiektunnel. Een plantdatum tussen half oktober tot begin november (zaaien drie weken vooraf) geeft u een teelt waar u de volledige winter vanaf half december tot in het voorjaar kan van oogsten. In november en december is veldsla zaaien in de kas ook mogelijk, maar hou dan wel rekening met de zeer lange groeiduur, door de korter wordende  dagen is  de groeisnelheid miniem. Zaaien van veldsla op 11 november, betekent ten vroegste oogsten rond 10 maart. Vier maanden dus.

Doortelen van veldsla
Voor wie echt verknocht is aan veldsla is het mogelijk deze groente een groot deel van het jaar te telen. Zaaien kan dan vanaf half augustus tot begin april. Hou er wel rekening mee dat je vanaf januari slechts kleine hoeveelheden mag zaaien, want deze veldsla schiet sneller op dan de zaaiingen van in het najaar

Bemesting

De voedselbehoeft van veldsla, is gezien de omvang van het gewas gering. Daarom dient een onderscheid gemaakt te worden tussen In open lucht kan je, een kleine hoeveelheid samengestelde meststof toedienen. Gebruik liefst gedroogde, commerciële, organische meststof om zoutschade tijdens de kieming te vermijden. Alles hangt natuurlijk af van de voorteelt, de grondsoort, en de hoeveelheid regen die gevallen is tijdens de zomer. Maar een heel kleine gift van 60 gram per are gedroogde, commerciële, organische meststof is een goede middenmaat.

In de kas is het aan te raden te spoelen vooraleer rechtstreeks in de grond te zaaien. Om de zoutconcentratie te verlagen. De uitgespoelde voedingsstoffen kan je dan compenseren door dezelfde hoeveelheid meststof als in open lucht te gebruiken.

Klimaat

Hou er rekening mee, dat als het niet vriest buiten, de kas, koude bak of tunnel best altijd op een kiertje staat. Een vochtig, besloten klimaat bevordert de groei van schimmels. Enerzijds dus voldoende luchten, anderzijds beschermen tegen de regen.

Water geven

Bij vroeg gezaaide veldsla en een zonnig najaar zal veldsla best niet te droog geteeld worden. Zorg wel dat de blaadjes droog zijn tegen de avond, best even het weerbericht checken vooraleer water te geven.

Vana half oktober is water geven delicaat. Veel hangt af van de grondsoort, de standplaats, de grondwaterstand en het weer. In de kas zal er toch wel eens water gegeven moeten worden, maar veel meer dan één keer in twee weken zal dit niet zijn. Maak een balletje van de grond tussen de veldsla en duw dit met duim en wijsvinger uiteen. Valt dit onmiddellijk uit elkaar, dan is de grond droog genoeg om een (kleine hoeveelheid) water te geven. Blijft het balletje kleven dan is de grond nog voldoende vochtig.

Oogst

Veldsla oogst u naar behoefte. Alleen de vorst kan de oogst onderbreken. Bij strenge en aanhoudende vorst, treedt met name in open lucht bladschade op, maar als het zachter wordt herstelt de plant zich. In de kas of grote tunnel kan de oogst een groot stuk van de winter doorgaan. Vriest  het in de kas, dan is dit geen probleem. Meestal kunt u dan oogsten in de namiddag, als de blaadjes gedooid zijn. Ook jonge veldsla verdraagt best wat vriestemperaturen in de kas. Groeien doet ze natuurlijk wel niet temperaturen onder nul graden.
Het is de gewoonte veldsla  als volledig plantje net boven de grond af te snijden.  Vooral bij langbladige veldsla kan u in het begin ook de grootste blaadjes oogsten, en het hart van de plant ongemoeid laten waarna de groei kan verder gaan. Is het gewas wat onregelmatig gegroeid of staan de plantjes dicht opeen dan kan je “oogsten en dunnen” waardoor de resterend plantjes groter kunnen uitgroeien zonder bladvergeling.

Problemen


Al bij al vallen de problemen bij de teelt van veldsla reuze mee. De oogstzekerheid is heel groot, alleen kan dit de ene keer al een grotere oogst zijn dan de andere keer.

Wie veldsla teelt moet op zijn hoede zijn voor slakkenvraat. Ook op grond die veel onkruidzaden bevat is de teelt moeilijker. Door de vrij lange kiemduur en zijn gedrongen groeiwijze kan veldsla snel door onkruid overwoekerd worden. Soms komt er echte meeldauw op veldsla voor. Dit meestal bij een vroege teelt onder glas of tunnel. Door de veldsla te beschutten tegen de regen, of bij de teelt onder glas, goed te luchten en de plant te laten opdrogen kan u rot door de grijze schimmel (Botrytis) voorkomen. Soms is er een slecht opkomst door te hoge zoutconcentratie (in de kas). Dan biedt zaaien in potjes een uitkomst.
Geel blad bij veldsla heeft twee oorzaken. Ofwel een slechte beworteling, vooral door een te hoge zoutconcentratie of het uitplanten van te grote planten. Of de veldslaplantjes staan te dicht opeen waardoor sommige blaadjes geen licht meer krijgen.

Links echte meeldauw, rechts rot door Botrytis.

veldsla_meeldauw_begin veldsla_botrytis

“Alles over de teelt van veldsla” is een ambitieuze titel, die moeilijk bereikbaar is. Eén mens alleen kan niet alles weten. Ondanks het feit dat dit artikel zeven gedrukte pagina’s degelijke teeltinfo telt.
Wat ontbreekt zijn de tips en trucs van tuinliefhebbers van Friesland tot West-Vlaanderen. Daarvoor is er plaats in de commentaarbox onder dit artikel.

© 2008 Copyright tekst en foto’s :  ing. Luc Dedeene

Voorjaar 2016
De achtste druk van de Groente en Fruit Encyclopedie is verschenen.
De hedendaagse moestuin is mooi, kleurrijk, plezant, ontspannend, lekker, gezond, hip, trendy…. Maar ooit komt er een tijd dat je ook aandacht hebt voor de prestaties en even onder de motorkap wil kijken. Ook daarvoor is er de Groente en Fruit Encylopedie.
Bestel nu uw exemplaar via één van de webshops vermeld op deze pagina of reserveer nu zonder verzendkosten bij Bol.com
Laatste reviews, op Bol.com
Eenvoudig uitgelegd met tevens prachtige foto's als illustratie
In dit boek vind je prachtige foto's en een overzichtelijke index. De uitleg is zeer goed gebracht en begrijpbaar. Dit alles maakt dat het boek meer dan zijn geld waard is.
Nooit te oud om te leren
Ik heb al 40 jaar een volkstuin. Toch vind ik in dit boek allerlei nuttige tips. Je hebt er meteen weer helemaal zin in!!! Ik kan deze encyclopedie elke moestuinder, rijp of groen, aanbevelen. Heldere uitleg, goede foto's.
Eindelijk het tuinboek waar ik zat op te wachten!
Dit is een super compleet tuinboek. Echt alles staat er in, hoe je een courgettezaadje in de grond stopt bijvoorbeeld, met de punt naar beneden of juist naar boven... lijkt onbelangrijke vraag, maar het antwoord heb ik pas hier gevonden. Zo concreet en praktisch is dit boek.
Klik hier om nog meer recente recensies te lezen.

  54 reacties aan “Alles over de teelt van veldsla, een groente voor herfst en winter.”

Reacties (50) Pingbacks (4)
 1. Ik teel al vele jaren veldsla in een plastiektunnel en zaai steeds de soort lang blad. Ik lucht hierbij heel veel en geef spaarzaam water. Toch krijg ik jaarlijks een weinig witziekte. Kan dit liggen aan het ras? Blijkbaar hebben beroepstelers hier geen last mee. Groeten Tuinman Peter

  • Dag Peter,
   Dit is inderdaad soms een probleem in de teelt van veldsla. Ook beroepstelers, vooral deze die in kleinere plastiekkoepels telen hebben daar ook last van. Vooral in de maanden september en oktober is er gevaar. Het probleem doet zich voor bij kleinere serres (dus dikwijls liefhebberserres) omdat daar eerder tocht ontstaat bij het luchten. Tocht is namelijk bevorderlijk voor het verspreiden van de sporen van echte meeldauw.
   Soms is de witziekte ook meer dan ” een weinig “. Zelf nog gezien dat dit soms een sterke aantasting kan geven. Wie jaarlijks een deel van zijn oogst ziet verloren gaan en dit liever niet heeft kan spuitzwavel gebruiken. Zowel Cosavet Garden als Sulfus zijn middelen die in België erkend zijn voor amateurgebruik voor de bestrijding van echte meeldauw in veldsla (opzoeking in fytoweb dd 18/01/2017, raadpleeg de erkenningen bij het lezen van dit bericht op een latere datum). Spuitzwavel is ook toegelaten in de biologische teelt. Toe te passen bij het zien van de eerste symptomen. Tocht vermijden bij het luchten zal de infectiedruk verminderen.

  • Als er niets meer anders in je serre staat kan het soms helpen met het luchten te stoppen. Veelal wordt de verkeerde actie ondernomen omdat men denkt wanneer je een weinig witziekte ziet dat je beter meet gaat luchten om de planten op te drogen maar net die tocht zorgt voor het uitbreiden van de witziekte. Ik was vorig jaar bij een courgettekweker (in tunnnels) en die wist mij te vertellen dat witziekte altijd net bij de deuren voorkwam en niet in het midden van de lange tunnels en dit net door de luchtbeweging.
   ikzelf probeer sedertdien altijd mijn serre zoveel mogelijk dicht te houden en dit vooral bij winderig weer.

   groeten

   piet

 2. ik heb zaad gewonnen van veldsla.(juni)
  Kan ik dit zaaien in aug/sept?
  Of moet het dit jaar overslaan en kan het pas volgend jaar gezaaid worden?
  Jan

  • Jan, uitzaaien nog hetzelfde jaar. Groeten Tuinman Peter

  • Ik heb er ook gewonnen dit jaar, maar heb reeds een proefzaai uitgevoerd en blijkt loos zaad te zijn.
   Dus best ook een proefzaaien.

   groeten

   piet

   • Piet, even proberen het zaad een koudebehandeling te geven(enkele dagen in de diepvries en dan uitzaaien). Groeten Tuinman Peter

   • thanks voor de tip, zal het proberen en hier posten wat het resultaat is

    groeten

    Piet

   • Invriezen van de zaden heeft niet geholpen. nog steeds geen opkomst.

    groeten

    piet

   • Nog een kleine toevoeging. Alvoor het zaad weg te gooien heb ik toch nog een proefzaai gdeaan . Mijn pa (ex boer en 89 jaar oud) die zei dat ik het zaad zijn tijd moest geven. Het heeft nu inderdaad enkele maanden gerust en je moet weten nu heb ik een opkomst van om en bij de 100 %. Zowel met het zaad die die in de vriezer gezeten heeft als het zaad die niet in de vriezer zat.

    groeten

    piet

   • Bedankt voor de tips ivm veldslazaad!

   • Piet, de natuur is gelukkig niet te overtreffen. Groeten Tuinman Peter

 3. Hoi Guy.

  En elk jaar zet/plant/zaai ik veldsla, en hoe komt het ik nog nooit een handvol veldsla heb geoogst, vertel mij, doe ik it fout,
  Graag je reactie

 4. Als je veldsla zaait mag de grond niet bewerkt zijn!!!
  Maar wel Onkruid vrij zij ! En moet men de zaden ,
  Goed aan drukken !!
  Anders zullen de zaden niet kiemen !!
  Groetjes Gerard Lootgieter.

 5. ik vind nergens een antwoord op de vraag: ‘Zet ik te koken groeten op met koud of met kokend water’. Of is het verschillend per groente?

  Kunt u me helpen?

  Met vriendelijke groet
  Christiaan Elferink

  • Ik ben geen kok via scholing maar ik doe het vanuit koud water, warm water kan ook. De kooktijd kan wel veranderen. Voor jonge aardappelen(de eerste van het seizoen) en jonge spruitjes kun je starten vanuit koud water en bij kook alles terug afgieten en terug starten dit om de te jonge krachtige sappen te milderen. Groetjes Peter.

  • zie zojuist uw bericht van 2014, misschien hebt u reeds al een antwoord, maar gewoon ter informatie, dit heb ik geleerd van mijn moeder, als je groene groenten wilt klaar maken, dan moet je water eerst altijd koken voordat je de groenten erbij doet, voor de andere groenten is dit niet nodig.
   Mvg

 6. Een evaluatie van alle reacties door de jaren heen: koop vers zaad, zorg voor zaai en stekgrond voor het kiemen(geen overtollige zouten) zaai ondiep, druk goed aan, dek eventueel af om uitdrogen te voorkomen en als je deze raadgevingen opvolgt dan ben je al een straat ver. Groetjes tuinman Peter
  Ook een veldsla o-fiel
  Een veldsla gerechtje: neem kraakverse veldsla, goed wassen. Neem een blikje rode of roze zalm, reinigen, verbrokkelen en mengen met de kraakverse veldsla en mengen met 1 lepel mayonaise, hemels!!!

 7. Nou, zaai elk jaar veldsla, en ik heb er nog nooit iets van terug gezien, vertel mij ligt het aan de stuktuur van de grond, of doe ik iets verkeerd, leg mij dit maar eens uit !

 8. Mijn ervaring met veldsla zaaien is zo. Veldsla zaad moet je zo vers mogelijk aankopen, liefst de achterste zakjes uit de rij zaad in de winkel. Zaai die dan zo vers mogelijk uit en meestal gaat dit wel beter. Antwoord voor Stella, veldsla heeft volgens mij een potdiepte nodig van minimaal 10cm, meer niet, na opkomst is het een eenvoudige potteelt. Groetjes tuinman Peter

 9. Beste Allen,
  De veldsla komt voorzichtig op hier en wil ze nu gaan overzetten van de kweekbak naar potten voor buiten. Beetje domme vraag maar hoe diep moeten de bakken/potten zijn om ze tot wasdom te laten komen? Hoe diep reiken de wortels?
  Alvast bedankt,
  Stella, de vensterbankteler 🙂

 10. Geachte, Na drie pogingen is het gelukt. De in oktober gezaaide veldslag kiemde mooi en werd 1 cm groot. Sindsdien is hij nog geen milimeter gegroeid en veldsla van 1 cm hoog is toch zo moeilijk te plukken. Wat is er aan de hand?
  Vriendelijke groeten

  • Dag Fernand,
   Oktober is inderdaad laat om veldsla in open lucht te zaaien. Zonder bescherming valt de groei nu volledig stil. Zelfs in de kas is er nu bijna geen groei door het gebrek aan licht. Dat wordt hopen op een goede oogst in februari_maart. Als het een niet te strenge winter wordt. Hoe groot is dat veldje? Misschien kan je er een plastiekkapje over knutselen. Heb je iets verschillend gedaan de derde zaaibeurt om tot het betere resultaat te komen?

 11. gisterenavond de eerste veldsla gesneden, hij is nog een beetje aan de kleine kant maar zeer lekker. Gezaaid in tray eind Juni. Vorig weekend heb in de 4 e lichting gezaaid en de 3e uitgeplant. Dit alle 3 weken.

  groetjes

  Piet

 12. hallo,
  Ik zaai om de 3 weken veldsla in een tray, heb zo nooit problemen met opkomst. Per hokje strooi ik zo’n 6 a 8 zaadjes in een putje van ongeveer 0.5 tot 1 cm diep. gewoon dichtmaken met gezeefde potgrond en een beetje aandrukken. En natuurlijk voldoende vochtig houden en zeker ook niet verzuipen. Ongeveer als ik de volgende serie zaai plant ik de vorige uit in rijen met afstand 25 x 15. Vroeger zaaide ik altijd volleveld maar sedert ik de zaai in trays geprobeerd heb zaai ik niet meer vollevelds om volgende redenen:
  *nooit moeten wachten van zaaien wegens weersomstandigheden
  *veel betere schatting mogelijk van hoeveel ik moet zaaien
  *zo goed als 100 % opkomst van de zaden
  *veel makkelijker onkruidvrij te houden door aanplant. Je kan schoffelen tussen de groepjes plantjes
  *heel gemakkelijk om te snijden, het zijn zo dikke rozetjes van 6-8 plantjes.

  Als je toch volleveld zaai, zorg dan ook zeker voor een goed aangedrukt zaaibed, dit is voor veldsla namelijk zeer belangrijk, je mag veldsla zeker niet diep zaaien en als je geen goed aangedrukt zaaibed heb, krijg je een slechte capilaire opstijging van bodemvocht met als gevolg de zaden starten te kiemen maar drogen op.
  Ik het zonnige weer zoals het nu is kun je de kieming nog een beetje helpen door een natte juttezak op het voldoende vochtig en aangedrukt zaaibed te leggen. Door regelmatig water te geven op die juttezak gaat de grond toch niet dichtslempen en droogt hij ook minder rap uit.

  • Hartelijk dank voor uw zeer bruikbaar advies, Piet

  • Intussen plant ik steeds de veldsla uit in een worteldoek met gaten in die ik in het voorjaar gebruik om ajuin in te planten. Door het zwarte doek heb ik ondervonden gaan de plantjes nog iets beter groeien maar vooral heb je geen onkruid meer te wieden, enkel een beetje rond het plantje. En in de keuken heb je ook minder werk want de veldsla isveel properder dan van volle veld.

   groeten

   Piet

 13. En elk jaar probeer ik veldsla te zetten, in de bak, buiten de bak, en nog nooit mooie veldsla gehad ,. ben maar gestopt , buurman heeft altijd geweldige veldsla, maar bij mij, ho maar , wat doe ik fout ???

  • hallo,
   zie mijn bericht dd 29 augustus 2010, start met het voorkiemen van de zaadjes in een bokaal met deksel, drie dagen en twee nachten voorweken, nadien op een hoopje uitkipperen op een dik pak kranten, DE ZAADJES NIET MEER VASTPAKKEN dan bij het zaaien ; één na één voorzichtig “planten” op 5 cm , in voren, én dichtgieten
   In het najaar bezorg ik plantaardig.com een video en foowtoows
   groetjes

 14. Hallo Luk,
  Verrassend resultaat dankzij tijdgebrek :). Hoor graag het vervolg.
  Misschien zaai ik ze ook te diep. Denk zo’n 2 tot 3 mm diep. Opnieuw aan de slag. Ga uit de hand zaaien in een losgemaakt bedje.

 15. Ik heb het volgende gedaan: woensdag 1 september heb ik zaadjes voorgeweekt, en het water drie dagen ververst, zoals door Guy voorgeschreven. Zaterdag 4 september heb ik de zaadjes wat gedroogd (dmv keukenpapier), en ze dan gezaaid. Omdat ik hoopte dat de methode zou lukken, heb ik op maandag 6 september een nieuwe ‘lading’ klaargemaakt-ditmaal niet alleen veldsla, maar ook, bij wijze van proef, wat spinazie, met de bedoeling die dan donderdag 9 september te zaaien. Die donderdag was van de eerste lichting nog niets te bespeuren, maar diezelfde donderdag moest ik -1 dag vroeger dan voorzien- voor tien dagen naar het buitenland. Ik heb de zaadjes van de tweede lichting dan zomaar in de tuin (weg)gegooid. Nu, zondag 19 september is van die eerste lichting nog altijd niets te merken (cf. Joke Brasser), maar die weggegooide zaadjes schijnen wel te kiemen… Ik ben er nog wel niet uit of het de spinazie is of de veldsla, maar ik laat dat binnenkort nog wel weten. Misschien heeft het niet-kiemen dan te maken met het feit dat er te veel aarde op de zaadjes werd gegooid, bij het normale zaaien…
  Wordt dus vervolgd…

 16. Na tomaten zaai ik veldsla in de serre, deze komen rap boven. Maar na 2 blaadjes worden geel en groeien niet meer. Dat is soms maar op een dm² de rest groeien wel.
  Wat is er mis?

 17. Ik zit met het volgende probleem: al jaren zaai ik vanaf half augustus week na week rijen en rijen veldsla, van alle soorten merken, in een grond die rijkelijk alle andere soorten groenten vanuit zaaigoed oplevert, maar die veldsla weigert steevast te ontkiemen…Nooit komt er ook maar een plantje naar boven. Ik zorg voor voldoende vochtigheid (geen probleem in augustus dit jaar…), strooi bij het zaaien korrels tegen de slakken (die er amper zijn)en toch: nooit een veldslaatje dat de kop boven steekt… Hoe kan dit?
  Mijn eeuwige dank voor wie dit probleem kan oplossen!

  Luk

  • Luk, ik had zelfde probleem jaren geleden maar dat is al vijf jaar opgelost.
   Een doosje veldslazaden weegt 15gr en daarvan weeg ik de helft af en gooi dit in een drinkglas. Hierop water, goed roeren, en na 24 uur water verversen. 3 x 24 uren lang. Dan de zeef in, wat schudden zodat het water eraf schud, zeef omkeren op een grote dikke krant; en elk uur enkele natte bladeren onderuittrekken en schudden met het geheel, ’s avonds is dit quasi droog, ik druk greppels in mijn voorbereide losse grond, (dmv een deurlijst, de spitse zijde naar onder op 15 cm in de rij) Eens gezaaid in die groef, met de omgekeerde hark/rijf dichtdrukken en rijkelijk begieten, na 4 dagen (VIER) staan de twee blaadjes boven………..VIER DAGEN
   En of je me nu eeuwig dankbaar moet zijn : één dag minder is ook al goed.
   De Guy uit Zoersel

   • Hallo Guy,
    Berdankt voor de tip want ik heb altijd problemen met het ontkiemen van veldsla. Ga het uitproberen.
    groet, Joke

   • Guy,
    enorm bedankt voor de tip; ik begin er morgen aan en laat hier binnen een paar dagen weten wat het resultaat is !

    mvg,
    Luk

   • Hallo Guy,
    Ik heb jouw techniek van vorweken veldsla opgevolgd.
    Bij mij helaas niet het gewenste resultaat. Er komt helemaal niets op net als bij direkt zaaien. Misschien te nat buiten.
    Luk zou het ook gaan uitproberen. Is het bij jou wel geslaagd Luk?

    groetjes, Joke

 18. Ik woon in de nabijheid van Mexico City, op een hoogte van 2900 meter. Voor zover als ik weet ben ik de enige in Mexico om Veldsla (en Rabarber) te groeien. Ik produceer zo ´n 150 kg elk per jaar van veldsla en rabarber. Ik zaai de veldsla in bakken (of hoe heet het?) met 288 vakjes en laat ze ontkiemen op 15 graden C, gedurende ongeveer 10 dagen, daarna gaan ze in een serre voor ongeveer een week en daarna worden ze buiten uitgeplant. Van zaaien tot oogsten, voor grootblad, gaan ongeveer 3 maanden voorbij. Wij hebben een uitzonderdlijk gematigd klimaat: 6 maanden droog met veel zon en 6 maanden regen, koud en bewolkt; een heel korte periode met vriesnachten (niet meer dan -2 C) rond de jaarwisseling; dat geeft me een 2 a 3 oogsten per jaar. Alle commentaren, vragen, sugesties zijn welkom op gcole@prodigy.net.mx.

  • Dag Guido,
   Blijkbaar is veldsla in Mexico een onbekende groente. Volgens deze grafiek inderdaad een gematigd klimaat, misschien net iets warmer dan de België-Nederland. http://www.wordtravels.com/Cities/Mexico/Mexico+City/Climate

   Ik vroeg mij dan ook af : Komt er vlug schot in de veldsla daar (vooral afhankelijk van de daglengte) of is dat geen probleem?
   Die bakken waar je over schrijft, worden hier bij de kwekers trays genoemd, lijkt mij inderdaad een goed idee om daar veldsla in te zaaien, neemt minder plaats in dan (pers)potjes, en geeft toch een betere controle van de kieming. Heb je daar een foto van, van dat zaaien en opkweken in trays? Je kan die opsturen naar lezersbijdrage@plantaardig.com.

   groetjes
   Luc

   • Beste lezers,
    ik kreeg dit bericht van Guido uit Mexico

    Beste,

    Schot is inderdaad een probleem, vooral in het voorjaar, de maand april. Wat het klimaat betreft, zit ik nog 600 meter boven Mexico City, wat ongeveer 6 graden minder tot resultaat geeft. In bijlage een paar foto´s.

    Hartelijk,

    Guido Cole

 19. Beste veldslatelers,

  Veldslaplantjes koop je niet.
  Veldsla zaai je zelf.
  Voor zover ik plantjes gezien heb waren deze allen al bijna eetbaar. Veldsla mits op tijd gezaaid groeit redelijk snel probleemloos. Zaai vanaf of beter op St Marie 15 augustus onder vochtige omstandigheden.
  Veldsla ontkiemt niet bij een lange droge periode
  Tip : maak de grond los en maak een zaairij met een lat van een cm of 4 breedte en een halve cm diep, Maak de grond in deze rij nat zaai de veldsla. Dek deze af met een beetje grond.
  Succes verzekerd

  • Beste Jo, ik zaai inderdaad altijd mijn veldsla zelf. Maar, ik zag eens op de markt plantjes staan etc….etc….. Het probleem bij ieder tuinder is plaats hebben op het juiste tijdstip. Het gevolg was dat ik de gekochte plantjes op de mesthoop kon dumpen maar 3 weken later mijn “zelf gezaaide veldsla” erbij kon gooien, zie artikel hierboven. Ik heb nu opnieuw gezaaid en hoop op beter. Groetjes Erik

 20. Ik heb enkele plantjes gekocht op de markt. Na enkele weken was er op de blaadjes allemaal witte uitslag, het was precies wit zand op de blaadjes. Is dit witziekte? De plantjes groeiden niet meer en alle blaadjes verwelkten. Daarnaast, 25 cm verder, heb ik zelf gezaaid en deze plantjes zijn gezond, we hebben er al van gegeten. De gekochte plantjes heb ik allemaal in de composthoop gedumpt. Er was niets meer goed aan. Ik weet echt niet wat het verschil uitmaakt. Is de “witziekte” meegekomen met de plantjes vraag ik mij af?

  • @Erik
   U raakt hier iets aan wat ik vergeten te vermelden was, veldslaplantjes die te koop zijn op de markt en in tuincentra. Heel interessant om mee te starten. Maar koop dan wel plantjes die nog maar enkele echte blaadjes hebben en waarvan de perspotjes niet vol zitten met wortels. Dikwijls zie ik in tuincentra veldslaplantjes waar je bijna kan van oogsten 🙂
   Alleen zo ben je verzekerd van een goede inworteling van de plantjes.
   Wat de witziekte betreft, het zal vooral bij de vroege teelt van veldsla zijn dat dit voorkomt. Later op het seizoen minder. Witziekte houdt van warmte,tocht en droog weder om de sporen te verspreiden, en ook van nu en dan vocht om de sporen te laten kiemen. En dat komt veel voor in late zomer en vroege herfst. Witziekte is ook een schimmel die zich makkelijk vestigt op planten die minder goed groeien. Dat alles kan de oorzaak zijn dat er witziekte op de gekochte plantjes kwam. De gezaaide plantjes waren sterker en iets later, met dus minder kans op witziekte. Verder is er ook nog de mogelijkheid dat het ene ras gevoeliger is dan het andere.
   groetjes
   Luc
   http://groenten-boek.plantaardig.com

 21. probeer eens enkele planten echte tabak over tehouden in de serre , ook Nicandra ( blauwe bloempjes en donkerblauwe blazen ) helpt omdat dat de witte vlieg tegengaat , deze zijn dikwijls overdragers van witziekte . Ik ben geen plantendokter maar heb dit ondervonden

  • @ Jos,
   De tabaksplant en Nicandra zijn inderdaad beproefde methodes waar sommige tuinliefhebbers succes mee boeken om de witte vlieg tegen te gaan.
   Maar de witte vlieg en witziekte houden geen verband met elkaar. Ook zonder witte vlieg is witziekte-aantasting heel goed mogelijk.

 22. Mijn serre is altijd verlucht. Deur en dakvenster staat altijd open. Toch heb ik altijd witziekte, zo erg dat ze niet kan gebruikt worden.
  Bestaat er een middel?

  • @ Naeyaert
   Witziekte houdt van tocht en droge wind en wat warmte om zijn sporen te verspreiden. En houdt ook van een beetje vocht (dauw is voldoende) om de sporen te laten kiemen. Dat is de reden waarom witziekte op veel planten (komkommers, tomaten, veldsla) altijd eerst ontstaat bij de planten die aan de deuropening staan, wegens de tocht. Je zou moeten proberen om tocht te vermijden. Dus enkel luchten via de dakramen. en eventueel een plaat zetten voor de deuropening zodat de onderste helft afgesloten blijft om rechtstreekse tocht op de veldsla te voorkomen.
   Verder is spuitzwavel erkend in de teelt van veldsla. Dit is te verkrijgen onder diverse merknamen en is erkend in de biologische teeltwijzen. Je moet het wel preventief gebruiken. Zo halverwege de groei.
   groetjes
   Luc
   http://groenten-boek.plantaardig.com

 Geef een reactie

(vereist)

(vereist)