Keer terug naar de startpagina van deze website

 

Aankoop, voorkiemen en planten van pootgoed (aardappelen)

Aankoop
Aardappelvoorgekiemd_staandBij de planning van een aardappelteelt is de tijdige aankoop van het uitgangsmateriaal een heikel punt. Het pootgoed is slechts tijdens een beperkte periode verkrijgbaar. Wie pas aan de aankoop ervan denkt als het moment gekomen is om te planten, die komt te laat. En zal zich tevreden moeten stellen met wat nog rest.
Wil je zeker zijn dat je het gewenste ras kan planten bestel dan vooraf het plangoed. Er wordt dan geleverd eind februari en begin maart. Heel veel tuinliefhebbers gaan echter naar het tuincentrum om pootgoed aan te kopen. Ook in dat geval ga je best eind februari of begin maart. Zoniet kom je in de situatie die ik zelf mocht ervaren.

Rassen
Het  pootgoed werd aangekocht op 17 maart. De vroege rassen hadden al kleine scheutjes, een gevolg van het verblijf gedurende enkele weken in het tuincentrum. Ze waren dus eigenlijk al voorgekiemd. De halfvroege rassen vertoonden nog geen scheutjes. Het ras Berber dat zowat het vroegste ras is was al uitverkocht.
Dan maar mijn toevlucht genoemen tot het ras Eersteling om de vroegste nood aan aardappelen te lenigen. Het ras is helemaal niet tolerant voor aardappelplaag en bewaart ook niet zo goed. Première bewaart beter, tenminste als je het loof goed laat afrijpen. Het is ook minder gevoelig voor aardappelplaag in de knol. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat er geen aantasting van aardappelplaag zal zijn als er niet preventief behandeld wordt. Première zal dus als tweede gerooid worden.

Dan nog maar twee middelvroege aardappelrassen gekozen. Exempla en Gourmandine zijn beide  vastkokende aardappels.
Exempla is een middenvroeg ras met mooie langovale knollen en een fijne smaak (salade-aardappel).  De smaak van Exempla is zeer goed, de opbrengst is eerder matig in vergelijking met andere rassen. Gourmandine heeft uitstekende bewaareigenschappen. En is te vergelijken met het ras Charlotte.

Voorkiemen
Het pootgoed werd opengespreid in bakjes en bij het raam gezet zodat iedere poter voldoende licht kreeg. Overdag was het zo’n 15°C, ‘s nachts zo’n 10°C. Op 8 april werd gepoot en waren de scheuten van de vroege aardappelen mooi stevig en groen. De scheutjes van de halfvroege aardappelen waren slechts enkele millimeter groot. Voorkiemen is vooral belangrijk om extra vroeg te zijn en is dus vooral belangrijk bij vroege aardappelen. Het viel op dat de poters van het ras Première een sterke topscheut hadden en nog veel slapende ogen. Maar als we vroege aardappelen willen is het beter deze topspruit niet te verwijderen. Die levert namelijk de vroegste aardappelen.

Vroeg en laat
Het is dus niet onmogelijke vroege en late rassen op hetzelfde moment planten. Vroegheid wordt vooral door het ras bepaald en niet door het planttijdstip.
Van 1 tot 20 april ongeveer kan je alle rassen uitplanten, zowel vroeg, halfvroeg, halflaat als laat. Late rassen kan je nog planten tot half mei. Alle aardappelrassen kan je vanaf begin april ook uitplanten zonder plastiekafdekking.  Komt er toch nog een late nachtvorst, dan is aanaarden een oplossing. Tenzij de nachtvorst uitzonderlijk  laat komt zoals op 17 mei 2005.

April is  de plantmaand bij uitstek voor alle aardappelen.
Aardappelen teeltklik voor het teeltschema

In volgorde : het voorgekiemd pootgoed van Eersteling, Première, Exempla en Gourmandine

Aardappel_voorkiemen_eerstelingAardappel_voorkiemen_premièreAardappel_voorkiemen_exemplaAardappel_voorkiemen_gourmandine

Planten in geulen, rijen.
 

Lees er maar even het artikel over de teelt van aardappelen op na.
Zorg vooraf voor geen goede bemesting .
Een ruime rijafstand is makkelijk bij het aanaarden. Zeventig centimeter is ideaal, zeker als je wil dat de planten snel opdrogen ter preventie van aardappelplaag.  Maak putjes die op zware grond 5 cm en op lichte gronden 10 cm diep zijn. langs een plantkoord. De putjes vullen met grond en slechts lichtjes aandrukken. Of je kan (wat vooral makkelijk is op lichte grond) gewoon geulen trekken, dan leg je in die geul om de 30 cm een pootaardappel. Gaat net ietsje vlugger dan putjes maken, maar is op zware grond een zwaarder karwei.

Er werden vier rijen geplant, de vroegste rassen kwamen in de buitenste rijen. Zo kan je deze makkelijk rooien en krijgen de late rassen achteraf meer ruimte om te groeien.


Planten in geultjes
Aardappelplanten_rijen
Planten in putjes
Aardappelplanten_putjes 
Plantgoed afdekken
Aardappelplanten_afdekken

 

Keer terug naar de startpagina van deze website